Szkeptikus blog

A Szkeptikus Társaság tagjainak közös blogja

Orvosok a tisztánlátásért? Lássunk akkor tisztán!

Konferenciát tartott, majd közleményt adott ki az "Orvosok és Egészségügyi Dolgozók a Tisztánlátásért" nevű, dr. Pócs Alfréd ortopéd sebész, dr. Tamasi József természetgyógyász és dr. Gődény György gyógyszerész által alapított, leginkább járványtagadónak nevezhető mozgalom. Közleményükben azonban számos tárgyi tévedés és megalapozatlan állítás található. Az alábbiakban ezeket elemezzük.

pocsgodenytamasi.jpg

Miközben a SARS-CoV-2 vírus megfékezésével továbbra is küzd a világ, egyre nő azok száma, akik kételyeket fogalmaznak meg a vírussal, a járvánnyal, vagy éppen a járvány kezelésével kapcsolatban. Bár ezek jó része sajnos elmegy a teljesen megalapozatlan összeesküvés-elméletek irányába (pl. az egészet Bill Gates találta ki, hogy aztán chipet olthasson mindenkibe), szögezzük le mindjárt az elején, hogy számos jogosan felvethető és megvitatandó kérdés is van. Érthető módon a járvány elején még nagyon kevés megalapozott információ volt a világban a vírus természetéről, a terjedés módjáról, a különböző korcsoportokra jelentett veszélyességéről, stb. Az Olaszországból és máshonnan érkező, riasztó hírek számos országban arra sarkallták a döntéshozókat, hogy a legdrasztikusabb intézkedéseket hozzák meg. Vélhetően ezek egy része nem volt indokolt, és jogosan felvethető, hogy egyes intézkedések több kárt okoztak, mint hasznot - a vírus azonban nem vár arra, hogy hónapokat eltöltsünk a különféle hatástanulmányok elkészítésével. Tudjuk, hogy egy járvány terjedésekor - lévén az exponenciális természetű - az időtényező kritikus, és már néhány nap késedelem is számos emberéletbe kerülhet. Ezért még ha egyes intézkedések utólag szükségtelennek vagy túlzónak találtatnak is, figyelembe kell venni azt, hogy ezekről az adott helyzetben, a rendelkezésre álló, korlátozott információk alapján döntöttek a szakemberek és a döntéshozók akkori legjobb tudása szerint. Így mai ismereteink birtokában a hónapokkal ezelőtti lépéseket kritizálni nem éppen fair dolog. Ugyanakkor az utólagos értékelésre, korrekt szakmai vitára, és a következetések levonására mindenképpen szükség van.

Erre a korrekt szakmai vitára azonban sajnos nem volt alkalmas az "Orvosok a tisztánlátásért" által szervezett "konferencia", hiszen azon leginkább a témában inkompetens személyek, maguknak Youtube-videókkal népszerűséget szerzett, több esetben kifejezetten konteóhívő megmondóemberek szerepeltek. Az előadások elemzése nagyon időigényes lenne, ezért jelen bejegyzésben most csak arra vállalkozom, hogy a Pócs Alfréd és Tamasi József által a konferencia után kiadott közleményt elemezzem.

Tehát alább a közlemény állításai és azok értékelése következik.

Magyarországon a járványtani kritériumokat figyelembe véve, eddig járvány nem volt és nem is várható. Hazánkban a járvány kimondása a külföldi járványokra és a WHO-ra hivatkozva történt. 

Itt a szerzők feltehetően arra gondolnak, hogy az influenza esetében a hazai hatóságok akkor szoktak járványról beszélni, ha az egy hét alatt influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma elér egy meghatározott küszöböt (ez kb. 14 ezer beteget jelent), azonban a koronavírus esetében nem értünk el ekkora számot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem volt járvány. A koronavírus esetében nem határoztak meg küszöbértéket. A 18/1998. NM rendelet szerint:

járvány: egy adott fertőző betegségnek a vártnál szignifikánsan gyakoribb vagy egy meghatározott küszöbszintet meghaladó előfordulása egy adott területen, illetve közösségben, egy meghatározott időtartam alatt, vagy legalább két egymással összefüggő eset, amely összefüggés járványügyi bizonyítékkal alátámasztható.

Látjuk tehát, hogy a rendeletben többféle kritérium szerepel, a küszöbszintet lehet adott területre vagy közösségre is alkalmazni, illetve már két összefüggő eset is elegendő a járvány kimondására. Mivel fertőző betegségről van szó, ami kétségkívül terjedt és terjed, így utóbbi kritérium alapján Magyarországon volt és van járvány - és természetesen várható is. Noha igaz, hogy - legalábbis az első hullám idején - a lakosságnak csak nagyon kis hányada fertőzödött meg (mintegy 56.000 fő), a vírus meglehetősen fertőzőképes, és ha nem gátoljuk a terjedését, nagyon hamar tömegessé válhat a járvány, így nem világos, a közlemény minek alapján állítja, hogy járvány "nem is várható".

Ezután a közlemény az RT-PCR alapú diagnosztikát veszi célba:

A világjárvány kimondása és fenntartásának alapja RT-PCR teszt folyamatos működtetése, teszt-pozitívak keresése. Kimondjuk, hogy a PCR teszt, mint az eredeti leírásában, csak tudományos célokra használható (Kary Banks Mullis), járványtani felhasználásra alkalmatlan.

Kary Banks Mullis 1983-ban fejlesztette ki a PCR (polimeráz-láncreakció) nevű eljárást, amiért 1993-ban Nobel-díjat kapott. Bár Mullis később elég fura nézeteket kezdett vallani, többek között tagadta, hogy az AIDS-t a HIV vírus okozza, ez nem változtat azon, hogy a PCR eljárás természetesen nemcsak tudományos kutatás céljára használható, hanem számtalan alkalmazása van az orvoslásban, a bűnügyek felderítésében, és a fertőző betegségek diagnosztikájában is. A közlemény semmilyen érvet nem mond arra, hogy miért lenne alkalmatlan járványtani felhasználásra, hacsak nem a következő érvelést szánják indoklásnak:

Ugyanis, ha a melegítési ciklusok számát emeljük 65 fölé, az álpozitív eseteket ad, 35 alatt pedig álnegatív eseteket, ez pedig lehetővé teszi az eredmény külső szabályozását. Csak a DNS polimeráz reakcióhoz szükséges melegítési ciklusok száma határozza meg ki lesz pozitív és ki negatív. Figyelembe kell venni a sok féle teszt gyártót és a tesztek minőségi különbözőségeit is, mert ez is meghatározhatja a hamis eredményeket.

A közlemény szerzői a jelek szerint nem olvasták el egyetlen RT-PCR teszt protokollját sem (itt található pl. egy ilyen), de nem is értik a PCR működését. A teszt kifejlesztésekor azt gondosan kalibrálják és validálják. A protokoll meghatározza, hogy hány melegítési (amplifikációs) ciklust kell végezni (általában 40-50 között), és hogy legfeljebb hány ciklus utáni detektáláskor tekinthető pozitívnak az adott génszakaszra vonatkozó eredmény. Tehát a tesztet végző személy nem játszadozhat kedvére a melegítések számával. Emellett a diagnosztikai készlet tartalmaz pozitív és negatív kontrollokat is - ha túl kevés melegítést végeznek, akkor a pozitív kontrollt nem fogja detektálni a teszt, és érvénytelen lesz; hasonló a helyzet a negatív kontroll esetében: ha az pozitívnak jön ki, érvénytelen a teszt. Persze fel lehet tételezni, hogy a tesztet végző személy manipulálhat, de ebben az esetben fölösleges a melegítésekkel játszadoznia, hiszen egyszerűen beírhatja a kívánt eredményt a papírra. Az nem világos, mit ért a közlemény azon, hogy a sokféle tesztgyártó "meghatározhatja a hamis eredményeket".

Ráadásul ismertté vált, hogy a WHO által megadott egyik primer szekvencia minden emberi DNS része (https://pieceofmindful.com/2020/04/06/bombshell-who-coronavirus-pcr-test-primer-sequence-is-found-in-all-human-dna/ és https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?report=genbank&log$=nuclalign&from=63648346&to=63648363 ), vagyis ez alapján az is feltételezhető, hogy az így betáplált valamennyi teszt képes pozitív eredményt adni mindenféle vírus nélkül.

Ez az állítás több, egymástól független ok miatt is téves, és ismét csak azt bizonyítja, hogy a közlemény szerzői egyáltalán nincsenek tisztában a PCR eljárás működésével. Érdemes elolvasni a polimeráz-láncreakció ismertetését, és megérteni, hogyan működik. A módszer egy meghatározott DNS-szakaszt erősít fel és mutat ki. Ennek a szakasznak két vége van, ezért két primert (ejtsd: prájmer) használnak az elkülönítésére: az egyik a szakasz elejéhez, a másik a szakasz végéhez kapcsolódik, ezeket "forward" és "reverse" (előre és hátra) primereknek nevezik. A közleményben linkelt cikk az egyik "hátra" primert találja meg az ember 8-as kromoszómájában (ez egyébként puszta véletlen, hiszen csupán 18 bázis hosszú szakaszról van szó). Ha fel is tételezzük, hogy a primer oda tud kapcsolódni, a PCR ezzel semmit nem fog tudni kezdeni, mert a párja, az "előre" primer nem található meg a kromoszómában (sem pedig sehol az emberi DNS-ben). Ráadásul a folyamatnak még egy harmadik lépése is van, melynek során a két primer által közrezárt szakaszhoz egy harmadik, fluoreszensen jelölt DNS darabka is kapcsolódik - ennek szintén egyeznie kell a keresett, a vírusnak megfelelő DNS-szekvenciával. Mivel ez sincs meg a 8-as kromoszómában, semmiképpen nem történhet téves detektálás. Továbbá a szóban forgó szakasz a 8-as kromoszómában két gén közötti szakaszon van, azaz nem íródik át soha RNS-sé - márpedig a PCR tesztet úgy végzik, hogy a vizsgált mintából először kivonják az RNS-t. Ehhez jön még, hogy a tesztelés során nem csupán egy, hanem két marker szakaszt vizsgálnak a vírus genomjában - a pozitív teszteredményhez az szükséges, hogy mindkettőt detektálja a teszt. Látható tehát, hogy teljességgel kizárt az, hogy az egyik primer véletlen egyezése az egyik humán kromoszóma egy kis szakaszával bármilyen módon téves pozitív eredményhez vezessen. Ráadásul - mint a közlemény is írja, sokféle teszt van, ezek más-más primereket használnak. A közlemény adós marad annak a magyarázatával is, hogy ha igaz, amit a linkelt cikk ír, akkor miért nem lesz az összes teszt pozitív.

Az már csak hab a tortán, hogy a közlemény a fenti állítást - mely egy laikus személy blogján jelent meg - egy szintén a PCR tesztekhez fikarcnyit sem értő természetgyógyász, homeopata, reikivel gyógyító nő videójával próbálja alátámasztani. Ugyan miféle szakmaiságról beszélhetünk itt?

Sok esetben előre vírussal preparált tesztekkel találkozunk (Anglia, Tanzánia).

Nem világos, hogy a közlemény szerzői itt mire gondolnak. Talán arra a Tanzániából származó hírre, mely szerint az ország elnöke gyümölcsökből és kecskéből származó mintát küldött tesztelésre, és a tesztek pozitívak lettek. Erre azonban az elnök kijelentésén kívül semmi bizonyíték nincs, és gyanítható, hogy politikai okokból tette állítását, többek között az őt a járvány nem megfelelő kezelése miatt ért kritikák ellensúlyozására.

A járvány miatt föllazult egészségügyi ellenőrzések miatt, akár 20%-os hatékonyságú gyorstesztek is piacra kerülhetnek (dr. Merkely Béla).

Igen, forgalomba kerültek rossz minőségű tesztek, de a hivatalos tesztelésekre nem ezeket használták, ezek eredményei nem kerültek semmilyen statisztikába.

Külföldön politikai küzdelmek zajlanak (pl. USA), ahol a járványt politikai célokra használják.

Ahogy a járványtagadást is.

Meghamisítják a teszteredményeket, pénzen vásárolnak statisztikai adataikhoz COVID-os alanyokat (pl. USA egy COVID pozitív beteg 13.000 dollárt, míg egy lélegeztetőgépre kerülő COVID-os 39.000 dollárt jelent az illetékes kórháznak), de az EU is több ezer euróval „jutalmazza” a COVID-os lélegeztető gép alkalmazását.

A közlemény semmivel nem támasztja alá az állítását, miszerint "meghamisítják a teszteredményeket". Az USA-val kapcsolatos állítás, miszerint 13-39 ezer dollárt kap egy kórház egy-egy betegért, ebben a formában nem igaz. Az összeget a Medicare adja, amely a más biztosítással nem rendelkező betegek költségeit fedezi. A nevezett összeg a kezelés költségeit fedezi, nem pedig valamiféle pénzjutalom az adott kórház számára, amit zsebre vághatnak. Nincs bizonyíték arra, hogy a kórházak ennek kapcsán bármiféle csalást követtek volna el. Az EU-val kapcsolatos állítás forrását sajnos nem adja meg a közlemény, itt arról lehet szó, hogy az EU tagállamok korábban közösen szereztek be lélegeztetőgépeket és védőfelszereléseket.

Ezért kérjük politikusainkat, hogy szigorúan csak a hazai járványtani adatok alapján korlátozzanak bármit országunkban, hiszen nálunk a tömegesen előforduló influenzajárvány idején sem volt soha ellátási gond. Ha ez megvalósul kellő figyelmet tudunk szentelni a nem COVID-os betegeink becsülettel történő ellátására.

Ezzel részben egyet lehet érteni, ugyanakkor nem elegendő csak a hazai adatokat figyelembe venni, hiszen a határokon át is vándorol a vírus.

Kérjük azt is, hogy az egyébként semmilyen mérvadó tudományos indoklással alá nem támasztott maszkviselési és távolságtartási szabályokat szüntessék meg, hiszen járványmentes időszakban ennek az eljárásnak a jótékony hatása nem értékelhető.

A koronavírus sajnos létezik, a fertőzés terjed. Függetlenül attól, hogy mikortól szeretnénk járványnak nevezni az aktuális helyzetet, a fertőzés terjedésének lassítása rendkívül fontos, és annál hatásosabb, minél korábban kezdjük el. Miért kellene megvárni, hogy tömegessé váljon a fertőzés? Nem az lenne a cél, hogy odáig el se jussunk?

A maszkviselés COVID-19-cel szembeni hatékonyságáról sok vita volt a szakemberek között. A hatóságok kezdetben nem csupán azért nem javasolták az általános maszkviselést, mert nem volt elég maszk - tényleges szakmai viták voltak ennek hasznáról, hiszen a szakirodalomban sokféle kutatási eredmény található a témában. Mára azonban kezd kialakulni egyfajta konszenzus a szakemberek között arról, hogy a maszkok igenis hatásosak, és talán a legjobb fegyvert jelentik az új koronavírus elleni küzdelemben. Hiszen felismertük, hogy az aszimptomatikus és preszimptomatikus emberek is terjesztik a vírust, s a terjedés fő formája a cseppfertőzés, amelyet a maszkok hatásosan csökkentenek.

A maszkviselés fokozza az emberek pánikérzetét, ami nemzetközi megfigyelések szerint emeli a depressziót és a szorongást, az öngyilkossági késztetéseket, rontja a súlyos krónikus betegek általános állapotát.

Krónikus légzőrendszeri betegek esetében a maszk viselése valóban problémás lehet, az ő esetükben az átlátszó arcpajzs viselése jó alternatíva lehet. Az is igaz, hogy egyesek szorongást vagy pánikot érezhetnek a maszk hordása miatt, de ez elég ritka. Az ilyen embertársainknak segíteni kell, adott esetben kaphatnak felmentést is a maszkviselés alól. Ez nem változtat azon, hogy az emberek nagy többsége különösebb gond és pánikolás nélkül képes maszkot viselni (ami részben kultúra és megszokás kérdése is), esetükben nem indokolt a berzenkedés.

Mivel gyerekekre kifejtett esetleges káros hatását nem is vizsgálták, ezért az ő esetükben tiltsák be a COVID 19-el összefüggésbe hozott maszkviselést.

A gyerekek valóban különös figyelmet érdemelnek, de itt is az észszerű és kiegyensúlyozott megközelítés tűnik a legjobbnak. A WHO jelenleg az 5 év alatti gyerekek számára egyáltalán nem javasolja a maszkviselést, 6-11 éves korban is csak indokolt esetben, a helyzettől függően, felnőtt felügyelete mellett, és csak 12 éves kortól javasolja, hogy a felnőttekkel azonos módon hordják a gyerekek a maszkot. Ez így elég észszerűnek tűnik.

Kérjük a sajtót is, hogy a hazug külföldi adatokkal ne bombázzák a magyarországi állampolgárokat. (pl. a nemrég lezajlott berlini COVID-os korlátozás ellen szervezett tüntetésnél is több mint 1,3 millió ember vett részt, és szinte a világ összes újságja gombnyomásszerűen 17.000 tüntetőről beszélt).

A rendőrség által megadott hivatalos adat 17-20 ezer. Az 1,3 millió a tüntetés szervezői által becsült adat. Az 1,3 millió tüntető nem hangzik reálisnak, figyelembe véve, hogy Berlin lakossága 3,7 millió.

Szükség esetén meggyőződésünk hogy a svéd modell a járható út, mert kevesek miatt a demokráciában a többség nem szenvedhet életre szóló hátrányokat.

Tekintettel arra, hogy Svédország a többi skandináv országgal összehasonlítva kiemelkedően magas COVID-19 halálozási aránnyal rendelkezik, miközben a gazdasági visszaesése nagyobb volt, erősen vitatható, hogy a svéd modellt kellene követni. A "kevesek miatt a többség nem szenvedhet életre szóló hátrányokat" kijelentést sajnos a közlemény nem fejti ki - vajon arra gondolnak, hogy áldozzuk be az idős és krónikus beteg embereket? Nem lenne jobb megközelítés őket kiemelten védeni?

Fölajánljuk a munkánkat a közösen kialakított, egyeztetett, igaz célokért küzdő, a járványt koordináló vezetőségnek, „a mi országunk, a mi hangunk” elveinek megfelelően. Legyen a magyar utunk egyéni, igaz és szolgálja minden magyar ember javát.

Én azért inkább szakemberek munkáját venném igénybe.

Egy nagyon jó hír a konferenciáról, hogy prof. Sucharit Bhakdi által elmondott, az Egyesült Államok-béli és németországi kutatásokra támaszkodó vizsgálatok igazolták, hogy a T limfociták általi immunitás figyelembevételével már a lakosság 85%-os védettséget élvez, jóval meghaladva a nyájimmunitás minimális szintjét (60%).

Nem világos, hogy az állítólagos 85%-os érték honnan származik. A Science-ben aug. 4-én megjelent cikk szerint 5 különböző kutatás alapján a COVID-19 fertőzésen még nem átesett emberek 20-50%-a mutatott T-sejtes választ az új koronavírus egyes peptidjei ellen. Ez tehát messze van a nyájimmunitástól. Továbbá az ilyen módon kimutatott T-sejtes válasz nem jelent immunitást a COVID-19-cel szemben - hogy mit jelent, azt nem tudjuk, hiszen ehhez ezeket az embereket meg kellene fertőzni. A T-sejtes válasz jelentheti pl. azt, hogy az illető enyhébb tünetekkel megússza a fertőzést. Ennek figyelembe vételével nem tűnik megalapozottnak Sucharit Bhakdi állítása.

A genetikai állományunkba avatkozó oltásokra ne költsünk

A közlemény szerzői itt vélhetően a Moderna RNS alapú vakcinájára gondolnak. Azonban ez természetesen nem avatkozik be a genetikai állományunkba. A bevitt mRNS-ről az antigének expresszálódnak, a gazdasejtek genomját ez nem érinti.

és ne ijesztgessük a kötelező COVID oltásokkal állampolgárainkat, hiszen hatékony, alacsony rizikójú oltás csak 5-7 éven belül készíthető, de nem egy folyton mutálódó vírusra. Az ennél rövidebb időn belül létrehozott oltások emberkísérletnek számítanak.

Ezek az aggályok érthetőek és jogosak is. Természetesen fontos, hogy az oltás biztonságos és hatásos legyen, amihez alapos tesztelés szükséges - ehhez idő kell, de nem feltétlenül 5-7 év - számos ponton gyorsítható a folyamat. Az eddigi elemzések egyébként azt mutatják, hogy az új koronavírus kifejezetten lassan mutálódik, ez az oltás kilátásai szempontjából is kedvező. Ami pedig a kötelezőséget illeti, erről megoszlanak a vélemények. Mivel a közösségi immunitás eléréséhez a koronavírus esetében viszonylag alacsonyabb átoltottság is elegendő (60-70%), várhatóan kötelezőség nélkül is elegen be fogják oltatni magukat ehhez.

Kívánunk erőt és bölcsességet a jó döntésekhez, egyben gyógyító orvosok lévén, akiket köt a hippokrátészi eskü fölajánljuk önzetlen segítségünket!

Elég aggasztó, ha "gyógyító orvosok" alapvető fogalmakkal nincsenek tisztában, nem értik pl. a PCR teszt mibenlétét, ennek alapján letagadják az egész járványt, majd megpróbálják az embereket eltántorítani a legegyszerűbb és leghatásosabb óvintézkedések (azaz a maszkviselés) betartásától, és téves információkat tartalmazó közleményeket adnak ki. Biztos, hogy ilyen "segítségre" van szüksége a társadalomnak? Ez lenne a "tisztánlátás"?

A bejegyzés trackback címe:

https://szkeptikus.blog.hu/api/trackback/id/tr7116182874

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.08.31. 09:58:13

Ezeknek az "orvosoknak" mikor vonják be az engedélyét vagy tépik ketté a diplomáját...?

Mille38 2020.08.31. 10:32:26

"kevesek miatt a demokráciában a többség nem szenvedhet életre szóló hátrányokat"
Sőt, nagyon gyakran ezt tesszük egy demokráciában. A kisebbségek érdekeire odafigyelünk, áldozunk rájuk nagyon sok tekintetben.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.08.31. 12:05:48

@Frx: Akkor meg mit nyilatkozgatnak arról, amit nem értenek?

Amikor valaki képesítés nélkül folytat gyógyító tevékenységet az nem büntetőjogi kategória...?

Ez igen közel van ahhoz. Vagy ezek a meg nem értett zsenik lényegében azért garázdálkodhatnak, mert nincs olyan passzus, ami alapján seggbe lehetne rúgni őket...?

Az már külön szépség, hogy az a kopaszbarom még ezen pénzt is kaszál...

Szilágyi András 2020.08.31. 12:17:55

@templarbrother: ha nem lett volna világos, a cikk nem a konferencián elhangzottakat, hanem a konferencia után kiadott közleményt kritizálja.

Jahno 2020.08.31. 13:26:57

"Sok esetben előre vírussal preparált tesztekkel találkozunk (Anglia, Tanzánia). Nem világos, hogy a közlemény szerzői itt mire gondolnak. "

Szerintem arra, hogy leveszik a mintát, laborba szállítás közben a nagyon titkos háttérhatalom beszennyzi, aztán kész a pozitív teszt jön vissza, lehet indokolni miért csinálnak pánikot és valójában járvány is van, lehet korlátozni.

Legfeljebb ezzel az állítással majd az ütközik, mikor ellentáborban az alacsony számokkal példálóznak, mondván ez nagyon kevés fertőzöttségben is, ami még nem járvány (szerintük), valamint a haláleseteknél rögtön felmerül az influenzás párhuzam, mert az is kevés,minek a korlátozás ha nincs semmiféle járvány, amit a számok igazolnak.

Sehogy sem jó ez na.

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2020.08.31. 15:03:54

jól látom, hogy majdnem hosszabb a javítás, mint a kiadott közlemény?
szép...

nincs1agy 2020.08.31. 15:43:23

@molnibalage: Számos diplomával rendelkező orvos ajánl pl. homeopátiás szereket. Ami gyakorlatilag üres desztillált víz ,nem más, hisz a homeopátia alapelvei köz tartozik, hogy a minél nagyobb higítás előnyös..

Gy.Takács 2020.08.31. 16:05:21

Ezek az "orvosok" lesznek az elsők, akik beaadatjak maguknak a vakcinát.

Exploiter 2020.08.31. 16:29:58

"Tekintettel arra, hogy Svédország a többi skandináv országgal összehasonlítva kiemelkedően magas COVID-19 halálozási aránnyal rendelkezik"

A szokásos marhaság.

ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?yScale=log&zoomToSelection=true&country=BEL~ESP~SWE~ITA~GBR~USA&deathsMetric=true&interval=total&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc

Itt egy valag ország, amelyik drasztikus lezárásokkal kezelte a helyzetet, nagyjából mindegyik hasonló, vagy rosszabb számokat mutat, mint a renitens gonosz embertelen svédek.

Amiből az is látszik, hogy nagyjából minden országban, ahol elszabadult a szar, egymillió emberből 6-800 hal meg egy fél év alatt.

Ráadásul ott náluk szépen lassan esik is a halálesetek száma, stabilan, már április óta.

ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?yScale=log&zoomToSelection=true&country=BEL~ESP~SWE~ITA~GBR~USA&deathsMetric=true&interval=biweekly&hideControls=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc

Az index újságírók idióta szubjektív véleménye mióta mérvadó az ilyen kérdésekben, amikor itt vannak a tények...?

porthosz 2020.08.31. 16:33:24

Már csak azt kéne megmagyaráznia valakinek, hogy miért vagytok úgy bef.sva egy vírustól, aminél még az M0/M7 autópályák halálozási számai is lényegesen magasabbak.
Aztán mégsem akarja senki betiltani valahogy az autópályákat...

Az orvosokat pedig nagyon szeretjük, amióta bejött ez a vírus dolgozniuk nem kell, lévén orvoshoz, kórházba stb csak egészséges embert engednek be (vagy sokszor még azt sem...).

Ad Dio 2020.08.31. 16:37:22

A konferencia záródokumentációját illető kritika sok tekintetben helytálló. Azonban visszalapoztam és nem nagyon látom, hogy a who vagy épp az EU brutálisan téves számadatait is megkritizáltátok volna pár hónapja. Pedig ha már gondolkodunk vagy épp kritizálunk az úgy elegáns, ha nem csak egyik irányban tesszük.

Ja és nem, nagyon nem mindegy hogy hogyan reagálunk (túl) a vírusra: igaz, hogy emberéletekről van szó, de nem csak a vírus fenyegeti az emberéleteket, hanem a lecsúszás, a gazdasági ellehetetlenülés, a munkahely elvesztése stb is. Ehhez ugyan ma még nagyon nehéz számadatokat illeszteni, de szinte biztos, hogy a 2008-as válságnál komolyabb hatása lesz és már az is több tízezer emberéletet követelt közvetve.

A közvélemény hangolása nagy felelősség. És bár én azt elhiszem, hogy ma nagyon trendinek tűnik élenjárni a pánikolásban, de azt gondolom, egy magát szkeptikusnak tartó társaságnak a cukiskodást el kellene kerülnie. Szülessen hát poszt a járványra való túlreagálásról és a temérdek téves adatról is.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2020.08.31. 16:51:52

Az a furcsa, hogy gyakorlatilag csak a már amúgy is féllábbal a sírban lévő idősek halnak bele a vírusba és ők sem sokan ahhoz képest, amennyit elvisz egy komolyabb influenzajárvány. Eközben a fertőződési számok csak a tesztelések mennyiségétől függenek. Tünetektől szenvedő betegekről pedig mindenki csak a médiából hall, ám a rokonai, barátai és a kollégái között nem tapasztal ilyesmit.
Határokat bezárnak, ám nemzetközi focimeccsre ezrével beengednek külföldieket.
Ja, és simán elkezdődik a tanítás.
Most akkor kinek és minek kell hinni?

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.08.31. 17:05:13

@Exploiter: Miféle index újságírók?
Tipikus cherry picking, amit csináltál úgy, hogy szigorú lezárásokról szó nincs ahol inkeltél.

Az külön vicc, hogy a megtévesztő logaritmikus diagramot linkelted.

Tessék. A szomszédos és közeli európai országok és a kezdetben szarul álló Korea.

ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&country=SWE~HUN~HKG~NLD~ROU~AUT~CZE~SRB~SVK~KOR~CHE&deathsMetric=true&interval=total&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc

Szóval de. Svéd út úgy tűnik bukta volt.

A Szkeptikus blog meg minden csak nem index...

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.08.31. 17:10:05

@Frady Endre: Az ugye megvan, hogy aki túléli annak sem fáklyásmenet? Kérdezzél már meg bárkit, hogy aki sokáig lélegezteőn volt, akkor utána mennyi idő alatt épült fel...

Ez nem a pánikról szól. Senki nem pánikból.
Arról, hogy nagyvilágban a természettudományos analfabetizmus lett az úr és terjed a nettó faszság konteókkal nyakonbaszva...

Exploiter 2020.08.31. 17:18:47

@molnibalage:

Ez miért nem cherry picking?

Mi a baj az én választott országaimmal?
Mi bizonyítja, hogy jobban jártak volna a lezárással?

kamugyar 2020.08.31. 17:22:49

a pcr tesztes rész érdekes. e cikk is tárgyalja:
www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

One solution would be to adjust the cycle threshold used now to decide that a patient is infected. Most tests set the limit at 40, a few at 37. This means that you are positive for the coronavirus if the test process required up to 40 cycles, or 37, to detect the virus.

Tests with thresholds so high may detect not just live virus but also genetic fragments, leftovers from infection that pose no particular risk — akin to finding a hair in a room long after a person has left, Dr. Mina said.
Any test with a cycle threshold above 35 is too sensitive, agreed Juliet Morrison, a virologist at the University of California, Riverside. “I’m shocked that people would think that 40 could represent a positive,” she said.

A more reasonable cutoff would be 30 to 35, she added. Dr. Mina said he would set the figure at 30, or even less. Those changes would mean the amount of genetic material in a patient’s sample would have to be 100-fold to 1,000-fold that of the current standard for the test to return a positive result — at least, one worth acting on.

érdemes a teljes cikket elolvasni.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.08.31. 17:23:33

@Exploiter:

Nem igaz, amit állítasz.

Az USA nem drasztikus. Az olaszok akkor zártak le, amikor már régen késő volt.

Én megmutattam azon országokat, akik VALÓAN drasztikusan zártak le. Tudod, itthon 100 aktív eset sem volt és jött a rendkívüli helyzet és Bp szellemvárossá válása.

Érdekes trend, hogy minden posztszoci ország elég jól áll.

Lehet, hogy a fene nagy szabadságban egyes országokban fegyelem az nincs. Vagy nem tudom. De baromi érdekes.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.08.31. 17:24:12

@Exploiter: Vagy akkor másképp mondom. A drasztikus lezárás az, amit IDŐBEN lépnek meg.

Amikor már mindenki terjeszti, akkor már kurvára mindegy, hogy mit zárnak le.

Kulminaator 2020.08.31. 17:41:54

@molnibalage: Egy olyan országban, ahol gyakorlatilag egy tolvaj lehetett köztársasági elnök, majd a bukása után minden juttatást megkap, mert az neki jár?! Soha..

axolotl77 2020.08.31. 17:42:25

Pócs Alfrédról annyit, hogy az egri kórház kiemelkedő ortopéd orvosa volt, nagyra becsült szaktekintély, sok száz (ezer?) műtét sikeres "elkövetője". Sorban álltak nála a betegek, hogy ő végezze el rajtuk a műtétet.
Aztán érdeklődése a politika felé fordult és egyre több vállalhatatlan dolgot követett el. Számomra a legemlékezetesebb amikor a Heves megyei Hun Fokos Szövetség vezetőjeként a Szent Korona nevében fakarókkal jelképesen körbekerítették az óföldeáki gázmezőt, és körbe is dobolták (biztos ami biztos) azt elérendő, hogy az itt kitermelt gázt a magyaroknak ingyen kell adni.
Ezek után biztos komolyan akarom majd venni.

deckard_r 2020.08.31. 17:44:36

@kamugyar: a fals pozitivitás sokkal kisebb gond járványügyi szempontból, mint a fals negativitás. Azért ha egy validált (FDA/CE), multitarget qPCR 48 órán belül kétszer is pozitív, pláne ha tünetek is vannak, akkor azért elég valószínűen ott a vírus. Az más kérdés, hogy a fertőzőképesség és a PCR pozitivitás között milyen lehet az összefüggés. Azért valószínűen fertőzőbb lehet ahol nagy a kópiaszám (kevesebb ciklusnál "feljön"). PCR-nek nyilvánvaló (és ismert) korlátai közé tartozik, hogy semmit nem mond arról, hogy fertőzőképes víruspartikulum van-e ott. Arra is vannak módszerek, de azok a rutin klinikai diagnosztikában nemigen alkalmazhatók...

Az igazi Trebics 2020.08.31. 18:00:45

Annyiban igazuk van, hogy az eü. törvény szerinti járvány megállapítására a mai napig nem került sor - ahogy arról az index is cikkezett index.hu/belfold/2020/04/06/jarvanyhelyzet_jogi_ertelmezes_jarvany_van-e_szabalysertes_buncselekmeny/

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.31. 18:15:14

jo nagy budos pofon kell ezeknek lezavarni, es nem a teszt mukodeset magyarazni nekik.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.08.31. 18:19:27

@Frady Endre: tudod en az intenzives doki havercsajnak hiszek aki azt mondja. nagyon durva, es veszelyes virus.
Godenynek meg uzenem:
A karmakóma ha odabasz haver sirni fog a szájad.

nincs1agy 2020.08.31. 18:25:49

@Frady Endre: @molnibalage:

infostart.hu/belfold/2020/08/19/szlavik-janos-a-koronavirusbol-gyogyultaknal-sokszor-megmaradt-a-kronikus-faradtsag

"Az újfajta koronavírusnál a gyógyultak 20-25 százalékánál alakult ki krónikus fáradtság szindróma, ami egyébként más vírusfertőzések (például Epstein–Barr-vírus, cytomegalovírus) esetén ismert tünetegyüttes, és azoknál legalább hat hónapig áll fenn. A betegek ez idő alatt fáradtak, szívdobogásuk jelentkezik, fulladnak, emésztési panaszaik vannak, verejtékeznek, szapora szívverésük van. Rámutatott, e tünetek jelentkeztek a Covid-19 fertőzésből gyógyultak negyedénél-ötödénél is, és bár a szindrómát magát laboratóriumi vizsgálatokkal nem lehet kimutatni, a klinikai tünetek alapján felállítható a diagnózis. "

Meridian74 2020.08.31. 18:58:43

@Gy.Takács: tévedsz. ezek biztosan nem fogják beadni maguknak. Ne magadból induljál ki. Amúgy én is megtagadom. Mivel a vakcina 5-15 esetleg jó esetben 30% hatékonyságú, viszont nem tudod mit okozhat mellékhatásként, mert az vagy instant vagy akár évek múlva jön elő, és akkor bizoyn nagy bajt okozhat. Persze ennek esélye kicsi, de ott van, és nem játszok orosz rulettet.
Ehlyett a pécsi orvostudományegyetem, meg mások is bebizonyították és beszámoltak arról hogy növelni kell a D vitamin bevitelt. átlagos ffelnőttnek minimum 2000NE-t kell külön bevinie, még nyáron(!) is...! És ez mire is jó? A viszgált célcsoporthoz képest akik kaptak renmdszeresen nagyobb dózisú D vitamint azoknál 90%(!!) igen, kilencven százalékkal kisebb eséllyel betegedtek meg influenzaszerű kórt. 90%! Egyik vakcina sem ilyen hatékony! Soha nem is lesz az! És egy vakcina jobb esetben megvéd egykét korókozótól, addig a D vitamin minden korokzótól megvéd...! Ezt kell tudomáyul venni, nem azt a hisztériát amit most rendeznek. És nem sárkányfűárusok állítják ezt, hanem kutatóorvosok!

Íme - itt még további előnyöket is felsorolnak, de ha csak a virusoktól védene az is bazi nagy előny - mivel ennek NINCS MELLÉKHATÁSA!

youtu.be/TDs5g4Bl9jw?t=1605

gusthy1 · http://kolyokjoga.blogspot.com 2020.08.31. 19:10:27

Egy megjegyzés: emlékeim szerint a tanzán elnök nem politikai okokból manipulált, hanem azért, mert egy rakás korai gagyi kínai IGG teszttel teszteltek, náluk, amik viszont tényleg elképesztően sok fals hamist adtak (és fordítva). Ezek kb neten megvásárolható, a véletlenszerű válasznál csak minimálisan megbízhatóbb értéket adtak.

Meridian74 2020.08.31. 19:14:17

Amúyg láttam egy animált grafikont amibven a covid halálozási számlálót futatva összevetették més halálokkal, pl az idei influenzával...
Na de ez így nevetséges. Idén nem is volt -komoly- influenzajárvány!

Miért nem a 2016/17 évi járvánnyal hasonlították össze? Akkor máris vicc lenne ez az egész felhajtás.

Mert beszéljenek a számok magukért...
Akkor 17 EU tagállamban (nyilván a fejletteb tagállamokról van szó, mivel 28 EU tagállam van már) 3 hónap alatt 267ezer embert halt meg influenzában. A COVIDban világszerte 9 hónap alatt ~900ezer. Na de a EU17 tagállamban van kábé 300 millió ember. A világon meg akkoriban kábé 7 milliárd volt. Arányosítsunk... 7000:300=23. Akkor 267ezret szorozzuk be 23-al, az egyenlő: 6 millió. Nyilván nem mindenütt egyformán volt súlyos a flu járvány osszuk el kettővel. 3 millió. 3millió vs 0.9millió. Ja! és a legfontosabb még most jön. A "flu" úgy szedett 3 milliónyi áldozatot, hogy sokszázmilliós(!) tételben adtak be védőoltásokat is!

Ugye, nincs több kérdés!?

gusthy1 · http://kolyokjoga.blogspot.com 2020.08.31. 19:16:40

@molnibalage: Triviálisan nem igaz az az összefüggés, hogy a szabadabb/fejlettebb országokban több a fertőzött. Svédországban és Brazíliában kb. ugyanannyi az 1m lakosra jutó halálozási arány (és erősen sejthető, hogy a brazil szám drasztikusan alulbecsült, de ha ettől eltekintünk, akkor se igaz a fenti összefüggés). A volt szocialista országok a középmezőnyben vannak a Hopkins listája alapján.

anyádat is! 2020.08.31. 19:26:48

Az a okádék, kopasz barom Görény mióta gyógyító orvos? Ráadásul miért nem a kamupártjával lenyúlt kemény lóvéról nyilatkozik olyan szuggesztíven, "hitelesen"?

seol 2020.08.31. 20:07:22

@Exploiter:

"a többi skandináv országgal összehasonlítva"
Szerinted ez a rész mit jelent? Tippelj, kérlek.

templarbrother 2020.08.31. 20:08:32

@Meridian74: Egy PhD tanulmány miszerint a jelenlegi Pandémia egy súlyos számolási hiba eredménye az elhalálozások kapcsán...

seol 2020.08.31. 20:09:06

@Frady Endre:

Azért számold bele, hogy mindez egy közepes "védekezés" mellett. Azt, milyen lenne 'szabadjára engedve', nem tudhatja senki, de valószínűleg picinykét rosszabb.

Göntér László 2020.08.31. 20:13:08

Valamikor azt magyarázták a gyerekeknek, hogy a zsebkendőbe köhögj, tüsszents. Most azt mondhatjuk, hogy kösd az arcod elé a sáladat!

seol 2020.08.31. 20:13:38

@anyádat is!:

Arról tehet, hogy barom, arról nem, hogy kopasz.
;-) Asszem.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2020.08.31. 20:15:50

@molnibalage: Természettudományos analfabetizmus? Mérnök vagyok és tisztában vagyok a mintavétel és a matematikai statisztika alapjaival.
Emellett azzal is, hogy nálunk még mindig szinte nulla a tesztelések mennyisége és hatékonysága.
Az egyetlen, amiről talán nem hazudnak nekünk, az a halálozások száma, bár ott is lehet variálni azzal, hogy pl. egy koronavírussal fertőzött ember infarktusos halála esetén mit neveznek meg a halál okaként.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.08.31. 20:25:46

@Meridian74: Kisfiam te hülye vagy.
Az infulenzajárvány ellen semmivel sem védekezünk.
A COIVD ellen meg elég keményen.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.08.31. 20:28:23

@Frady Endre: Látom nem érted.
Te folyamatosan azzal jössz ki hal meg. Azt nem veszed észre, hogy aki gyógyult van, aki maradandó nyomokkal.

morph on deer 2020.08.31. 20:43:57

@nincs1agy:
“ a gyógyultak 20-25 százalékánál alakult ki krónikus fáradtság szindróma”

És még ők jártak jobban!
Tudok olyanról, aki “meggyógyult” - ahhoz képest, hogy meg is halhatott volna, - de a tüdőkapacitásának többsége ráment.
Most gyakorlatilag egy oxigénpalack segítségével él. Annyira, amennyire. :(

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2020.08.31. 20:45:44

@molnibalage: Akkor miért nincsenek cikkek a gyógyultakról? Eddig nem hallottam vagy olvastam semmi ilyesmit. Ezek valami titkos információk?

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.08.31. 20:48:17

@Frady Endre: Az, hogy te nem tudsz valamit nem jelenti, hogy nem létezik.

"covid permanent organ damage" szavak és hajrá.

Meridian74 2020.08.31. 21:32:29

@molnibalage: télleg? Svédek is tudnak erről? Ülj le fiam, egyes. Úgy egyébként mikor is kezdtek védekezni? Mikor szokásos módon összeomlott az észak-olasz egészségügy? Neked nem sok észt osztottak a témában.

Meg egyébként is ki nem szart bele a védekezésbe? Agyament Herri is csökkentette a BKV járatokat, mondván, nincsenek kihasználva, kevesebb emberre kevesebb busz is elég lesz. Persze gyorsan szóltak neki te baromarcú, mit csinálsz?! De hiába, mert a buszon akkor sem lehet tartani a másfél métert ha újra cserélnék is le.

a Nanga Parbat rabjai 2020.08.31. 21:34:00

Nem lehetne ezeket kizárni a kamarából?

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2020.08.31. 21:45:43

@molnibalage: Ha Pártunk és Kormányunk ennyire szeretné, hogy féljünk és vegyük komolyan a vírust, akkor
- egyrészt miért szabadítja rá az iskolásokat a javarészt veszélyeztetett korúakból álló pedagógusokra,
- másrészt miért rendez húszezer szurkoló (köztük háromezer beutazó spanyol és háromezer beutazó német) előtt nemzetközi focimeccset, miközben ez egész világon zárt kapuk előtt folyik ugyanez?
Ezek után miért is vegyem komolyan a mesterséges hisztériakeltést? ;-)

Sir Gombóc 2020.08.31. 21:48:31

@Meridian74: a D vitamin sem szedhető ész nélkül és lehet negatív mellekhatása is.

Meridian74 2020.08.31. 21:51:09

@molnibalage: másik dolog... te kemény védekezésnek tartod azt, hogy maszkviselés kötelező?

ROFL! :D
A FFP2/3-as maszkok alkalmasak lenének a védekezésre, de a többség nem ilyet hord hanem egy szimpla papírzsákot. Ami pont ugyanúgy működik effektíve mint a porszívó papírzsákja. Szépen begyűjti a port, baktériumokat, gombaspórákat, egyebeket a környező légtérből (ráadásul a levegő és az egyének is folyamatos mozgásban van (pl vonat, metró, de még busz és villamos esetén is), feldúsítva az illető orra és arca előtt közvetlenül mindezeket, és abból folyamatosan ki be lélegezve. A maszkban 10x hamarabb kapod el a fertőzést mint nélküle!

Jah, kérlek, lehet hogy így KÖZVETLENÜL nem tüsszented nyakon az előtted állót, de a cucc így is kijut egy erőteljes légnyomással járó tüsszentéssel a maszkon kívülre, onnan pedig normál lélegzéssel szépen egy másik maszkos emberke beszívogatja...összegyűjti.

Ha komolyan védekeznénk, akkor 3-4 hét totális kijárási tilalom kell, a kaját (alapvető élelmiszereket) a katonaságnak meg erre kiképzett védőruhás önkéntesek hordanák ki ezalatt az idő alatt, méghozzá állami pénzből. És akinek mégis ki kellene mennie annak minimum ffp2-es maszkot kellene hordania.

Igen, így lehetne védekezni, hatékonyan. 1 hónap alatt eliminálni lehetne a vírust így, persze ehhez a környező országoknak is így kellene tenniük, és az ő környező országaiknak is... csak éppen ezt nem egyszerű leszervezni és kivitelezni - úgy hogy ilyen nem lesz. Marad a másik módszer: a természetes védekezési mód. Minden emberben ott van a herpesz vírus, és mégsincs folyamatos tünetei. Miért? Mert nincs megfelelő "táptalaja" a kórokozónak... ott van kis létszámban, elvegetál, és fertőz is, de nem burjánzik el. Miért? Mert a szervezet egyensúlyban, jól tápláltan képes kezelni et a problémát... erről szól a D vitamin hatásainak kutatása abban a videóban. 90% Csak a D vitamin bevitel megnövelése...! Ha mellette minden más vitaminhiányt is kiküszöbölnénk, akkor ez nem 90, hanem 99,999% lenne!

Erről kellene ugatni, nem pedig másról. Elmész a boltba venni paprikát (meg egyéb zöldséget, gyümölcst stb), azt hiszed van benne C vitamin? Szentgyörgyi még ebből állította elő...! De ma kudarcot vallana! A szakirodalom azt állítja hogy 100gram paprikában 150miligram C vitamin van... ehhez képest tavalyi akkreditált labormérések szerint csak 17milligram van már csak!!!

Na, ez az ami miatt most járvány van. csak emiatt lehetséges ez. Nem kell itt összeesküvéselmélet hogy a gyógyszergyártók, billgates és a többi ki akarja végezni a világ 80%-át... az még benne lehet a pakliban, hogy szándékosan szabadítottak el egy vírust, hogy lehessen "mit kezelni" vakcinával, ami egy igen jövedelmező üzlet manapság... de valójában az egész rendszer az ami rohad, és ez az ami öli az embereket, a vírus az csak egy közvetítő eszköz, ami törvényszerűen megjelenik ilyen rendszerben. Nagy rásegítés az nem kell ehhez. 5 év múlva újból lesz ilyen... covid-25 lesz a neve...

wildside9 2020.08.31. 21:55:17

Sziasztok!

Napok óta keresek olyan kontrollcsoportos tudományos tanulmányt, ami a gyermekek maszkviselésének hosszú távú hatásait vizsgálja. Létezik ilyen?

Sir Gombóc 2020.08.31. 21:57:34

@Meridian74: amit a maszkokról összehordtál, nettó hülyeség. Kellene kicsit tájékozódnod.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.08.31. 22:12:05

@Meridian74: a kemeny vedekezes az, hogy nem mehetsz oda ahova akarsz. eleg sulyos lepes ha a mozgasodban korlatoznak. szinten kemeny vedekezes hogy nem folytathatod a vallalkozasod mert hatosagilag bezartak. kemeny vedekezes az is, hogy nem gyulekezhetsz. ezeket igen sok helyen megleptek, amikor szukseget ereztek. neked biztos ujdonsag de a svedeknel is alkalmaztak ezek egy reszet (pl tomegrendezvenyek tilalma, utazasok korlatozasa).

Meridian74 2020.08.31. 22:43:32

@Sir Gombóc: felesleges is lenne ész nélkül, ahhoz nagyon drága... de pubmeden van publikáció egy tévesen elvégzett kísérletről.

Véletlenül, 2000Ne helyett 4millió NE D vitamint mértek ki és ezzel tesztelték az önkénteseket... elmérte a gyógyszerész az adagot... a D vitamint mikrogrammos mennyiségben kell csak fogyasztani, nem miligrammosban...
2000x többet adtak mint tervezték, és a delikvenseknek semmi bajuk nem lett.

Miért is van ez így? Egyszerű a magyarázat. Nem testidegen anyagról van szó, a szervezet maga is előállítja, olykor brutális mennyiségben... 30 percnyi meztelen napozás nyáron 50ezer NE-t termel a szervezeted a napfény hatására. Ami túlzás, de a felesleget kiválasztja a szervezet.

Meridian74 2020.08.31. 22:45:25

@Sir Gombóc: pont hogy tájékozódtam, veled ellentétben.

Meridian74 2020.08.31. 22:53:24

@droid_: a vírus terjedést viszont ez semmiben nem akadályozza. Picit talán lassítja, de terjed. Azt kellene észrevenni, amit anno egy orvosi szakkönyvben olvastam, 1990-es évek közepén. Az volt a címe ha jól emlékszem, hoyg a vírusok lélektana.

Ebben voltak olvasmányos részek is, az egyik ilyen rész előre megjósolta azt hogy ahogyan nő az emberiség populációja, és gyorsulnak (rövidülnek) az egymás közti kapcsolódások, kapcsolattartások, úgy fognak egyre "jobb" és "jobb" rejtőzködő képességű vírusok, amik járványokat fognak okozni, amennyiben az életkörülmények rosszak. Példát is hozott. Az influenza vírus első megjelenéséhez 500 ezer emberi kapcsolat kell (rendszeres kapcsolat - de ehhez elég az hogy egy hegyek közt elszigetelt párszáz fős faluba naponta felmegy és lejön onnan a postás, vagy árufuvarozó... ha ez megvan ott is megjelenik a az influenza vírus), és megjelenik. Ugyanakkor a legéletképesebb vírusok azok, amelyek a legkisebb behatást okozzák a gazdaszervezetnek. Azaz legjobban tudnak rejtőzni. Ugyanakkor a vírus nem egy intelligens és nem túl komplex, ezért ha szokásostól eltérő körülmények közé esik be, ahol nincs pl szervezet általi megfelelő védekezés, ott robbanásszerűen elszaporodik, és akár emiatt a gazdatestet megöli. Ugyanakkor ez a vírusnak is rossz, mert rontja a terjedési és ezáltal a szaporodási lehetőségeit.

Amúgy valaki nem tudja ennek a könyvnek a fellelhetőségét? A googliban nem lehet megtalálni mert számítógépes vírusokra dob találatot sajna...

dr. mesterséges színezék 2020.08.31. 23:08:25

@Frady Endre: Ha akarnának sem tudnának következetesek lenni (de nem akarnak, mert nincs rá szükségük), akár ebolát szór Soros a kemtréjllel, akár manna hull.

A magyar kormánynál rosszabb indikátor nem létezik, ezért ki kell iktatni a feldolgozott információk közül.

apro_marosan_petergabor 2020.08.31. 23:14:56

Midig vannak barmok.
Kuruzslók is.
Ennél csak a természetgyógyásznak nevezett sarlatánok és a gyengébb, de oktondi orvosok elegye a veszélyesebb.

dr. mesterséges színezék 2020.08.31. 23:21:37

@Meridian74: Minden érteni vélek/próbálok a C-vitaminnal kapcsolatban, csak azt nem, hogy miért van 2020-ban nagyságrenddel többre szüksége az emberi szervezetnek, mint amennyit bármikor a történelemben bármennyi Szentgyörgyi-kompatibilis paprikával, vagy bármi egyébbel be volt képes vinni.

Andrea Kristóf 2020.08.31. 23:39:24

@molnibalage: ...majd akkor, amikor a Gyurcsányé előkerül...

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.08.31. 23:46:58

@Meridian74: sajat magad ellen ervelsz. a felsorolt intezkedesek mind azt celozzak, hogy drasztikusan csokkenjenenek a "kapcsolodasok", amirol aztan leirod hogy alapveto feltetele a jarvanyoknak. nem akadalyozza csak lassitja. vagyis akadalyozza. sosem volt cel hogy a terjedest leallitsak ezekkel az intezkedesekkel, mert az ertelmetlenul nagy aldozatot jelentene. de mivel "picit" lelassitottak, es nem egyszerre beteg a fel vilag hogy a masik fele meg egymast usse a boltokban marad konzervekert, ezert ezzel municiot kaptak az ostobak, es mondhatjak hogy no lam, nem is terjed ez olyan gyorsan, es meg az influenza ellen is ved hiszen most az sincs.

Andrea Kristóf 2020.08.31. 23:51:09

@Gy.Takács: ..hát az@Frady Endre: Igen, igen, olyan cikkek kellenének, ahol sikersztorik vannak bemutatva. Csak hát egy több száz éves Yoda, aki a lélegeztetőgépes "segítségnyújtás" hatására már beszélni is alig bír, aligha volna hiteles gyógyult....

Andrea Kristóf 2020.08.31. 23:58:43

@kamugyar: Ja és ezt pont az a New York Times írja, aki általában a mainstrem médiát nyomja..

atomic squirrel 2020.09.01. 01:08:19

@morph on deer: Szóval hol is vannak a gyógyultak? Mert nekem is vannak hasonló nyavalyán átesett ismerőseim, csak mind a "járvány" előtt tette ezt, van aki több évvel.

atomic squirrel 2020.09.01. 01:09:33

@Meridian74: Minden meglátásod igaz és találó

atomic squirrel 2020.09.01. 01:11:39

@droid_: Pont az írta h az "intézkedések" következetlenek. És kaotikusak. Kb semmit se akadályoztak meg hosszútávon

atomic squirrel 2020.09.01. 01:22:22

@Sir Gombóc: Lehet a Dvitaminnak negatív mellékhatása, biztos. Csak még senki se látta. A hiányáét viszont sokan. És a vitaminok egységét kell megfelelő arányban szedni, mert az egyik nem tud megfelelően hasznosulni a másik nélkül. Valamint a nyomelem pótlás is fontos, a korona esetében főleg a cink és a szelén, de nyilván itt is a megfelelő arányra kell törekedni. És koronayírus fertőzésből (vagy valami roppantul hasonló dologból) gyógult meg már beteg otthon, extra mennyiségű C és D vitaminnal és cink-szelén adagolással. Nem tudjuk h mit mondott (volna) a PCR teszt, mert annyira azért nem akart bizonyítékot gyártani h a teszt mellékhatásait is bekockáztatta volna

prekog369 2020.09.01. 01:30:04

@molnibalage: Azért erről a grafikonról a korrekt öszehasomlítás jegyében erősen hiányolom, Olasz, Spanyol,Belga. és a többi Skandináv ország grafikonját.Ezek nélkül ez így egy kicsit manipulatív összehasonlításnak tűnik...

prekog369 2020.09.01. 01:39:00

@Meridian74: 1 hónap teljes lezárás mindenhol. Majd Mariska néni,aki kicsit köhögö Pisti bácsival találkozott a kunyhójában 2 hete,bemegy a városba bevásárolni.
Utána még egy hónap világ kijárási tilalom, aztán még egy hónap? Hány eldugott helyen élő ember adhatja egy hónap alatt körbe egymásnak a vírust, utána meg a többieknek. 7-8 milliárdan vagyunk? Biztos hogy több ezer ilyen eset lenne, és eredetileg egy eset is elég a világ újrafertőződéséhez. Ez jól hangzik,de nem működne.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.09.01. 02:15:45

@atomic squirrel: de rovidtavon igen, megpedig azt hogy nagyon sokan legyenek betegek egyszerre. ha nem is lesz oltas honapokon belul, akkor is sokkal konnyebben at lehet hidalni a betegsegek miatti kieseseket, ha idoben egyenletesen, elnyujtva kovetkezik be. megertem hogy ez szamodra kovetkezetlen es kaotikus, ezert vannak a szakemberek.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.09.01. 03:04:33

"a teszt mellékhatásai"
/facepalm

Lobelt Letfold 2020.09.01. 03:45:05

@Exploiter: Mondjuk ha a környező országokkal hasonlítanád össze ahogy az említett cikkben is volt, rögtön látható a 10x különbség: ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?yScale=log&zoomToSelection=true&country=NOR~SWE~DNK&deathsMetric=true&interval=biweekly&hideControls=true&smoothing=0&pickerMetric=location&pickerSort=asc

Azért nem mindegy, mert svédországnak messze nincs olyan turistaforgalma mint az általad összehasonlított országoknak. Ráadásul az sem valós kijelentés, hogy svédországban semmit nem tettek, mert az állampolgárok ott megtették maguk azt amit idehaza pl rendelettel szabályoztak. Így összehasonlítva már elgondolkoztató a svéd modell.

Meridian74 2020.09.01. 05:52:48

@dr. mesterséges színezék: nem 2020-ban... hanem mindig is többre lett volna szükség. Ezt Szentgyörgyi is megállípította, 100ezer évre visszamenőleg az emberek vitaminhiányosak voltak itt az északi féltekén. Másrészt 1942-ben végezték el az első kutatásokat, csak éppen a háború miatt nem annyira közismert a publikáció, akkor is azon sajnálkoztak az eredmények láttán, hogy silány az ételek tápanyag tartama, és ezen hogyan lehetne javítani. Úgy egyébként a napi 80mg C vitamin bevitelt Hitlerék állípották meg. EZ az a szint amivel a skorbut már nem jelentkezik a katonáknál. Szóval ez a minimum minimuma. Valójában ennél sokkal több kell... veseköveseknek is 2-3000mgr-ot írnak fel - hogy élő példát is említsek.

Exploiter 2020.09.01. 07:08:18

@Lobelt Letfold:

De miért pont a többi skandináv ország érdekes?
És miért hagyjuk ki azt a dolgot a képletből, hogy ők pont ugyanúgy élnek majd most tovább, mint eddig, a többi skandináv ország meg vagy továbbra is megy a lezárások irányába, vagy utolérik őket?
Továbbá miért nincs minden évben súlyos influenzajárvány minden országban?
Miért csak néhány országban szaladnak meg a számok?
Miért nem beszél senki arról, hogy a svédeknél 93-ban és 2000-ben sima influenzajárványok hasonló halálozási számokkal jártak?
Akkor ugyanis majd százezer ember halt meg egy évben, míg egyébként 90 ezer körül szokott átlagosan.
Most augusztusig eljutottak 60 ezerig, eddig tudunk ebből 5000 covidnak nyilvánított halálról.
Van rá esély, hogy az év végi szám kevesebb lesz, mint a már két említett évben.
Kérdezem, mit csesztek el pontosan?
Ha meg az emberek maguktól is igyekeztek távol maradni egymástól, akkor miért kellett volna a kormánynak belepofázni az életükbe?
Mikor lett mindenki ilyen rendpárti őrült a világon?

DarthVader 2020.09.01. 07:44:40

Csak szólok, hogy Dr Pócs Alfréd mellesleg a Hun-Fokos szövetség sámánja. Nem vicc. Ő dobolt körül rituálisan valami gázmezőt birtokba vételül, de azt is elszabta, mert forditott irányba járta körül, azóta sincs ott releváns mennyiségű gáz. Azért ez sok nindent megmagyaráz.

Valamikor megmozdulhatott a fejében valami...

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.01. 08:10:12

@templarbrother: ez hogy jön ide, és mit cáfol? Amit belinkeltél, arról szól, hogy a halálozási arány meghatározásánál rossz lehetett az arány.

UK április: az előző évek átlaga 10 ezer halott hetente( 2016, 17 is benne, ami kiugró halálozást hozott a szezonális influenza vonatkozásában).
Idén 21 ezer az elsô két hétben.

Mivel indokolható a dupla halálozási szám? Közlekedési és munkahelyi baleset kizárva, az e ü. leállása még nem okozhat ekkora eltérést két hét után.

apro_marosan_petergabor 2020.09.01. 08:41:38

Ha a helyzet komolyodik (remélem nem) és újra bevezetik a rémhírterjesztés büntetését, remélem ezek a "kitűnő" emberek célkeresztbe kerülnek.
Számomra ezzel együtt fura, hogy még mindig számos patika reklámozhatja a homeopátiát, s a természetgyógyászat hódíthat az egyetemen, a CT, az MRI, az ultrahang, a művese, az arc és szívátültetés, az antibiotikumok, a modern gyógyszerekkel, járványügyi intézkedésekkel szinte örökre eltüntetett járványok korában.
Ilyenkor mindig autópálya képlet jön elő, mikor a szemközti oldalon szembe megy a szenilis nagypapa a forgalommal, és felkiált, hogy lehet hogy ennyi marha jön velem szembe...?

Buchhalter 2020.09.01. 08:53:46

@molnibalage: úgy látom te egy megszállott covid fan vagy.Nem baj,kell ilyen mókus is ,aki bevesz mindent ami a médiából árad.A covid túl van tolva,arra jó volt,hogy a felső elit globálisan szétcseszte a gazdaságot és van mire rákeni.Ha igazi pandémia lenne már te is egy tömegsírban rohadnál. Ja és duplán húzzál magadra maszkot,bár az állítólagos vírusod majd jól kiröhög.

Bircanyíró 2020.09.01. 09:11:19

Szinte mindenki elfelejti, hogy a svédek alig 2 hónapig különcködtek, ehhez képest ma is tele a sajtó a "svédmodellezéssel". Vannak olyan EU-országok, ahol a kemény szigor ellenére sem lettek jobbak az eredmények, mint Svédországban - ez minimum elgondolkodtató. Egész Európa május óta gyakorlatilag ugyanazt csinálja, ami előtte "svéd modell" néven híresült el.

Ráadásnak itt egy a fentiekkel nem összefüggő, de érdekes adatsor, (igaz nem hazai) hanem lengyelhonból:
augusztus 19-én a hivatalos lengyel halálozási statisztika szerint 17-en haltak meg Covid-19 fertőzésben, emellett:

-37-en balesetekben
-15-en tüdőgyulladásban (Covid jelenléte nélkül)
-35-en szívrohamban
-147-en egyéb szív- és érrendszeri betegségben
-230-an daganatos betegségben
-3-an gennyes epegyulladásban
-12-en májbetegségben
-7-en öngyilkosok lettek

kell ezt tovább részletezni?

És nem! Mindezzel nem a koronavírust szeretném tagadni, csupán az arra adott eltúlzott, hibás sőt gyakran hazug reakciókat!
A Szkeptikus Társaságtól pedig a blogban mutatottnál jóval egészségesebb szkepticizmust várnék el: bőven van ehhez érv, nem kell a kákán a csomót keresni!

John Doe3 2020.09.01. 09:30:40

@atomic squirrel: Kérlek: de.wikipedia.org/wiki/Hypervitaminose_D
Ennyire fogalmatlanul nem kéne hozzászólni!

Bircanyíró 2020.09.01. 09:32:21

Azon is érdemes elmélázni, hogy mennyiben a magyar kormány sikere az alacsony fertőzés- és halálozásmutató? Szerintem ebben több szerencsés, illetve ma még pontosan nem ismert tényező jóval nagyobb szerepet játszott, mint a kormány: homogén, külföldre az átlageurópainál kevesebbet járó lakosság, BCG-oltás, a fővároson kívül a városi tömeg hiánya stb.

Aztán vannak itt még érdekes dolgok, amiket nem csupán Orbánéknak kellene feltenni: mi ez az érthetetlen kivételezés a Covid-19-cel? Mintha csak ez az egyetlen betegség létezne, amivel foglalkozni kell!! Hallom, hogy az átesettek egyike másika pl. depressziós lesz, meg ilyesmi. És az miért nem érdekes, hogy pl. egy frissen diagnosztizált rákost milyen stresszhatás ér? Pedig ők nagyságrendekkel többen vannak, nem beszélve a cukorbetegekről és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkről. Ők miért nem számítanak, róluk miért nem szólna a hírek, az ilyen betegek napi előfordulási mutatóit miért nem közli a média??

És akkor ott az influenza, amiről tudjuk, hogy nem azonos a koronával, de az összes szakértő egybehangzóan állítja, hogy számos és erős a hasonlatosság! Miért nem vonja senki felelősségre az Orbán-kormányt (és a világ összes kormányát), hogy az elmúlt években semmilyen hathatós intézkedést nem foganasítottak a szezonális influenzajárványok idején? Nem tették közzé a napi esetszámokat, a halálozási mutatókat, nem kötelezték az embereket maszkviselére, nem vezetttek be kijárási korlátozásokat és nem zárták le a határokat! Hogyhogy? A média és az emberek miért nem követelőznek ugyanígy mint most?
Ha a Covid-fertőzötteket MINDEN ÁRON meg kell menteni, akkor az
influenza-áldozatait miért nem? Pedig rosszabb években közel annyian vannak, mint az idei koronavírus-járványban! 2017-ben Magyarországon az év első két hónapjában heti 60-80 ezer influenzás megbetegedés volt és 5000 ember halt bele ebbe és és szövődményebe. Túlnyomó többségben idősek és krónikus betegek, pont úgy mint a koronánál. De az idén is csak kis hazánkban, csak influenzában 2700-an haltak meg . Róluk miért nem beszélünk, értük miért nem aggódunk, miért nem követelőzünk?
És aki a Covid súlyosabb fertőzési rátáival jön, az rögtön álljon le: a koronavírus esetén totális a maszatolás, gyakorlatilag nincsenek megbízható adatok. De még ha a legrosszabb forgatókönyveknek hiszünk is, nagyon úgy tűnik, hogy azoknak van igazuk, akik szerint nem drámai az eltérés az influenzához képest. Ezt leginkább arra alapozzák, hogy az influenza LÁTSZÓLAG alacsonyabb számai mögött tulajdonképpen csak annyi van, hogy mivel a világ lakosságának jelentős része már átesett az influenzán, így ilyen-olyan védettséggel rengetegen rendelkeznek. Ráadásul a legveszélyeztetettebbek egy hányada be is oltatja magát! ENNEK ELLENÉRE Magyarországon egy átlagos évben TÍZSZER ANNYIAN halnak meg szezonális influenzában (köztük az egy évtizede szintén pandémiával fenyegető H1N1-ben, ami most is jelen van hazánkban is) mint Covid-19-ben.
Amíg ezekre az anomáliákra a politika és a média szemmel láthatólag nem akar válaszokat adni, addig jobb lenne egészségesen szkeptikusnak maradni! Azért a szabad szemmel is jól látható hatalmas maszatolásért, ami ebben a tárgyban a világ médiájában folyik, elsősorban nem Gödényt, Tamási doktort és társait kellene fikázni - mondom ezt úgy, hogy magam sem vagyok lelkes híve tevékenységüknek!

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.09.01. 09:39:42

@Meridian74: Itthon gyakorlatilag minden nem létszükséglet boltot bezártak március közepén. Technikailag nyitva lehetett tartani 8-15 között egyes boltokat, de mivel semmi értelme nem volt, kvázi majdnem mind bezárt.

Ezzel szemben máshol ezt sokkal később lépték meg vagy egyáltalán nem. Az állampolgárokra bízták, hogy legyenek felelősek. Az eredmény ismert.

Nem rettegni kell a vírustól. Viszont erősen affelé tart a közhangulat érzésem szerint, hogy a gazdasági kár túl nagy és egyesek kvázi feláldoznák ezért az embereket.

Közgazdaságilag ez számokkal igazolható, de morálisan már érdekesebb...

Mert én és más fiatal könnyen pattog, mert kicsi a kockázat. De azért megnézném pár nagyhangú hangját, ha 40 alattiként elkapná és őt megviselné és mondjuk permanens tüdőszövetveszteséggel jönne ki belőle és csökkent munkaképességűként...

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.09.01. 09:40:49

@Meridian74: A totális kijárási tilalom lehetetlen. Nincs meg semmiféle háttere annak, amit írsz.

De pont ez volt a lényege annak, hogy akkor csak létfontosságú bolt nyitva és viseld az a kurva maszkot. Amit ez a sok fasz itt tagad.

Bircanyíró 2020.09.01. 09:51:06

Maszatolás és hazugság a vírus "behurcolása" is. Nincs mit behurcolni, mert a vírus már itt van. Nagyobb veszély, hogy az ilyen leegyszerűsített, politikailag praktikus üzeneteket tényleg elhiszik az emberek. Különösen aggasztó, hogy a döntéshozókat rendszeresen szakértői jelentésekkel tájékoztató járványügyi matematikuscsapat vezetője szerint a behurcolt, illetve az azzal összefüggő esetek aránya már a 10%-ot sem éri el.
Ha ezt nyilatkozza nyilvánosan egy szakértő, akkor jogos a kérdés, hogy a kormány mire alapozza a döntését (aminek a komolyságát, átgondoltságát az is jól mutatja, hogy az életbe lépése előtt néhány órával már módosították is!)
A kétkedők kedvéért itt egy másik idézet is: "Magyarországon újonnan regisztrált fertőzöttek többsége buliban, esküvőn vagy valamilyen zárt térben tartott rendezvényen kapta el a koronavírust" - nyilatkozta a HírTV-nek Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa.
Mi következik mindebből? Ugye egyértelmű: zárjuk le a határokat!

Bircanyíró 2020.09.01. 10:07:39

"Elcseszett svéd-modell", "az átesetteket permanens tüdőveszteség éri", "már fiatalok és gyerekek is belehalnak a koronavírusba", "gigantikus megbetegedési és halálozási mutatók" - sajnos ezek a gyakran előforduló mantrák hamisak, csúsztatnak!
Arra épülnek, hogy az átlagember képtelen globálisan, kontectusban és statisztikusan gondolkozni, ráadásul nincs összehasonlítási alapjuk (részben azért, mert a média is általában az almát veti össze a körtével)!
A helyzet az, hogy a nagy számok törvénye alapján előbb-utóbb mindig felbukkannak olyan szélsőséges (és ritka) esetek, amelyek teljesen alkalmatlanok az általánosításra, egyáltalán nem jellemzőek az adott jelenségre! Sajnos a szenzációhajhászás és a butaság pont ezeket helyezi fókuszba, olyan súlyt generálva, hogy előbb-utóbb sajnos a normálisabbja is "megfertőződik"!

Nem vagyok vírustagadó, de továbbra is azt állítom, hogy a politika és a média túltolta a dolgot, nagyon komoly ellentmondások és homályok alakultak ki a történetben!

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.09.01. 10:32:00

@Bircanyíró: a nagy szamok torvenye teljesen mast fogalmaz meg. egy nem atlagember, aki viszont kepes mindarra amire az atlagember a fent leirtak szerint nem, igazan tudhatna.

Buchhalter 2020.09.01. 11:18:05

@molnibalage: utánad kishaver, főleg hogy többek szerint te ontod magadból a hülyeséget.

zotyabacsi 2020.09.01. 11:32:24

A svédeknél is rengeteg vállalat hazaküldte a dolgozóit, az én svéd kollégáim március óta otthonról dolgoznak. Az iskolák/osztályok egy részében ugyanúgy beszüntették a tanítást. Az OECD országok közül náluk a legalacsonyabb az egy háztartásban élők átlagos száma, vannak régiók ahol kilométerekre lakik egymástól két szomszéd, sőt ők kifejezetten előnyben részesítik azokat a hétvégi házakat ahol nincs senki a közelben. Nem igaz, hogy semmi nem változott, és az sem, hogy egy az egyben össze lehet hasonlítani őket bármilyen más országgal, pláne mediterrán országgal mert teljesen más a társadalom berendezkedése és viselkedése. Szóval bármi is az igazság, arra hivakozni, hogy ott semmi se változott mégsem lett olyan nagy bajuk eléggé leegyszerüsített álláspont.

deckard_r 2020.09.01. 11:32:46

@atomic squirrel: túl lehet adagolni a D-vitamint, különösen ha mellé a kalciumot is túllövöd. Hypercalcemiás lesz a beteg. Mondjuk felnőttben nem annyira könnyű, egyszeri dózisokkal nagyon nehéz, de a krónikusan magas bevitel azért okozhat gondot.

tompus 2020.09.01. 11:32:51

Akkor lássunk tisztán:

- Van vírus?
- Van.
- Veszélyes?
- Nem. Veszélyes az idősekre és a krónikus betegekre, ahogy a vírusok többsége.
- A lezárárás és a világgazdaság földbeállítása a jó módszer a védekezésre?
- Nem.

A többi mint csak fingreszelés.

templarbrother 2020.09.01. 11:41:23

@Igazamvanvagyigazamvan?: Magyarországon meg kevesebb, Romániában ugyanannyi. Ez mit bizonyít?

honnanhova 2020.09.01. 12:13:05

16 éves koromban Pócs műtötte az elszakadt keresztszalagomat, gondosan eltávolította a csonkot. A "rehab" annyi volt, hogy mondta, hogy erősítsem a combizmaimat, biciklizzek pl. sokat. Szalagpótlásról egy szó sem esett, több mint 20 éve élek instabil térddel, de felnőttként már kicsit nehezebb megengedni magamnak, hogy fél évre kiessek a munkából és egy évig naponta járjak gyógytornára... Ettől még ortopédorvosnak lehetett jó és sikeres, én is "sikeres műtét" lehetek a statisztikájában, de emberileg szerintem hitelteleníti ez a hozzáállás, és azt sem értem, ortopédorvosként mitől szakért vki járványügyben...

Életke2012 2020.09.01. 12:15:27

@Ad Dio: Meg az sem zavarja a szkeptikusok kritizálóit, hogy Svédország beismserte 3700 db álpozitív tesztjük volt, de valójában mennyi és az egész világon mennyi ? Illetve az a mocsok who nem tett semmit a vírus átterjedése megakadályozása miatt, most meg lezárják az országhatárt . akkor miért nem zárták le Európa határai ?

Életke2012 2020.09.01. 12:30:15

Axolot : Mert a másik oldal (mainstream média, politikusok) olyan nagyon hitelesek, igaz ? Ilyen alapon a dokinak is lehet igaza. Ráadásul külföldi virológusok között is vannak szkeptikusok. De te csak higgyj akinek akarsz és rettegj. A félelem a legjobb béklyó.

driver70 2020.09.01. 14:06:51

Két nagy probléma van jelenleg
1 A média folyamatos hazugságai
2. Túl sok a bérrettegő

Ezek nagyobb problémát okoznak mint a vírus

seepheerd 2020.09.01. 14:47:18

@tompus:
Veszélyes? Nem.
Vagyis igen :)
Innentől kezdve fingreszelés az egész.

Szilágyi András 2020.09.01. 15:46:56

@Életke2012: Valójában ezek nem álpozitív tesztek voltak, csak a szóban forgó teszt érzékenyebb volt, mint a standard teszt, azaz kisebb vírusszámot is már detektált, ezért a kevésbé érzékeny standard teszt eredményével összehasonlítva minősítették álpozitívnak ezeket az eseteket. Lásd: www.globaltimes.cn/content/1198994.shtml

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.01. 18:10:56

@templarbrother: azt, hogy az intézkedésekkel meg lehet akadályozni a terjedését. Azt, hogy valamiért ezen a környéken kevésbé ütött. Talán, mert a bcg védőoltás , talán, mert a szezonális influenza védettséget adott. Azt nem tudod kimagyarázni, hogy a lockdown előtt kétszer annyian haltak meg hetente Angliában, mint a sokévi átlag. Azt se, hogy Trump, aki erősen vitatta a covid létezését, 180 ezer halottat könyvelhet el, ês maszkban jelent meg...

Meridian74 2020.09.01. 18:14:30

@molnibalage: ne haragudj. a maszk mitől véd meg? Elmondom: semmitől - ezt azok megmondták akik köteleztek minket a maszk viselésére. Arra jó egyedül, hogyha beteg vagy és köhögsz, akkor ne hányd le a másikat, de egyébként nem szűr, nem véd.
Viszont ha beteg vagy orvoshoz menj és maradj otthon.

A maszk visekése viszont emeli a kockázatát annak, hogy valamilyen gombás fertőzést összeszedj. Nem kell továbbgondolni csak annyira, hogy a vonatokon, tömegközlekedés járművein (except M3, offcorse), irodákban van légkondicionáló, ezekben szépen tenyésznek a gombák, így spórák vannak a levegőben, amit a maszk használatával szépen összeszeded a levegőből. A gombák veszélyesek. Ellenben a vírusokkal és baktériumokkal. Csak emlékeztetőül egy német egyetem tanszékvezetője, aki a kolerajárvány okait kutatta demonstratíve elfogyasztott egy deci kolerával fertőzött folyadékot, és a tanítványai is... közülük csak egy betegedett meg - másik 20 fő nem.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.01. 18:20:41

@Bircanyíró: igazad van, a szezonális influenza is veszélyes. Van védőoltás rá. A covidot nem ismerjük, eddig az első hullâm ment le, Angliában, ahol először nem goglalkoztak vele, 6 hónap alatt 42 ezer halottja volt, míg a legdurvább influenzajárványnak 28 ezer.
Lehet, ez is kifúj, és moderálja magát, az azonban tiszta ugye, hogy lezárták az országot, ezzel drasztikusan megállították a terjedését. Gondolj bele, április ùgy kezdődött, hogy 21 ezren haltak meg hetente, szemben az éves 10 ezerrel. Ha csak így terjedt volna tovább, most hol tartana Anglia? plusz 160 ezer halott?

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.01. 18:23:19

@Meridian74: téves, maszkja válogatja. Mondjuk nem hallottam róla, hogy a můtősök körében magasabb lenne a bőrgomba elôfordulása. Hülyeség. A maszkot viselő munkásokst például elég jól megvédi. Nem szûr? Hoax.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.01. 18:24:22

@Meridian74: folyadékot, és a tanítványai is... közülük csak egy betegedett meg - másik 20 fő nem."
Akkor egyél szalmonellát.

Meridian74 2020.09.01. 18:25:10

@deckard_r: "túl lehet adagolni a D-vitamint, különösen ha mellé a kalciumot is túllövöd. Hypercalcemiás lesz a beteg"

Forrást erre légyszíves. Mert én tudok pubmedes forrást adni, hogy nem sikerült túladagolni a D vitamint.
Tudod, a híres kísérlet, amelyben a gyógyszerész elmérte a D vitamin adagot... 2ezer NE helyett 4millió(!) NE mért ki... és ezt fogyasztották a kísérlet ideje alatt.

És továbbá még. Ha csupasz felsőtesttel napozol nyári napsütésben, 30 percenként 20-30ezer NE (nem emlékszem pontosan, de brutális mennyiségben az biztos) D vitamint állít elő a saját szervezeted! És nem lesz túladagolás emiatt.

Azt kell megérteni túladagolni gyógyszert és drogot lehet, élelmiszert nagyon nagyon nehezen. A vitamin nem gyógyszer, hanem szimplán táplálék. Nem testidegen anyag. Olyan ez mint a só cukor fehérje zsír víz. Csak kevesebb van belőle és kevesebb si kell.

A D vitamin úgy egyébként nem csak az immunrendszer működéshez kell. Az érfalak javítása céljából a kollagén beépüléséhez is ez kell. Ugyanakkor ha nincs elég C vitamin, akkor a kollagén helyett a koleszterin épül be, ami szintén részt vesz ebben a folyamatban (ez lesz később az érelmeszesedés). A C vitaminnak itt van a legnagyobb szerepe amúgy! Az érfalak reparálásában! De ezt az orvosoknak is oktatják (én is egy orvostól tudom ezt), így nem értem miért nem C vitamint írnak fel koleszterincsökkentő szerek helyett??! A koleszterinszintet nem lehet lecsökkenteni, mivel a szervezet termeli azt. Ha mégis leerőszakolják ennek szintjét, akkor annak durva mellékhatásai lesznek, méghozzá elkerülhetetlenül!

Bircanyíró 2020.09.01. 18:49:22

@Igazamvanvagyigazamvan?: Nagy-Britannia nagyon rövid ideig volt zárva, inkább más országok (köztük Mo.) próbálták távol tartani polgáraikat onnan!

A maszkviselés szerintem pont az, ami pont belefér egy alaposan még nem kiismert fertőző betegséggel szembeni védekezésbe. Mint ahogy a tömegrendezvények korlátozása és az idősotthonok látogatási tilalma is.

Ami túlzás, az a buta és indokolatlan pánik és az ebből születő olyan intézkedések, amelyekről már az elején alapos okkal feltételezhetjük, hogy több és nagyobb kárt okoznak, mint amennyit megoldanak.

A Covid-19-nek kétségtelenül vannak furcsaságai: pl. hogyan tűnhetett el olyan gyorsan Wuhanból és környékéről, amikor a média által kommunikált fertőzési rátája szerint viszonylag kisszámú fertőzött is elég ahhoz, hogy terjedjen?
Miért látható világos törésvonal a Nyugat és Kelet-Európai országok mutatói között? Ha netán a kötelező BCG-oltás az ok, akkor ezt mi magyarázza?
Miképp lehetséges, hogy a megengedő svéd modell magas halálozási számai mellet a nagyon szigorú luxemburgi, belga, svájci (olasz, spanyol) mutatók ugyanolyan rosszak?

Racionális embereke körében az üggyel kapcsolatos szkepticizmust éppen az okozza, hogy néhány nyilvánvalóan a levegőben lógó kérdést hónapok óta senki nem akar érdemben megválaszolni, de még megvizsgálni se nagyon!

Meridian74 2020.09.01. 19:12:50

@Igazamvanvagyigazamvan?: "Hülyeség. A maszkot viselő munkásokst például elég jól megvédi. Nem szûr? Hoax. "

Gondolkodj már egy picit. A műtőben steril a környezet eleve. A maszk mint mondtam te nem köpsz rá a másikra, nem lehelsz rá a másikra.

Az utcán, officeban, járműveken meg mozogsz, a levegő is mozog, te meg "porszívózol". Láttál már porszívónak papírzsákját? Szted abba hogyan kerül a piszok? Hiszen a papírzsákon nem megy keresztül a levegő...! Ugye?

Meridian74 2020.09.01. 19:19:04

@Igazamvanvagyigazamvan?: hát... már véletlenül próbáltam... de semmi bajom nem lett. Mondjuk nekem mindig is jó immunrendszerem volt. 26 hónaposan egy doboz altatót ettem meg véletlenül. Apám agyműtét utáni altató/nyugtatója (akkoriban nem létezett annál erősebb fajta). És csak 5 napig aludtam, más probléma nem adódott. Igaz, 26 hónapos koromig anyatejet szoptam... tesóm helyett is én kaptam az anyatejet, mert tesóm nem szopott. Így hát én voltam az aki megitta. Nem véletlen egybeesés a két időpont. Anyámat olyan stressz érte ekkor, hogy leállt a tejtermelése... 5 napig sírt miattam, amíg fel nem ébredtem. Szóval próbáltam a szalmonellát, és permetes szőlőt is. Apám kórházba került, én meg csak fostam egy irgalmatlan nagyot (részletekbe nem mennék bele).

Meridian74 2020.09.01. 19:22:05

@Bircanyíró: "hogyan tűnhetett el olyan gyorsan Wuhanból és környékéről, amikor a média által kommunikált fertőzési rátája szerint viszonylag kisszámú fertőzött is elég ahhoz, hogy terjedjen?"

A kínaiak fegyelmezetten otthon maradtak. nem láttad a híreket? Tök üres volt a város... senki sehova nem ment. Csak a kajafutárok, azok is úgy adták át a csomagot hogy letették a csomagot becsengettek és elmentek mielőtt az ajtót kinyitották volna. A vírus fertőzési mechanizmusa szempontjából nullára redukálták az érintkezések számát.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.09.01. 20:15:11

@Meridian74: kb 4-bol 3 hordozo tunetmentes.

levadaszva.hu/wp-content/uploads/2020/03/1-21-680x340.jpg

amugy lehet hogy nem hallottad, de a maszkokat cserelni kell, amit lehet, mosni, amit nem lehet, kidobni.

nagyon jo amugy, hogy se az egeszsegugyhoz se az orszag vezetesehez nincs kozod. igy csak annak artasz aki, aki fogekony ra vagy a kozeledben van.

pancsincsin 2020.09.01. 20:40:03

Én csak azt nem értem, hogy akik szerint a covid fel van fújva, el van túlozva, nincs is csak kitalálták, és az ellene hozott intézkedések feleslegesek, azok szerint Kiknek az érdeke az összes ország gazdaságát leállítani, válságba taszítani, megbénítani? És kik azok akik ehhez megnyerték az összes (egyébként agyon ellentétes érdekek mentén működő) ország vezetését, hogy asszisztáljon hozzá?
Mi ez a mindenek felett álló érdek, ami ezt mozgatja? Komolyan kérdezem, tényleg nem értem mi hozza össze egy ilyen ügyben az egyébként egymásra mutogató és fújó államokat?

Bircanyíró 2020.09.01. 21:45:52

@pancsincsin: Nem meggyőződésből írt válasz, csupán hipotézis: az elszabadult közösségi média és a szenzációhajhász hagyományos média igazi görbe tükör, amiben a tükörkép ugyan valódi, de egyáltalán nem olyan, mint a valóságban! manapság néhány jól betalált főcímmel, fotóval, mémekkel (pl. sorosozásal, idegengyűlölettel, klíma- és vírusriogatással) óriási tömegeket lehet egy irányba fordítani, mégpedig anélkül, hogy bármilyen érdemi, szakértői diskurzus folyna a tárgyról. Erre ma se idő, se igény, hiszen mindenki szakértő, legalábbis amíg az online térben van.
A politikusok többsége meg beszari alak, akiket a közhangulat jobban érdekel, mint a tények, bármibe beleállnak, ami használ a népszerűségüknek!
És mielőtt félreértenél: nem vagyok vírustagadó, csupán az ésszerűséget, a mértékét, magyarul a józan észt várnám el, valamint azt, hogy buta és ellentmondásos álhírek helyett néhány fájóan megválaszolatlan kérdést is vegyenek napirendre a döntéshozó illetékesek!

Bircanyíró 2020.09.01. 21:54:55

@Meridian74: Te komolyan úgy gondolod, hogy egy 40 milliós agglomerációban nullára lehet csökkenteni az érintkezést? Hogy sehol sem bújhat meg véletlenül sem egy vírus, miközben a fertőzöttek túlnyomó többségének még csak tünete sincsen? Ez még Kínában sem megvalósítható! Ráadásul volt második hullám, voltak más fertőzött városok is, aztán mégis, szinte egycsapásra minden veszély elmúlt!
Hogy világos legyen: nem konteókat látok a háttérben, nem kínai furmányosságot, hanem annak a bizonyítékát, hogy a Covid-19 közel sem annyira fertőzésveszélyes, mint ahogyan azt elhitették az emberiség jelentős részével! És ezt nem csak a járvány kínai lefolyására alapozom, hanem számtalan egyéb adatra is, hogy mást ne mondjak, példának ott vannak a döbbenetesen alacsony magyar mutatók is!
Miközben bárki bármit hazudik: hazánkban nem voltak igazán komoly korlátozó intézkedések, ezt csak azok hiszik, akik be voltak szarva és ki sem mertek menni az utcára.

pancsincsin 2020.09.01. 22:19:39

@Bircanyíró: Megválaszolatlan kérdés van egy csomó. Félretájékoztatás, mellébeszélés, az emberek hülyének nézése stb... is. Rengeteg kifogásolható lépés, és intézkedés is.
Azt viszont továbbra sem értem hogy az államoknak, politikusoknak miért lenne érdekük a korlátozások bevezetése, fenntartása indokolatlanul. Egy csomó ember (Szerintem többség) nem ért vele egyet tehát népszerűséget veszítenek, plusz tönkremegy a gazdasági élet számtalan szegmense. És még ezt az ésszerűtlen működést is megérteném egy-egy idióta vezető esetében, na de az egész világra kiterjedően...
Pont az cáfol erre rá, hogy eddig soha semmilyen más dolog esetében nem hoztak ilyen intézkedéseket... pedig annak idején mikor az ebola egy-egy esete megjelent más országokban, arra is ráugorhattak volna, hogy jaj zárjunk le mindent stb... Azt is felturbózhatták volna, ha ezzel meg tudták tenni. Nekem ez nem logikus, kinek mi érdeke fűződik ehhez, és miért asszisztál hozzá az szinte az összes kormány. Most már nagyrészt azok is kénytelenek a betegszámok tükrében, akik az elején tagadásban voltak, ld. Brazília. Talán csak Észak-Korea nem adta be a derekát. :)

Meridian74 2020.09.01. 22:20:54

@droid_: kellene, de senki nem cserélni. 600 Ft darabja. A moshatót sem mossák minden 4 óra után... nem mellesleg 4 óra pont elegendő is hoyg összeszedj valamit szépen a maszk által.
Ismétlem: NEM STERIL A KÖRNYEZET!

pancsincsin 2020.09.01. 22:26:51

@tompus: Volt a környezetedben igazoltan covidos beteg?
Tudod hogy csak az idősekre és a krónikus betegekre veszélyes? Én közvetlen környezetemből tudom, hogy nem. Tudod, hogy az elsőként elterjedt tüneteken kívül (köhögés, láz, nátha stb...) miket okoz még a szervezetben akár hosszabb távon? Biztos vagy benne, hogy minden információ birtokában vagy ez ügyben? Ha igen honnan tudod?
Én biztos nem tudok mindent, de azt biztosan, hogy nemcsak ezeket a tünetek okozza és nem csak az idős, krónikus betegekre lehet veszélyes.

Meridian74 2020.09.01. 22:45:31

@Bircanyíró: nem nem gondolom komolyan. Akkor mi a fasznak hoztam fel? Ez az egyetlen egy megoldás az ami működik. Amúgy a kínaiaknak sikerült. Ugyanis nem az érintkezések számát kel lenullázni, hanem a vírus fertőzés mechanikájának szempontjából kell lenullázni. nem megyek bele ennek elmagyarázásába, a kínaiak ezt sikeresen csinálták meg.

Amúgy meg van B megoldás is... de ahhoz 6-8 hónap előzetes állapotfeljavítás szükséges.

pancsincsin 2020.09.02. 00:01:57

@Bircanyíró:
De ha így van, hogy itt nem voltak igazán komoly korlátozó intézkedések, akkor mi a baj? Akkor nem lett eltúlozva semmi. Ami van/volt azt sem tartják be az emberek.
Én konkrétan azt gondolom, hogy a hatalomnak, kormányoknak ha valami, akkor az lenne az érdeke, hogy eltussoljanak minden adatot, eltitkolják a vírus létezését, súlyosságát. A halottakat megmagyaráznák valahogy, - alapbetegsége, akkor is ha nincs, és persze abban halt meg...nem covidban. Mindenki menjen, tegye a dolgát, akkor pörög a kassza... nekem ez lenne a logikus politikus fejjel.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.09.02. 00:51:20

@Meridian74: hiaba irsz nagybetuvel, nem lesz benne tobb okossag.a mutoben is pontosan azert hordjak, amiert most is kellene hordani: hogy ne nyalazd ossze a tobbieket. ezen semmit nem valtoztat, hogy a maszkon kivul mi van.

nyilvan mossak a maszkokat. lehet hogy nalatok nem, de ne magadbol indulj ki. atlagember egy egesz nap alatt nincs 4 oranyi olyan helyzetben, ahol hordani kell. van ket vaszon maszkja, ketnaponta bedobja oket egy 60 fokos gyorsba es kesz. akinek meg hordani kell egesz nap, annak ad a munkahelye vagy vesz maganak hatot tizezerert, huha. mennyi egy vitamin beloves a tamasinal? ez az a foszer nem? nyilvan neked nagy haverod lehet a megadozis kultusszal.

600 forint az eldobhato az agyad. nesze gugli elso talalat, 80 forint darabja. budapesten gyogyszertarban egyesevel meg kb 300.
www.emag.hu/haromretegu-szajmaszk-keszlet-50db-csomag-egyhasznalatos-kek-facemask50pcs/pd/DHTQFMMBM/

fenntartom, baromi szerencses mindenki, hogy semmit nem szamit milyen ostobasagokat irkalsz.

Meridian74 2020.09.02. 06:07:17

@droid_: sajnálni tudlak csak, ha te nem tudod felfogni a különbséget az utca, tömegközlekedési járművek légtere és a STERIL műtök közti különbséget.

Én 600ért kaptam a gyógyszertárban, többet nem is vettem. Inkább költök ennyit multivitaminra - és többet is érek vele, sokkal, de nem Tamásitól veszek vitamint. Az kevés. Rendes nagy dózisú vitamint, mint amilyent pl a BioTech is forgalmaz.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 09:53:35

@templarbrother: na végre valaki! A sok egységsugarú mind szó szerint veszi. (-:

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 09:54:33

@Meridian74: olvasgass a multivitaminok hatásáról. Jobb a maszk. Igaz, nem mindegy, melyik.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 09:56:30

@Meridian74: tudod, ha az óvszert nem szakszerűen használod, és kifordítod csak minden alkalommal, a védekezésed kevésbé lesz hatékony.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.09.02. 10:34:27

@Meridian74: igy legyen a lotton is otosom :) nem lennek a vesed meg a majad. de persze, hajra, nyomassad csak, es nevessel a sok mosatlan maszkon, amin tenyesznek a veszelyes gombak amit a villamoson porszivoznak fel ra, de nem er semmit az egyebkent is veszelytelen virusok ellen, foleg mert 600 forintodba kerult egyszer :D

billyboss131 2020.09.02. 13:01:42

@porthosz:

A virustagadók klasszikus "érvelése", csak hogy ez egy logikai bukta.

Azért mert az autópályákon többen halnak meg, ne is foglalkozzunk a vírussal? Hadd terjedjen? Majd csak akkor ha annyian halnak meg, mint autópályákon? Akkor ezeknek az embereknek az élte nem számít?

És ha már elérte azt a számot, akkor keressünk egy másik összehasonlítási alapot? Pl. hányan halnak meg infarktusban? És várjunk, amíg azt is eléri?

Ennyit a járványtagadókról!

billyboss131 2020.09.02. 13:09:40

@Frady Endre:
A járványtagadók klasszikus "érvelése"

"Ezek után miért is vegyem komolyan a mesterséges hisztériakeltést? ;-) "
Azért vegye komolyan, mert azért mert a kormány hoz rossz döntéseket, attól még a vírus létezik.

"A gyerekeket rászabadítja a veszélyeztetett korú pedagógusokra"

Van jobb ötlete? Ha meg digitális oktatást vezetnek be, akkor meg azért sikítoznak.

Megkéne látni a vírustagadóknak, azt az egyszerű dolgot, hogy egy járvány kezelésében nincsenek tökéletes megoldások, sokszor csak kevésbé rossz megoldások vannak.

billyboss131 2020.09.02. 13:16:36

@pancsincsin:

"Én csak azt nem értem, hogy akik szerint a covid fel van fújva, el van túlozva, nincs is csak kitalálták, és az ellene hozott intézkedések feleslegesek, azok szerint Kiknek az érdeke az összes ország gazdaságát leállítani, válságba taszítani, megbénítani? És kik azok akik ehhez megnyerték az összes (egyébként agyon ellentétes érdekek mentén működő) ország vezetését, hogy asszisztáljon hozzá?
Mi ez a mindenek felett álló érdek, ami ezt mozgatja? Komolyan kérdezem, tényleg nem értem mi hozza össze egy ilyen ügyben az egyébként egymásra mutogató és fújó államokat? "

Végre egy értelmes elemzés, pusztán logikai összefüggések alapján.
Kár, hogy ezt kevesen gondolják így végig, és csak okádják magukból a "nincs vírus", "nem kell maszk"- agyrémet, minden továbbgondolás nélkül...

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.09.02. 13:37:27

@Meridian74: Te hülye vagy. A sebészek meg poénból viselik akkor....

SH4RK 2020.09.02. 17:44:10

@Meridian74
Oké, most ezt tegyük helyre:

"Nyilván nem mindenütt egyformán volt súlyos a flu járvány osszuk el kettővel. 3 millió. 3millió vs 0.9millió. Ja! és a legfontosabb még most jön. A "flu" úgy szedett 3 milliónyi áldozatot, hogy sokszázmilliós(!) tételben adtak be védőoltásokat is!

Ugye, nincs több kérdés!?"

650 ezer az a 3 millió.
www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)

(itt mondhatod azt, hogy más módszertan, meg ilyesmi, vagy hogy manipulált adatok, stb.)

"Mivel a vakcina 5-15 esetleg jó esetben 30% hatékonyságú"

Egy jós veszett el benned.

"Ehlyett a pécsi orvostudományegyetem, meg mások is bebizonyították és beszámoltak arról hogy növelni kell a D vitamin bevitelt. átlagos ffelnőttnek minimum 2000NE-t kell külön bevinie, még nyáron(!) is...! És ez mire is jó? A viszgált célcsoporthoz képest akik kaptak renmdszeresen nagyobb dózisú D vitamint azoknál 90%(!!) igen, kilencven százalékkal kisebb eséllyel betegedtek meg influenzaszerű kórt."

Azt vágod, hogy totál másképp működik a két vírus, máshol kötödnek sejthez, más fehérjékkel, más az "influenza szerű tünetek" és a megfázásos tűnetek, ilyesmi...

"Amúyg láttam egy animált grafikont amibven a covid halálozási számlálót futatva összevetették més halálokkal, pl az idei influenzával...

Na de ez így nevetséges. Idén nem is volt -komoly- influenzajárvány!
Miért nem a 2016/17 évi járvánnyal hasonlították össze? Akkor máris vicc lenne ez az egész felhajtás."

Akkor is többen haltak volna meg már COVID-ban. Amúgy 2016/17-ben nem volt lezárva a fél világ, és nem hordtak maszkot az emberek, így nem is tudod összehasonlítani.
Vicces példával szólva gyanítom, hogy az idei új nemibetegségek előfordulása a legkisebb az elmúlt 5 évben, mert az emberek nem mozdultak ki kur... izé, barátkozni.

Mindegy igazából.

Horváth Toya 2020.09.02. 17:58:11

@Frady Endre: "Az egyetlen, amiről talán nem hazudnak nekünk, az a halálozások száma..."
Na ez a hét vicce. Pont a halálozási adatokkal lehet játszani és érdekük is azt manipulálni!!!

Meridian74 2020.09.02. 18:36:56

@Igazamvanvagyigazamvan?: szart sem ér a maszk, most is bemondták a hírekbe. Nem jól hordják, nem dobják el, nem mossák rendszeresen. ÉÉÉÉS! Most a ráadás! A szeleps maszk viselői olyan mintha nem is hordtak volna maszkot, mivel a szelep miatt kifele szabadon kifújják a levegőt, így fertőzőek voltak, és lesznek. Nesze neked 2000 Ft-os maszk :D :D :D

Meridian74 2020.09.02. 18:37:40

@Igazamvanvagyigazamvan?: és? Most akkro hirtelen mindenkia fejéhez kap és szakszerűen használja az amúgy is erre a célra készült maszkot? Hát nem.

Meridian74 2020.09.02. 18:40:54

@droid_: "nagyon jo amugy, hogy se az egeszsegugyhoz se az orszag vezetesehez nincs kozod. igy csak annak artasz aki, aki fogekony ra vagy a kozeledben van."

Nem baj, legalább te is fizeted a saját táborod hülyeségének az árát. A baj csak annyi - és azért hörög itt az ellentábor -, hogy nekünk is kell.

Meridian74 2020.09.02. 18:43:40

@molnibalage: Te is agyatlan kétlábo járó zombi vagy? MONDOM: a MŰTŐBEN FOLYAMATOSAN STERILIZÁLJÁK A LEVEGŐT!!!!!

Hány felkiáltójelet írjak, hogy észre vedd?!
A maszk nem azért kell amire te gondolsz.

Meridian74 2020.09.02. 18:45:50

@SH4RK: "Amúgy 2016/17-ben nem volt lezárva a fél világ,"

Itt meg is dől az érvelésed. Többszázmilliós tételben adtak be különböző vakcinákat az flu ellen. És mondom: 217eezer áldozat csak az EU17-ben. Hogy világszerte mennyi volt? Nem tudom, azt elismerem, de írtam is hogy arányosítsuk fel. És bőven lefele kerekítettem.

Meridian74 2020.09.02. 18:51:28

Úgy egyébként csak hírből és felületesen ismertem a "Gödényt". De Augusztus 31-én Balázsék meghívták a Rádió1 rádióba, másik vitapartnernek pedig a MTAtól egy szakembert, hoyg akkor beszéljék meg ezt a dolgot, kinek van igaza. Nos. Az MTA -tól kiérkezett BALFASZ (igen az, mert aki látta a műsort, az láthatta hogy az) abszolút felkészületlenül, öntelten saját magától érkezett a studióba, és azt várta el, hogy hasraessenek tőle azért mert aki. Aztán Gödény totálisan felkészülten keresztbe lenyelte. Az MTA-s idióta csak habogni meg mellébeszélni, csúsztatni és szenmélyeskedni tudot csak, egy normális érvet nem tudott el mondani. Míg Gödény, le a kalappal előtte. Kellemesen csalódtam benne.

slowmotion 2020.09.02. 21:03:14

@Meridian74: van az a mondás is, hogy hülyékkel nem éri meg leállni vitatkozni, mert le kell ereszkedni a szintjükre, és onnan már megvernek a rutinjukkal.
akinek volt már a családjában koronás, annak nem kell magyarázni, hogy ez igenis valós veszély, akinek meg még nem, az örüljön ennek nagyon.

Meridian74 2020.09.02. 21:23:21

@slowmotion: nekem a tágabb környezetemben sincs egy sem aki koronás lett volna. Se kolléga, se családtag se ismerős.

LilMonk 2020.09.02. 21:42:05

Úgy tudom, hogy a vírusnak jelenleg 6 ismert változata van, ezekből 5 jelent meg fél év alatt. Valamint már ismert olyan ember is, aki kétszer fertőződött két különböző változattal. Ha ez lassú mutáció, akkor milyen a gyors? Melyek a kritériumai egy gyors mutációnak?

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 21:45:14

@Meridian74: tehát, a gumióvszer se ér semmit, AIDS sem létezik, hogy a covid egy átverés, onnan tudjuk, hogy 2016-ban is volt influenza járvány...na, miattad lapos a Föld.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 22:00:24

@Meridian74: Az én környezetemben viszont sokan kapták el. A főnökòm, a feleségem főnökei-mindkettó kórházban volt miatta-, a szomszéd belehalt, de te ne hord a maszkot, akit dr Gödény kezel, az halhatatlan.
A védőoltások pedig úgy működnek, hogy az előző szezon vírusát vizsgálják és próbálják kitalálni, merre fog mutálódni. Ha nem jól okoskodtak, akkor bizony sokan halnak meg.
Mellesleg azért sem érv, mert a mostani járványt észrevehetően lelassította a lezárás.
Angliában 43 ezer halott. A legdurvább járvány, 2017-ben 28 ezret vitt el. Viszont 2013-ban csak 6 ezren haltak bele.
Az meg a te szellemi képességedről állít ki bizonyítványt, hogy azt mondod, a maszk hatástalan , mert nem jól használják!!!
Az pedig megint egy buta érv, hogy a műtőt sterilizálják. Ugyanis a maszk a kilélegzett levegő útjában áll, az orvos szája viszont nincs sterilizálva.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 22:09:08

@Meridian74: "a. A műtőrészlegbe csak átzsilipelés után szabad belépni, maszk hordása (orrot és szakállt, hajat is elfedve!) kötelező. Nincs tudományos bizonyítéka annak, hogy a maszk lényegesen befolyásolná a posztoperatív sebfertőzés arányát [23], viselése mégis megalapozott, nem utolsósorban saját védelmünkre"

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 22:11:11

@Meridian74: "z operálórészlegben ma már követelmény a klímaberendezés, mely a beépített baktériumszűrő segítségével nemcsak a levegő csíraszámát csökkenti, de a levegő kicserélését is biztosítja"

Tehát csökkenti a csíraszámot. Nem, ekkor nem steril.

Meridian74 2020.09.02. 22:33:02

@Igazamvanvagyigazamvan?: ha csak ennyit tudsz mantrázni, az édeskevés.

Meridian74 2020.09.02. 22:34:07

@Igazamvanvagyigazamvan?: "Mellesleg azért sem érv, mert a mostani járványt észrevehetően lelassította a lezárás."

Mit nem mondasz... és akkor mi a büdös helyzet van a svédeknél?

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 22:43:19

@Meridian74: Svédek: ott is volt korlátozás, a külföldiek beutazása nulla volt, a gazdaságuk erősebben esett, mint a finneké, miközben tízszeres volt a halálozási ráta, arányosítva. ( 100 ezer főre vetítve).
Tátott szájjal berohantál?

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 22:46:40

@Meridian74: "FRANCIAORSZÁG, AUSZTRIA, HORVÁTORSZÁG, NORVÉGIA ÉS FINNORSZÁG ORSZÁGAI MIND KEVESEBB KORLÁTOZÁSSAL RENDELKEZNEK, MINT SVÉDORSZÁG.

De arra is rámutat a brit lap anyaga, hogy a második negyedévben a svéd GDP 8,6%-kal esett, miközben az EU átlaga 11,9% volt"

Hát ez van. Miért nem olvasol? A you tube nem ad mindenre választ.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 22:48:21

@Meridian74: " svéd-finn határ 1945 óta folyamatosan nyitva volt, a koronavírus ennek az állapotnak vetett most véget"
Márciusi hír.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 22:50:19

@Meridian74: "Százketten vesztették életüket 24 óra alatt, és a ragály összes áldozata immár 5041 halott, ami - tekintettel az ország mindössze 9,3 milliós lakosságára - kirívóan rossz mutató"

Kell még?

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 22:53:33

@Meridian74: "Svédországban eddig 5122-en haltak meg, ebből 231-en az elmúlt 7 napban. Az összes többi állam a magyarhoz hasonló szigorú intézkedéseket alkalmazott. Norvégiában a halálos áldozatok száma eddig 248 (az utóbbi 7 napban 6), Dániában a két mutató 602/4, Finnországban pedig 327/1 volt"

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 22:58:00

@Meridian74: "
Forbes

Svédország lett a járványkezelés állatorvosi lova: semmi sem jött össze
2 PERCES OLVASÁSI IDŐ ÜZLET FORBES
2020. JÚLIUS 11.
Amióta Európában is felütötte a fejét a koronavírus, Svédország szokatlan és kockázatos kísérletet folytatott: minimális korlátozásokkal hagyta átmenni a vírust a lakosságon, legfőképp azért, hogy óvja a gazdaságot. Milyen eredményekkel járt a kísérlet?

A svéd modellt a The New York Times állította mérlegre elemző cikkében. Eszerint Svédországban nemcsak ezrekkel többen haltak meg, mint a szomszédos országokban, ahol szigorúbb korlátozásokkal vették fel a harcot a vírussal, hanem még a féltve őrzött gazdaságuk sem áll olyan biztos lábakon, mint remélték.

Svédország nem zárta be a iskoláit, éttermeit, kocsmáit vagy edzőtermeit és nagyban támaszkodott a lakosság egyéni felelősségvállalására. 3 hónappal a kísérlet kezdete után 5420 helyi áldozata van a koronavírusnak, ami egy tízmilliós ország egy millió emberére levetítve

40 százalékkal több, mint az USA-ban történt halálesetek száma (ahol még mindig tombol a vírus), tizenkétszer több, mint Norvégiáé, hétszer több, mint Finnországé és hatszor több, mint Dániáé.

A kiugró halálozási ráta hetek óta világos, ami viszont még csak most kezd körvonalazódni, hogy a gazdaság védelmében hozott (vagy nem hozott) intézkedések legnagyobb része is elbukott. A svéd központi bank számításai szerint 4,5 százalékkal esik vissza a gazdaság a korábban remélt 1,3 százalékos növekedéshez képest. A munkanélküliség májusban 9 százalék volt, márciusban még csak 7,1. A nemzetközi ellátási lánc leállásával a svéd gyárak is megálltak felvevőpiac hiányában.

Ezek az adatok nagyjából megegyeznek Dániáéval, ahol 4,1 százalékos recessziót jósolnak, a munkanélküliség pedig két hónap alatt 4,1-ről 5,6 százalékra ugrott.

A vírus első hónapjában még úgy tűnt, Svédország gazdasága érintetlen marad, ennek a lehetősége azonban mára semmivé lett. Norvégiában, ahol a kormány gyorsan és viszonylag szigorúan reagált a vírus terjedésére, gyorsabb visszapattanásra számítanak. A központi bankjuk becslése szerint a belföldi piaci helyzet – leszámítva a jelentős olajszektort- 5,5 százalék helyett csak 3,9 százalékot fog visszaesni."

Lehet, kicsit hosszú, de sajna dr Kotász nem beszél róla a youtube-on.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 23:04:29

@Meridian74: "Number of deaths per 100,000 population
Belgium 86.4
United Kingdom 62.27
Spain 62.11
Italy 58.8
Sweden 56.82
France 45.75"

Magyarország: 6.3
Finnország : 6.1

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 23:06:58

@Meridian74: Nem, sajna ismételni kell, mert elsőre nem fogod fel.

Meridian74 2020.09.02. 23:18:10

@Igazamvanvagyigazamvan?: tátott szád neked van, mert 10 milliós lakosságra neked olyan borzasztóan sok a 6-8000 áldozat? Hát nem.

Meridian74 2020.09.02. 23:19:50

@Igazamvanvagyigazamvan?: "De arra is rámutat a brit lap anyaga, hogy a második negyedévben a svéd GDP 8,6%-kal esett"

mondtam én mást?
És azt is tudod miért. Mert az egész világ balfaszkodik, azért. Amúgy még csak most jön a java... mikor megroppan az USA gazdasága.
Mert ott halmozzák azélvezeteket. BLM, és tsai.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 23:20:19

@Meridian74: te teljesen hülye vagy? Sokkal több, mint az 5.
Tudod mit? Kérdezd meg dr Kotászt, ha egy embert megöl egy gyógyszerész, hány évet kap?

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 23:22:35

@Meridian74: gyógyegér, tehát a svéd modell kurvára nem jött be. A norvég, a finn és a dán gazdaság hamarabb talpra állt, kisebbet esett mint a svéd. Mi volt hát az elôny? Hogy 5 ezren haltak meg 500 helyett????

Meridian74 2020.09.02. 23:26:30

@Igazamvanvagyigazamvan?: a gazdaság nemönálló, globális hatás van rá a svédeknél is... de a betegségre tojtak rá... és mégsem halt meg 100ezernyi svéd... ugye.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 23:27:04

@Meridian74: ne mondd! Az USA volt a másik szkeptikus ország, Trump hangoztatta is, hogy ez a covid nincs. Aztán mégis van, de a demokraták. Aztán hogy hipót kéne injekciózni...volt olyan hülye, aki öblögetett is vele...dr Kotász saját halottjának tekintené...
Dr Kotász a fény, a fáklya, a reménysugár a sötétek között!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 23:28:25

@Meridian74: de tízszer annyi, mint finn...
A számokat láttad? Többen haltak meg, mint az usa-ban, arányosítva!

Meridian74 2020.09.02. 23:28:52

@Igazamvanvagyigazamvan?: na jó de, svédországban sem halt meg a lakosság 10%-a.

Meridian74 2020.09.02. 23:30:03

@Igazamvanvagyigazamvan?: jah, "szép" a belgiumi adat, ahol azért nem úgy kezeltek mindent mint a svédek. de még ez sem katasztrófa.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.09.02. 23:30:25

@Meridian74: koszonom a hozzajarulast mindenki neveben, remelem neked nem lesz szukseged korhazra.

Meridian74 2020.09.02. 23:32:43

@droid_: nekem nem is lesz... kórházban még nem voltam, csak 4 évesen mandulaműtéttel. Azóta nem láttam mint beteg kórházat belülről. Aztán influenzás sem voltam vagy 7 éve... idén még csak nem is kapart a torkom, enyhe megfázás sem volt, pedig a GANZ-ba és környéki shanty town-ba jártam, ahol kínai albán török szemét gyűlik össze. Nem használtam maszkot egyáltalán.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 23:33:10

@Meridian74: mondd, te amúgy kezelés alatt állsz? A spanyolnáthában sem halt meg a svédek 10%-a.
Viszont a finnek lezártak, gazdaságuk 5,1%-kal esett, a svédek nem, gazdaságuk 8,9%-kal esett. Siker!!!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.02. 23:35:08

@Meridian74: nem, azért nem, mert vannak értelmes emberek is, akik megmentik a te szaros életedet is. Például Orbán, Macron, Putyin.

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.09.02. 23:50:28

@Meridian74: tok jo, en se voltam betegkent korhazban a mandulamutetem ota. en nem tudom mikor voltam utoljara influenzas, nem tartok szamon ilyesmit, de asszem nekem se kapart a torkom az iden. en nem szedek megadozisu vitamint, viszont nikotint folyamatosan kb 20 eve, az elso 15-ben cigarettabol, ujabban e-likvidbol. csodakra kepes, hat nem?

Exploiter 2020.09.03. 00:23:26

@Igazamvanvagyigazamvan?:

És áruld már el töki, mi lesz most ősszel?
A finnek örökre lezárva maradnak?
Vagy őket majd elkerüli a nátha, mert ők nem gonosz emberek?

Exploiter 2020.09.03. 00:27:21

@Meridian74:

A kínaiak nem csináltak semmit csak nem tesztelnek tovább mert rájöttek hogy az csak a bajnak van.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.03. 08:07:57

@Exploiter: honnan tudjam? Azzal találtak meg, hogy bezzeg a svédek. Erre válaszoltam, hogy kurvára nem.

pancsincsin 2020.09.03. 09:02:26

Nem baj. Sok okos jarvanytagadónak és “nekem ne mondja meg senki mit csináljak, hova menjek” okostojásnak köszönhetően szépen emelkedik az estszám, ezen a suli még csak dob egy hatalmasat, kettő-négy hét múlva látjuk majd a hatást.
Egyszer már láttuk pl. Olaszországban mi van ha korlátozás nélkül észrevétlenül terjed a vírus. Majd most itt is meglátjuk.
De biztos tök jó lesz. Csomó ember betegállományban, kórházban... úgy majd biztos jól fog működni minden... ;)

pancsincsin 2020.09.03. 09:04:17

Mehet mindenki mindenhova, csinálhat, amit akar. Csak nehogy ne legyen kedvük egy idő után....

pancsincsin 2020.09.03. 09:10:37

És irigylem azokat akik le tudják sz@rni az egészet. Biztos fiatalok, egészségesek, nincs egy idős vagy beteg rokonuk, ismerősük, anyukájuk, apukájuk, gyerekeik, akiket fel kell nevelniük stb... Senki, akiért aggódniuk kéne.
És igen tudom, hogy másban is meghalhat bárki, de ezen nem változtat, hogy EBBEN IS!

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.09.03. 10:02:57

@Meridian74: Anyira buta vagy, hogy azt sem érted. Mivel a dokis a steril zónán kívül érkezik és hozhat a testében be dolgokat, ezért van rajta a maszk. Ha éppen bár alakul benne számára ártalmatlan, de egy felnyitott beteg számára ártalmas dolgot, azt fogja meg a maszk.

Annyira buta vagy, hogy a védelmi rétegek funkcióját sem érted meg.

pancsincsin 2020.09.03. 11:42:42

@Meridian74: nem, csak akinek nincs szerencséje

pancsincsin 2020.09.03. 11:47:49

@Meridian74: gratulálok!
Az ilyen elbizakodott önző emberektől áll így a világ, és nem számíthat senki, senkire semmilyen helyzetben. Legyél is ilyen és kívánom hogy rád se legyen tekintettel senki és ne segítsen ha véletlenül bajba kerülsz... remèlem nem is fogod elvárni, és nem fogsz hőzöngve követelőzni és felháborodni, ha te vagy valamelyik hozzátartozód mégiscsak ellátásra szorulna...

varga csaba 2020.09.03. 12:28:55

@porthosz: A gond abban van, hogy a statisztikai adatok alapján pl. Svédországban az év első felében negyvenszer!!! több személy vesztette életét a vírustól mint közúti balesetekben. És itt nincsenek abszolút benne azok akik a vírus szövődményeinek esnek majd még áldozatul.
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate

Bircanyíró 2020.09.03. 15:44:27

@pancsincsin: VAN koronavírus, KELL ellene tenni, nem is ezzel vitatkozom. A dolog természetesen sokkal bonyolultabb, mintsem hogy egyetlen kérdéssel el lehessen intézni, de ha nagyon muszáj, akkor nálam ez az 1 kérdés az lenne, hogy:
mi az oka annak, hogy idestova fél éve szinte kizárólag csak a koronavírussal veszélyeztetett élet számít, e vírus ellen MINDEN ÁRON kell küzdenünk, miközben számtalan más betegség érint sokkal nagyobb tömegeket, mégsem teszünk meg érdekükben mindent!
Számomra égbekiáltó és megmagyarázhatatlan felelőtlenségnek tűnik, hogy a kormányok az elmúlt évtizedekben évente több százezer embert hagytak meghalni influenzában, ahelyett hogy lezárták volna a határokat, bezárták volna az üzleteket, iskolákat és maszkviselésre kötelezték volna az embereket!
Sok hasonló megválaszolatlan kérdés van a levegőben, ehelyett az ember azt látja, hogy a kormányok és a média inkább egymással versenyeznek az irracionális pánikkeltésben, a naponta megjelenő, egymásnak szögesen ellentmondó, sőt egymást kizáró koronavírus hírek tupírozgatásában.
Bizonyára van válasz arra, hogy ez miért van így, engem ez a válasz érdekelne!

pancsincsin 2020.09.03. 16:24:05

@Bircanyíró:
Az influenza és a koronavírus mortalitása és szervezetre gyakorolt hatása között van különbség. Ezt már sok orvos és virologus is elmondta. Terjedése, lappangási ideje, fertőzési rátája és hatékonysága is más. Erre egy ilyen terén képzett orvos vagy virológus tudna neked választ adni. (Kemenesi Gábor a Facebook oldalán a normálisan feltett kérdésekre szokott is pl. válaszolni) Valamint az is különbség, hogy az influenza törzsek többségével a lakosság jó része már találkozott tehát nem teljesen új vírusok, így a fertőző képessége, megbetegítő képessége korlátozottabb.
Valamint van ellenük védőoltás, szezonálisak, és az orvosok már nagyrészt ismerik a szövődményeiket, a szervezetre gyakorolt rövid és hosszútávú hatasaikat. Mindez a covidról nem mondható el. Egy csomó mindent nem tudnak. Már voltak tanulmányok arról hogy azok akik felgyógyulnak Még nem tudható milyen maradandó károsodással gyógyulnak. (Ld. szív és más szervek károsodása, verrogképződés, idegrendszeri károsodás, maradvány tünetek.) A SARS volt meg ilyen azt hiszem, hogy hasonlóan hosszú távú következményei is voltak. Azt is lehetett olvasni, hogy az egész szervezetet érintheti, nemcsak a tüdőt, ahol szintén vérrögök keletkeznek, így nem is Feltétlenül klasszikus tüdőgyulladást okoz sok esetben, hanem oxigénhiányt, fulladást.
Továbbá elég hosszú lefolyású betegség, ha valakit elkap nem 1-2 hét alatt gyógyul fel.
Számtalan olyan tényező van, ami miatt nem kezelik (egyelőre vagy ki tudja) az influenzaval azonos módon.
A többi betegség amiben többen halnak meg úgymond azok nagy része pedig nem fertőző, tehát járványügyi megelőzésre nincs szükség, szűrésekre és a kezelések hatékonyságának növelésére persze kéne áldozni, de a kettő nem függ össze.

Meridian74 2020.09.03. 17:51:39

@molnibalage: Ó jajj butuska, te butsukázol? LOL.

Na, akkor még egyszer leírom utoljára, ha valaki megérti az megérti, aki meg nem, azt meg leszarom, mindenki csináljon azt amit akar, gondoljon azt amit akar.

Ezt a maszkot műtősöknek csinálták. Van hozzá hajsapka, és köpenyvédő mellény is.
Steril környezetben használják, a viselőjét nem védi meg semmitől sem. A funkciója, hogy amikor a sebész az operálandó személy fölé hajol, ne hulljon semmi róla a sebbe, amikor szikét kér vagy törlőkendőt, akkor ne köpjön bele a sebbe mikor beszél.
Semmi több funkciója nincs - fizikálisan nem is képes ez többre.

Aki ezt nem akarja tudomásul venni, az menjen ilyen maszkkal kolerában vagy valami ismeretlen fertőzésben elhunyt illetőt felboncolni. Ebben szokták. Ja, nem. A fertőző hullákat teljes és zárt védőruhában boncolják, nem ilyen szír-szarban semmiben.

Ti meg azt gondoljátok tévesen, hogy ez a maszk nem steril környezetben (utca, tömegközlekedés, voltok, irodai munkahelyek stb) sok emberrel összezárva majd megvéd bármitől is. Nem véd, de még csak nem is csökkenti a fertőzés esélyét sem. Aki ezt állítja az csúsztat, és kábé annyira hiteles cikkekre hivatkozik, mint amikor az index önmagáról azt állítja, hogy pártoldaltól független sajtótermék. Hát az sem az. Ahogyan az origo.hu sem az. és így tovább.

Na csá, engem nem érdekel ez a téma a továbbiakban.

Meridian74 2020.09.03. 17:54:14

@pancsincsin: apám 72 éves, én 46 és egész végig leszartuk ezt. Apám nem mellesleg taxizik, reptérre hozza viszi az utasokat, akik külföldről jönnek, mennek. Vadigenek. És semmi nem történt.

pancsincsin 2020.09.03. 18:39:10

@Meridian74: Ok.
Meglátjuk mi lesz most hogy mindenki leszarja...;)

pancsincsin 2020.09.03. 18:54:45

@Meridian74: Szerinted nyilván a virológus véleménye is hiteltelen a maszkhasználatot illetően...

eßemfaßom meg áll 2020.09.03. 20:11:15

@Meridian74: Én ismerek egy halom embert aki átszaladt egy csomószor az úton pirosban/nemzebránál és nem ütötték el őket. Szerintem egyértelmű, hogy a gyalogosátklőhelyek meg a rendőrlámák tök feleslegesen nehezítik az emberek életét, meg kellene szüntetni őket.

Bircanyíró 2020.09.03. 21:15:51

@pancsincsin: idegen tollakkal fogok ékeskedni, az alábbi szöveget egy másik blogból szedtem, de nagyon elgondolkodtatónak tartom:
"Az amerikai járványügyi központ, a CDC a COVID-19 áldozatainak komorbiditási statisztikáiról szóló közleményében megállapítja: mindössze 6%-nál mutatták ki, hogy a koronavírusfertőzés okozta kizárólag a halálukat, 94%-nál 2-3 másik betegség, meglévő egészségügyi probléma is tényező volt.
Továbbra is igaz: az áldozatok kétharmada idős, fele nagyon idős volt már és súlyos krónikus betegségben szenvedett.

Szomorú, hogy ez a tudás mennyire nem tükröződik az államok védekezési politikájában, a médiában és a kormányzati tájékoztatásban. Az intézkedések nem a magas kockázatú csoportok megvédésére koncentrálnak, hanem arra, hogy társadalmi távolságtartással, tömeges maszkviseléssel, gyárleállítással, iskolabezárással, határzárral, más drasztikus és sokszor gazdaságilag és társadalmilag, sőt egészségügyileg is romboló módon akadályozzák a fertőzés terjedését abban a többségében egészséges társadalomban, amelyre láthatjuk 95-99%-ban a vírusfertőzés lényegében veszélytelen vagy csak elhanyagolható mértékben vagy mérsékelten veszélyes.
A politikailag motivált intézkedések ugyan látványosak és reagálnak a nem teljeskörűen tájékoztatott társadalom félelmeire, de sem nem elégségesek, sem nem hatékonyak és olykor nem is hatásosak, sőt szakmai és laikus kritikák alapján is olykor kontraproduktívak, de legalábbis irritálóak."

És egy másik idézet:

"A karanténnak súlyos ára volt. Ha az élet "megóvása" pénzben nem is mérhető, életévekben már igen: az eredmény lesújtó. A COVID-19-re "terápiaként alkalmazott" társadalmi távolságtartás, karantén, lezárások, a "nem sürgős" egészségügyi ellátás, boltok, üzletek bezárása, gazdaság leállítása kétszer annyi emberi életévbe került, mint amennyit a járvány elvett. "

Bircanyíró 2020.09.03. 21:20:15

dr. Molnár Márk Péter orvos-közgazdász: "Akik azt mondják, hogy nem lehet pénzzel mérni az életet, azokat arról kell tájékoztatnom, hogy a döntéshozók napi gyakorlata alapján a hazai egészségügyben ősidők óta nem költünk olyasmire, ami 12-15 millió forintnál többet kér egy minőségi életév megmentéséért.

Nem azt mondom, hogy a COVID nem létezik, ahogy azt sem, hogy ne mossatok kezet, vagy ne hordjatok maszkot, ahogy azt sem, hogy tízezrek halála a vírus miatt nem tragikus esemény, csak azt mondom, hogy amibe ez kerül a társadalomnak, annak eddig a töredékét sem voltak hajlandók a döntéshozók emberek megmentésére költeni. Most megteszik, mert ha nem teszik meg, az a politikai bukásukat hozná magával, ha megteszik, akkor meg úgy néz ki, mintha rátermett vezetőként megvédenének minket valamitől, ami ellen amúgy számos okból szinte egyáltalán nem lehet védekezni."
A döntéseket ma már mindenütt a politika hozza. Szakértők helyett. Valójában egyszerű, laikus és félelemtől rettegő választók döntenek komplex szakmai és mélyreható gazdasági és társadalmi kérdésekről. "

Bircanyíró 2020.09.03. 21:34:40

@pancsincsin: "Az influenza és a koronavírus mortalitása és szervezetre gyakorolt hatása között van különbség. Terjedése, lappangási ideje, fertőzési rátája és hatékonysága is más. Valamint az is különbség, hogy az influenza törzsek többségével a lakosság jó része már találkozott tehát nem teljesen új vírusok, így a fertőző képessége, megbetegítő képessége korlátozottabb." - írtad, de nem veszed észre az állításban rejtőző csapdát! A manapság egyre világosabban kirajzolódó, a pánikstatisztikát helyre tévő számítások alapján ugyanis a koronavírus nagy valószínűséggel alig (de legalábbis nem nagyságrendekkel) lesz veszélyesebb az influenzánál, ha kellő számú fertőzött szerez ellene ilyen-olyan védelmet (az infuenza ellen sincs tartós védelem). Amíg ez nem következik be, elsősorban a fertőzésnek fokozottan kitett idős és krónikus beteg embereket kellene célzottan védeni, a határlezárás és lockdown helyett.
Ami pedig a covidon átesettek szövődményeit illeti: kérdezd meg ,magatól, hogy vajon az influenzán, tüdőgyulladáson és kismillió más betegségen átesettek szövődményei ugyanennyire izgatnak-e. Ha nem, akkor a nagy valószínűséggel a koronavírus-pánik áldozata vagy, miként írásaidból egyébként ki is tűnik. Meg kell hagyni: így is az értelmes vitapartnerek közé sorollak!

pancsincsin 2020.09.03. 22:32:36

@Bircanyíró: Nem tartom magam pánikolósnak, de tény hogy általában óvatos vagyok és igyekszem a veszélyt elkerülni.
Az influenza szövődményei ismertebbek mint írtam, ezért nem foglalkozom vele annyira, illetve együtt élünk vele születésük óta, van róla tapasztalatunk. És mivel szezonális az évnek kisebb részében van aktívan jelen, nem jelent egész évben “veszélyt”. Így lehet az akár évente szükséges új oltást is kivitelezni. Egy olyan vírusnál, ami egész évben virulens és nem sokáig (2-3 hónapig, bár még ebben is nagy a bizonytalanság) tart a fertőzésen átesettek védelme, gyanítom az oltás hatása ( ha lesz) sem fog sokkal tovább tartani.

Egyébként meg azt sem értem pontosan mit értesz a veszélyeztetettek védelmén? Nem találkozom az idős szüleimmel, mert tünetmentes fertőzött bármikor lehetek? Egész évben?

A kulcs szerintem az, hogy még mindig nagyon sok mindent nem tudnak az orvosok, kutatók sem, többek között a hosszútávú szövődményekről, amit még csak mostanában kezdenek vizsgálni, hiszen nem telt még el elég sok idő. Ez a bizonytalanság a, ami miatt pillanatnyilag nagyobb kockázatnak tekintem a már ismert velünk élő betegségeknél.
Mindegy. Én azt gondolom attól mindig jobban félünk, amit még nem ismerünk és én jobban szeretek “félni, mint megijedni”. Bár nyilván félni sem szeretek...:)
Sajnos én ismerek covidon átesett 48 éves, aki ugyan nem halt meg, de majdnem, nem légzőszervi, hanem egyéb szövődménnyel küzd június vége óta. Egyébként nem volt krónikus beteg.
Én jobban hiszek pl. Kemenesi Gábornak, mint a politikusoknak, és egyéb önjelölt szakértőknek, akik “leszarom az egészet mégis élek” hozzáállással tesznek mindenkire.
És arra jöttem rá, hogy az emberek közt semmi szolidaritás és önmérséklet, önkorlátozási képesség sincsen. Egy év se telhet el hogy “Horvátba” utazzon stb...
Úgyhogy ha egyszer tényleg baj lesz a Covidon túl, akkor sem számíthatunk egymásra, és belátásra ez egyértelmű.

pancsincsin 2020.09.03. 22:42:41

@Bircanyíró: “Most megteszik, mert ha nem teszik meg, az a politikai bukásukat hozná magával, ha megteszik, akkor meg úgy néz ki, mintha rátermett vezetőként megvédenének minket valamitől, ami ellen amúgy számos okból szinte egyáltalán nem lehet védekezni."
Szerintem pont a korlátozásokkal veszítenek a népszerűségükből, a világ minden táján ezek ellen tiltakozik a többség. Úgyhogy ha népszerűek akarnának lenni, egyáltalán nem hoznának ilyen intézkedéseket. Van ebben valami ellentmondás.

Ádi93 2020.09.04. 00:44:54

"Bár ezek jó része sajnos elmegy a teljesen megalapozatlan összeesküvés-elméletek irányába (pl. az egészet Bill Gates találta ki, hogy aztán chipet olthasson mindenkibe)"

Ja, az is mekkora KoNtEóÓóÓ már, hogy oltásba intergált, meg agyba ültetett nanochip...
Ja, hogy ezekről egyébként maguk, az ezen dolgozó Google vezérek, meg Elon Musk, Bill Gates...stb nyilatkoztak? Ja? Akkor most ilyenkor mi van? Azért mert a kis fos magyar szennymédiától(origo,index,444,quibit,24.hu,prostisrácok,stbstbstb) kezdve egészen a valaha volt legnívósabb hírmédiákig (Washington Post, New York Times, NBC, BBC, CNN...stbstbstb) minden és mindenki meg van vásárolva és ömlik a hazugság, az uszítás, az agymosás és a közösségi médiában, meg a tiktokon sem erről beszélnek, akkor az azt jelenti, hogy NEM IGAZ?
Ha nem lenne az ember általánosságban annyira elaljasítva, hüylítve, agymosva, öntudat veszített állapotban, amilyenben egyébként van, és ha a pornhubon meg a faszbukon túl is képes lenne használni az internetet, akkor bizony rengeteg HIVATALOS adatot, tényt lehet találni, a nem létező háttérhatalmi törekvésekről, az emberiség szellemi és morális pusztításáról, a mestetséges intelligencia globális kiépítésének projektjéről, amihez ugyan, az 5G, teljes, földi és égi lefedettsége, összeköttetése az alap, ami lassan meg is történik, de a másfél milliárd ember felett, teljes kontrollt gyakorló kínai rezsim már a 6G-t teszteli és a 7G-n dolgozik, ezek mind, bárki számára hozzáférhető, elérhető hivatalos adatok, tények, számok, csak utána kell járni.
De ehelyett tényleg mindenre rásütjük, hogy konteó, amihez túl ostobák és sötétek, alulinformáltak vagyunk, mert a WHO-nak, meg a politikai vezetőknek, na meg a coca cola reklámok szavain, üzenetein csünggünk, mint egymosott, buta droidok?

Hova vezet ez?

Szilágyi András 2020.09.04. 10:40:55

"Ja, hogy ezekről egyébként maguk, az ezen dolgozó Google vezérek, meg Elon Musk, Bill Gates...stb nyilatkoztak?"

Khm... néhány dolgot kissé félreértettél, attól tartok.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2020.09.04. 12:26:10

@Meridian74: Egy elemes mintából extrapolálni a végtelenbe...

Az igen.

Ez kb. az én nem vagyok rákos, tehát a rák nem létezik szintű benyögés volt.

pancsincsin 2020.09.04. 14:56:09

“A személyes óvintézkedések indokoltságának kérdése a mai magyar közbeszédben mégis mintha költőinek tűnne. Kemenesi Gábor ütős válasszal szolgál:

A szkeptikusok, maszk-, vírus- és miegyéb tagadói személyes szabadságjogaik korlátozására hivatkoznak. Nekem viszont az jelenti szabadságjogaim korlátozását, hogy a hanyagok miatt féltenem kell a szeretteimet és mindenki mást.
Ha valaki nem hajlandó járvány idején az alapvető, bizonyítottan működő védelmi stratégiák és eszközök alkalmazására, az alapjaiban rendíti meg, hogy adott helyzetből kihozhassuk a maximumot. Munkanélküliség, szorongás, félelemérzet, minden negatív hatás a vírus legyőzésével orvosolható, a tagadással viszont épphogy ezeket segítjük – ez a hozzáállás talán a legelkeserítőbb az egész helyzetben.“

Meridian74 2020.09.04. 18:06:29

@molnibalage: te valamit nagyon félre értesz. De mindegy, leszarom.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 18:22:20

@Bircanyíró: hülyeség. Ha valaki meghal autóbalesetben, akkor a halál oka az volt, hogy bőrrákja volt???

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 18:23:34

@Meridian74: na, itt az eredmény. A svédek nyájimmunitás ideája megdőlt. Elkaphatja a covidot az is, aki már volt fertőzött.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 18:24:51

@molnibalage: ja, bukódisakot viselni is hyeség, hisz a családban még senki nem halt meg motorbalesetben.

Meridian74 2020.09.04. 18:24:55

@pancsincsin: "hogy a hanyagok miatt féltenem kell a szeretteimet és mindenki mást."

Ha annyira félsz, akkor készülj fel.
Ne várd el azt hogy majd mindenki egyformán haptákba vágja magát, láthattad ez nem működik, és nem si fog. Ugyanakkor tudsz meg tudod védeni magadat a problémával szemben. Orvosok adták meg a kulcsot a kezedbe, de senki nem akar figyelni rájuk, holott mostmár nem egy kutatás zajlott le és kivétel nélkül mind a D vitamin hasznosságára hívja fel a figyelmet.

Úgy egyébként a politkai döntéshozók felelőssége is ez. Ugyanis a Magyra Államnak csak 15 milliárdba kerülne az, hoyg a D vitamin készítmények fogyasztását államilag támogassa. Egy stadiont talán lehetne ebből építeni. De scak egy kisebbet.

Ugyanakkor 250milliárdot spórolna meg azzal, hogy 90%-al kevesebb influenza-szerű (ebben benne van a covid-19, nátha, influenza, minden) megbetegdés történne. Védoltással? Bizonyos korosztályoknál max 60% volt eddig a legjobb, de jellemzően csak5-15% között mozog egy védőoltás hatékonysága. Ráadásul az oltóanyagok nagyon nehezen készíthetően, nagyon körülményes a tárolásuk is, és a fasz tudja hogy későbbiekben milyen mellékhatásokat okoznak. Ezzel szemben a D vitamin egy tápanyag. Amit a szervezeted is előállítana, csak éppen nem ér elég fényhatás - legfőképpen téli időszakokban.

90% a megfelelő D vitamin szint esetén, de ha a többi vitamin szintet is beállítják, akkor közel 100%-os a védettség. Nyilván nem 100% ugyanis a pszichés behatások is közrejátszanak még.

Ugyanakkor ezt nem úgy kell kezelni, hogy érzem hogy beteg vagyok, akkor elkezdek szedni C, meg D vitamint meg egyebeket..! Ez NEM gyógyszer. Ezek tápanyagok, azaz már jóval előtte el kell kezdeni feltölteni ezekkel a szervezetedet. 6 hónap a minimum. Szóval már 3-4 hónappal előbb el kell kezdeni rendesen vitaminhoz jutni, különben lófaszt sem érsz el ezzel.

De nem kell ezt elhinni.... lehet nyugodtan vásárolni a maszkokat, kézfertőtlenítőt (amivel a bőrödet nullázod le, a legelső védelmi vonaladat teszed tönkre vele), és lehet beoltatni is magadat szintén nem olcsóért... a választási lehetőség mindenkinek megvan. Én már eldöntöttem hogyan védekezem. ÉS MŰKÖDIK, BASZKI! Ez a legjobba z egészben! És az hagyján hoyg működik... más pozitív hatásai is vannak még. Az hogy este nem vagyok farkaséhes és ezért nincs nassolási kényszerem, éjjel tökéletesen alszok, 5-6 óra alvás olyan mintha 10-12 órát alidtam volna ezelőtt, és reggel bár nem szeretek korán kelni, egy perc alatt úgy felébredek, mintha már órák óta felkeltem volna... nincs igényem kávéivásra, mert nem vagyok fáradt, nem vagyok álmos... az hogy volt egy izületi gyulladásom, és egy hét alatt elmúlt (már 4 hónapja fájt a lábam emiatt, már orvoshoz akartam vele fordulni nézzék már meg mi a fene van ezzel, csak a COVID közbeszólt) az már csak hab a tortán, ki volt repedezve a könyökömön a bőr, 2 hét alatt gumiszerű tapintású új puha bőr van a helyén, stb... nyilván a a kpoaszodó fejemen a hajam nem fog újból kinőni, de az előbbiek is pont elegendőek számomra, meg hogy nem leszek szír-szar náthás, az is mindent megér számomra.

Meridian74 2020.09.04. 18:54:19

@Igazamvanvagyigazamvan?: ez is csak azt bizonyítja, hogy a kórokozó mindenkiben ott lehet. A védőoltást kapottban is. Mivel nem ezen múlik, hogy megbetegszel, vagy sem. A vírus mindenütt ott van, mindenkiben ott lesz hamarosan.

Mikor okoz problémát egy vírus? Ha valamiben hiányt szenvedsz. Ez azt eredményezi hogy a szervezeted nem úgy működik ahogyan kellene... az autó motorja is elmegy olaj nélkül. Egy darabig... aztán "annyi" neki. Míg olajjal és cserélve rendszeresen azt az olajat sokkal, de sokkal tovább működik.

Meridian74 2020.09.04. 18:55:59

@Igazamvanvagyigazamvan?: az a baj a példáddal hogy egy vírus normál esetben nem is betegít meg. Hány olyan fertőzött egyén van aki karanténba van zárva, akinek semmilyen tünete sincs? És hány van az intenzív osztályon?

pancsincsin 2020.09.04. 19:00:58

@Meridian74:
Az idézet amit hoztál nem tőlem van, én csak idéztem Kemenesi Gabor virologust.

Egyébként pedig örülök hogy te megtaláltad mindenre a megoldást, ez tök jó, nem mindenki ilyen szerencsés...én igyekszem azokra is gondolni.
Sajnálom, de nekem nem szimpatikus az a hozzáállás hogy én rendben vagyok más meg forduljon fel. Nem igaz hogy mindenkinek egyformán jó az immunrendszere, és mindenkinek elég ha c és d vitamint szed.
Persze nem várhatok el senkitől semmit ebben igazad van, a legtöbben nem fogadják el a társas együttélés szabályait, csak ha szankcionálva vannak. Ezt is megszoktam már más dolgokkal kapcsolatban is, miért pont ezzel lenne másként.
Ettől még nem kell hogy tetszen.

Meridian74 2020.09.04. 19:31:08

@pancsincsin: sajnálom, de ha valaki beteg az csak azért van, mert rossz döntés(eke)t hozott... ha nem úgy született (ez esetben a szülei hoztak rossz döntést).

Nehogy már engem okolj azért mert tehetetlen vagy. Mikor kezedbe adták a módot hogyan tudsz valóban hatékonyan védekezni ez ellen a szarság ellen. És Nem a fent megnevezett 3 "orvos"-tól származik ez, hanem a Pécsi Tudomány Egyetem is végzett ezirányú kutatásokat, méréseket. Fentebb már linkeltem a videót, de megteszem ismét... szted ez a nő is "sárkányfűárus"??

Ezzel vitatkozz ne velem.
www.youtube.com/watch?v=TDs5g4Bl9jw

pancsincsin 2020.09.04. 20:42:56

@Meridian74:
Te valamit nagyon félreértesz.
1. Nem vitatom a d-vitamin fontosságát, pontosan tisztában vagyok vele. Ettől még nem gondolom hogy bárkit hallhatatlanná tesz.
2. Nem vagyok tehetetlen, ezt nem tudom honnan veszed. Én mindent megteszek a magam és családom egészségéért, csak én nem gondolom, hogy itt a felelősségem véget ér. Közösségben élünk, felelősek vagyunk egymásért legalábbis az én felfogásom szerint. Szolidaritásból és azért is, mert ami a közösségnek rossz előbb utóbb az egyénnek is. És bármennyire is sérthetetlennek hiszi magát valaki, senki nem az. Bárki szorulhat bármikor mások segítségére. Minden kapcsolat így működik jó esetben.
3. Én nem vagyok beteg (tudtommal), öreg sem, egyszer lázasodtam be mióta a gyerekeim megszülettek (11 éve). Szóval nem ez az, ami aggaszt első sorban. Bár én sosem tudnék olyan biztosan nyilatkozni arról hogy engem hogyan érintene a vírus, mert szerintem ezt senki sem tudhatja magáról biztosan, de hidd el nem magam miatt aggódom első sorban.
Különben meg nemsokára minden kiderül, mert a következő időszak majd megmutatja talán hogy kinek van igaza.
Véleményem szerint nem fogjuk olyan könnyen megúszni, mint a tavaszi menetet. De ne legyen igazam. Valójában annak drukkolok, hogy neked legyen... ;)

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 22:11:47

@Meridian74: a nyolc általánost elvégezted? Fogalmad sincs, hogyan működik az immunrendszer.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 22:22:00

@Meridian74: "sajnálom, de ha valaki beteg az csak azért van, mert rossz döntés(eke)t hozott... ha nem úgy született (ez esetben a szülei hoztak rossz döntést)"

Ez komoly???? Feketehimlő?
Milliókat ölt meg, a védőoltásnak köszönhetően eltűnt. Igen, mesterségesen megfertőzik vele az egyént, ennek következtében életre szóló védettség alakult ki. Milyen rossz döntést hozott az, aki elkapta és belehalt, aki elkapta és belevakult, aki elkapta és kigyógyult, akit beoltottak ????

Te milyen döntést hoztál, amikor beoltottak kötelezően BCG-re, aminek köszönhetően most nem kapod el, sôt, nem is terjeszted a covidot????
Szánalmasan buta vagy.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 22:24:03

@Meridian74: te tényleg komolyan gondolod, hogy a you tube hivatkozási alap??? A Dörmögő Dömötör hitelesebb!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 22:29:15

@Meridian74: igen, sárkányfű árus. Ugyanis nincs még bizonyítva a d vitamin szerepe, csak nagy a valószínűsége, hogy az immunrendszert segíti. DE! Ez nem jelenti azt, hogy a d vitamin szedésével nem lehetsz beteg!

Tudod, a statisztikák szerint a fekete, férfi, idős , leromlott immunrendszerű személyek a legveszélyeztetettebbek. Ez nem jelenti azt, hogy fehér, fiatal nő ne halhatna bele, noha marokszám szedi a d vitamint.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 22:32:17

@Meridian74: Mikor okoz problémát egy vírus? Ha valamiben hiányt szenvedsz

Hülye.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 22:37:00

@Meridian74: "Egyes vírusok élethosszig tartó, krónikus fertőzést okoznak és kikerülve az immunrendszert folyamatosan szaporodnak.[123] Ilyenek a hepatitisz B és C vírusok; tünetmentes hordozóik is folyamatosan fertőzőképesek.[124"

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 22:44:32

@Meridian74: "Genetikai anyaguk gyakori mutációja miatt sűrűn váltogatják a köpenyfehérjéiket (antigénjeiket), miközben megtartják fertőzőképességüket (ilyenek pl. az influenza- és a náthát okozó rhinovírusok). Szerencsére ezek a változások időnként a vírus „lefegyverzésével” járnak. Csak bízhatunk abban, hogy a koronavírusokkal is ez történik, és „trónfosztásuk” hamar bekövetkezik.
Egyes vírusok többféle „stratégiával” közvetve is béníthatják a rájuk veszélyes sejtes immunreakciót.
A vírusfertőzés következtében a fertőzött sejt olyan felszíni receptorokat kezd kifejezni, amelyek mintegy „megelőző csapás” révén visszatámadják a rájuk veszélyes immunsejteket, így a fertőzött sejt „ellentámadása” előbb bénítja meg az immunsejteket, mint hogy azok kifejthetnék a hatásukat."

Na most meséld el nekem, hogyan erősíted az immunrendszered, ha pont az fogja roncsolni a sejtjeidet???
Hepatitis C? például???

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.04. 22:50:43

@Meridian74: "Összegzésként kiemelhetjük, hogy a Covid-19-fertőzés megelőzésében, kezelésében elsősorban a higiénés és társadalmi rendszabályok betartásának, a kiegyensúlyozott táplálkozásnak van szerepe, amelynek része lehet egy ismert állapot, alapbetegség szervi tüneteinek megfelelő vitamin- és nyomelem-kiegészítés orvosi javaslat szerint. A nem ismert összetételű, mechanizmusú, bizonyítékokkal nem alátámasztott hatékonyságú „immunerősítőknek” a szerepe erősen megkérdőjelezhető, alkalmazásuk nem ajánlott"

Kivéve, ha dr Kotász árusítja, mert akkor mindenre (is) jó.

Meridian74 2020.09.05. 00:24:31

@pancsincsin: "Te valamit nagyon félreértesz.
1. Nem vitatom a d-vitamin fontosságát, pontosan tisztában vagyok vele. Ettől még nem gondolom hogy bárkit hallhatatlanná tesz.
"

De hát az eredmény magáért beszél. nem leszel halhatatlan, de fertőzhetetlen leszel. Csak a megfelelő D vitamin szint esetén 90%-al csökken az esély hogy megbetegedsz.

Melyik vakcina tudja még ezt? Ja, oké... a vakcinát csak egyszer vagy kétszer adják be, ezt meg folyamatosan szedned kellene... na de nem csak erre jó! Kisebb eséllyel leszel rákos, 2-3 évvel többet élsz, nem törnek a csontjaid öregkorodra, stb. Hát mi kell még?

Meridian74 2020.09.05. 00:27:40

@Igazamvanvagyigazamvan?: egy német egyetemi professzor egy kémcsőnyi kolerát ivott meg... a tanítványaival is elvégezte ezt . És nem betegedtek meg.
Mit nem értesz még? Egyik vírus vagy baktérium sem fertőz meg csak úgy, csak akkor ha sérülékeny is vagy! EZ akár lehet az ebola is. Ebolát sem mindenki kapta el ott ahol járványszerű volt, nem tűnt még fel?
Ahogyan a középkorban annak ellenére hogy mindent megtettek, a pestis sem ölt meg mindenkit.

Meridian74 2020.09.05. 00:29:28

@Igazamvanvagyigazamvan?: "igen, sárkányfű árus. Ugyanis nincs még bizonyítva a d vitamin szerepe, csak nagy a valószínűsége,"

BIZONYÍTVA VAN.

Nézd meg avideót az elejétől a végéig. Külföldi nemzetközi eredméynek viszgáaltok alapján a Pécsi Orvostudomány egyetem is végzett viszgálatokat, kutatásokat, erről pofázik a nő. Számodra persze hiába.

Sárkányfűárus? Te meg sötéten ostoba vagy mint a virágföld.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 00:32:53

@Meridian74: egy német professzor mit ivott? Kolerát????

Meridian74 2020.09.05. 00:35:34

@Igazamvanvagyigazamvan?: Ostoba vagy. A videóhoz a fenti hárok delikvensnek semmi köze sincs.

Úgy egyébként megvan hogy 2015 február hónapban ~80ezren jelentkeztek orvosnál influenza megbetegedéssel, és 4100 meg is haltak? Érdekes, akkor nem volt túlterhelődve az egészségügy... 28 nap, alatt 4200 halott... hol is tartunk most? 610-nél? 8 hónap alatt...?
Hány fertőzött is volt/van? 14600? 8 hónap alatt, mikor egyenesen vadásszák a fertőzött személyeket...? Mert mindent letesztelnek aki egy fertőzöttel kapcsolatban is állhatott? Azaz direktbe keresik a fertőzöttöket? És így is csak 14600, 8 hónap alatt? 450ezer tesztelés után?

Hát kis barátom, ha te még mindig nem látod a lényeget menthetetlenül OSTOBA VAGY!

2010-ben az influenza járvány 2x durvább volt mint ez. Akkor miért nem volt világméretű pánikoltatás? Akkor miért nem számított MINDEN élet...?! Heeee?

Ostoba!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 00:41:26

@Meridian74: Vibrio cholerae. Ezt ivott, vizes oldatban. Nagyon enyhe lefolyású megbetegedèst okoz. Gyakran tünetmentes. Nem halálos, halálhoz a hányás, hasmenés okozta kiszáradás vezet.
Egyébként széklet útján terjed, és baktérium.
Nagyonbuta barátom, ha a prof ilyet tett volna, börtönben ülne, gyilkossági kísérlet miatt!!! Te tényleg mindent elhiszel, mert a you tubeon láttad?

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 00:47:43

@Meridian74: nem, nagyonbuta barátom, a 2010-es járvány messze nem volt ilyen súlyos. Ne Magyarországot nézd, Isten jószága!
USA. Tòbb halott fél év alatt, mint amennyi katona meghalt az I. világhábotúban, a vietnami és koreai háborúban együttvéve!
A II. világháborúban 290 ezer amerikai katona halt meg. Most tartanak 175 ezernél, 6 hónap alatt!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 00:57:47

@Meridian74: Ostoba, legalább olvasnál utána!
In April 2009, a novel strain of influenza A/H1N1 emerged in Mexico, rapidly spreading to the United States [1] and then worldwide. On 11 June 2009, the World Health Organization declared a pandemic [2], which eventually caused an estimated 284,500 deaths worldwide [3]. The pandemic was declared over on 10 August 2010 [4]. Approximately 20% of the US population contracted influenza during the pandemic [5], [6]. In 2009, there were 53,692 pneumonia and influenza deaths, making this combination the eighth leading cause of death [7]; in 2010 there were 50,003 pneumonia and influenza deaths (ninth leading cause) [8]. Overall, the pandemic case fatality rate was low"

284 ezer halott világszerte! Most 840 ezernél tartunk félidőben!
Tudom, a számokkal bajod van, segítek. Eleddig háromszor annyian haltak meg, mint a 2009-10-es influenzaszezonban!
Idióta!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 01:01:49

@Meridian74: A videóhoz a fenti hárok delikvensnek semmi köze sincs"

Hol állítottam ilyet?

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 01:08:11

@Meridian74: Jun 27, 2012 (CIDRAP News) – Working with admittedly sparse data, a research team led by the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has estimated the global death toll from the 2009 H1N1 influenza pandemic at more than 284,000, about 15 times the number of laboratory-confirmed cases.

The World Health Organization (WHO) has put the number of deaths from confirmed 2009 H1N1 flu at a minimum of 18,449, but that number is regarded as well below the true total, mainly because many people who die of flu-related causes are not tested for the disease.

Angolul nem beszélsz, a számokat meg nem ismered. -Erre már rájöttem akkor, amikor a svéd példát elemezted. 10 millió 10%-a az százezer. Az még belefér, annyian meghalhatnak-..nem a you tube a forrás, dr Kotász nem mondta, tehát nem is lehet hiteles.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 01:19:29

@Meridian74: te, megnéztem a videot. Pont azt mondja, amit én.
Nagyon félreèrted a dolgot. A D vitamin nem véd meg a vírustól. A hiánya tesz sérülékenyebvé!
Nem figyeltél eléggé, mikiegér!
Hiába falod a d vitamint, nem leszel halhatatlan.n.

Vitéz Horváth János 2020.09.05. 06:53:38

Azt lehetne hogy Meridian74 meg Igazamvanvagyigazamvan elhúzna innen a vérbe okoskodni mert a többi kommentre vagyok kíváncsi!!! 2 f@sz

Bircanyíró 2020.09.05. 09:40:56

@pancsincsin: Tisztelem a higgadt érvelésedet , sőt megértem a félelmeidet (függetlenül attól, hogy mennyire tartom indokoltnak). Jómagam szkeptikus vagyok és nem vírustagadó, a kérdéseim a számomra irracionálisnak tűnő jelenségekkel kapcsolatosak. Szeretném Tőled megkérdezni, hogy az elmúlt években/évtizedekben kialakultak-e komolyabb félelmeid más betegségek, pl. a szezonális influenza kapcsán? Gondoltad-e, hogy legalább feleannyi óvintézkedést teszel és vársz el másoktól influenza idején, mint most a covidos időszakban? Fogalkoztatott-e korábban legalább fele olyan szinten az influenza (vagy más betegség), mint most a koronavírus?
Azt feltételezem, hogy a kérdéseimre az őszinte válaszod (és a pánikolók túlnyomó többségének a válasza) nemleges lenne.
Az okok szerintem egyértelműek: az újdonság ereje miatt részben természetesek, de nagyobb részt a médiafelhajtás, a közösségi média több százmillió "vírusszakértőjének" zavaros véleményhalmaza, továbbá a mai politika úgyszintén média- és közvéleményvezérelt intézkedései felelősek.
Ha a 2019-es azzal kezdődött volna, hogy a média naponta közzéteszi az influenza-fertőzöttek és az ezzel összefüggő halálozások számát, ha a politikusok zavaros és ellentmondásos intézkedések sorát kezdték volna el a védekezés érdekében, ha bezárták volna a járvány miatt az iskolákat, akkor hidd el, közel ugyanilyen pánikjelenségeket tapasztalhattunk volna már tavaly is! Holott a tavalyi év influenza szempontjából nem volt vészes, ellentétben pl. 2017-tel, amikor Magyarországon 2 hónap alatt 5 ezer ember halt meg infuenzában, úgy, hogy a lakosság nagy része már többször átesett rajta és védőoltás is van ellene!!!

És lécci ne gyere azzal, hogy a Covid més mint az infuenzua, ezt mindenki tudja, mint ahogy azt is, hogy drasztikusan azért mégsem különböznek!

www.napi.hu/magyar_gazdasag/otezer_magyart_vitt_el_az_influenza_januarban_megsem_nepszeru_az_oltas.632435.html

Ferenc Evelley 2020.09.05. 09:59:07

A Covid-19 számokban
Magyarországon:

Magyarország népessége 2019. január 1-jén 9 772 756 fő volt, a jelenleg hivatalos fertőzöttek száma: 6257 fő.

A magyar lakosság 100% -a tehát: 9 772 756 fő.
A magyar lakosság 1% -a tehát: 97 727,56 fő - kerekítve: 97 728 fő.
A magyar lakosság 0.1% -a: 9 772,8 fő - kerekítve: 9 773 fő.

A jelenleg hivatalos fertőzöttek száma: 6 257 fő - csak hogy érezzük a számokat egy kicsit jobban.

9 772 756 főnek a 6257 fő = 0.06402492807556026 % -a.

Kerekítve:
9 772 756 főnek a 6257 fő = 0.064 = 0.064 (mert lefelé kerekítünk 4-nél), de jóindulattal 0.065 % -a.

Azaz: a lakosság 1 % -a sem fertőződött meg a hivatalos adatok alapján.

Pontosabban, statisztikailag átlagolva: 10.000 (tízezer) emberből egyetlen 1 ember lesz fertőzött. NEM beteg, NEM
halott. Fertőzött.

A járványügyi törvények értelmében még most sem értük el számszerint (2020. szept. 1) azt a fertőzésszámot, aminek
értelmében járványról beszélhetünk, és ami alátámasztaná az intézkedéseket.

És ez a hozzászólás szabadon terjeszthető, másolható.

Bircanyíró 2020.09.05. 10:01:52

Ugyancsak a számomra irracionálisnak tűnő esetek sorába tartozik, hogy most orvosokat, ápolókat és kórházakat tüntetnek ki a helytállás és "túlterheltség" miatt, miközben nem emlékszem arra, hogy bármelyik influenzajárvány idején ugyanez az elismerés felmerült volna, pedig akár tízszer ennyi betegről és halottról is szó lehetett.
Miként azt sem értem, amit az elmúlt hónapokban több kutató tudományos igényességgel kiszámolt már, nevezetesen hogy a koronavírus elleni védekezésre (lockdown-t is beleértve) olyan irdatlan összegeket költött el a világ, amiből korábban számtalan (több tízmillió) különféle beteget lehetett volna megmenteni, illetve olyan betegségek gyógymódját lehetett volna finanszírozni, ami százmilliók életét könnyíthette volna meg, mégsem jutott eszébe sem a WHO-nak sem bármelyik kormánynak, hogy ilyen lépéseket tegyen.
Magyarán: az én szkepticizmusom fő vonulata az az elképesztő aránytalanság, ami a Covid-19 kapcsán megjelent. Szerintem ezt nem lehet sem a fertőzési rátával, sem mással megmagyarázni!
És bármennyire is riasztóak a betegeket és a halottakat mutató számok: messze nem a koronavírus a legfőbb halálok ma sem!

Szilágyi András 2020.09.05. 10:10:07

@Ferenc Evelley: "10.000 (tízezer) emberből egyetlen 1 ember lesz fertőzött."

Nem lesz, hanem lett. Eddig. Tudod, ez egy fertőző betegség, megvan az a tulajdonsága, hogy terjed.

"A járványügyi törvények értelmében még most sem értük el számszerint (2020. szept. 1) azt a fertőzésszámot, aminek
értelmében járványról beszélhetünk"

Nincs ilyen fertőzésszám. Lásd a cikket.

Bircanyíró 2020.09.05. 10:23:11

Miért hagytunk hosszú évtizedeken át meghalni annyi influenzás beteget? Miért nem óvtuk egymást maszkviseléssel, iskolabezárással, kórházi ágykiürítéssel stb.???

Statisztikai megfigyelés az influenza-járványokról 1962-ig vezethető vissza, amely a bejelentett megbetegedéseket és az áldozatokat tartja számon, a járványok szezonális jellege, illetve a vírusvariánsok megkülönböztetése nélkül. Magyarországon influenzajárvány során átlagosan a lakosság 15–25 %-a fordul orvoshoz.

Az új típusú A(H1N1) vírus 2009 novemberéig szórványosan okozott megbetegedést, sőt, október utolsó hetében az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma 10 %-kal elmaradt az egy évvel azelőttitől. A fordulat november második hetében következett be, amikor a regisztrált megbetegedések száma átlépte a járványos méretnek tekinthető húszezres küszöböt, és az adatok december közepéig erősödő, országos kiterjedésű, mérsékelt járványt jeleztek. A megbetegedések száma a csúcspontot az 50. héten érte el (45 800), aztán az előző évekhez hasonlóan csökkent az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma.

2014-ben összesen 193 ezer influenzás ment orvoshoz – legalábbis influenza-szerű tünetekkel ennyien keresték fel a háziorvosukat. 2015-ben pedig már majdnem háromszor ennyi volt a beteg: 535 ezer. A betegség miatti halálesetek száma pedig tízszer annyi volt a szokásosnál. Hat hétig tombolt az influenza-járvány, amely leginkább a 35 évnél fiatalabbakat érintette.

2016 első negyedévében (amikor a KSH szerint az influenza miatt emelkedett a halálozások száma), országos átlagban 16 %-kal többen haltak meg, mint az előző évben. A legtöbb náthás, influenzaszerű vagy influenzás tünet ősszel és télen jelentkezik – több mint 200 fajta vírus okozhatja. Ezért fordulhat elő az, hogy akár néhány hét alatt újra és újra beteg lehet az ember, ugyanis hiába gyógyult meg egy „megfázásból”, az csak arra a vírusra vonatkozott.

2017-ben csaknem ötezer fővel többen haltak meg influenzában Magyarországon az év első két hónapjában, mint az előző esztendő hasonló időszakában. Két éve is pusztított az influenza, de a mostani hullám még több áldozatot szedett. Csaknem 5 ezer fővel többen vesztették életüket Magyarországon az év első két hónapjában, mint az előző esztendő hasonló időszakában. A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderült, hogy a halálesetek száma januárban 25, februárban pedig 20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Nem lehet azonban pontosan megadni, hogy hány ember hal meg influenzában évente. Az influenza olyan gyakori, hogy nem minden influenza megbetegedést jelentenek, és az influenza nem mindig szerepel a halotti bizonyítványokon. Így statisztikai modelleket használnak a becslések elkészítésére.

forrás: kiderul.startlap.hu (2018)

Ferenc Evelley 2020.09.05. 10:27:16

@Szilágyi András:

“ Az epidemiológiában járványnak nevezik azt a egészségügyi jelenséget, amikor egy ismert betegség adott területen, adott idő alatt átlagosnál jóval nagyobb létszámú embert érint. A járvány mértékét leginkább a szóban forgó betegség terjedési együtthatója, lappangási időszaka illetve kezelhetősége határozza meg.”

Forrás: Wikipédia

Szilágyi András 2020.09.05. 10:37:51

@Ferenc Evelley: Mivel ez egy új vírus, itt nincsen "átlagos" létszám.

Bircanyíró 2020.09.05. 11:02:20

@Szilágyi András: Tisztelt András! Egy szkeptikus blog szerzőjétől ez nagyon szőrszálhasogató takarózásnak tűnik. Az általános, azaz más ismert járványok gyakorlata és a józan ész alapján igenis állítható, hogy a Covid-19 elterjedtsége Mo.-n még nem érte el a járvány szintet. Ezt egyébként nem csak szkeptikusok, hanem több neves orvos nyilatkozata is alátámasztja. A többi - amit Ön is képvisel - csak értelmetlen csiki-csuki bújócska!

Szilágyi András 2020.09.05. 11:04:16

@Bircanyíró: De milyen járványszintet? Nincs olyan, hogy járványszint.

Bircanyíró 2020.09.05. 11:19:00

@Szilágyi András: "igaz, hogy - legalábbis az első hullám idején - a lakosságnak csak nagyon kis hányada fertőzödött meg (mintegy 56.000 fő), a vírus meglehetősen fertőzőképes, és ha nem gátoljuk a terjedését, nagyon hamar tömegessé válhat a járvány, így nem világos, a közlemény minek alapján állítja, hogy járvány "nem is várható". - írta Ön a posztjában!

Nem szeretnék a célkeresztbe állított személyek fogadatlan prókátora lenni, de kezdjem el sorolni, hogy akár a WHO, akár az EU, akár a nemzeti kormányok, valamint virológusok és egyéb szakértők január óta vajon milyen alapon tettek azóta abszolút be nem igazolódott állításokat.
Ha csupán Orbán miniszterelnök, vagy Müller Cecíilia olyan prognózisait venném sorra, amelyek durván nem állták ki az idő próbáját, azzal is megtölthetnék több oldalt. De Önt ez valamiért nem izgatja! Miközben Gödény, dr. Tamási és sokan mások egy sor olyan állítást fogalmaztak meg, amelyek jóval nagyobb összhangot mutatnak a valós történésekkel, mint a fentebb felsorolt személyek, intézmények nyilatkozatai.
És mindezzel véletlenül sem azt akarom sugallni, hogy a "Tisztánlátókkal" mindenben egyet értenék, de mint már korábban utaltam rá: ha valaki figyelemmel kíséri az eseményeket, jól láthatja, hogy messze nem ők azok, akiknél a hitelességvizsgálatot kezdeni kellene! Persze sokkal könnyebb néhány ellentmondásos megítélésű emberbe belekötni, mint kormányokba és nemzetközi szervezetekbe!
Egy szkeptikus blogtól - és annak szerzőitől - nem ezt a fajta hozzáállást várnám el!

Szilágyi András 2020.09.05. 11:23:08

@Bircanyíró: A cikk nem előrejelzésekkel foglalkozik, hanem tényekkel.

Bircanyíró 2020.09.05. 11:24:36

@Szilágyi András: Ez továbbra is csak szavakon lovaglásnak tűnik, nem érdemi párbeszédnek! De legyen, hajlandó vagyok korrigálni: a Covid-19 elterjedtsége Mo.-n még nem érte el azt a szintet, amit számos más vírus esetében járványnak szoktak nevezni.

Meridian74 2020.09.05. 11:24:39

@Igazamvanvagyigazamvan?: nem a youtube-on láttam... 1932-es magyar újságban hivatkoztak egy korábbi kísérletre.

Bircanyíró 2020.09.05. 11:28:09

Ami a tényeket illeti, azokat legjobban talán Ferenc Evelley 2020.09.05. 09:59:07 kicsivel feljebb olvasható hozzászólása rögzíti.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 11:37:59

@Meridian74: "1932-es magyar újságban hivatkoztak egy korábbi kísérletre."
Ez mi volt? Lemaradtam...

pancsincsin 2020.09.05. 11:47:01

@Ferenc Evelley:
Jóval több fertőzött van, mint amennyiről tudunk.
A fertőzöttek közvetlen környezetét sem tesztelik...

pancsincsin 2020.09.05. 12:20:49

index.hu/belfold/2020/09/05/koronavirus/
Napi hírek.

Nem látom be miért kérné ezt sz orvosi kamara ha nem lenne indokolt, és nem tartanának valamitől jobban mint influenza járvány idején.
Hogy hogy eddig egyik influenza járvány idején nem lettek így tele a kórházak, halottas házak mint most tavasszal (Olaszország, Spanyolország, USA, stb...)
Hogy hogy nem kellett eddig egyik járvány miatt sem elhalasztani világversenyeket, Olimpiát!!!...
Nem rendeltek el karantént, városok, országok lezárását stb.

Nem látom be mi vinné rá a döntéshozókat, hogy rájuk nézve negatív hatásokkal bíró intézkedéseket hozzanak, amik mint látjuk a társadalom nagyobb részéből negatív érzéseket vált ki, ha nem lenne indokolt.
Az eddigi járványokat legalább látszólag tudta kezelni es kezbentartani az egészségügy, itt ennek a látszatát sem tudták fenntartani számos fejlett országban?
Miért?
Ha valami, akkor az lenne az érdeke a gazdasági és politikai döntéshozóknak hogy eltitkolják, bagatellizálják a helyzet súlyosságát (mint, ahogy sok helyen meg is próbálták, nem sokáig sikerült) és szerintem még mindig kozmetikázva vannak a dolgok, hiszem senkinek sem érdeke a pánik sem.

Szóval még mindig nem értem miért és kinek érdeke világméretekben túlreagálni a dolgot, ha nem indokolt.

Persze érthető a tagadás, bagatellizálás is bizonyos emberek részéről, ez is egy megküzdési stratégia. Legnehezebb elfogadni hogy együtt kell élni valamivel, aminek a negatív hatását kiküszöbölni nem igazán tudjuk, és igen kevéssé tudjuk befolyásolni a kifutását. Azt a minimálisat, amit megtehetnénk pedig nem vagyunk hajlandóak...

Meridian74 2020.09.05. 12:45:44

Közben kerestem ezt a kutatót.. Megtaláltam, Pettenkoffer volt a neve.
Itt írnak róla (bár ez nem az a újság amit korábban találtam) - ez .pdf formátumú file.
Az URL nagyon hülyén néz ki (google keresési hivatkozás)... nem tudtam leegyszerűsíteni, csak az adott file-ra...

www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw6N2a6tHrAhXxkYsKHY3kCWoQFjAFegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Freal-j.mtak.hu%2F11151%2F10%2F650.1892.11.06.pdf&usg=AOvVaw12_IV7OTDOO872-3TRieeL

Meridian74 2020.09.05. 12:54:10

@Meridian74: 61-ik oldalon van az eset leírása.

Meridian74 2020.09.05. 12:55:36

Nah, meg is találtam, amit korábabnn találtam, íme (itt mér nem kell letölteni semmit sem, digitális archívum). Baloldali oszlopban "Kolera" címszó alatt részt olvassátok el (kicsit mosódott és pici betűkkel van, de olvasható még)

library.hungaricana.hu/hu/view/PragaiMagyarHirlap_1932_10/?pg=17&layout=s

Meridian74 2020.09.05. 12:57:52

@Meridian74: és most akkor lehet vergődni. 1932-es cikk, és az eset 1893-ban történt, amikor semmit nem tudtak erről.

Meridian74 2020.09.05. 13:55:25

@Igazamvanvagyigazamvan?: és miről beszélünk? Arról hogy majd a védoltás jól megoldja a problémát. A LÓFASZT OLDJA MEG!

Semmit nem fog megoldania védőoltás... Ezzel szemben a Dvitemin szint tartós megemelése 90%-al csökkenti a megbetegedések számát. KILENCVEN! Nem 10-20-30, hanem 90!
Nincs olyan védőoltás aminek ilyen hatékonysága lenne. Ráadásul a védőoltás specifikus, a D vitamin hatása meg mindenre kiterjedő. Jah, hogy a rák kialakulását is csökkenti 63%-al? Az már csak nem várt mellékhatás... :D :D
Ostobák.

De mindegy, azt csináltok amit akartok.. sztem kezdjétek a vízbű' a' z'oxigént kiválasztani és bunkert építeni, mert jön a COVID APOKALIPSZISSS!!!! Mehehheheee!
Mind meghaltOK!

Meridian74 2020.09.05. 14:00:51

És még valami... azzal hogy személy szerint nagy dózisban szedek vitamint táplálék kiegészítésképpen, nagyságrendekkel többet teszek másnál aki csak maszkot hord meg retteg. Azért, mert én így nem leszek fertőzhető, azaz fertőzni sem fogok tudni ezáltal. Ennyi.
És nem bújtam a lukamba homeofficolva, én a dzsumbujba jártam melózni is, cigány-kínai-török-albán-nigger negyedbe. Ez a Népszínház utcával kezdődik és a GANZ 'shanty-town'-ban végződik.
Mondjuk most már nem oda járok, de a közelébe vagyok még mindig.

Meridian74 2020.09.05. 14:14:54

@Igazamvanvagyigazamvan?: hogy nem a korokozók okozzák a problémát, hanem saját magunk sérülékenysége. Nem a baktériumok és vírusok felelősek a járványokért, hanem ahogyan élünk. Manapság az legfőbb probléma az, hogy nem jutunk megfelelő minőségű táplálékhoz. Az emberek emiatt allergiások, túlsúlyosak, stresszesek, és egész épben küszködnek a "tavaszi fáradtsággal" és ezért kapnak rákot is.

A vírusok és baktériumok csak bejeleznek hogy probléma van. Ott van a SH1 vírus. Herpesz. (bárányhimlő is ilyen) Minden emberben ott van. És mégsem okoz problémát... de ha kibillen a szervezeted az egyensúlyból, máris tüneteket okoz.

Meridian74 2020.09.05. 14:24:26

Amúgy ha jól látom írek is erről beszélgetnek...
Van itt egy érdekes grafikon - ami ennél a résznél látszódik:
youtu.be/jgXb74Gnv1c

Sajnos az nem látszódik hogy a 2020-as rész meddig van számolva/mérve, de ha csak májusig, akkor is ha ugyanez lesz a maradék pár hónapban, akkor is legfeljebb a 2010 és 2011-es flu seasont éri el a Covid... és 2010-2011-ben nem volt pánik emiatt.
Miért van most akkor pánik? Mi a fasznak?!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 19:16:22

@Meridian74: hülye. A hivatalos statisztikát linkeltem be, nem holmi youtube videjón beszélget néhány ònjelölt mindentùdów.
A d vitamin -védőoltás össszehasonlítás faszság, a te szinted. Látszik a felkészületlenséged.
Ráadásul én nem vontam kétségbe , sőt, a d vitamint pozitív hatásúnak tartom, de nem helyettesíti a maszkot. Tudod, ha gumióvszer helyett d vitamint szedsz, az nem lesz elég még a tripper ellen sem.

Valamit félreértettél, a d vitamin NEM jelent 80 %-os védettséget.
Nem, a hepatitis c nincs ott minden emberben, idióta!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 19:20:02

@Meridian74: hát, megint tátott szájjal szaladtál:Ireland, between 200 and 500 people, mainly older people, die from flu each winter

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 19:24:49

@Meridian74: Ireland
Coronavirus Cases:
29,534
Deaths:
1,777
Recovered:
23,364

Namost egy kis matek, bár tudom, nem az erősséged: melyik szám a nagyobb, 1777, vagy 500?

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 19:37:16

@Meridian74: "What’s more, there have been more than 500 new deaths attributed to the coronavirus since 1 April – the start of the second quarter.

For context, figures from the CSO show that respiratory diseases caused 979 deaths in the entire second quarter last year, as well as 1,040 deaths over the same period in 2018, and 923 deaths from April to June in 2017.

In three weeks, Covid-19 has killed around half the number of people as those who died from other respiratory illnesses in three months in previous years.,"

Ja, a cikk még azt írja, hogy az adatokat addig az időpontig mutogatják, ameddig nem lát szottak a covid halálozások. Valamint, hogy egy angol oldalról vették át az írek.
Kár, hogy megint hagytad magad hülyére venni.

Meridian74 2020.09.05. 19:54:45

@Igazamvanvagyigazamvan?: Nem én találtam ki ezt a D vitamint, te barom. Dr Toldy Erzsébet, Pécsi Tudományegyetem oktatója.
Konkrétan ő:
doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=9020

neki ugassál, ne nekem! Engem ő meggyőzött, te viszont egy senki vagy hozzá képest, így nem is fogsz engem meggyőzni a magad baromságáról.

Ja, úgy egyébként 2015-ben naponta 4000-en betegedtek meg influenzában. Szóval akkor szóljál nekem légyszíves, ha már naponta legalább 5000 új covid-os van, és abból meghal naponta 150 fő. OKÉ? Mert onnantól kezd durvább lenni ez a mizzéria, addig lófasz nincs, csak bérrettegés és szenzációkeltés.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 20:19:02

@Meridian74: utoljára: a d vitamin hatásosságát nem vontam kétségbe. A d vitamin 100%-os védelmét Dr Toldy nem állította.
Ha az adatok helyesek, akkor miért nem kötelező a d vitamin pótlás Magyarországon? A videjód 2009-es!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 20:32:25

@Meridian74: No nédda! "A D3-vitamin az ARDS-ben észlelt alveoláris sérülést is mérsékli. Egy 11321 fővel végzett vizsgálatban a D-vitamin pótlása szignifikánsan, 12%-kal növelte meg a bakteriális és virális légúti fertőzés elleni védelmet. Ez a protektív hatás szignifikánsan, 19%-kal nagyobb volt azok körében, akik napi vagy heti adagolásban alkalmazták a D-vitamint, szemben azokkal, akik a havi egy adagban használták a D-vitamint. A légúti fertőzések előfordulása akkor csökkent a legjobban (70%-kal), ha D3-vitamin-hiányos alany alkalmazta a pótlást"

Te hát 70 az a 90, d vitamin hiányos alany kell, aki ráadásul légúti betegségben szenved!

Meridian74 2020.09.05. 20:37:32

és én mit mondtam? Vagyis mit állított ő? 90%-ot... ugyanakkor ha nem csak a D vitamin szintet vizsgálnák meg így hanem a többit is, akkor közel 100%-os lehet a védelem. Ezt mondtam én. Csak akkor betegednél meg ha nagyon erős stressz érne.
Ja, igen értem én, nem vagyok kutatóorvos, nem végzek ilyen irányú kutatást, vizsgálatokat sem... de ép ésszel gondolkozom.
Önmagában a D vitamin csak egy dolog... van vagy 15 féle vitamin meg valami 60 ásványi nyomelem...
Az is tény, hogy a termőtalajok a környezetszennyezés le vannak pusztulva és zsarolva... a növények önmagukban nem tudják felvenni a tápanyagokat akkor sem, ha ott vannak a talajban. Kellene baktériumok is hozzá. Ezeket sikeresen irtjuk sok éve tűzzel-vassal... ja nem, csak műtrágyával és permetezéssel.
Így aztán a zöldségekben sincs meg a megfelelő tápanyagok - amire meg nekünk lenne szükségünk. Vagyis van, csak kevés.

Ugyanakkor a termőtalajok megjavítására már kitaláltak módszereket (baktériumos oltás), szerencsére, különben 2060-ra az összes termőtalaj terméketlenné válna.

Ha kell ezekre is tudok adni linkeket, de most lusta vagyok ezeket keresgélni.

Meridian74 2020.09.05. 20:50:10

@Igazamvanvagyigazamvan?: pontosan így van... azt is figyelembe kell venni, normál esetben egyik baktérium sem pedig vírus (a gombák azok más kérdés - azok veszélyesek!) nem okoz tünetet. Jelen lehet a szervezeteben, de nem fog túlszaporodni, azaz megbetegedést okozni. Egy normál működésű szervezetben nem talál magának táptalajt egyik vírus sem, sem pedig baktérium.

De az előbbiek okán (növényekből hiányzik a megfelelő mennyiségű tápérték, az állatok meg hormonkezelve meg antibiotikumozva vannak) az a baj hogy a legtöbb egyén le van gyengülve. Ennek sok fokozata van, a legtöbben ezt nem is érzik... viszont ezek a vírusok és baktériumok - bár ez nem szándékos, vagy tudatos - jelzik azzal, hoyg fertőzést okoznak, megbetegedést váltanak ki.
Úgy egyébként étel és mindenféle allergia is arra vezethető vissza, valami el van cseszve, de sokan számoltak be arról, hogy amikor nagy dózisban kezdtek vitaminkészítményeket fogyasztani (itthon is meg külföldön is) egyszercsak megszűnt az allergiájuk. Pedig a vitamin nem gyógyszer. Csak étel. Olyan ez mint az autó motorjának a motorolaj. Anélkül is megy a motor, csak aztán, ugye...

És szted mennyire kutatják a vitaminokat? Az egyetemen egy kis nyúlfarknyi fejezet, nem tanítják az orvosokat. Persze később az orvosok utána tudnak járni, de nincsenek nagyon nagy projektek, hogy nosza, kezdjünk mérni - miből mennyi kellene. Mindez azért van, mert pl az USA-ban az egyetemeket a gyógyszeripari vállalatok pénzelik, és megszabják hogy a allopata kezelésekre koncentráljanak az oktatás során, azaz a tüneti kezelésre. Ennek is megvan a maga haszna, de ez valójában csak kezelés, nem gyógyítás. A homeopata (ez nem egyenlő a homeopátiás szerekkel -az is gyógyszeripari "találmány", azaz átverés) kezelés magát a tüneteket kiváltó okot kutatja és próbálja megszüntetni. És már réges-rég bizonyították, hogy minden betegség valaminek a hiányára vezethető vissza.

csak a legismertebbek: farkasvakság A vitamin, angolkór Dvitamin, skorbut C vitamin, beriberi B1 vitamin (ah jól emlékszem), szívbetegségek E vitamin. Stb.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 20:54:44

@Meridian74: a túlzott d vitamin bevitel akár veseelégtelenséget, végül halált okozhat. Minek a HIÁNYA öl meg???

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 20:56:20

@Meridian74: A d vitamin megemeli a vér kalciumszintjét. Honnan? A csontokból , agyhalott barátom!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 21:04:40

@Meridian74: A C vitamin túlzott bevitele esetén csökken a B 12 szint, a vas és réz anyagcserébe is beavatkozik, extrém dózis esetén légzési nehézségeket okoz, a kálcium kiválasztást fokozza, így kálcium-oxalát típusú vesekô alakulhat ki.
Minek a hiánya ???

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 21:09:51

@Meridian74: "fejfájás, hányás, hajhullás, bőrelváltozás, viszketés, romló (kettős) látás, sárga bőrszín, kiszáradó száj és szem."

Minek a hiányára utalò tünetek ezek?
A vitamin TÚLADAGOLÁS!
Tehát? Minek a hiánya? Nálad az ismereteké.

Meridian74 2020.09.05. 21:17:10

@Igazamvanvagyigazamvan?: nem hetven... 90. Nem én állítom, hanem a pécsi tudományegyetem széleskörű vizsgálata. Nekik hiszek. A többi duma.

Úgy egyébként ja, az állambácsinak támogatnia kellene a D vitamin fogyasztást. Csak hát ugye kik ülnek a OGYI és OGYÉI felelős székeiben? A gyógyszeripari lobbi képviselői. Élükön Dr Falus Ferenccel... (Dr. Falus Ferenc országos tiszti főorvos) Ez egy kilóra megvett idióta.

Meridian74 2020.09.05. 21:18:31

@Meridian74: vagyis már nem Falus áll az élén, de mert 2010-ben kibaszták az ÁNTSZ éléről. Jogosan.
De úgy egyébként akik most vannak azok sem különben.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 21:20:07

@Meridian74: nem, a gombás fertøzések nem halálosak. Candida-gyógyszer Canesten.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 21:21:18

@Meridian74: igen, az egész Világon a magyar OGYI irányítja a vitamin programot!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 21:32:03

@Meridian74: Gombaellenes szerek: Amphoterycin B
az azolok:
Clotrimazol, Ketoconazol, Fluconazol, stb.
Flucytosin

Ezek belső szervi gombafertőzésekre adott szerek.
Ritka a halálos kimenet, csak az elkésett kezelés vagy a végletesen leromlott immunrendszer (aids, immunszupresszáns) vezet halálozáshoz.
Tudatlan vagy.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 21:41:45

@Meridian74: This is the context in which, some years after Koch’s discovery of the real culprit, Pettenkofer drank the draught mentioned above. Fortunately, it resulted only in a violent bout of diarrhea. Most probably, he escaped more serious damage because he had been infected with V. cholerae as a child and retained sufficient immunity to the bacterium

Látod, már megint rosszul tudsz valamit...tiszta jereváni ráfió vagy!

Meridian74 2020.09.05. 21:42:06

@Igazamvanvagyigazamvan?: erre hiteles forrást adjál légyszives. Nem fogsz tudni.

Mondjuk egy pubmed tanulmányt, jó?
A pubmed-en amúgy az ellenkezőjétg lehet megtalálni... azt amit jóval fentebb írtam már, egyszer 2 hétig 4millió NE D vitaminnal etettek kísérleti alanyokat. Tévedésből, ugyansi csak 2ezer-rel akarták viszgálni, csak mikrogram helyett miligramot mért a gyógyszerász.
Eredény? Senkinek nem lett baja.

Amúgy meg gondolkodjál már el azon a vizsgált mérésen, amit a Dr Toldy is elmondott abban a videóban: szabad testfelület 15%-ával 30 perc napozás 20ezer NE D vitamint állít elő a szerevezted. 20ezer!!! nem 200-at... amit 1990-ben még a felső korlátnak véltek az USA-ban...!

Szóval akkor a szervezet megöngyilkolja magát, azok esetében akik rendszeresen napoznak... ugye, érzed már a tudatalattidban a képtelenséget?

Szóval keresd csak elő a _hiteles_ forrásodat. Én tudom a választ, nem fog sikerülni.

Meridian74 2020.09.05. 21:44:31

@Igazamvanvagyigazamvan?:
"A d vitamin megemeli a vér kalciumszintjét. Honnan? A csontokból , agyhalott barátom! "

nem nézted végig figyelmesen a videót. Na ugorj neki még egyszer, de most már rendesen nézd is meg.

NEM okoz ilyet a D vitamin. Különben sokkot kapnál ha napfény ér. Vagy egy vámpírhoz van szerencsém esetedben? :D

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 21:50:56

@Meridian74: a d4 vitamin egy hormon. Visszacsatolás révén gátolja a túlzott d vitaminszintet, vízben oldódó formában kipisiled. Ez a rendszer van meghekkelve, ha mesterségesen túllövöd.

Meridian74 2020.09.05. 21:51:30

"A C vitamin túlzott bevitele esetén csökken a B 12 szint, a vas és réz anyagcserébe is beavatkozik, extrém dózis esetén légzési nehézségeket okoz, a kálcium kiválasztást fokozza, így kálcium-oxalát típusú vesekô alakulhat ki.
Minek a hiánya ???"

3 hónapja 6gramm C vitamint fogyasztok. Egyáltalán nincs légzési nehézségem. Aki ezt javasolta az meg 20 éve 8 grammot. Ő sem küszködik légzési problémákkal, pedig ő még dohányzik is... én mondjuk nem.

Szentgyörgyi Albert a tüdőbaját kezelte azzal hogy 1 gram helyett 8 grammot fogyasztott C vitaminból, nézz csak utána (nem a rákból gyógyult ki, hanem a elhúzódó tüdőbetegségéből - jah, hogy ez pont az ellenkezője amit állítasz?)

Szóval hiteles forrást is erre. nem lesz ilyen forrás.
Tudod hogyan kezelik manapság a legsúlyosabb balesetben szenvedőket felépüléskor? Kapaszkodj meg! Intravénásan adagolják nekik a C vitamint, olyan nagy mennyiségben, mintha 20 DEKAGRAM(!!)-ot (azaz 200!!!grammot!) fogyasztanál el! Persze itt már speciálisan savsemlegesítővel, ez az adag ugyanis elsavasítaná a vért amibe belehalna az illető, de van módszer hogy ez ne így legyen... kérdezz csak erről műtősöket.

Amúgy azt is vizsgálták már hogy a bélből mennyi C vitamint képes felszívni a szervezet. Normál esetben 6-8 gramnál tetőzik... ha nem vagy beteg. De ha beteg vagy akkor 199(!) igen nem elírás majdnem 20dekagrammot is képes egy nap alatt felszívni a belekből a szervezet! 20 deka! Te miről beszélsz akkor?

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 21:51:31

@Meridian74: pont a videjódban mondja el a prof asszony.

Meridian74 2020.09.05. 21:53:24

@Igazamvanvagyigazamvan?: " kálcium-oxalát típusú vesekô alakulhat ki."

Erre a válaszom - ezt olvasd el, tévedésben élsz!
Ez egy tanulmány magyarra lefordítása, források a cikk végén.

www.tenyek-tevhitek.hu/c-vitamin-es-veseko.htm

Meridian74 2020.09.05. 21:58:06

Ja lemaradt az, hogy az utcánkban él egy 93 éves néni... hét éve fogyasztja a Lenkei vitaminkészítményét, és azt állítja, hogy már régesrég meghalt volna enélkül. És most tök jól van, semmi de semmi baja! Előtte meg minden nyavajája volt. Ennyit erről, meg a vitamintúladagolásról. Az csak a gyógyszeripari lobbi kitalálciója.

Ott kezdődik, hogy a vitaminok nem testidegen anyagok. A szervezet fel van készülve arra hogy kezelje ezeket. Arra nincs felkészülve ha kimerül ezekből. Ha több van, azzal nincs gond megoldja. Lásd 20ezer NE D vitamin per 30 perc napozással... zsírban felhalmozódik... ja, és akkor mi van? A'sszed nem tudja ezt kiválasztani a szervezet, ha feleslege van? Dehogynem! Le is tudja amúgy bontani is!

Ugyanez a hisztéria van a koleszterin és sófogyasztás körül is. Mind mind megbukott már vagy százszor, de mégis valahogy a köztudatban van. Hülyeség az egész.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:04:20

@Meridian74: The notions behind orthomolecular medicine are not supported by sound medical evidence, and the therapy is not effective;[6][7] even the validity of calling the orthomolecular approach a form of medicine has been questioned since the 1970s.[8

Ez az az oldal, amire hivatkozol...LOL

Meridian74 2020.09.05. 22:06:34

@Igazamvanvagyigazamvan?: Már hogy lenne meghekkelve. Ma már 2000NE javasolnak fogyasztani mindenkinek még nyári időszakban is. A maximum javasolt 4000NE, de a túlsúlyosoknak duplaannyit javasolnak.
Ezt a magyar orvostudományi konszenzus állapította meg, van is itt egy cikk (sztem nem fogod végigolvasni nagyon sok oldalas) ezzel kapcsolatban, és kapaszkodj meg! 300(!)ezer NE-s terápiás kezelést is javasolnak azoknál akiknek kórosan lecsökkent a D vitamin szintjük. Akkor most ez hogy is van ez? Túladagolás? Hát nem.

akjournals.com/view/journals/650/153/Supplement-2/article-p5.xml

De ismétlem, ezek nagyon óvatos szabályok, én pl 6000-et fogyasztok és kurvajól érzem magam.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:07:56

@Meridian74: idióta vagy, egyetlen videot fogadsz el hitelesnek, de csak addig, amíg nem mond neked ellent. Ha netalán azzal câfolom a hülyeséged, hogy pont ebben a videoban máshogy állítják, akkor terelsz

A D vitamin általános használatát, azért nem javasolják a Világon sehol, mert az ANTSZ élén korrupt senki állt. Gratulálok, hülyeségből jeles.

Meridian74 2020.09.05. 22:13:43

@Meridian74: Sajnos a cikk szkennelt, és nem lehet részleteket kimásolni belőle... úgy egyébként a cikk megfogalmazásában az összes magyar Orvostudomány egyetem részt vett. mellékesen Dr Toldy Erzsébet is írt bele egy részt, azt amit az előadásán be is mutaott később, 2016-ban.

Bizonyára mind mind sárkányfűárusok, ugye? Pedig szó szerint leírják a 10-ik oldalon:

"Magyarországon a beeső napfény szöge miatt az UV-B sugárzás körülbelül október végétől március elejéig nem alkalmas D-vitamin szintetizálására, ebben az időszakban szájon át történő D-vitamin-bevitel ajánlott. [69]"

Na, mit szólsz ehhez? Tátva a szád?

Bircanyíró 2020.09.05. 22:15:40

@pancsincsin: Tévedtem veled kapcsolatban, mert úgy látszik nem vagy képes értelmezni azokat a kételyeket és kérdéseket, amelyeket többször is boncolgattam itt. Valószínűleg azért, amiért a vallásos emberekkel sem lehet racionális vitát folytatni: más a koordinátarendszer, amiben gondolkodunk. A tiédet (és még nagyon sokakét) most a pánik helyezi más dimenzióba, eközben nem veszitek észre, hogy mennyi túlreagálás, csúsztatás és maszatolás van azokban az infókban, amikre a hiteteket alapozzátok.
Még mindig nem érted/értitek, hogy aki hozzám hasonlóan szkeptikus, az nem a Covid-19 létét, nem a járványveszélyt tagadják, hanem az arra adott irracionális, túlzó és kártékony reakciókat, a politika és sajnos a tudomány részéről is naponta elhangzó, ám egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat, a média nyilvánvalóan szenzációhajhász célból folytatott pánikgerjesztését!
Továbbá amit ezerszer próbáltam hangsúlyozni: mi az oka, hogy a koronavírus estében MINDEN ÁRON meg kell menteni az embereket, miközben számtalan más esetben, legyen az influenza, rák, cukorbetegség vagy akármi, ami a tömegeket érint, erre soha nem volt hajlandó a világ!
Emellett szinte már csak apróság, hogy vajon indokolja-e bármi, hogy oly módon kelljen megmenteni a világot a koronavírustól, hogy az erre hozott rendelkezések legalább annyi embert ölnek meg, lehetetlenítenek el, mint amennyit megmentenek. (De lehet, hogy többet!)

Meridian74 2020.09.05. 22:19:37

@Igazamvanvagyigazamvan?: a cikk amit az imént linkeltem sokkal részletesebb mint a 30 perces előadás. Olvasgasd el... Ott aztán mindenki szerepel aki számít most Magyarországon az orvostudomány terén.

ne légy ostoba, mikor nem is ismersz minek néztem utána az elmúlt fél évben. ja, igen, engem nem téveszt meg mainstream média butasága. Te le vagy maradva a múltban, és tudatlanságban. Én az elmúlt félévemet aktívan tanulással töltöttem ezzel kapcsolatban. És kurvára mérges vagyok a politikusokra, kormánytisztviselőkre... ugyansi ezekre a tényekre már korábabn is felhívták a figyelmet, de süket fülekre találtak... ja igen, lenkei megírta az egyik könyvében, hoyg egy közlékenyebb képviselő privátba szólt neki, hogy jobb ha nem kapargatja ezt a témát, irgalmatlan veszélyes játék ez... naná, hiszen ebben annyi pénz van mint a fegyver- és drogkereskedelemben. És az illetők, akiknek az érdekeit sértik ezek az ismeretek sok pénzük és eszközük van bármire. Bármire!

Nézd csak meg a ruszkikat. Putyinnak valaki csúnyán beszól, és ha van a szavának súlya, akkor hogy-hogy nem megmérgezik... hány ilyen eset volt már? Nem is egy... most is éppen van egy aktuálisan.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:20:35

@Meridian74: de, lehet másolni. Figyelmesen olvasd: napi BIZTONSÁGOSAN bevihető mennyiség FELSŐ határa.

3. táblázatD-vitamin-hiány megelőzésére javasolt D3-vitamin-dózisok Magyarországon Korcsoport Egy napra javasolt dózis Csecsemők Gyermekek (1–6 év) Gyermekek (6 év felett) Serdülők Felnőttek Obes felnőttek Terhes nők 400–1000 NE 600–1000 NE 600–1000 NE 800–1000 NE 1500–2000 NE 3000–4000 NE 1500–2000 NE Biztonságosan bevihető mennyiség egy napra eső felső határa 1000 NE 2000 NE 2000 NE 4000 NE 4000 NE 4000 NE 4000 NE

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:22:09

@Meridian74: 5]. Habár a bőr Dvitaminképző kapacitása hatalmas – nyáron fürdő ruhában történő napozáskor a bőr enyhe pirulását okozó  napsugárzás hatására 10–20  000 NE D3vita mint  képez [2] –, pusztán napsugárzással D3vitamin túlkínálat nem alakulhat ki. Ennek oka, hogy túl sok UVB sugárzás hatására a previtaminból inaktív anya gok  képződnek [6] és a bőr fokozódó pigmenttartalma gátolja a D3vitaminképzést"

Tehát itt a válasz, pont az, amit én álkítottam.

Meridian74 2020.09.05. 22:24:19

@Bircanyíró: egyetértek. Mint írtam, akkor kezdjünk aggódni ténylegesen, amikor napi 5000 tünetekkel járó megbetegedés van, és napi 150 halott. 2015 februárjában ilyesmi szintet hozott az influenza járvány, és ez nem is a legdurvább járvány volt, hiszen a 2010 és 2011-es ennél is súlyosabb volt... érdekes, akkor nem dőlt össze a világ. Tették a dolgukat az orvosok, kórházakba látogatási tilalom, stb.
A házi orvosok meg írták fel szorgalmasan a c vitamint (holott a d vitamint is kellett volna), stb. De ezért nem zárták le a határokat.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:25:17

@Meridian74: "tonságossági dózis számos vizsgálat alapján napi 4000 NE hónapokon át, ez az adag biztosan nem jár sem hypercalcaemiával, sem hypercalciuriával [35, 36, 37, 38, 39, 40]. A szérumkalciumot emelő adag 10  000 NE felett van [19, 33, 35, 38, 40, 41, 42]. A fiziológiás 25(OH)Dvitaminkoncentráció felső határa, amelynél sem hypercalcaemia, sem hypercalciuria nem alakul ki, 225 nmol/l (90 ng/ml), a biztosan toxikus koncent ráció 900 nmol/l (360 ng/ml"

Tehát az általad hivatkozott cikk szerint a vér túlzott d vitaminszintje megnöveli a vér kalciumszintjét.

Már megint engem igazol.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:26:39

@Meridian74: A D3-vitamin toxikus adagja hónapokon át adott, napi 10 000 NE felett van.– A D3-vitamin biztonságos adagja felnőtt emberben napi 4000 NE"

És végül: toxikus adag. Segítsek lefordítani?

Meridian74 2020.09.05. 22:28:04

@Igazamvanvagyigazamvan?: de ugyanakkor mégis keletkezik 20ezer egység, ami hasznosul is... az hogy ennél tovább nem megy, az van a válaszodban.

De mi a helyzet a terápiás 300ezres kezeléssel?
És mi a helyzet a 4millióssal?
Nincs olyan hogy D vitamin túladagolás. Ugyanígy a koleszterin sem veszélyes, mivel a szervezeted állítja elő. Ha többet fogyasztasz, akkor kevesebbet termel, ha kevesebbet akkor többet állít elő maga. Az hogy a szokásosnál jóval magasabb valakinek a koleszterin szintje, akkor nem a koleszterint kell csökkenteni vegyszerre, hanem azt megtalálni mi váltja ezt ki nála?

Meridian74 2020.09.05. 22:30:40

@Igazamvanvagyigazamvan?: jó de mi van akkor ha megnövekedik a calciumszint? Folytasd kérlek.. ugyanis benne van az előadásban. Itt a folyamat nem áll meg... ugyanis ekkor egy másik folyamat indul el. És emiatt nincs gond. Ez így van kitalálva.
Nézd már meg könyörgöm a videót rendesen végig!!!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:31:16

@Meridian74: az általad linkelt cikk szerint van toxikus szint. Tévednek?
Ja, te jobban tudod...

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:32:15

@Meridian74: mi történik? A prof asszony szerint kiválasztódik a vesében.

Meridian74 2020.09.05. 22:32:26

@Meridian74: Amúgy csak szólok, pont ez kell az egészséges csontokhoz. Megnövekedett calciumszint. Ha ez nincs, akkor tönkremegy a csontozatod. Ez a lényeg a magasabb szintnek - csak te már idáig nem jutottál el a videóban...

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:33:16

@Meridian74: amelynél sem hypercalcaemia, sem hypercalciuria nem alakul ki, 225 nmol/l (90 ng/ml), a biztosan toxikus koncent ráció 900 nmol/l (360 ng/ml"

Meridian74 2020.09.05. 22:34:14

@Igazamvanvagyigazamvan?: napi 10ezer felett... és? Még én sem szedek annyit. Ráadásul nem 70kg hanem 120 vagyok...!

Te mennyit szedsz? Nullát? Mennyire vagy így kitéve a fertőzéseknek? Sokszorta jobban, mint én.

Meridian74 2020.09.05. 22:44:30

Amúyg az sincs a köztudatban, hoyg nem szabadna citromos teát inni... legalábbis a citromot a lehűlt fekete teába nem szabadna tenni. Meg úgy általában a fekete teában rengeteg oxalát van, amit a C vitamin kicsap... tehát bármennyi C vitamin jut a szervezetedbe, a fekete teában lévő oxalátot az kicsapja, ami vesekövet okoz. Minnél több C vitamin és minnél több fekete tea, csoki, kávé, annál biztosabb a vesekő. Ugyanakkor ha ezt valaki betartja, akkor nem lesz sosem veseköve, bármennyi C-vitamint is visz be. Az urológusok is 3gram C-vitaminkezelést írnak elő a vesekövesek számára.

mennyi is a gyógyszeripari lobbi által javasolt napi NRA szint? 80miligram. :D Úgy egyébként honnan ez a szám? Nos, a II VH-ból. Hitlerék állapították meg, hogy minimum ennyi C vitamint kell fogyasztaniuk a katonáknak, hogy ne alakuljon ki skorbut tünetei... azaz ez csak a legeslegminimálisabb szint. Ma meg ez a javasolt max szint. LOÁL!
nyilván persze arra építenek, hogy táplálkozol rendesen. Ja csakhogy közben történt egy mérés, megismételve:

tessék csak tanulmányozni, a mérés akkreditált laborban történt, és persze nem reprezentatív, de mégiscsak mérés, ráadásul később ugyanez jött ki...

www.febesz.eu/index.php?page=hirek&id=372

Második alkalom:
www.febesz.eu/index.php?page=hirek&id=396

Erre jöhet jogosan a reakció, miafaszom, ez hogy lehetséges már??!

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:46:53

@Meridian74: nem ez volt a kérdés. A vérben a d3 vitamin növeli a kalciumszintet ami a vizelettel kiürül.
Ezt írta le a cikk, amire te hivatkozol.
A D3 vitaminnak van olyan szintje, ami toxikus.
Ez a mennyiség elméletben a bőrbrn keletkezhet is, de egy mechanizmus során vízben oldható formában kiürül. A videódban hangzik el.
A d3 vitamin mind a vérben, mind a vizeletben megnöveli a kalcium szintjét.

Az, hogy te mennyit eszel, nem volt kérdés, mivel a téma szempontjából lényegtelen.
A covid esetében ugyanezt a hibát követed el. Magad nézed , hányan haltak meg a környezetedben esetleg Magyarországon.
Ez nem érv. A Világjárvány nevében a Világ nem Magyarországot jelenti.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:50:43

@Meridian74: febesz: Jászberényben bejegyezve, alkalmazottak száma 1 azaz egy fő!

Ez aztán a hivatkozási alap!

Meridian74 2020.09.05. 22:55:08

@Igazamvanvagyigazamvan?: A covidra visszatérve, azzal hoyg én pótlom a hiányzó tápanyagokat a testemben, azzal nagyságrendekkel jobban védett leszek bármivel szemben, így a coviddal is. Ha nem vagyok fertőzhető, akkor fertőzni sem tudok. Maszkkal vagy nélküle, tök mindegy. Miért nem érted ezt? Az hoyg megforsul bennem is a vírus, az csak akkor veszélyes másokra is, ha elkezd túlszaporodni is. Enélkül nem lesz veszélyes sem számomra sem más számára. Ez egyébként amúgy is elkerülhetetlen, a természet már csak ilyen. Van olyan tanulmány is, hogy az emberben élő baktériumok vírosokat használnak fel arra hogy más emberben lévő baktériumokkal genetikai információt cseréljenek ki, ezáltal kerülik el a belterjességet, ezáltal növelik a túlélőképességüket. Én meg merem kockáztatni, hogy minden baktérium ami szimbiózisban él velünk az ezt teszi.
csak ezt egy vallásos embernek nem mondd el, mert 100x megerősíti a hitét, hogy nem evolúció, hanem tudatos tervezés által létezünk. :D Amúgy persze félelmetes, mik nem vannak még... vagyis nem félelmetes, de szinte felfoghatatlan hogyan jött ez létre így. A végén még kiderülhet az is, hogy a vírusok valójában a baktériumok "pendrive"-jai, és maguk a baktériumok hozták létre ezeket - kivétel nélkül.... :) :P

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 22:55:16

@Meridian74: Ja majd el felejtem:
Max Joseph Pettenkofer, ennobled in 1883 as Max Joseph von Pettenkofer was a Bavarian chemist and hygienist. He is known for his work in practical hygiene, as an apostle of good water, fresh air and proper sewage disposal

Bizony, a jó doktor a megelőzésben látta a megoldást. Nem adott oldott szart a diákhainak, ő itta meg. Neki lett durva hasmenése, nem egy diákjának, és életét az mentette meg, hogy gyerekkorában átesett egy fertőzésen, így immunrendszere felismerte a kórokozót, és bár MEGFERTŐZŐDÖTT, megúszta fosással.

Meridian74 2020.09.05. 22:57:10

@Igazamvanvagyigazamvan?: de amérés akkreditált volt... ha meg nem hiszed, akkor nosza, itt a lehetőség saját kutatást végezni ezen a téren.
Amúgy meg saját maguk is leírták, ez tudományos alapnak kevés, mert kisszámú a mérés, de az legalább hiteles.

és tudod, két mérés mégiscsak két mérés, nem egy mérés.

Meridian74 2020.09.05. 22:59:24

@Igazamvanvagyigazamvan?: nem pettekoffer itatta meg a diákjaival, hanem erre hivatkozva egy másik illető is megismételte ezt, ő viszont nem szarozott, mindenkit megkóstoltatott a löttyel. Egy diák súlyosan megbetegedett. tehát a cucc valódi volt, ám a többiek mégsem betegedtek meg tőle, holott meg kellett volna. Kivétel az az egy fő, ugye. Ami legalább így igazolta azt, hogy bizony nem tiszta vizet ittak.

Meridian74 2020.09.05. 23:00:25

@Meridian74: és ugye a másik főnél már ez nem áll fenn.. talán VÉGIG kellene olvasni a cikket teljesen, nem megállni félúton.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 23:02:03

@Meridian74: , Pettenkofer obtained bouillon laced with a large dose of Vibrio cholerae bacteria from Robert Koch, the proponent of the theory that the bacteria was the sole cause of the disease. He consumed the bouillon in a self-test in the presence of several witnesses on 7 October 1892. He also took bicarbonate of soda to neutralise his stomach acid to counter a suggestion by Koch that the acid could kill the bacteria. Pettenkofer suffered mild symptoms for nearly a week but claimed these were not associated with cholera. The modern view is that he did indeed have cholera, but was lucky to just have a mild case and he possibly had some immunity from a previous episode.[8

Össze-vissza belszélsz. Unlak. Légy jó, egyél sok vitamint, ne moss kezet és igyál kolerát.

Meridian74 2020.09.05. 23:02:26

na én elmentem aludni. Amit akartam már mind leírtam korábban.

Igazamvanvagyigazamvan? 2020.09.05. 23:04:42

@Meridian74: mellesleg a jó doktor azért ivott szaroldatot, hogy cáfolja Koch kórokozó-teóriáját. Merthogy ő nem hitte, hogy lennének baktériumok, vírusok, gombák.

pancsincsin 2020.09.06. 00:03:16

@Bircanyíró:
Nem tudom miért gondolod hogy rád gondolt bárki is amikor vírustagadókról beszélt. Ettől még léteznek ilyenek. És ők ebben a helyzetben veszélyesek másokra. Ez tény.
Továbbá tévedsz, ha azt gondolod nem értem te mit kifogásolsz. Szerinted más betegségben szenvedők nem kapják meg azt a figyelmet, anyagi ráfordítást, amit a covidosok, nem akarják őket mindenáron megmenteni. Megnyugtatlak, a covidosokat sem akarják mindenáron és nem is tudják. Ez csak duma, hogy megnyugtassanak... van lélegeztetőgép, meg lehet nyugodni... Hát köszönöm szépen én nem szeretném kipróbálni.

Én egy szóval nem írtam hogy más betegségben szenvedőkre nem kellene ugyanannyit áldozni. Az hogy ez nem így működik, nem rajtam múlik. Az hogy itt a covid járványra adott válaszlehetosegekről beszélünk az azért van mert a cikk erről szólt. Nem azért mert más problémák nincsenek az egészségügyben. Ezeket most felesleges idehozni, mert nem az egész egészségügy problematikus működéséről szól ez az eszmecsere, hanem egy aktuális helyzetről.
Az hogy más betegekért nem tesz meg mindent az állam/egészségügy stb... az szomorú és elfogadhatatlan, de számomra nem jelenti azt, hogy akkor a covid járvány megfékezésére se tegyünk semmit.

Nem értem pontosan egyébként, hogy ha bár szerinted van járvány , de az eddigi, már alig-alig érvényben levő szabályozások, korlátozások túlzóak, akkor helyettük mi lenne az elfogadható mértékű intézkedés?
Mi az, ami szerinted segítene a járvány megfékezésében, kordában tartásában és véleményed szerint nem lenne túlzó és kártékony (ugyanakkor lenne hatása is)? Tényleg kiváncsi vagyok.

Relative Mass 2020.09.06. 02:17:30

Kedves Meridian74!

Neked nem sok ész jutott úgy látom.
1. Maszkot nem (csak) azért kell viselni, illetve főleg nem azért kell viselni, hogy téged megvédjen, hanem azért, hogy a fertőző ember kilélegzett levegőjét/vírusokkal teli cseppjeit megfogja, így az ne szórja tele a körülötte lévőket! Erre a célra pedig a sima orvosi maszk iskiválóan megfelel, hiszen ez eredetileg sem az orvost védi a betegtől műtét közben, hanem a felnyitott beteget az orvos száját elhagyó vírusoktól/baktériumoktól. Ha ezt megérted, már nem éltél hiába.

2. Látom túl sok szélhámost olvasgatsz, pl. Lenkei, vagy a cikkben is emlegetett Lenkei 2.0, azaz gödény. Ne tévesszen meg ezeknek az idiótáknak a süketelése, szimplán hülyére vagy véve, jól megfontolt üzleti érdekből. Vagy nem tűnt még fel, hogy a suttyó gödény minden problémára egészen véletlenül a saját vitaminjait ajánlgatja??

Tehát szedjed nyugodtan a D vitamint, de hordjad a maszkot is! Mert ha figyeltél, pont az a baj, hogy a fertőzöttek egy jelentős része nem mutat tüneteket, vagy csak enyhéket, ezért lerendezi azzal hogy megfűjta a klíma, teáh tmondhatjuk, hogy nem tud a fertőzöttségéről, de közben csodásan fertőznek másokat! A maszkot azért kell hordani, hogy ilyen esetben akadályozza a terjedést. Azt pedig kár vitatnod, hogy e tekintetben a maszk hatástalan, mert az már bizonyított, hogy hatásos, vagyis ennek tagadása egyenértékű a lapos föld hívők marhaságaival.

Bircanyíró 2020.09.06. 10:07:34

@pancsincsin: Nyilvánvalóan nem tudok pontos és hiteles választ adni, mivel nem vagyok sem virológus, sem egyéb olyan szakember, aki megbízható tényekre, folyamatokra tudná alapozni az álláspontját. De sajnos a döntéshozók sem azok és amennyi egymással ellentétes állítás látott már napvilágot nagyon úgy tűnik, hogy manapság már a szakértőkben és nemzetközi szervezetekben sem lehet vakon bízni. Ennek oka szerintem egyértelműen korunk pestise, a közösségi média, ami mindenkire azonnali reakciókat kényszerít és reflektorfénnyel csábít!

De az ismert tények és a józan ész alapján persze van véleményem:

1. Ha a maszkviselés csak fele annyira hatékony, mint amennyire orvosok, politikusok és a média állítja, akkor a legfontosabb eszköz máris megvan! Leginkább nem minket, hanem tőlünk másokat véd, szerintem általánossá lehetne tenni, hogy télvíz idején, aki egy kicsit is köhög, vagy náthás, igenis viseljen maszkot.
2. Tömegrendezvények korlátozásával járvány idején egyet lehet érteni.
3. Egészségügyi intézmények, idősotthonok látogatását korlátozni kell, ez egyébként évtizedek óta így van influenza idején is.
4. El lehet gondolkodni olyan mechanizmusok kialakításán, ami a leginkább kitettek, azaz a krónikus betegek és idősek fokozottabb védelmét szolgálja, kedvezőtlen mutatók esetén szerintem az élelmiszerboltokban ésszerű (nem fél délelőttös) idősávot el lehet különíteni az öregeknek.

Nagyon sok számítás van arra vonatkozóan, hogy a kijárási és utazási korlátozások, a gazdaság leállítása egyrészt mesze nem annyira hatékonyak, mint sokan hiszik, másrészt bizonyosan óriási károkat és áldozatokat okoznak, tehát kerülendők, csak tényleges végszükség esetén szabadna ezekhez nyúlni.
Te is említetted, az olasz és amerikai drámai képsorokat, de ha csak egy kicsit is utánajársz, akkor látnod kell, hogy ezek ugyanúgy a kivételek körébe esnek, mint az, hogy egészséges gyerekeket, vagy fiatalokat betegít meg súlyosan a koronavírus. Észre kell venni, hogy a média görbe tükrében olykor nagyon hamis valóság látszik, olyan, aminek lehet, hogy szinte minden eleme igaz, de az összefüggések, a kontextus megvilágítása hiányban, (vagy szándékos eltakarásában) mégsem olyan a történet, mint ahogy kinéz. (Olvass csak utána pl. a lombardiai sztorinak a google-n!)

Bircanyíró 2020.09.06. 11:47:30

@pancsincsin-nek ajánlva!
"A vírus-járvány a politika teremtménye. Nem a vírus maga, mert annak létezését, terjedésének jellegzetességeit világszínvonalú laboratóriumok és igazolt matematikai eljárások igazolták. A vírussal kapcsolatos információk, s még inkább a járvánnyal kapcsolatos döntések a politika termékei. A világ különböző országainak politikusai egymásnak sokszor ellentmondóan, de saját politikai célkitűzéseiknek megfelelően nyilatkoznak, döntenek, intézkednek. Felfogásaik és határozataik következményeit is ugyanúgy és ugyanarra használják – saját politikai céljaikra. Ez a politika vaslogikája, nem újdonság és talán kivetnivaló sincsen benne. De a politika nem a saját bőrét viszi a vásárra, hanem azokét, akikre hivatkozva érvel, propagál és dönt." - érdemes ennek az írásnak a folytatását is elolvasni itt: szemlelek.net/2020/08/17/velemeny_876

Bircanyíró 2020.09.06. 12:16:17

@Szilágyi András: Van még egy mondat a posztban, amire őszintén kíváncsian választ várnék a szerzőtől! Az külön érdekel, hogy sikerül e ugyanolyan "frappáns", kákán csómót kereső módon megkerülni a tényeket, mint a járvány vs. nem járvány csörténkben.

A szerző állítása: "erősen vitatható, hogy a svéd modellt kellene követni"!

A kérdésem: Ön szerint május óta de facto milyen modellt követ Magyarország és csaknem az egész világ? Bár valóban senki sem nevezi svéd-modellnek, de mégis: milyen érdemi különbséget lehet felmutatni az EU-ban nyáron - sok helyütt jelenleg is - érvényben lévő szabályok tekintetében?

Szilágyi András 2020.09.06. 12:51:13

@Bircanyíró: A nyár folyamán az EU-ban fokozatosan lazítottak a korlátozásokon, így valóban úgy tűnik, már nincs sok különbség a svéd modellhez képest, hacsak az nem, hogy Svédországban a maszkviselést sem írják elő.
De ha ez igaz, mi a problémájuk a tisztánlátóknak?

Bircanyíró 2020.09.06. 13:45:39

@Szilágyi András: Mások számára is összegezném a választ, hiszen nagyon sokan használják úgy a "svéd-modellezést", mint ahogy a "gyurcsányozást", azaz szimpla mumusként!

Tehát: LEHETSÉGES, HOGY NEM A SVÉD-MODELLT KELLENE KÖVETNI, DE MIVEL MÉGIS MINDENKI AZT KÖVETI, ÉPP ITT AZ IDEJE LESZÁLLNI ERRŐL A LÓRÓL!!!

A szerzőnek köszönöm az önkorrekciós választ!

Szilágyi András 2020.09.06. 13:49:05

@Bircanyíró: Te az én válaszomat csak ne összegezzed! A válaszomban pedig nem volt semmilyen önkorrekció.

pancsincsin 2020.09.07. 10:45:09

@Szilágyi András:
Így van. Nem kell sírni, alig van korlátozás. Környezetemben az iskolás korú alig tünetes vagy tünetmentes fertőzött gyerekek száma egyre nő. Mind táborban, edzésen került gyanúba, úgy hogy fiatal edzőről, táborvezetőről derült ki hogy fertőzött.
Ezeknek a gyerekeknek egy része iskolába járt még a múlt héten, és van, aki még most is, mert nem jutott el hozzá a kontaktus kutatás, persze mindenki tudja hogy ott volt a táborban edzésen stb...
Szóval szépen terjed a vírus, az iskolák lesznek a fő gócpont, heteken vagy hónapokon belül, pont mire jön az influenza csodás számokat fogunk produkálni.
Nincs mese mindenki el fogja kapni.
Ja nem! Aki szedi a d-vitamint az nem. :)))

Csak nehogy, akkor legyen jajveszékelés hogy nem jut orvosi ellátás...
Mert a sok agyhalott járvanytagadó (mert igenis rengeteg van, és nem, nem teràd gondolok Bircanyiró!)
fog a legjobban jajgatni, mert sajnos köztük van a legtöbb hátrányos helyzetű meg elhízott meg reggelire energiaitalt sörrel toló is...
Sajnálom én ezt látom.

Birkanyíró 2020.09.07. 14:17:20

@Szilágyi András: Tisztelt Szerző, tévedésben vagy, de lehet, hogy az én írásaim is félreérthetőek, ezért leszögezem: a posztodban tételesen boncolt cáfolatok jó részével egyetértek, azzal pedig különösen, ami a felvezető szövegben olvasható, hiszen ez gyakorlatilag megegyezik a saját álláspontommal. Azok a kérdések tehát, amelyeket hozzászólásaimban érintettem nem igazán állnak ellentétben a poszt mondanivalójával, hanem illeszkednek abba, amit a Szerző maga is fontosnak tart: " az utólagos értékelésre, korrekt szakmai vitára, és a következetések levonására mindenképpen szükség van"!

Akár a "svédmodellezés", akár a "járvány vagy nem járvány", akár az influenzával való összevetés, akár a Covid-19-cel kapcsolatos intézkedések aránytalansága, túlreagálása (beleértve a számtalan egymásnak ellentmondó szakmai állítást), azért fontos kérdések, mert a média és a politika irányából (megkockáztatom, hogy sajnos a tudomány irányából is) még mindig nem az látszik, hogy ma korrekt szakmai vita folyna és bármi módon megkezdődött volna a következtetések levonása!

Továbbra is túl sok olyan - általam is említett - kérdés lóg a levegőben, amire valahogy nem akarnak válaszok érkezni! Ez nem csak az olyanfajta szkeptikusokat zavarja, mint amilyen pl. én vagyok, hanem nyilvánvalóan hozzájárul ahhoz, hogy folyamatosan növekszik a járványtagadók és konteósok tábora is!
És sajnos mindent egybe véve fent kell tartanom azt a megállapításomat, hogy bár a Szerző vs. Tisztánlátók kérdésben határozottan a Szerzőhöz állok közelebb, mégis az az érzésem, hogy bár a Covid-19 kapcsán tévedésekben, mellébeszélésben, hisztériakeltésben a "hivatalos" fél legalább olyan sáros, mégsem kerülnek pellengérre. Persze sokkal könnyebb néhány ellentmondásos megítélésű emberbe belekötni, mint kormányokba és nemzetközi szervezetekbe! Ez is koronavírussal kapcsolatos kirívó aránytalanságok közé tartozik!

droid_ · http://matyiszuro.blog.hu/ 2020.09.08. 14:49:52

@Bircanyíró: biztos lattal mar grafikonokat arrol, hogy milyen egy jarvany lefutasa. azt is biztos olvastad, hogy a legnagyobb veszely a tul magas csucs. elegtelen kapacitas a sulyos esetek ellatasara, az egyszerre lebetegedo emberek miatt szolgaltatasok akadozasa vagy kiesese (ideertve az egeszsegugyet is), stb.

ezt elkerulendo az intezkedesek deklaralt celja a terjedes lelassitasa volt, eszkoze pedig a durva korlatozasok, vallalva a szemelyes problemakat es gazdasagi karokat is.

az ezt koveto szakaszban a korlatozasokon mindenhol lazitanak, eppen az emlitett karokat merseklendo, amig a fertozottek ellatasa biztositott.

sem a korlatozasok, sem a lazitasok hatasat nem lehet pontosan elorejelezni. utolagosan is csak hetekkel kesobb lehet valamit ertekelni, de akkor is nehezen, mert nem egyesevel valtoztatnak a szabalyokon, es nem zart rendszerben kiserleteznek.

a svedek es masok kozti kulonbseg az volt, hogy a jarvany kezdeti, erosen felfuto szakaszaban hogyan reagaltak.

vitat nem nyitok, eleget irtatok ide. ha elgondolkozol ezen, jo, ha nem, ugy is jo.

Bálint József II. 2020.09.10. 10:42:48

Tisztelt Szilágyi András úr,
A PCR-teszt akár 90 %-ban hamisan pozitívnak tesztel személyeket egy nem életképes DNS-töredék alapján. Ezt sok amerikai virológus és epidemiológus is elismeri.
Legutóbb épp a NY Times szellőztette meg.
A beszámoló erről:
www.virusinfok.hu/2020/09/09/new-york-times-torz-kepet-adnak-a-pcr-tesztek/

Szilágyi András 2020.09.10. 10:49:16

@Bálint József II.: Ez nem igaz, és a New York Times sem ezt írta. Egyébként a vírusban nincs DNS.

Bálint József II. 2020.09.10. 10:58:34

@Szilágyi András:
Mi a nem igaz?
Mit nem írt a NYT?
A koronavírusban csakugyan nincs DNS, de a PCR-tszt előtt a korona-RNS-t átírják DNS-sé.
Így korrekt?
A lényeg:
A tesztelők egy 550 milliárdszorosára felszaporított mintából mondják meg, hogy igen vagy nem. Nem közlik a ciklus-számot.
A pozitív esetek 90 %-a tünetmentes.
Így korrekt?

Szilágyi András 2020.09.10. 11:14:52

@Bálint József II.: "Mi a nem igaz?" Amit Ön írt.
"A pozitív esetek 90 %-a tünetmentes.
Így korrekt?"

Nem. A tünetmentesek arányát 40-45%-ra becsülik, azonban ők is képesek fertőzni, továbbá a tünetmenteseknél is kimutattak tüdőelváltozásokat.

Bálint József II. 2020.09.10. 11:41:24

@Szilágyi András:
Ez egy kicsit sommás , a másikat ledegradáló megfogalmazás, hogy amit én írtam, az en bloc nem igaz. Ha Ön nem tud egy bizonyos állítást konkrétan megcáfolni, addig az összes állítás igaz. Természetesen tévedhetek, és ilyenkor hálás vagyok a helyesbítésért. De ez mindig egy konkrét állításra vonatkozzon.
NYT:
In three sets of testing data that include cycle thresholds, compiled by officials in Massachusetts, New York and Nevada, up to 90 percent of people testing positive carried barely any virus, a review by The Times found.

In Massachusetts, from 85 to 90 percent of people who tested positive in July with a cycle threshold of 40 would have been deemed negative if the threshold were 30 cycles, Dr. Mina said. “I would say that none of those people should be contact-traced, not one,” he said.
Hol elérhetők az adatok a tünetmentesek fertőzőképességéről? Hogyan lehet egy tünetmentesről megállapítani, hogy fertőzőképes?
Hogy kerültek tüdővizsgálatra a tünetmentes tesztpozitívok? Panaszaik voltak? Normális esetben nem megy az ember panaszok nélkül tüdővizsgálatra.
Milyen súlyosak voltak ezek az elváltozások?
Hány tesztpozitívból hány került tüdővizsgálatra?
Volt kontrollcsoport vizsgálat (tesztnegatívok tüdővizsgálata)?
Dohányzáshoz hogy viszonyultak?

Szilágyi András 2020.09.10. 11:44:28

@Bálint József II.: Már Ön is beidézte a NYT cikket, amivel saját magát cáfolta, hiszen abban nem az van, mint amivel Ön indított.

Az aszimptomatikusokról olvassa el ezt a cikket: www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-3012

Szilágyi András 2020.09.10. 12:08:30

@Bálint József II.: "Ha Ön nem tud egy bizonyos állítást konkrétan megcáfolni, addig az összes állítás igaz."

Ön egyetlen állítást tett, úgy gondoltam, abból nem olyan nehéz kiválasztani, hogy melyikre gondolhattam.

gemi 2020.09.11. 18:07:03

Nem arról van itt szó igazából, hogy felesleges 34 x erősíteni, mert felette már aki pozitív az gyakorlatilag (már?) nem fertőz?

in.dental-tribune.com/news/cycle-threshold-ct-value-of-rt-pcr-can-tell-us-if-a-sars-cov-2-infected-person-can-spread-disease/

gemi 2020.09.11. 18:13:45

Rosszul fogalmaztam, elnézést.
Tehát igazából, aki csak 34x erősítés felett pozitív az igazából nem, vagy nem biztos, hogy fertőz, ezért kisebb erősítés mellett kapjuk meg azt, hogy ki fertőz.

Szilágyi András 2020.09.11. 18:15:20

@gemi: Elvileg, de honnan tudjuk, hogy nem azért találnak kevés vírust, mert rosszul vették a mintát (torokból a törletet), illetve hogy másnapra-harmadnapra nem szaporodik-e fel az illetőben a vírus? Ha negatívnak tekintik az illetőt, azzal az a baj, hogy szélnek eresztik, és nem vizsgálják tovább, így sose derül ki, betegség elején van-e, vagy a végén, vagy hibás volt a mintavétel.

pancsincsin 2020.09.12. 09:43:58

@Bircanyíró:
Nincs igazad. Járvány van. Az hogy erre a politikusok hogyan reagálnak ahhoz valóban több köze van a politikai megfontolásnak, mint a józan észnek és a valós járványügyi helyzetnek
koronavirus.gov.hu/cikkek/916-fovel-emelkedett-beazonositott-fertozottek-szama-es-elhunyt-ket-idos-kronikus-beteg

Most pl. a kormányzat jól láthatóan azt a taktikát alkalmazza hogy a konzultációra kenve nem hoz korlátozó intézkedéseket, mondván a “magyarok” azt akarják hogy a vírus ne korlátozza az életüket, ne akadályozza őket semmiben, tehát most szabadjára engedik a terjedést. Ők úgy érzik a megtettek mindent azzal hogy van lelegeztetogep.
Most majd megvárják mikor fog sírni a “magyar”, hogy csináljanak már valamit, amikor majd maguk fognak könyörögni hogy állítsák meg valahogy a járványt, mert semmi nem fog működni.
A fél ország betegállományban, és nem fog működni az egészségügy, mert az nálunk még békeidőben sem működik.
És a kedvenc vesszőparipád, hogy az egyèb betegségekben szenvedők nem kapják meg a megfelelő ellátást. Hát így majd még inkább nem fogják. Le lesznek terhelve a sürgősségi osztályok kórházak a magas esetszam miatt és akkor az influenzások, rákosok, szívbetegek valóban nem jutnak majd semmilyen ellátáshoz...

Kit Fisto 2020.09.12. 21:14:20

@Meridian74: Te hülye vagy.
Nem kicsit.

Kit Fisto 2020.09.12. 21:28:27

@Bircanyíró: Ezt mondd azoknak, akik megbetegedtek tőle, kórházba, vagy akár lélegeztetőgépre kerültek, vagy meghaltak.
A második hullám még alig kezdődött, és máris több regisztrált fertőzött van (5000 felett) és több fertőzöttet regisztrálnak naponta (500-600) mint az első hullám idején bármikor. Ha ez nem járvány, akkor mi, te észkombájn?

Meridian74 2020.09.12. 22:19:04

@Kit Fisto: Akartál valami érdemlegeset is mondani?

Meridian74 2020.09.12. 22:24:16

@Kit Fisto: 2016 februárjában egy igen jó haverom halt meg. Nem a Covid-19 ölte meg. Hanem az influenza szövődményei.
Mondj valami újat is. Mindenki tudja azt, hogy a COVID éppen úgy ahogy az influenza, akár halálos is lehet. De jelenleg az a helyzet hogy túlpánikolják ezt a járványhelyzetet. Ami viszont közvetett módon sok -további- áldozatot fog szedni. Többet, mint közvetett módon ez a vírus. Persze... ezeket is betudhatjuk a COVID-nak... vagy inkább az emberi hülyeségnek, és a média tudatroncsoló hatásának.

Ráadásul a védekezés iránya is rossz. Valódi megelőzés kell, nem pedig afféle tüneti kezelés ami most megy, még ha fals módon ezt állítják be megelőzésnek. Ha olyan jól menne ez a megelőzés, akkor mégis, hogy jött össze a jelenlegi állapot?

Valódi megelőzés esetén nincs betegség, és úgy járvány sem.

pancsincsin 2020.09.13. 16:19:47

És ez az amit még mondtam és erről megint csak sokan nem akarnak tudomást venni. A maradványbetegsegek, amik a szokásosnál jóval nagyobb mértékben jellemzőek a covidbol felgyógyultakra (erre sajnos személyes ismerősöm a példa):
Dr. Lacza Zsombor, TE rektorhelyettese a verplazma terápia kifejlesztőinek csoportjából:
“Most indítottuk el azt a kutatást, amelyben visszamérjük, hogy azoknak, akik meggyógyultak, vannak-e maradványtüneteik. És sajnos az első mérések azt mutatják, hogy 42 százalékuknál vannak. Ez meglepően sok, az eddigi ismert vírusfertőzéseknél ilyesmi nem fordult elő. Nagyon ismeretlen még a koronavírus természetrajza. Egészen szokatlan mintázatokkal is találkozunk.“

Bircanyíró 2020.09.19. 16:56:13

@Kit Fisto: Nagy Mellény! Ha egy kicsit visszaolvastál volna érthetnéd, hogy mi az én elsődleges dillemám:
"aki hozzám hasonlóan szkeptikus, az nem a Covid-19 létét, nem a járványveszélyt tagadja, hanem az arra adott irracionális, túlzó és kártékony reakciókat, a politika és sajnos a tudomány részéről is naponta elhangzó, ám egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat, a média nyilvánvalóan szenzációhajhász célból folytatott pánikgerjesztését!"
A topic amúgy már elhalt, csak azért reagálok, mert irritál a pökhendiséged!

Bircanyíró 2020.09.19. 17:23:54

Ideje lenne eldönteni, hogy a Covid19 egy erősen fertőző vírus, ami ellenében akár a gazdaságot is be lehet dönteni, vagy mégsem az! Ebben a kérdésben a szkeptikusságom azon a tényen alapszik, hogy a véfekezés finoman szólva is ellentmondásos. A feleségem például karanténban van (az idén harmadszor) mert hazajött külföldről, én viszont aki egy légtérben élek vele, szabadon mehetek bárhová és ad abszurdum fertőzhetek is. De ez még hagyján, hiszen a feleségem nem pozitív, csak potenciális "behurcoló", hiába jött olyan országból, ahol sokkal kedvezőbbek a mutatók, mint Magyarországon.
A közeli szomszédomnál azonban pozitívra tesztelt családtag van otthon, mégis rajta kívül mindenki szabadon mozoghat, sőt nemhogy kontaktkutatást nem végeztek, hanem elhajtották a gyíkba azokat a barátokat, ismerősöket, akikkel a tesztje előtti napokban hosszabb időt töltött.
Az egészségügyi államtitkár hivatalos válasza: "nem az elvégzett tesztek védenek meg bennünket, hanem a higiénés szabályok és a járványügyi intézkedések betartása".

Halkan kérdezem: ha a maszk, meg a szappanos kézmosás elegendő, akkor miért is kellett hosszú évekre visszavetni a világgazdaságot? És mire való a határzár és a karantén, ha a fertőzöttek és fertőzésgyanúsak hozzátartozói szabadon mozoghatnak? Ők nem kaphatják el és terjeszthetik a vírust? De hiszen a Covid19 oly szörnyen fertőző!!

Bizonyára vannak válaszok ezekre az anomáliákra, csakhogy ezeket hivatalosan senki nem igyekszik megválaszolni. Helyette naponta bedobnak olyan Coviddal kapcsolatos negatív híreket, ami a betegek legfeljebb apró töredékére igaz, de a pánik fokozásához épp elég! Pl.: már gyerekek/fiatalok is meghaltak, súlyos szövődmények vannak az átesetteknél, depressziósak lesznek, vagy tüdőkárosultak stb. Egy csupa olyan dolog, amit más betegségek esetén soha ilyen mélységben nem vizsgáltak, de még a Coviddal kapcsolatban sincsenek széles körben általánosítható vizsgálati eredmények. A ritka/szélsőséges példák pedig nem példák, azokból általánosítani egyenesen butaság!
Bárki bármit is képzeleg, a valóság az, hogy a 30 millió fertőzött túlnyomó része pont úgy esett át a koronán, mint a többi gyakori vírusfertőzésen. Igen, én sem tagadom, hogy egy viszonylag kis részüknél felléptek különféle komplikációk, mint ahogy bármilyen más vírus estében is lenni szokott. Nincsenek még olyan hiteles statisztikák, amelyek mást mutatnának! Idővel persze lehetnek, de ráérne akkor riogatni!

Ph.D. Sandor Peresztegi 2020.09.22. 14:19:02

Maximálisan egyetértek az elemzővel, hiszen korrekt és semleges álláspontot képvisel, amely nagyon közel áll klinikai kutatási eredményeinkhez is.
Folyamatosan vizsgáljuk a létező legmodernebb eszközeink segítségével a koronavírust és hitelesen igyekszünk annyi információt közzé tenni, amennyit a felsőbb hatalmak és az ésszerűség megengednek:
biogyogyaszdoktor.hupont.hu/93/koronavirus-sarscov2-es-covid19-2020 Aki igényli, annak segítünk...

pancsincsin 2020.09.27. 08:05:31

Remélem figyelitek a híreket. Hiszen eddig minden ősszel és minden influenza Járványnál jöttek a hírek a kórházaktól, hogy lassan betelnek az intenzíves helyek. Ugye? Pont így szokott lenni minden más vírusnál is, ugye? Majd csak figyeljetek tovább! Lesz ez még szebb is. Most aztán nem túlozzák el a tiltásokat, korlátozásokat mint tavasszal. Sőt! Egyik agyament intézkedés jön a másik után. Hát majd meglátjuk milyen szép eredménye lesz. Remélem most elégedettek akik szerint tavasszal el volt túlozva a helyzet. Most majd több energia jut a más betegségben szenvedőkre nyilván. Főleg hogy màr elég sok kórházban ott van a fertőzés (szív kórház, onkologia!).

enpera · http://c64blog.wordpress.com 2020.10.16. 13:33:34

Ez a barom görény tartott Debrecenben egy vírustagadó gyűlést, zárt helyen több százan, mindenki maszk nélkül, egymás mellett ülve.
A témát is képzelhetitek.
Itt tartunk.

zriff 2020.10.18. 11:15:02

@enpera: Vírusrealista. Egyébként a járvánnyal kapcsolatban sok megválaszolatlan kérdés van, amivel a mainstream média, orvosok, politikusok nem hajlandóak szembenézni, gődényék eddig semmi rosszat nem tettek. A járvány kapcsán egyébként nyugaton már egész orwelli jövőkép kezd kibontakozni, keress rá the great reset covid technocracy.

enpera · http://c64blog.wordpress.com 2020.10.19. 08:36:38

@zriff: Nem, azt csak azért hívja úgy hogy legálisan csinálja

EXBlogger 2020.11.13. 12:58:49

A cikkhez és az eddigi vitához kapcsolódóan azt tenném hozzá, hogy amit érdemes végiggondolni két érv.

Az egyik hogy létezik egy tudományos empirikus tanulmány a világ egyik legkiemeltebb egyeteme, a Stanford részéről, amit érdekes módon a WHO, a CDC és az egész nemzetközi technokrata világelit következetesen ignorált, a hazai szakértők pedig a nemzetközi narratívát követik anélkül hogy maguk utána néznének.

www.thepressandthepublic.com/post/perspectives-on-the-pandemic-iv

Az empirikus tanulmány bizonyítja hogy a Covid-19 járvány halálozási rátája ugyanaz mint a szezonális influenzáé.

Részlet:
If you compare the numbers that we estimate to have been infected, which vary from 48,000-81,000, versus the number of documented cases that would correspond to the same time horizon around April 1st, when we had 956 cases documented in Santa Clara County, we realize that the number of infected people is somewhere between 50 and 85 times more compared to what we thought, compared to what had been documented. Immediately, that means that the infection fatality rate, the chance of dying, the probability of dying, if you are infected, diminishes by 50-85 fold, because the denominator in the calculation becomes 50-85 fold bigger. If you take these numbers into account, they suggest that the infection fatality rate for this new coronavirus is likely to be in the same ballpark as seasonal influenza.

Mi következik ebből? Többek közt az, hogy ha a WHO és egyéb szakértői világlobbik jóhiszeműen és valódi szakértelemmel járnak el, akkor elég lett volna ha megnézik az aktuális Covid-adatokat és NEM hipotetikus görbékre támaszkodtak volna amikor valamilyen járványügyi intézkedést javasolnak illetve tesznek kötelezővé.

A másik pont amit érdemes kiemelni, hogy ha tegyük fel ezen zsenik nem olvasnak Stanford tanulmányokat, és az e hiányból az aktuális adatok ismerete hiányában is, az lett volna logikus hogy nem csupán egy hipotetikus görbét nézegetnek hanem kettőt hasonlítanak össze:
1) hányan halnának meg ha nem lennének Covid-intézkedések
2) hányan halnának meg ha lesznek

De mivel ezeket csak a saját globális vakcina-eladás és egyéb sötét agenda vezérli, csak az 1) hipotetikus görbéjükkel vannak elfoglalva, igazolja hogy nem jóhiszeműen járnak. És akkor még nem emlitettem a pánik-keltés és eme járványügyi intézkedéseik végzetes hatásait.

Erről ez az ügyvéd beszámol, többek közt erről is:
WATCH: Int’l Lawyers Bringing Class Action Over “Covid Scandal” Litigators describe lockdown as “the greatest crime ever committed against the public”
off-guardian.org/2020/10/05/watch-intl-lawyers-bringing-class-action-over-covid-scandal/

EXBlogger 2020.11.13. 13:06:49

@zriff: Igazad van. Az amit a nyugati kormányok járványügyi intézkedésnek csúfolnak, egyenesen népirtás, népelnyomás és fasizmus egy jó kis pánikkeltő ürüggyel megspékelve, hogy a birkák veszteg maradjanak és hogy ne lehessen a diktatórikus átalakulás ellen védekezni.
Tökéletesen el van tervezve mert ugye ezzel a banális virus-ürüggyel minden demokratikus szabadságjogot el lehet törölni, kezdve a gyülekezési jog és szabad mozgás eltörlésével.
Orbán biztos nem ment volna bele de nem tehetett mást mert ezúttal a tanácsadói rossz irányba vitték. Most pedig már túl késő, mert a sok rossz tanácsadó sem fogja bevallani hogy megvezetett idióták, és maga a Kormány sem, azaz megy itt mindenki a sötét erdőbe a WHO és egyéb szervezetek manipulációit követve, nehogy arcot veszítsen.

EXBlogger 2020.11.13. 13:18:50

A számos meggondolás közt lényeges például ez a maszkozás mint kötelező és állandó abnormalitás.
Már eleve elképesztő hogy egy orvos odáig süllyed hogy ilyesmit javasoljon bárkinek is.
Mióta egészséges az oxigén-hiány és a CO2 állandó belégzése? És miért nem azokat kérdezik meg a maszk-hordásról akiknek ez a terület tényleg a szakmája? Ha itt valakit is érdekelne a közegészségügy, akkor készítenének egy hipotetikus görbét arról is, pl, hogy hányan fognak belehalni az állandó fulladozásba a maszk alatt. Na, de hol az a görbe? Sehol, mert akkor azt a görbét kellene lapítani úgy hogy elhagyjuk az egész agybeteg maszkozást.

MASK WHISTLEBLOWERS TELL ALL

Government trained OSHA mask experts Tammy Clark & Kristen Meghan join Del in-studio to break down vital info on masks, PPE, and their role in #Covid19 prevention. Every adult on this planet wearing a mask needs to hear this riveting discussion.
thehighwire.com/videos/mask-whistleblowers-tell-all/

EXBlogger 2020.11.13. 13:29:55

@enpera: Nem a vírust tagadják, hanem beszámolnak eme vírussal kapcsolatos valóságról a félrevezető főáramlatú narrativa állításait cáfolva.
Ha téged is a valóság érdekel, olvasd el az itt posztolt kommentjeim beleértve a hivatkozott forrásokat is, és nézz utána magad is.

EXBlogger 2020.11.13. 13:43:28

@Ph.D. Sandor Peresztegi:
Érdekelne az Önök kutatási eredményeik forrása, azaz konkrét tanulmányok tudományos folyóiratokból, és az is, hogy Ön szerint azok súlya miért nagyobb mint ezen jó mélyre eltemetett Stanford-tanulmányé. (*) Ez utóbbi tanulmány szerint ezen vírus halálozási rátája ugyanaz mint egy szezonális influenzáé. Ez az eredmény aktuális adatokra támaszkodik, nem hipotetikus modelekre támaszkodik, hanem normális módon minden restrikció és maszk nélküli életmódot folytató alanyok révén nyert eredményekre.
www.thepressandthepublic.com/post/perspectives-on-the-pandemic-iv

EXBlogger 2020.11.13. 13:52:43

@Bircanyíró:
"Bárki bármit is képzeleg, a valóság az, hogy a 30 millió fertőzött túlnyomó része pont úgy esett át a koronán, mint a többi gyakori vírusfertőzésen. Igen, én sem tagadom, hogy egy viszonylag kis részüknél felléptek különféle komplikációk, mint ahogy bármilyen más vírus estében is lenni szokott. Nincsenek még olyan hiteles statisztikák, amelyek mást mutatnának! Idővel persze lehetnek, de ráérne akkor riogatni!"

Teljesen egyetértek. Miféle statisztikák azok amelyek szerint minden jelenbeli megbetegedést Covid-ként kell regisztrálni? Az összes egyéb megbetegedés, vírus, baktérium, stb eltűnt és mindenki aki lebetegszik Covid-19. Kész. Ha valaki rákban meghal de Covidra tesztelték időközben, az is Covid-halál. Hiteles statisztikák helyett valóban csak riogatás van, értelmetlen és végzetesen romboló intézkedések. Amire nem figyelnek fel, például az a Stanfordi tanulmány ami bebizonyította már tavasszal, hogy egy influenza veszélyeivel egyenértékű vírus illetve járvány ez a bizonyos Covid-19. Ha aktuális empirikus adatokra támaszkodtak volna, hány ember életét mentették volna meg? (további info az itt közölt egyéb kommentjeimben)

Vállalkozz · http://szallashelyek-utazas.info 2020.11.27. 22:54:00

@Bircanyíró: Ennyi. Egyik embert naponta ellenőrzték, a másikat telefonon se kereste senki a karanténban. A harmadik még nyáron (Romániából hazatérve) már a második ellenőrzés után remegett a stressztől (más bánata is volt).
Egyik embert megbüntetik most nagy összegre, más kis- és nagypályás bűnözők és politikusok szabadon garázdálkodnak évtizedekig.
A devizahitel károsultakat kitalkoltatták és külföldre üldözték, illetve sok más szorgalmas embert is örökre elüldöztek itthonról az 1990-es évektől folyamatosan. Kádár belakoltató volt, ahogy szokták mondani, és azóta minden kormány kilakoltató (népírtó is).
Most Európa ledarálása folyik, teljesen nyíltan az iszlám és az arabok támogatásával. Vannak rendes törökök, de nem véletlenül kellett őket megállítani a történelem folyamán.
A riogatás az riogatás, Trianon az Európa szégyene.
Egy vírus csak a filmekben öl meg komplett civilizációkat, egy ilyen romlott és tudatlan globális fogyasztói társadalom saját magát teszi ki a kockázatoknak, mintha a biológia tudománya és a józan ész rég veszített volna a telhetetlen hülységgel szemben.
Egyik határon nem engedtek át, a következőn gond nélkül (bárkit, a nyilván távolról jött turistákat is, egyik kedvencem az orosz rendszámos személyautó volt, ami ráadásul nem is EU).
Néztem ma a m1 híradót, ott szokás szerint elröhögi azokat a mondatokat Orbán, aminek értelme sincs, és ő is tudja, hogy totál logikátlan is.
Bármit drámának állítanak be, a 92 éves néni halálát is, ami nem mellesleg természetes. Másfelől a fiatalok tömeges elvándorlásáról és a terméketlenség népbetegséggé válásáról hallgatnak. Hallgatnak mint szar a fűben, ha a valós problémákról van szó. Bármit sikerként, elért célként kommunikálnak, ha jöt egy szélcsendes napsütéses nap, azt is. Amin 120 éve még nevettünk volna, az most a csúcs.
Akik most bármiféle betegségen átestek, ráadásul pozitív koronavírus teszttel, azok egy része kicsit jobban hisz Istenben, mert bizony az etika (erkölcsösség, becsület) és a jóakarat hiánya kőkeményen visszanyalt sokaknak.
Az idei évről mennyi film fog készülni?
2021 mennyiben tudja felűlmúlni, alúlmúlni az idei évet? 2019 rekord magas számokat hozott a turizmusban és vendéglátásban, 2020 rekord alacsonyakat (sokaknak teljes kapuzárást).
Te milyen teremtő közösségekben tevékenykedsz?

Dombovári Bumbi 2020.12.15. 12:11:28

@Ph.D. Sandor Peresztegi: Professzor Úr! Önöknek vannak kutatási eredményeik? Hol publikálták? Hol találok Öntől tudományos publikációt?

kamugyar 2021.01.30. 16:59:03

www.globalresearch.ca/your-coronavirus-pcr-test-positive-you-still-might-not-have-covid-19/5735461

e cikkben is 40-50 ciklus szerepel és maga Boldogkói Zsolt is ezt jelölte meg.
Gondolom a világon mindenhol így használják, de a lényeg az lenne, hogy eszerint értelmezik is. A cikkből viszont kiderül, hogy nagyon nem jó ez így.
30 ciklus feletti pozitív mintákból nem tudtak vírust tenyészteni.

Szilágyi András 2021.01.30. 17:45:21

@kamugyar: megnézheted bármelyik PCR kit használati utasítását, általában a Ct küszöb 31, 32, 34. A cikk, amit linkeltél, összekeveri a küszöböt a teljes ciklusszámmal.

kamugyar 2021.01.31. 20:14:54

@Szilágyi András:
reméljük megjelenik Boldogkői. Csak mert 100%, hogy ő is leírta egy youtube videója alatt válaszként, hogy 40 ciklus. A válaszának pedig semmi értelme nem lenne abban az esetben, ha azt, hogy pozitív vagy negatív valaki, azt a 31, 32, 34. ciklus alapján állapítják meg...ahhoz egyébként külön gratulálok a világnak, hogy nem publikusak azok az adatok, hogy kinek mennyi ciklus után lett pozitív az eredménye. Végülis egy teljesen lényegtelen adat nem?

Bircanyíró 2021.03.27. 11:30:38

Íme olyan téma, amire érdekes módon nem csapott le a média olyan módon, mint ahogyan azokra a gyakran jelentéktelen és nem bizonyítható esetekre, amikkel a pánikot lehet fokozni! (Pl. "Már harmincévesek is vannak a covid áldozatai között", aztán a cikk végén kiderül, hogy egyikük súlyos szívbeteg 120 kilós, a másik pedig végstádiumú rákos! .) Szóval itt a hír, aminek semmilyen visszhangja nincs. Egy hosszabb cikk részletéről van szó, mondhatni elsikkad a többi információ között, de nekem azért erősen szórja a szememet:

"Az újabb és újabb rekordszámokat olvasva elég meglepő, hogy 2019 első két hónapjában jóval magasabb volt az összhalálozás a mostaninál.
...
A KSH most következő kimutatásán megnézhetjük, hogy az idei év elején regisztrált összes – tehát a Covid mellett minden más okból bekövetkezett – halálozás hogyan alakult az előző évekéhez képest.
Vajon mennyivel emelte a Covid−19 az ilyenkor szokásos halálozások számát? A február utolsó hetéig tartó kimutatáson egyelőre csak az látszik, hogy 2019-ben (világoskék) ebben az időszakban sokkal többen haltak meg Magyarországon, mint 2021 februárjában (piros színű vonal). A grafikon szürke zónája a 2015−2019 közötti évek átlagát mutatja.
...
2019 január−februárjában komoly influenzajárvány volt, ami a 6. héten tetőzött, a kórházak többségében látogatási tilalom volt. Az influenza ilyenkor az idősek és súlyos krónikus betegek körében általában jelentősen emeli a halálozást."

Ennyi volt az idézet (telex.hu, 2021.03.25.). Mindeközben a környezetemben az emberek másról sem beszélnek, mint hogy "szörnyű, drámai a helyzet, hullanak az emberek mint a legyek", "jézusom, tegnap már 200-an haltak meg covidban" és tágra nyílt szemekkel értetlenkednek, amikor közlöm velük, hogy az év első hónapjaiban ez évtizedek óta hullámzóan, de hasonlóan szokott alakulni.

Nem csak akkor hazudik a média, amikor nem mond igazat, hanem akkor is azt teszi, amikor kettős mércével mér és egyoldalú módon, a nagyobb kattintásszámot ígérő, szenzációhajhász, pánikkeltő híreket részesíti előnyben!

apro_marosan_petergabor 2021.03.27. 13:14:53

A járványtagadás roppant káros. 1500-an vannak lélegeztető gépen, az intezívosztályok telítés közelében.
Abba kellene hagyni ezt a tevékenységet. Illetve a kormánynak - akár büntetéssel -korlátozni a vészhelyzetben azt.

Szilágyi András 2021.03.27. 15:45:57

@Bircanyíró: január-február éppen egy hullámvölgy volt a covid-halálozási adatokban, március elejétől kezdtek el meredeken nőni a halálozások.

Bircanyíró 2021.03.27. 22:17:44

@apro_marosan_petergabor: Normális ember nem tagadja a járványt, legfeljebb a járványra adott válaszokat, az eltúlzott reakciókat, a szándékosnak tűnő pánik- és hisztériakeltést illetve a fontos kérdésekre adandó válaszok helyett az emberi gyarlóságra alapozott híradások arányát kifogásolja.

De meg szeretném kérdezni, amit már korábban ezen a blogon feszegettem: ha most azok, akik szkeptikus kérdéseket tesznek fel, Ön szerint veszélyesek, akkor mi a véleménye azokról, akik (csak Magyarországon) évi 6-8 ezer halottal járó vírusos légúti fertőzések esetén évtizedeken át a kórházi látogatási tilalmat leszámítva gyakorlatilag semmilyen különleges intézkedést nem hoztak, de legalábbis a vészharangot nem kongatták és napi szinten nem nyomták a tömegek arcába a maihoz időnként nagyon hasonló fertőzési és halálozási statisztikákat?
Ők vajon mind felelőtlenek, vagy netán ők is veszélyesek?

Ha netán azt válaszolná, hogy ne hasonlítsam az influenzát a covid-19-hez, akkor is marad egy fontos kérdés: ki és mi alapján dönthet úgy, hogy évi 7 ezer halott az még "normális", de pl. 17 ezer már nem! (szigorúan zárójelek között: gyakorlatilag senki sem tagadja, hogy a 17 ezres szám tekintélyes része valójában nem koronavírus-áldozat, hanem csak egy speciálisan számolt statisztikai adat, lásd pl. végstádiumú rákosok, balesetben elhunyt tünetmentes PCR-pozitívak, stb.)

Végezetül hadd jegyezzem meg: ha elfogadnánk azt, amit egyre több kutatás cáfol, hogy tudniillik a covid legalább egy nagyságrenddel halálosabb az influenzánál, akkor is számtalan olyan intézkedést lehet felsorolni az elmúlt 1 évből, ami a józan logikával ellenkezik. Az a tény, hogy mindez nem magyar jelenség, hanem az egész világra érvényes, éppenséggel nem magyarázza, csak még furcsábbá teszi az egészet!

Én semmilyen konteóban nem hiszek, de az intuícióm azt súgja, hogy egy valós és komoly problémából alapvetően a mai modern tömegmédia kreált olyan súlyú világjárványt, amilyet tapasztalunk. És ezzel nem azt mondom, hogy nincs világjárvány, csupán azt, hogy a szenzáció- és pánikgyárak, valamint a meghekkelt agyú facebook fogyasztók olyan spirált indítottak be (jó esetben nem szándékosan), ami egy normálisabb médiavilág közepette valószínűleg nem alakult volna ki, magyarán hasonló fertőzési és halálozási mutatók mellett egy sokkal normálisabb és kevésbé kártékony 1 esztendő lenne mögöttünk.

Bircanyíró 2021.03.27. 22:35:44

@Szilágyi András: Kedves András, szinte vártam ezt a választ! Igazad van, én is tudom, de azért jó lenne ha visszalapoznád a média január-februári híradásait! Azt állítom ugyanis, hogy az emberek igen jelentős része a médiának köszönhetően egyáltalán nem azt érezte, hogy éppen egy olyan időszak zajlik, ami telente tulajdonképpen "normálisnak" számít, hanem maszkon keresztül lélegezve majd' összefosta a gatyáját, hogy a mutáns vírusok mindjárt megölik őt is, vagy a közeli hozzátartozóit!
Nem hiszem, hogy szükséges, de ha gondolod, belinkelem ide azt a tengernyi cikket, ami ezt az állításomat bőségesen alátámasztja!

Egyébként szkeptikusként csupán azt bátorkodtam kifogásolni, hogy míg a csalóka, félrevezető, a pánikkeltésen kívül nem sok mindenre alkalmas hírek és statisztikák futótűzként terjednek a médiában, hogy majd azokat "szakértők" azonnal véleményezzék és elemezhessék, addig egy olyan tény, ami arról szól, hogy "Hé emberek, ilyen már máskor is volt!", az nem éri el ugyanezt az ingerküszöböt.
Mint ahogyan azt sem szokás emlegetni, hogy 9 millió magyar ember még mindig nem kapta el a vírust, miközben aki jár-kel az utcákon, pontosan láthatja, hogy ha a vírus nagyon akarná, tényleg lehetne itt tömegkatasztrófa! De vagy nem akarja :-), vagy tényleg olyan egyszerű a vírus elleni védekezés, hogy elég hozzá maszkot húzni az arcunkra!
Akkor viszont miért kellett akkora kárt okozni a világgazdaságnak és az embereknek?

Szilágyi András 2021.03.27. 23:59:51

@Bircanyíró: javaslom, nézd meg a tavaly novemberi halálozási adatokat, amikor is nagyon magas, mindenféle korábbi influenzajárványt bőven túlszárnyaló halálozás volt.
Ez nem influenza.

Bircanyíró 2021.03.28. 12:21:33

Nem vagyok vírus- és/vagy járványtagadó és sohasem állítottam, hogy a covid-19 ugyanaz, mint az influenza! (mellesleg a különféle infuenzatörzsek sem egyformák, vannak köztük kevésbé és nagyon veszélyesek is). Mindegyik hozzászólásom gyakorlatilag csupán azt a tényt boncolgatja, hogy civilizációnk eddig is együtt élt veszélyes és halálos vírusokkal, köztük a covid-19-hez némileg hasonló légúti fertőzésekkel (pl. infuenza). Eddig is volt rá példa (elég sűrűn), hogy emberek tömegei fertőződtek meg rövid idő alatt és relatíve sokan vesztették emiatt, vagy a szövődmények miatt az életüket.

Gyakorlatilag tehát az elmúlt évek bármelyike bőven alkalmas lett volna egy olyan pánik-kampány elindítására, mint ami tavaly a covid kapcsán történt, miközben egészen tavaly novemberig (miközben már a világgazdaság leállítására is sor került) jóval kevésbé drámai adatokat láthattunk, mint a megelőző évek bármelyikében a szezonális influenza kapcsán! És kérem senki ne merje azt állítani, hogy tavaly márciusban már előre látható volt, hogy lesz majd brit-variáns, meg dél-afrikai mutáció stb., tehát hogy pontosan lehetett tudni a novemberben felfutó 2., majd márciustól a 3. hullám megjelenéséről! Ha ezt valaki előre tudta, az legfeljebb a konteóhívők kezébe adhat érveket!

A tény az, hogy egészen tavaly késő őszig nagy általánosságban a szezonális infuenza-járványoknál enyhébb lefolyású volt a pandémia! Visszatekintve egészen egyszerűen nincs olyan adat, amiből mást lehetne kiolvasni! Márpedig ha így van, akkor szerintem igenis jogosak lehetnek azok a kérdések, amiket pl. itt ezen a blogon is többször megfogalmaztam! Nem mellesleg az is elképzelhető, hogy a kérdéseimre lennének értelmes és elfogadható válaszok, csakhogy ilyeneket nem igazán kaptam, helyette jön a vírustagadóvá minősítés és Gődényékkel egy kalap alá sorolás (mellesleg ők sem vírustagadók, de tényleg vannak vitatható húzásaik)!

Marad tehát a fő kérdés: hány ezer halálos áldozatig számít "normálisnak" egy járvány, amikoris nincs szükség semmilyen különleges intézkedésre, a pánikkeltés elítélendő lenne, azt a médiaterméket, amelyik óráról órára bemondaná a fertőzöttek és a halottak számát, talán be is tiltanák, vagy jó estben úgy tekintenék rájuk, mint most a sokak által lököttnek és veszélyesnek tartott "tisztánlátó orvosokra"? Tehát 5-6 ezer halott influenza miatt az még rendben van?

Hol vannak azok a modellek, amelyek az olyan kákán is csomót keresőknek, mint pl. én világosan és félreérthetetlenül bebizonyítanák, hogy a gazdaságot és emberek tömegeinek életét tönkretevő intézkedések nélkül az eddiginél sokkal nagyobb dráma történt volna?

Másképp közelítve: miután lecseng a koronahisztéria, vajon a média megtartja-e azt a most kialakított szokását, hogy pl. szezonális infuenza-járványok esetén is naponta közreadja a pánikkeltésre abszolút alkalmas statisztikai adatokat? Ha igen, akkor a pánikra adott válaszként a politikusok majd a szezonális influenza-járványok esetén is (évente kétszer) szigorításokat fognak bevezetni? Eddig erre az volt a válasz, hogy "nem, mert van védőoltás az infuenza ellen!". Oké, de most már a covid-19 ellen is van, egyesek mégis a további szigorításokat mérlegelik Európa-szerte?

Szerintem nem azokkal van baj, akik itt furcsa ellentmondásokat látnak, hanem azokkal, akik el sem gondolkodnak az ilyen kérdéseken!

Szilágyi András 2021.03.28. 13:19:52

@Bircanyíró: Megfeledkezel Olaszországról, Spanyolországról, Egyesült Királyságról, és még sok más országról, ahol már 2020 tavaszán is jelentős, minden korábbi influenzajárványt jelentősen meghaladó halálozást okozott a koronavírus. Az, hogy sok más országban meg nem okozott, jórészt éppen az ellenintézkedéseknek köszönhető.

Bircanyíró 2021.03.28. 23:09:30

Nem tagadom, ebben is igazad van! Ugyanakkor a vírus fertőzőképességéről az a tény is sokat elárul, hogy - hasonlóan pl. az influenzához - az emberek többségét egyszerűen nem "akarja" megfertőzni. Jól látható, hogy gyakorlatilag a védekezés mikéntjétől, éghajlati tényezőktől és a népek különböző mentalitásától függetlenül viszonylag egyenletesen fertőz. A túlnyomó többség ott is fertőzésmentes maradt, ahol ezért nem tettek sokat (vagy nem tettek semmit). Svédországban például közelíteni sem tudtak a nyájimmunitáshoz, mert a vírus nem akart eléggé terjedni! Pont, mint más fertőző légúti betegségeknél: van aki minden évben elkap valamit (pl. én), míg a velem egy háztartásban élők eddig soha, holott nyilvánvaló, hogy ők is bőségesen részesülnek a vírusaimból. Mindez szerintem egy igen lényeges tényező, mégis úgy látom, hogy a megszólaló virológusok és főorvosok a ilyen és ehhez hasonló szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyják.

De ismét leszögezem: egyáltalán nem tagadom, hogy a Covid-19 egy veszélyes, fertőző, ráadásul új típusú vírus, amivel szemben szükség van némi óvintézkedésre, talán még meglehetősen szigorúakra is! De számos intézkedést nyilvánvalóan egy teljesen indokolatlan, a média által gerjesztett, kifejezetten a pánikkeltésre alapozó kampány határoz meg, ami miatt az egész korona-ügy lényegesen több kárt okoz (gazdaságban, emberéletben és emberi lelkekben egyaránt), mint ami kiegyensúlyozottabb híradások közepette bekövetkezne.

És sajnos úgy látom, hogy a tudomány embereinek számos (túl sok) képviselője önként dalolva asszisztál mindehhez!

Bircanyíró 2021.03.30. 22:05:58

Bár jól tudjuk, hogy a statisztikákkal is lehet manipulálni, a számok azért többnyire önmagukért beszélnek. A covid kapcsán említenék néhány adatot.

Az elmúlt években Mo.-n naponta átlagosan 360 ember halt meg.
Ebből következően egészen addig, amíg a naponta 10-15 embernél alacsonyabb volt a koronavírus halálos áldozatainak száma, addig a statisztikai hibahatáron belül, azaz a TELJESEN NORMÁLIS sávban volt a halálozás. Hazánkban egészen 2020 szeptember végéig így volt ez, mégis elképesztő pánikkampány folyt és rendkívül szigorú intézkedéseket vezettek be!
Ha valaki most azzal jönne, hogy na jó, de bezzeg Olaszországban sokkal nagyobb dráma volt, akkor azt kell látni, hogy nagyon rövid ideig tényleg voltak kiugróan magas halálozási adatok, de ezek a kiugrások nem nagyobbak, mint amelyek egy teljesen átlagos hónap és egy influenza-járványos hónap között már máskor is előfordultak.

Szezonális influenza-járványok idején (január-február) Magyarországon 2017-ben 3616 volt a legmagasabb heti halálozási mutató, 2018-ban 3218, 2019-ben 3384, 2020-ban 2800, 2021 január-februárban 3127. A napi halálozási mutatók tehát 400 fölött vannak, azaz magasabbak az átlagos napi adatoknál, de az is jól látható, hogy járvány idején ez mindig így van, legyen az influenza, vagy covid-19!

És most a gyakran hivatkozott olaszok január-februári számai: 2017-ben 18990, 2018-ban 16245, 2019-ben 15807, 2020-ban 23457! Ez az utolsó szám valóban nagyon brutálisan néz ki (az is!), de azért meg szeretném említeni, hogy a kiugrás kb. ugyanakkora, mint az átlagos heti 12 ezres halálozási adathoz képest a 2017 második hetében mért 18990! Ekkor a közel 7 ezer fővel magasabb heti halott valamilyen oknál fogva mégsem ösztökélte a médiát a pánikkeltésre, sem pedig a politikusokat arra, hogy az egész társadalmat érintő drasztikus és óriási kárral járó intézkedéseket vezessenek be (még a maszkviselést sem rendelték el!) Mivel a félelemgerjesztés elmaradt, így az olaszok sem érezték úgy, hogy hirtelen megszaporodott körülöttük a betegségben elhunytak száma! De hát hogyan is érezhették volna, amikor az össz-halálozási mutatókhoz képest a növekmény csaknem elenyésző volt, nem is tartott sokáig és különben is mindenki megszokta, hogy télvíz és járvány idején többen halnak meg (főleg az idősebbek).

Felelősségem teljes tudatában azt állítom, hogy a média hathatós közreműködése nélkül a covid-19-járvány össztársadalmi szinten az alig észrevehető szinten maradt volna! Egyéni tragédiák persze történtek volna, sőt rosszabb hetekben közel kétszer annyi, mint átlagosan, de mint írtam ez minden erősebb szezonális járvány esetén így volt, mégsem kísérte globális lockdown!

A számoknál maradva: Mo.-n a pandémia eddigi (s remélhetőleg véglegesen) legdurvább hetében, azaz 2020 49. hetében 4163 ember vesztette életét. Ez nagyon magas szám, de például 2017-ben is volt olyan hónap, amikor a heti érték 3616 volt, mégse kiáltott senki farkast!!! Pedig az átlagos 360 helyett itt is 516-an haltak meg naponta!

Ezek a számok természetesen nem azt hivatottak bizonyítani, hogy nincs koronavírus-járvány, sőt még azt sem, hogy ez ugyanolyan, mint az influenza! Persze hogy nem!!! Az influenza például nem támadja közvetlenül a tüdőt, sem más szerveket, a gyakori halálokként fellépő tüdőgyulladást a szövődményeként fellépő bakteriális felülfertőzés szokta okozni, míg a koronavírus sokkal agresszívabb, maga idézi elő a problémákat.

Ennek ellenére számomra eléggé egyértelmű, hogy ha a média természete az elmúlt években nem változott volna meg ennyire kedvezőtlenül, s ha lényegében nem a média csóválná maga körül a politikát, s ha a szakemberek egy része nem szeretne annyira fürdeni a pillanatnyi reflektorfényben, akkor sokkal emberibb 1 év lenne mögöttünk!

Sajnos nem tudok teljes mértékben egyetérteni azokkal sem, akik most bólogatnak ugyan, de közben a meghozott intézkedéseket védelmezik, mert azoknak tulajdonítják, hogy nem lett még nagyobb baj! Egyrészt nagyon sok (egyre több) adat mutatja azt, hogy ez így nem igaz - pontosabban biztosan van szerepe az intézkedéseknek is, de messze nem akkora, mint azt a sokan hirdetik és még többen gondolják! (lásd előző hozzászólásomat)
Másrészt aki nem vak, világszerte láthatta és nap, mint nap hallhatja, hogy a legáltalánosabb (sokszor az egyetlen komolyan vehető) intézkedés a maszkviselés, na meg a kézmosás szappanos vízzel! Ha viszont ez tényleg annyira hatékony, akkor - kérdezem ismét - miért volt szükség a világgazdaság megbénítására és a koronavírussal érintetteknél jóval több ember egzisztenciális és pszichés ellehetetlenítésére? Hol vannak azok a számok és érvek, amelyekkel egyértelműen le lehet söpörni a terítéktől a hozzám hasonló módon szkeptikusok álláspontját? Ha vannak ilyenek, akkor miért nem dolgozik senki (politika, tudomány) azon, hogy a média ezeket propagálja és ne a konteó-hívők kezébe adjon nap, mint nap újabb és újabb érveket az egymásra licitáló túlzásokkal?

Bircanyíró 2021.03.30. 23:04:05

Érzem, hogy "túltengek", ezért ígérem befejezem!

Maradt néhány kérdésem, ezek a következők:

- ha eddig a covid-19 által súlyosan érintett betegek 85 százaléka idős és többnyire más alapbetegségben is szenvedő ember volt, akkor miért beszélnek ma mindenhol arról a "hozzáértők", hogy a társadalmak 70%-ának az átoltására van szükség, ahhoz, hogy biztonságban legyünk?

- miért nem örülhetünk már akkor, amikor a fentebb említett jóval kisebb kör, tehát az idősek és krónikus betegek (ez kb. 30%) oltása megtörténik? Hiszen ekkor már joggal elmondhatnánk, hogy azokat, akikre ez a vírus potenciálisan tényleg nagyon veszélyes, már megóvtuk!

- ugyan miért kellene bármiféle lezárásnak, korlátozásnak, speciális jogrendnek fennmaradnia még akkor is, amikor a be nem oltottak körében a súlyos, vagy fatális kimenetel már tényleg nem lenne nagyobb, mint számtalan más fertőző betegség esetében?

- miért értetlenkednek a szakértők a magyar kormány 25%-os átoltottságnál lazítást ígérő tervei kapcsán, miközben az a fentiek alapján abszolút ésszerűnek tűnik?

- van már védőoltás - láthatóan működik is - mi szükség van a pánik további szítására, miért nem lehet már egy garantáltan szabad nyár reményével jobbá tenni az emberek közérzetét? Tán valaki már sejt/tud valamit egy újabb, vakcina-immunis mutációról?

- hol van a hiba az én egyszerű logikán alapuló számításaimban, miszerint ha a fentebb említett legveszélyeztetettebb kört beoltják, akkor a halálozási mutatóknak és a súlyos kórházi esetek számának pár héten belül - tehát már áprilisban - meredeken csökkennie kell? Ha így lesz - és remélem igen - akkor mitől is kell még félnünk? (Azon kívül, hogy ez a téma lassan elveszíti majd a jelentőségét és ezáltal más után kell nézniük azoknak, akik eddig a pánikiparból húztak hasznot.)

Ezt a posztot az a tény szülte, hogy március legvégén a magyar, sőt több helyen a külföldi sajtó továbbra is tele van a riogató, a "járványnak még messze nincs vége", a szabad életet "talán őszre" ígérő, a "koronavírustól soha nem szabadulunk meg" típusú hírekkel!!!

apro_marosan_petergabor 2021.04.02. 00:16:03

@Bircanyíró: Nem. Téves levezetések sorozata.
1. A világjárvány igen komoly. Az óvintézkedések, korlátozások és oltások, a modern egészségügy ellenére. Lassan tudjuk csak megállítani. Fék nélkül már 10x ennyi fertőzés és halott lenne.
2. A sajtó már régen devalválta magát, mert abból él. 10 féle médiumot kell olvasni, s azt is mindig erős kritikával, szabad gondolkdással. De a járvány nem sajtó termék.
3. Az influenzát is komolyan veszik, pedig a halálozási rátája a tizede (, a fertőzőképessége és veszélyessége is jóval kisebb) . Nem véletlenül áll rendelkezésére mindenkinek az ingyenes oltás, minden évben.

Bircanyíró 2021.04.03. 18:03:33

@apro_marosan_petergabor:
1. Szinte senki nem állítja ennek ellenkezőjét, tény, hogy a világjárvány valóban igen komoly! Az indokolatlan pánikkeltés miatt azonban már 1 évvel ezelőtt is szinte ugyanekkora volt a para, pedig akkor (egészen tavaly novemberig) a járvány nagyságrendekkel kevésbé volt komoly, mint a szezonális influenza. Ez is tény! Semmilyen adat nem bizonyítja, hogy fék nélkül 10x ennyi fertőzés és halott lenne! Ellenkezőleg: a legtöbb adat azt bizonyítja, hogy a védekezéssel nem a fertőzés-számot és a halottak számát lehet érdemben csökkenteni, hanem csupán ezek időbeli kiterjedésén lehet változtatni! Magyarán azt tudjuk jelenleg szabályozni, hogy ne rövid időn belül, egyszerre zúduljon a fertőzöttek tömege az egészségügyre, hanem olyan ütemben, hogy a kórházak és orvosok még kezelni tudják! A mostani nagyon rossz helyzet főleg az olyan vírusmutációk miatt van, amelyekről egy éve még senkinek nem lehetett fogalma sem, ezzel tehát utólag nem lehet megmagyarázni a tavalyi felesleges pánik-gerjesztést.

2. Amit a média művel, s amit a politikusokra kényszerít, az most is elfogadhatatlan, indokolatlan, sőt szerintem egyenesen törvénybe ütköző bűncselekmények sorozatáról van szó, miközben helyettük azokat üldözik, akik ezt esetleg szóvá merik tenni!

3. Mikor állították le a világgazdaságot influenza miatt? Mikor vezettek be miatta rendkívüli jogrendet, kijárási tilalmat, stb.?
A fertőzőképességét tekintve annyit azért érdemes megemlíteni, hogy nem mindegy melyik influenzáról és melyik koronavírus-variánsról van szó! Számos olyan számítás létezik, amely szerint abban a pillanatban, amikor a népesség ugyanakkora hányada lesz átfertőződve és átoltva korona ellen, mint a régóta velünk lévő influenza esetén, a két vírustípus veszélyességi mutatói jelentősen közeledni fognak egymáshoz. De én alapból mindig is elfogadtam, hogy a covid-19 fertőzőbb és halálosabb, csupán a reakciók egy részét és a "napi pánikgenerátor" szintjét tartom eltúlzottnak és mérhetetlenül kártékonynak! Különösen azóta, hogy már az oltás is rendelkezésre áll!

Meggyőződésem, hogy a járvány után pár év múlva ki is jönnek majd azok a tanulmányok, amelyből feketén-fehéren ki fog derülni, hogy a vírus által okozott kárral minimum egyenértékű, de inkább annak a sokszorosa az, ami a túltolt pánik miatt keletkezett. Szerintem itt lenne az ideje annak, hogy a világ rendet tegyen a teljesen elszabadult média (és pláne közösségi média) állapotokkal! Az a sokakban bujkáló érzés, miszerint a világ rossz irányba halad, az emberiség pedig egyre csak butul, az jórészt azóta van, amióta a modern tömegmédia olyan erős lett, hogy a politikától a tudományokig mindenkit sikerült bedarálnia. A populizmus terjedése mellett a pandémia az, ami ezt a folyamatot különösen láthatóvá tette (legalábbis sokak számára)!

zriff 2021.04.04. 19:51:39

Akit érdekel, ezzel kapcsolatban érdemes rákeresni arra the great reset.

exilis 2021.04.24. 09:48:01

Kedves Gödény hívők: Nézzétek meg ennek a fiatal hölgynek az fb oldalát, és utána mondjátok, hogy el van túlozva. Édesanyja, édesapja, bátyja után ő is belehalt a fertőzésbe, gyakorlatilag az egész család elment néhány héten belül: www.facebook.com/haraszti.gyongyi

Luighi 2021.04.24. 15:33:22

Inkább a who-t (sic!) kellett volna díjazniuk!
1.NEM kell maszk, NEM használ!
2. KELL maszk, marhára hasznos!
(Van az a pénz amiért hajam korpás!)
NYÁRON? UTCÁN? NAPOS IDŐBEN? maszk viselése!
szkeptikus társaság IS= BARMOK gyűjteménye! (politikus &média seggnyalók!)

Mesterséges Geci 2024.05.24. 11:48:40

@Bircanyíró:
eltelt három év, covid még mindig van, bár némileg kevésbé súlyos változatban. Eddig egyszer kaptam el, ezt az enyhébb variánst, de épp elég bajt okozott, ráadásul úgy tűnik, tartósan.

Írj nekünk! Kövess minket!

Kövess a Twitter-en 

Melléfogott az asztrológusod? Nem találsz már helyet az ágyadnak a földsugárzástól? Össze-vissza forog az Egely- kereked? Nem használt a macskádnak a homeopátiás bogyó?

Írd meg nekünk:
blog (kukac) szkeptikus.hu

Utolsó kommentek

Híreink

Nincs megjeleníthető elem

Fórum

Nincs megjeleníthető elem

Címkék

akupunktúra (2) áldoktor (1) álhírek (1) állampolgári tudomány (1) alternatív medicina (23) áltudomány (37) antibiotikum (1) apollo (1) aromaterápia (1) ásványok (1) asztaltáncoltatás (1) asztrológia (6) atomenergia (2) attila domb (1) átverés (14) aura (2) béky lászló (3) bioenergetika (5) biofoton (1) biológia (2) biologika (1) bioptron (2) biorezonancia (5) biotechnológia (8) boszniai piramisok (3) bulvár (1) butaság (7) bűvészet (9) callahan (1) cam (1) ChatGPT (1) chemtrail (3) civilizáció (1) clairvoyance (1) cod tea (5) confirmation bias (1) covid-19 (1) criss angel (1) csalás (4) csillagászat (6) cunami (1) darwin (5) demarkáció (1) diéták (1) douglas adams (1) dr. csabai zsolt (2) dr. csabai zsolt phd (1) echo tv (1) ECSO (1) egely (2) egészség (36) egészségnap (2) éghajlat (1) einstein (3) elektroszmog (1) életmód (4) energia (1) eric pearl (1) értem (3) érvelés (1) etnográfia (1) étrend kiegészítő (6) eugenika (1) evolúció (22) ezóbióökó (7) ezotéria (27) fakír (1) fals pozitív (1) fekete mágia (2) felmelegedés (2) fenntarthatóság (1) filozófia (13) finnugor (1) fizika (13) fogyasztóvédelem (12) földönkívüliek (2) földsugárzás (3) gelencsér andrás (1) gender (1) glifozát (1) gondolkodás (7) grafológia (2) grapefruit (3) grapefruitmag (1) grape vital (3) gyermeknevelés (1) gyógynövények (2) gyógyszerek (1) gyógyszeripar (1) HAARP (1) hagyományos kínai orvoslás (3) hamisítás (3) hétköznapi bölcsesség (1) hipotézis (1) hold (2) holokauszt (1) homeopátia (22) horoszkop (3) humor (7) idegtudomány (1) ideomotoros (1) idősek (1) india (1) influenza (1) ingyenenergia (4) integratív medicina (2) intelligencia (1) intelligens tervezés (12) james randi (3) japán (1) járvány (2) járványtagadás (1) jeti (1) jövőbelátás (2) jövőbelátók egyháza (1) jövőbe látás (2) józan ész (4) kanálhajlítás (2) kapcsolatteremtő gyógyítás (1) kígyóolaj (1) kísérlet (3) kiválasztott (4) klímaváltozás (7) klub (89) konferencia (9) kongresszus (10) könyv (13) koplalás (1) környezetvédelem (1) koronavírus (4) közgazdaságtan (2) közlekedés (1) kozmológia (2) kreacionizmus (2) kristályok (1) kritika (1) lászló ervin (2) lebuktatás (1) légköroptika (1) lenkei gábor (1) levitt (1) lifewave (2) lottó (1) lúgosítás (1) magfúzió (1) mágia (1) mágnes (5) magyar őstörténet (4) magyar történelem (3) marketing (3) mars (4) matematika (4) média (6) megerősítési torzítás (5) mellrák (1) mentalizmus (3) mesterséges intelligencia (2) meteor (1) mobiltelefon (1) mta (4) művészet (1) nasa (2) neurális hálózat (1) nyelv (6) nyílt levél (1) oktatás (4) oltásellenesség (3) oltások (2) önámítás (1) online kísérlet (3) orgon (1) örökmozgó (5) orvostudomány (12) őssejtfokozó (1) összeesküvés elmélet (5) otthonszülés (1) paleolit étrend (1) pálmalevél (1) pályázat (1) pandémia (1) parafenomén (3) parajelenségek (6) paródia (1) PCR (1) phenomenon (2) podcast (1) pozitív gondolkodás (1) prána (2) probiotikum (1) proving (1) pszí (5) pszichiátria (1) pszichológia (1) racionalitás (1) radiesztézia (3) rák (8) randi (3) rendezvény (13) rezsicsökkentő (1) richard dawkins (2) sci fi (3) seti (1) spiritizmus (2) steorn (1) sugárzás (3) számmisztika (3) székesfehérvár (2) szekta (1) szellemidézés (3) szerencse (1) sziget (5) szkeptikus (21) szólásszabadság (1) találmány (4) tantra (1) táplálkozás (5) távgyógyítás (2) technológia (15) telekinézis (1) telepátia (1) televízió (5) teremtés (3) teremtéstan (2) természetgyógyászat (28) termográfia (1) tesztek (3) történelem (14) tudomány (32) tudományos módszer (2) tudománytörténet (1) turizmus (1) ufo (5) új germán medicina (2) űrhajózás (2) uri geller (8) űrszonda (3) vágó (6) vakcinák (2) vallás (2) villanyóralassító (1) vita (1) vízautó (2) Wikipédia (3) x akták (1) Címkefelhő

Creative Commons

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása