Szkeptikus blog

A Szkeptikus Társaság tagjainak közös blogja

Ember a Holdon?

Harminchét éve nem járt ember a Holdon! Soha nem járt ember a Holdon! A ma élők milliárdjai – a negyven év alattiak – számára a két állítás közötti különbség nem tűnik nagynak. A Hold ma is ugyanolyan távolinak és elérhetetlennek tűnik, mint a hatvanas években. Ez mintha azoknak az elméletét igazolná, akik szerint a holdra szállás valójában sose történt meg, csupán egy nevadai filmstúdióban. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a kérdés – ott voltunk-e vagy sem – mintha nem is lenne igazán érdekes.

A különféle – elsősorban amerikai – közvéleménykutatások szerint azok részaránya, akik kételkednek abban, hogy Neil Alden Armstrong 1969. július 20-án a Hold felszínén mondta el sokat idézett „Kis lépés egy embernek – nagy ugrás az emberiségnek” mondatát, 6 és 40 százalék között váltakozik. Az arány elsősorban attól függ, hogy hogyan teszik fel a kérdést. Az „Ön szerint járt-e Armstrong a Holdon?” kérdésre tíz százalék alatt adnak nemleges választ, de az „Elképzelhetőnek tartja, hogy az amerikai kormány a hatvanas években szükség esetén akár meghamisított volna egy holdra szállást?” típusú kérdésre akár a megkérdezettek több, mint harmada is igennel válaszol.

Hát igen! A kormányok, a katonaság vezérkarai bizony igen gyakran manipulálnak a tényekkel, titkosítanak terveket, dokumentumokat. Az amerikai holdprogram – no és persze a szovjet is – elsősorban (hmm... inkább jórészt) politikai, és nem tudományos indíttatású volt. Másrészt viszont éppen a politikai indíttatás okán bizonyos fokú nyilvánosságot biztosítani kellett. Titokban végrehajtani egy holdutazást politikailag se lett volna értelmezhető. Mindenesetre a második formában feltett közvéleménykutatási kérdésre valószínűleg magam is igennel feleltem volna. Igen, adott esetben bizonyosan igyekeztek volna legalább látszólagosan végrehajtani a holdutazást, átverni elsősorban az oroszokat és nem utolsósorban saját lakosságukat. Nagyon kétlem azonban, hogy ez ténylegesen sikerülhetett volna. 

A Hold-összeesküvés

Bár már 1978-ban feldolgozták a Magyarországon Földi űrutazás címen vetített filmben, hogy az Apollo program csupán egy nagy átverés volt, de ez az összeesküvés-elmélet akkor kapott igazán erőre, amikor az amerikai Fox televízió 2001. február 14-én Összeesküvés-elmélet: Tényleg leszálltunk a Holdra? címmel háromnegyed órás összefoglalót állított össze az állítólagos bizonyítékokról.

Mint szkeptikus ember, nem söpörhetem le az asztalról automatikusan ezt az elképzelést. Ha vannak komoly érvek, akkor azokat meg kell vizsgálni. A holdra szállás tényét kétlő ember tulajdonképpen hasonszőrű velem: szkeptikus, nem hajlandó egy nem mindennapi kijelentést – ember szállt le a Holdra – egyszerűen, megfontolás nélkül elfogadni. Az összeesküvés-elméletet propagáló szkeptikus „kollégával” akkor kerülök konfliktusba, amikor azt látom, hogy a hipotézisét komolyan megingató bizonyítékok, információk ellenére továbbra is mereven ragaszkodik elképzeléséhez. Amikor az összeesküvés-elmélet már bonyolultabb, hihetetlenebb, mint magának a holdutazásnak a megvalósítása, akkor a kolléga kételkedése, szkepticizmusa már dogmává alakul át.

A holdra szállás tényét tagadók érveit számos független szakértő cáfolta. Ők igyekeztek komolyan venni és részletesen megválaszolni a furcsaságokat észlelők megfigyeléseit. Jó összefoglaló található Phil Plait a Bad Astronomer Igen, tényleg jártunk a Holdon, Redzero MoonHoax weboldalán és az Exposing PseudoAstronomy című weboldalon. Én csupán egy rövid összefoglalót adok az összeesküvéselmélet-hívők legelterjedtebb érveiből:

Érv: A Holdon készült fényképeken nem látszanak a csillagok, pedig az ég fekete és még légkör sem nehezíti a csillagok megfigyelését.

Magyarázat: A csillagok fényképezéséhez jó néhány másodperces záridőt (megvilágítási időt) kell alkalmazni, mert a csillagok azért bizony elég haloványak. A holdfelszíni tárgyak, az asztronauták a Nap fénye miatt nagyon világosak. Ezek fotózásához századmásodperces rekeszidőt kell alkalmazni (csakúgy, mint napfényes időben földi fotózáskor). Ez a rekeszidő alkalmatlan a csillagok fotózására.
 

Érv: A kitűzött amerikai zászló láthatóan lebeg, márpedig ez nem magyarázható az atmoszférával nem rendelkező Holdon.

Magyarázat: A zászló fémszálakkal valamelyest merevítve van, hogy ne fityegjen épp a szél hiánya miatt. Valójában mozogni a filmfelvételeken csak két esetben lehet látni. Egyrészt akkor, amikor éppen kitűzik, másrészt akkor, amikor a holdkomp felszáll. Első esetben maga az űrhajós „lengeti” azzal, ahogy a zászló nyelét csavaró mozdulatokkal befúrja a Hold talajba. A második esetben a holdkomp fúvókáiból szétáramló gáz lebegteti a zászlót. Sok más felvételen látszik a zászló, de azokon sosem mozog.


Érv
: A fényképfelvételekre még a fényképezéskor automatikusan a későbbi adatfeldolgozást segítő hajszálkeresztek kerülnek. Ezek néhány esetben bizonyos tárgyak mögé kerültek, ami azt bizonyítja, hogy ezeket a fotókat utólagosan manipulálták, bizonyos elemeket később másoltak rájuk.

Magyarázat: A fényképezőgépbe épített hajszálkeresztek megakadályozzák, hogy ott fény kerüljön a fotólemezre, ezért ezek a területek feketék maradnak. Azonban ahol a kereszt nagyon világos térrészre esik, ott a környező részek túlexponálása miatt a a vékony leárnyékolt csík is exponálódik. Ez egy ismert effektus: a túlexponált régiók környezete is exponálódik a filmen. A példaképpen felhozott képeken mindig ez a helyzet: egy túlexponált fehér tárgy „elfedi” a hajszálkereszt átfedő részét.


Érv
: Bár csak egy fényforrás van, a Nap, mégis, az árnyékok nem párhuzamosak. Ez is azt igazolja, hogy műtermi felvételekről van szó, több fényforrással.

Magyarázat: A különböző irányú árnyékokat egyrészt a parallaxishatás magyarázza, másrészt az, hogy a felszín nem egyenletes, és a lejtőkön, emelkedőkön az árnyékok látszólagosan más-más irányt mutathatnak egy adott nézőpontból.


Érv
: A képeken az árnyékban lévő tárgyaknak, embereknek teljesen feketének – gyakorlatilag láthatatlannak – kellene tűnniük, mivel légkör hiányában nincs fényszóródás, és őket nem érheti fény egyáltalán. Mégis például a holdkomp árnyékában lévő űrhajós jól felismerhető.

Magyarázat: A tárgyak nem csak a nap direkt fényét kapják. A Hold felszíne nagyon jó fényvisszaverő képességű és ez felszínéről visszaverődő fény ad derítést a tárgyak napárnyékban levő részeinek. Egyébként a Föld is másodlagos fényforrásnak számít – csakúgy mint „itthon” a Hold, bár ez a hatás jóval kisebb, mint az előbb említett derítés.


Érv
: Bizonyos képeken pontosan azonos tájképi elemek szerepelnek, mégis az előtérben az egyiken más van, mint a másikon. Például az egyiken ott van a holdkomp, a másikon pedig nincs. Úgy tűnik, hogy ugyanazt a díszletet kétszer, két külön forgatáson használták fel.

Magyarázat: A tájképi elemek (dombok, hegyek) igen távoliak. Ezért egymástól viszonylag távolabbi pontokból is ugyanolyanoknak tűnnek.


Érv
: Ha felgyorsítjuk a Holdon készült filmfelvételeket, akkor teljesen normális földi mozgást kapunk. A fizikai elméletek szerint ennek nem szabadna így lennie. Tehát a felvételeket egyszerű lassítással készítették.

Magyarázat: Ez egy érdekes érv. Valójában ha felgyorsítjuk az űrhajósok ugrándozásait, ugrálva haladását, akkor elég fura mozgást kapunk. Olyan gyors, mint a Földön, de valahogy fura. Éppen azt mutatja, hogy ez nem földi gravitáción lett felvéve. A későbbi Apollo-utazások során használt holdjárgányok mozgását figyelve még érdekesebb megfigyelést tehetünk. A kerekei által hátrafele felvert por teljesen szabályos parabolapályát írva hull vissza a talajra. A Földön ez a légkör miatt egyáltalán nem így történik. Ez is azt igazolja, hogy légüres térben készültek a felvételek.


Érv
: A AS16-107-17446 sorszámú NASA fotón látható egy kődarab, amelyen egy C betű van. Ez nyilvánvalóan egy kellék, amelyet megjelöltek, hogy a megfelelő helyre tudják tenni.

Magyarázat: A NASA hihetelen mennyiségű fotót tett közzé. Ezeket újra és újra továbbmásolták. Az eredetihez visszanyúlva állítólag látható, hogy azon még nincs C betű. Valószínűleg egy szőrszál került a filmre az egyik másolásnál. Nem szokás egyébként ilyenformán jelölni kellékeket. Egy betű nem is lett volna erre elég. Egyébként pontosan ez a kő látható az ezt közvetlen megelőző, AS16-107-17445 számú fotón is. Azon nincs C jel. Ezt hogy magyarázzák az összeesküvéselmélet-hívők?


[hozzáadva 2009.07.20. 13:45]


Érv
: A Holdkomp felszállásának felvételét nyilvánvalóan a Földről kellett irányítani. De a mozgó holdkompot lehetetlen követni a kamerával, amikor majdnem 3 másodperces késleltetés van a távolság miatt.

Magyarázat: Ez tényleg problémát okozott, és tudtommal az Apollo 15 és 16 esetében nem is sikerült. Az első sikeres felvétel az Apollo 17 holdkompjának felszállásáról készült (tehát harmadszorra). Ezen a felvételen is látszik, hogy a kamera minduntalan elmarad, nem a középpontban van a holdkomp, aztán majdnekm el is vesztik. A kezdet elég jól sikerül, de csak azért, mert a visszaszámlálásnál már 3 mp-nél elkezdék a kizoomolást.


Érv
: Hogyan maradhat meg az űrhajósok lábnyoma olyan szépen a Holdon, amikor ott csontszáraz a por. Száraz földi homokban nem maradna meg a nyom.

Magyarázat: Ez érdekes megfigyelés volt ténylegesen. A hazahozott porminákat elemezve kiderült, hogy a víz és szél hiánya miatt a porszemcsék nem legömbölyítettek (mint a földi homok), hanem éles szegélyekkel rendelkeznek. Ezek a szegélyek horgonyként kapcsolódnak egymáshoz, ezért tart jól alakot a holdi por. Hasonló finom szemcséjű földi porokban hasonlóan marad meg egy ilyen lenyomat.Tulajdonképpen ez a megfigyelés is éppen azt támasztja alá, hogy nem Nevadában készültek a felvételek!


[Hozzáadva 2009.07.20. 16:45]


Érv
: Az űrben az űrhajósok halálos sugárzást kaptak volna. A sugárzás a filmeket is tönkretette volna.

Magyarázat: Ténylegesen voltak aggodalmak, hogy az úgynevezett Van Allen övezeten való áthaladás 30 percében mekkora sugárzás éri az űrhajósokat. A földkörüli pályát elhagyó űrhajósok jó része (tehát nem csak azok, akik leszálltak a Holdon) esetén ténylegesen kialakult szürkehályog korai stádiuma. Ez éppen annak a bizonyítéka, hogy megjárták a Van Allen övet. A filmeket fém tok védte a sugárzástól.


Érv
: Előkerültek fényképek egy amerikai területről, ahol láthatóan felépítették a holdfelszín egy részét és hatalmas darurendszerrel képesek voltak tárgyakat mozgatni, akár eljátszani a holdraszállást.

Magyarázat: Valóban! A Langley Research Centerben folyó szimulációkról és tesztekről például 1969. július 21-én beszámolt a The Times újság is. A tréning központról a NASA weboldalain sok fényképet találhatunk. Nem éppen titkos összeesküvésre utaló jelek! Ezek a tréningek elengedhetetlenek voltak a holdkompok kikísérletezésében, valamint az űrhajósok felkészítésében.

 

Nem szeretném lekicsinyelni az érveket. Az itt vázolt változatoknál kidolgozottabb érvek is léteznek. Erre részletesebb választ adtak a hozzáértők, de ez már meghaladja e cikk kereteit, és bizony egy-két esetben komolyabb fizikai, technológiai ismereteket is igényel. A fentebb említett érveknek és magyarázatoknak a fényképezéssel, árnyékokkal kapcsolatos részleteiről nagyon plasztikus, érthető és egyszerű magyarázatot találunk Ian Williams Goddard Hamisítottak-e a Holdon készült Apollo fotók? weboldalán.

Nem tekinthetek el egy hasonló összeesküvés-elmélettől, amely azt állítja, hogy az Apollo űrhajósai idegen civilizáció nyomaira bukkantak, sőt ufókat is megfigyeltek a Hold felszínén. Az ufóhívők weboldalain temérdek anekdotikus információt, „bizonyítékot” olvashatunk erről. Ez megérne egy külön elemzést, a lényeg azonban most az, hogy legjobb lenne a két összeesküvéselmélet-tábort összeereszteni – bokszolják csak le maguk között, hogy akkor most jártak-e Armstrongék a Holdon, vagy sem!

Nem tekinthető elfogulatlannak az a tizenkét űrhajós, akik az Apollo program keretében a Holdra léptek. Végül is életüket kockáztatták, és néhány esetben bizony nem voltak messze attól, hogy soha nem térhetnek vissza a Földre. Ezért aztán nem is érvelnek olyan türelmesen, mint ahogy a fentebb hivatkozott szakértők. 2002. szeptember 9-én Bart Sibrel amerikai filmes, ismert összeesküvéselmélet-propagandista nem számolt ezzel, és Buzz Aldrin egy publikus megjelenése során a következőkkel fordult a Holdra Armstrong után másodikként lépő űrhajós elé:

Sibrel: „Ön az, aki azt mondja, hogy a Holdra lépett, miközben nem is...”

Aldrin: „Tűnjön el a szemem elől...”

Sibrel: „... Ön gyáva, hazudozó és...”
 

És itt Aldrin végső bizonyítékot tár a riporter elé egy jobbegyenes kíséretében:

Akit érdekelnek az előzmények is, az megtekintheti a Youtube-on hosszabb változatban is.

A holdra szállás NASA-tól független bizonyítékai

A holdra szállást tagadók valószínűleg semmilyen érvvel nem győzhetők meg. Végül is, ha elvinné őket valaki a Holdra és ott megmutatná neki a különféle missziók otthagyott készleteit, Armstrong lábnyomát, akkor is mondhatnák, hogy mindez utólagos hamisítás, illetve ember nélküli expedíciók maradványai.

Néhányan azt gondolják, hogy a mostanában felbocsájtott, hamarosan nagyon részletes fényképeket készítő űrszondák majd végleges bizonyítékot szolgáltatnak, de hát ez a fentebbi okok miatt nem várható. A június 23-án pályára állt Lunar Reconnaisance Orbiter máris lefotózta a hat „emberes” Apollo-misszió leszállóhelyét, és a fotókon látszanak az otthagyott eszközök. No de hát a NASA ugyebár mindenre képes (csak holdra szállásra nem)!

Érdekesebbnek tűnhet egy más alapokon álló bizonyíték! A japánok Kaguya (SELENE) műholdja szintén lefotózta az Apollo 15 holdkompjának hajtóműve által létrehozott minikrátert. Ennél érdekesebb viszont az, hogy az úgynevezett Terrain Camera segítségével a holdszonda erről a területről részletes háromdimenziós felszínmodellt készített. Az adatokat feldolgozva a japánok képesek voltak egy olyan nézőpontot, nézetet előállítani, amely pontosan megfelelt az Apollo 15 űrhajósa által készített egyik fénykép nézőpontjával. A TC által most készített felszínmodell és az űrhajós által 40 évvel ezelőtt készített tájképfelvétel kísértetiesen hasonlít egymáshoz. A japánok mindezt annak igazolására használják, hogy lám, TC felszínmodellező eszközük milyen pontosan működik. Nincs máshoz hasonlítani modelljüket, mint a 40 évvel ezelőtti felvételekhez, mivel – bármilyen fura is – a Hold felszínéről mind a mai napig nincsenek részletes, magassági adatokat is tartalmazó térképek. Ebből a szempontból a Mars ma sokkal inkább fel van térképezve.

Azonban a mi szempontunkból ennek a japán mérésnek egészen más jelentősége van! Ugyan hogyan voltak képesek az amerikaiak 40 évvel ezelőtt egy stúdióban felépíteni egy pontos holdi tájképet, amikor erre vonatkozó adatokat csak most kezdünk gyűjteni? A mai modern mérés és holdfelszín-térkép és a negyven évvel ezelőtti NASA-fotó egyezése annak bizonyítéka, hogy a fotó ténylegesen a Holdon készült. Persze ez is kimagyarázható, hiszen ember nélküli misszió elkészíthette a felvételt, az alapján megépíthették a stúdiót Nevadában, stb. stb. De itt az összeesküvés-elmélet aztán tényleg kezd bonyolultabbá válni, mint maga a holdutazás...

A rádió- és tévéadások független észlelései

A Föld forgása miatt a NASA-nak szüksége volt kisegítő kommunikációs pontokra a Föld távoli pontjain is, hiszen egyébként naponta 12 órára elvesztették volna a kapcsolatot az űrhajósokkal. Ebből a célból egy spanyol (Madrid) és egy ausztrál (Honeysuckle Creek) NASA-vevőállomást építettek ki, valamint felhasználták az ausztrálok Parkesban lévő, 64 méteres rádioteleszkópját. 1969. július 20-án az ausztrálok váratanul váratlanul az érdeklődés középpontjába kerültek. A „Sas” (az amerikai holdkomp neve Eagle volt) leszállása után az űrhajósoknak aludniuk kellett volna. Ez azért is fontos volt, mert a leszállás után az amerikaiak „látóteréből” kikerült a Hold, tehát a goldstone-i vevőjük egy ideig nem fogta az űrhajósok adását.

Armstrong azonban váratlanul úgy döntött, hogy nem alszanak, hanem azonnal megkezdik a kiszállás előkészületeit. Ezért aztán a híres kis lépést az ausztrálok közvetítették a milliónyi tévénézőnek. A jóval jobb minőségű parkesi vevő éppen az erős széllel küzdött. A hatalmas vevő tányért vízszinetesen el kellett fektetni, hogy ne borítsa fel a szél. Ezért Honeysuckle Creekből kezdték közvetíteni az adást, majd a holdséta későbbi részleteit már jobb minőségben Parkesből adták. A parkesi ausztrál kezelőszemélyzet izgalmas óráiról a Dish (magyarul a borzalmas Műholdvevő a birkák közt címmel) című film számolt be. A film dramaturgiai okokból nem teljesen hiteles, de jól érzékelteti, hogy a NASA-n kívül még nagyon sok ember vett részt a holdsztori előkészítésében és lebonyolításában. Mendezen emberek lefizetése, megfélemlítése vagy megtévesztése lehetetlen lett volna.

Az ügy pikantériája, hogy bizonyos eredeti felvételek ténylegesen eltűntek. Ausztráliában a Holdról vett tv-képeket bonyolult (ma inkább primitívnek neveznénk) módszerek segítségével konvertálták az amerikai (NTSC) és ausztrál CCIR szabványra. Gyakorlatilag egy képernyőn megjelenítették a képet és egy kamerával onnan felvették. Közben még a képfrissítéssel is trükközni kellett, mert a Holdról közvetített kép csak 10-szer frissült másodpercenként, a tv-szabvány azonban magasabb frissítési rátát igényelt. Parkesben az ottani monitorokról Polaroid fényképeket is készítettek, és ezek minősége sokkal jobb, mint a világon sugárzott tv-adásé. A 10 inches – ma már hatalmasnak számító, több kilós – szalagokra felvett eredeti felvételek ismereteim szerint elvesztek. Az elmúlt hetekben felröppent a hír, hogy előkerültek, de úgy tűnik, hogy ez kacsa. Egyébként nem csak tv-felvételek nincsenek meg.  Bizonyos tudományos adatokat tartalmazó kazetták is eltűntek. Ez persze táplálhatja a konspirációelméleteket, de a programban részt vevő mérnökök és tudósok szerint az ilyen esetek más programok során is elkerülhetetlenek voltak. Akkor még nem volt internet, DVD, és hasonló technológiák. A rögzített anyagok több tonnányi, fragmentált háttértárolón voltak meg. Nem volt ritka, hogy ilyen anyagoknak nyoma veszett.

A holdra szállás adását a nyugat-németországi Bochum rádióobszervatóriumban is vették közvetlenül. Később előállítottak egy sztereo hangfelvételt, amely bal csatornáján az amerikaiak által vett és forgalmazott adás hallható, a jobb csatornán a németek által a Holdról vett adás. Ők nem fogták természetesen közvetlenül az amerikaiak válaszait. Nem kétséges, hogy az adásokat a szovjetek is vették közvetlenül, de erről nincs publikus információ.

Amit hazahoztak, és amit otthagytak

A Holdról származó kőzetek egyértelmű bizonyítékok. Természetesen ember nélküli expedíciók is hozhatnak vissza ilyen kőzetmintákat. Ilyen – visszatérő, automatikus – amerikai program nem volt. A szovjetek valamivel több, mint 300 gramm holdkőzetet voltak képesek visszajuttatni a Földre három, ember nélküli missziójuk során. Ehhez képest a hat sikeres, amerikai, emberes holdra szállás során 400 kilogrammnyi kőzetet hoztak vissza.

Tudományos szempontból legalább ilyen fontos az, amit az űrhajósok otthagytak a Holdon. Talán a legérdekesebbek az úgynevezett retroreflektorok. Ezek olyan prizmák, amelyek a rájuk eső fényt pontosan az érkezés irányába verik vissza. Két orosz automata holdjárgány (Lunokhod 1 és 2) visel ilyen kis retroreflektort a tetején. Egyikük ma is „megtalálható” földi lézersugarakkal. Az Apollo 11, 14 és 15 űrhajósai ezeknél nagyobb retroreflektorokat helyeztek el gondosan a Hold felszínén. Az Apollo 15 retroreflektora háromszor akkora, mint az előzők, ezért manapság leginkább ezt használják kísérletezésre.

Az új-mexikói Apache Point obszervatórium 3,5 méteres teleszkópját használják az úgynevezett APOLLO (Apache Point Observatory Lunar Laser-ranging Operation) projekt keretében a legpontosabb mérésekre. A kísérlet során pikoszekundum hosszúságú irányított lézerimpulzusokat bocsájtanak ki a retroreflektorok felé. Az impulzusok visszatérési idejéből milliméter pontosan mérhető a Hold távolsága. Mindez persze hihetetlen technikai problémákat vet fel. A Hold elliptikus pályán kering a Föld körül, távolsága tehát nem állandó. Azonban a komoly probléma az, hogy itt a Földön mihez képest kell mérni a távolságot. Ilyen pontosság mellett már számítanak a lemeztektonikai mozgások, a Hold árapálykeltő hatásából adódó napi közel 30 centiméteres mozgás (igen, a szárazföldön), valamint a légnyomáskülönbségből származó földfelszíni változások. Az adatok megfelelő átlagolásával azonban ezek a mozgások kiszűrhetők, és a milliméteres pontosság biztosítható.

Ezek a mérések nagyban hozzájárultak a tudomány fejlődéséhez. Kiderült, hogy jelenleg a Hold körülbelül évi 38 milliméternyit távolodik a Földtől (ez az árapállyal kapcsolatos bonyolult jelenség; a távolodási sebesség nem volt állandó földtani időskálán). A mérések gyakorlatilag kizárták azt az elméleti lehetőséget, miszerint a gravitációs kölcsönhatás függene az anyagi minőségtől. Ugyanakkor a mérések a legnagyobb pontossággal igazolták az einsteini általános relativitás gravitációt leíró elméletét.

Az Apollo program nagyban hozzájárult manapság rutinszerűen használt technológiák kifejlesztéséhez. Amerika szempontjából nem csak politikai haszna volt. A program rávilágított a természettudományos oktatás fontosságára, és mindez nagy lökést adott az amerikai fejlődésnek az elkövetkező évtizedekben (ezért is nagy bánat az amerikai tudományos közösségnek a mostanában tapasztalható visszaesés a természettudományos ismeretek, a természettudomány presztizse terén).

Vissza a Holdra?

Természetesen az érvek nem lesznek képesek teljesen megakadályozni, hogy némelyek továbbra is higgyenek abban, hogy 40 évvel ezelőtt nem jártak emberek a Holdon. Azonban valószínűleg e hiedelmek fokozatosan jelentéktelenné válnak (bár sohasem volt nagy súlyuk). A Holdat egyre több nemzet kutatja, beleértve a kínaiakat, a japánokat és az európaiakat is.

Nagy kérdés, hogy vajon visszatérnek-e az amerikaiak a Holdra. Bush elnök ugyan meghirdette ezt a programot, de úgy tűnik, ez megint inkább politikai, semmint tudományos célkitűzés volna. Nem elképzelhetetlen, hogy a visszatérők nem is amerikaiak lesznek. Vannak sokan, akik szerint az emberes űrkutatás amúgy sem hatékony. Túl sokat kell költeni az űrhajósok biztonságára. Ezt a pénzt szerintük sokkal hatékonyabban lehetne felhasználni automatikus, egyre inkább autonóm űrkutatási eszközök kifejlesztésére.

Az emberes űrmissziók hívei szerint a technika még jó ideig nem lesz képes az emberhez hasonló intelligens működésre, még ha a világűr, a bolygók kietlen környezetében könnyebben dolgoznának is a robotok. Egyébként pedig mindez tényleg nem csak tudomány, és nem is csak politika. Kaland is, amire mindannyian vágyunk!

A bejegyzés trackback címe:

https://szkeptikus.blog.hu/api/trackback/id/tr21252894

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Ember a Marson 2009.07.21. 13:26:40

Az egész világ (de legalábbis az a része, amelyiket egy kicsit is érdekel az űrkutatás) a holdra szállás évfordulója körül pörög. Természetesen ennek kapcsán boldog-boldogtalan előszedi a már jól ismert, csontig rágott és megcáfolt konteókat is. Én is ...

Trackback: Ember a Holdon 2009.07.20. 13:40:49

A ma reggeli adásban illően megemlékeztünk a holdraszállás évfordulójáról, de itt a blogban sem hagyjuk szó nélkül, hisz akár a Holdon akár egy nevadai műteremben esett meg, mindenképp jelentős esemény volt. Természetesen én is tudnék gondos kutatómun...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Catman_kz 2009.07.20. 08:59:13

Tetszik az iras. De a rekeszido helyett pontosabb a zarido kifejezes.

Neocon 2009.07.20. 09:51:49

Nagyon jo iras, koszonet erte.

Prof. William · http://profwilliam.wordpress.com/ 2009.07.20. 09:54:57

Hát Alvin helyében amikor valaki elém lép és pofátlan módon és stílusban fikázza le azt amit elértem azt hiszem én is ehhez a legmeggyőzőbb érvet használtam volna.

Amúgy a stílus is lol hogy nem úgy megy oda hogy "Elnézést Mr. Alvin a holdrasuzállást tagadók nevében lenne 1-2 kérdésem holraszálásssal kaőcslatban..." hanem

"Ön azt mondja hogy a holdra lépett közben meg nem is.... ön egy gyáva hazudozó!"

Ez mindenkiben felvinné kicsit a pumpát.

sanyix 2009.07.20. 09:56:17

@Prof. William: "Miazhogy! Nem kicsit, nagyon!"

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 09:58:18

Kiegészítés:

Hozzátettem még az érvek-magyarázatok részhez a híres "C" betűs kődarab esetét is.

Mourinho már nem a király 2009.07.20. 09:59:13

Szerintem általában az olyan emberek kételkednek a holdraszállásban, akik nem értenek semmit ezekehez a dolgokhoz, mondhatnám azt is, hogy buták.
Éppen a részletek mutatják, hogy mekkora dolog volt az, hogy a 60-as évek technológiájával sikerült megvalósítani a holdraszállást.

Az ufo elméleteket gyártóktól szeretnék látni végre 1 darab konkrét bizonyítékot, és akkor el is hiszem. Egyébként elméletben nem zárható ki a létezésük tekintve a világegyetem méreteit.

Fue · http://www.english-hungarian.com 2009.07.20. 09:59:33

Nagyon jó összefoglaló, sok munka lehet mögötte, köszönöm!

Kár, hogy az Index címlapon pont azt a mondatot emelték ki, ami önmagában azt a látszatot kelti, mintha a szerző is kételkedne a holdraszállásban, dehát kellenek a klikkek. Magam részéről korrektebbnek éreztem volna egy "miért marhaság a holdraszállást tagadó összesküvés-elmélet" leírást. Ez persze nyilvánvalóan nem a szerző hibája.

Walter Melone (törölt) 2009.07.20. 10:07:57

Sztem az ad okot a konteokra, hogy az Usa nem akart hibázni. Az űrversenyben így is az Oroszoktól való lemaradástól rettegtek folyamatosan.

Sztem biztosra mentek, és igenis készültek felvételek itt a földön, stúdióban egy esetleges baleset, vagy egyéb előre nem látható esemény eltusolására.

Később ezekről nyilván beszélhetett valaki, és ez már elég is egy összeesküvés-elmélethez.

Mielőtt valaki félreértene, nem gondolom, hogy ne jártunk volna a Holdon.... ;-)

Joco74 2009.07.20. 10:10:59

"legjobb lenne a két összeesküvéselmélet-tábort összeereszteni – bokszolják csak le maguk között, hogy akkor most jártak-e Armstrongék a Holdon, vagy sem!"

Nah ezen röhögtem egy darabig :D

Nolik · http://www.nolikantal.com 2009.07.20. 10:11:08

Internet sincs. A Világkormány néhai dunatévés akvárium sugárzásával hipnotizálja az emberiséget. Valójában flopikkal szaladgálunk a számítógépek között és csak azt hisszük, hogy online vagyunk:-).

Kis ember 2009.07.20. 10:13:07

Jó írás volt,. tetszett.
Gyerekkoromban mindig arról álmodoztam, hogy majd egyszer a Holdon fogok élni. Sajnos nem fog összejönni. :(

2009.07.20. 10:14:26

nem nevadai studio volt
Stanley Kubrick angliai studiojaban forgattak, mert ott meg megvoltak a diszletek a 2001 holdraszallos jeleneteibol

wiseguy 2009.07.20. 10:19:03

akit érdekel a téma itt az összes képet megnézheti az apollo program repüléseiről:

apollo.sese.asu.edu/SUPPORT_DATA/index.html

Prof. William · http://profwilliam.wordpress.com/ 2009.07.20. 10:20:00

A képen vágott úriembernek meg még be lehetett volna szólni hogy...

"Majd akkor pampogj ha valami hasonlót elértél az életben mint ez az öregúr akit épp az imént csalóztál le. "

Karnamantra 2009.07.20. 10:21:22

El fogom olvasni, de még előtte - nem tudom, lesz-e benne erről szó -, amikor Kennedy '61-ben mondta (a hidegháború nyomása alatt), hogy még ebben az évtizedben rálépünk a holdra, szerintem komolyan gondolta. Aztán '69 felé már rezgett a léc, akkor jöhetett az ötlet, hogy végülis a média uralja a világot, jók moziban, el lesz intézve.

Nem mondom kategorikusan, hogy nem jártak a Holdon, de nekem azok a fotók túl tiszták, és furcsa, hogy a légüres semmiről visszaverődik a fény. :) Nem a film, a színes fotók. Persze erre is lehet tudományos magyarázat.

Cifu78 2009.07.20. 10:21:43

Szép írás, gratula!

Amúgy egy érdekes kérdést még fel lehet tenni az Összeesküvés-elméleteket szajkolóknak: Ha az Apollo-program képeit és videóit ennyire pengeélre állítják, akkor miért nem teszik ugyanezt a többi programmal? Lásd a szovjet Luna és Lunokhod, Venyera éd Marsz programok, amerikai Surveyor, Mariner, Viking, Pioneer és Voyager programok... azok képeit miért nem kezdik el "elemezni", és csalást kiáltani?

Itt derül ki, hogy itt inkább egy már-már vallásos dologról beszélhetünk, és nem az igazság kereséséről, ahogy azt páran szokták emlegetni...

Kalokagathia 2009.07.20. 10:23:32

Jó cikk, de a holdra szállás ellenzőinek érveit hiányosan és rosszl gyűjtötte össze.

Például:
Zászló mozgása. Nem igaz, hogy csak letűzéskor, és felszálláskor mozog. Ld. www.youtube.com/watch?v=n1UEv2PIzl4&feature=related

A vita inkább akörül van, hogy az asztronauta meglökte-e, amikor elhaladt mellette, vagy a felszereléséből kiáramló gáz mozgatta-e meg.

Kimaradt az ellenzők két fontos érve: a fényképek horizontja az apollo 11 esetében magasabban van, mint ahol a kamera elvileg állt. Erről is lehet a youtube-on videót találni.

Mozgás: itt sem az a fő állítása az ellnezőknek, mint amit a cikkíró ír, vagyis hogy lassított felvétel lenne. Hanem az, hogy több felvételen megcsillan a fémhuzal, amellyel az asztronauták függőleges mozgását befolyásolták a műteremben. Szintén ld. youtube (pl. www.youtube.com/watch?v=wdMvQTNLaUE&feature=related)

És még folytathatnánk. A mérsékeltebb ellenzők nem vitatkoznak azzal, hogy a holdra-szállás valamikor megtörtént, de azzal igen, hogy minden esetben, amikor bejelentették, közvetítették, valóban megtörtént volna. Illetve olyan ellenzői elmélet is létezik, amely arról szól, hogy mindegyik landolás valóban megtörtént, de egyéb okokból a közönség számára műtermi felvételeket közvetítettek.

Szóval egyrészt jó a cikk, gratulálok, másrészt ha már az "ellentábor" nézeteit cáfolja, akkor tessék ezeknek jobban utána járni.

Cifu78 2009.07.20. 10:24:49

Bár most jobban belegondolva ugyebár a Mars-roverek képeit is elkezdték "hamisnak" kiáltani ugyebár...

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2009.07.20. 10:26:28

Holdraszállás-tagadásért 2 év letöltendőt! Minimum!

2009.07.20. 10:28:42

@Cifu78: nem hamisak azok, csak az ausztral sivatagban keszultek

Walter Melone (törölt) 2009.07.20. 10:29:22

@Cifu78:

Ott csak a színeket tartják hamisnak.

tény, hogy kis trükközéssel lehet halványkék eget csinálni a Marsra, így visszafelé is lehetséges, de nincs motiváció sztem a hamisítás mögött.

Jimbo75 2009.07.20. 10:33:15

Én csak azt nem értem, hogyha tényleg jártak a Holdon, akkor azóta miért nem mentek vissza? Gondolom azért érdemes lenne tanulmányozni, nem?

Fedor · http://fedor.blog.hu/ 2009.07.20. 10:35:32

Én még szeretném megérni, hogy egyszerű turistajárattal eljuthassak én is a Holdra, aránylag megfizethető áron...

wiseguy 2009.07.20. 10:40:07

@Kalokagathia: ha már hamisítottak, annyi pénzből, amennyit az Apollo programra költöttek, megcsinálhatták volna rendesen is, nem?

Ennyi erővel a youtube-on található "bizonyítékok" valódisági és finoman szólva kétséges.

Az apollo programon több ezer ember dolgozott, mérnökök csillagászok, sok alvállalkozója volt a NASA-nak, mint a pl. holdkompot építő North American. Mennyit fizethettek nekik hogy még negyven év után is hallgatnak?

Dworkyll · http://ekonyvolvaso.blog.hu/ 2009.07.20. 10:40:30

Ezta könyvet nagyon ajánlom mindenkinek: www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=3770

Végig van benne mesélve történet a komplett űrversenyről, értelemszerűen a Hold szálra fókuszálva. Aki ezek után Holdutazás-tagadó marad, megérdemli...

@Jimbo75: Mert kurva drága. Nem a Hold miatt mentek föl, hanem a ruszkikat alázni. Arra meg kevés repülés is elég.

Dworkyll · http://ekonyvolvaso.blog.hu/ 2009.07.20. 10:44:09

@Karnamantra: A fény a felszínről verődik vissza. A légkörben szóródna, de az nincs. Egyébként meg kurvajó gépeket vittek fől, Hasselbladokat asszem, fix fókusszal. Nem tud hibázni

Fedor · http://fedor.blog.hu/ 2009.07.20. 10:44:28

@Jimbo75: 1. Visszamentek. 1972-ig összesen holdra-szállás volt:
hu.wikipedia.org/wiki/Apollo-program
2. A holdra-szállás irtózatos sok pénzt emésztett fel, ha nem lett volna az az őrült verseny a ruszkikkal, nem is költöttek volna rá annyit. Amint megvolt a cél, rögtön nem lett annyira fontos, más, hasznosabb és/vagy olcsóbb kutatási területek felé nyitottak (űrállomások, ember nélküli szondák).
3. A visszatérést nehezíti, hogy az akkori technika, amit használtak, mai szemmel írtó primitív, és elborzongató, hogy akkor arra országok presztízsét és emberek életét tették fel. Egy mai program végrehajtásához gyakorlatilag nulláról kellene kezdeni mindent, mert azok az eszközök ma már nem használhatóak. Ez persze újabb eszméletlen pénzekbe kerülne, szóval lásd. 2. pont :-)

Fedor · http://fedor.blog.hu/ 2009.07.20. 10:46:43

@Fedor: 1. Kimaradt a szám, tehát összesen 6 holdra-szállás volt...
2. Látom megelőztek a válasszal :-)

scsaba1 2009.07.20. 10:46:50

@Cifu78:

Persze, azt a marslakók hamisították meg HP nyomtatókkal. Ahogy forgott körbe a rover kamerája, úgy nyomtattak ki újabb és újabb képeket sivár, köves tájjal, tartották az objektív elé...

Így volt, a tévében láttam...:D

Prof. William · http://profwilliam.wordpress.com/ 2009.07.20. 10:47:05

Jaja az poén reklám volt. :) Nagyon tetszett anno... :)

Kalokagathia 2009.07.20. 10:47:36

@wiseguy: Talán olvasd el, hogy mit írtam, mert most mire is válaszoltál???

Egyébként az érvelésed ugyanarra a logikára rugózik, mint az összeesküvés-elmélet: kinek mi lehet az érdeke, és miért tehet/nem tehet valamit. Ez nem tényekre alapozott érvelés, és nem is szkeptikus emiatt.

DartagnanX 2009.07.20. 10:47:41

Csak nekem tűnik úgy, hogy Aldrin az egyik videón jobb kézzel vág be a riporternek, a másikon meg ballal?
Hát már ez is hamis? :D

DartagnanX 2009.07.20. 10:48:36

Vagy az csak egy tükrözött videó. Ahogy nézem.

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 10:49:07

@Kalokagathia: Hihetetlenül NEM mozog a zászló az általad belinkelt felvételen www.youtube.com/watch?v=n1UEv2PIzl4

Az utolsó fél percben elmegy mellette a pajtás, és akkor tényleg elkezd mozogni, de maga ez a mozgás is azt mutatja, hogy az tehetetlenségi oda-vissza lengés, NEM pedig levegő (szél) általi mozgás. A kettő teljesen más típusú. Nézd meg, hogy a zászló ingaszerűen mozog.

Mint írtam, nem tudtam minden érvet felsorolni - pláne mivel az érvek folyamatosan változnak.

"ha már az "ellentábor" nézeteit cáfolja, akkor tessék ezeknek jobban utána járni."

Ez csak részben helyes szemlélet. Ha egyszer rá tudunk mutatni, hogy totálisan nevetséges, gyerekes, a tudatlanságukat igazoló érveiket is folyamatosan fenntartják, akkor nem érdemes minden egyes érvüket végignézni. Mindták valaha, hogy "ja bocs, tényleg nem kellene látszani a fotókon a csillagoknak"? Soha. Ugyanúgy "number one" érv most is.

hoseman 2009.07.20. 10:49:30

ember a holdon?...ezt a marhaságot Te Jó Jézus"...

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 10:53:38

Ajánlom még a nemrég elhunyt Oriana Fallaci olasz riporter és írónő "Ha meghal a nap" című könyvét! Az írónő hónapokat töltött az űrhajósokkal a felkészülés során és megindító módon írja le az ott uralkodó hangulatot. Aki ezt a könyvet olvassa, az rögtön megérti, hogy miért ütött Buzz Aldrin.

kyanzes (törölt) 2009.07.20. 10:53:52

Itt érdekességként jön a képbe Edgar Dean Mitchell űrhajós (aki egyébként járt a Holdon) aki szerint a kormány tényleg eltitkolja az UFO kapcsolatot. (2008-ban adott ilyen intrjút a pofa) Egyébként nem ő az egyetlen űrhajós, aki ilyet állít.

Persze a kézenfekvő magyarázat: csak magára akarta vonni a figyelmet. Kamuzott. Stb. :)

en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Mitchell

Mourinho már nem a király 2009.07.20. 10:56:02

"Az „Ön szerint járt-e Armstrong a Holdon?” kérdésre tíz százalék alatt adnak nemleges választ, de az „Elképzelhetőnek tartja, hogy az amerikai kormány a hatvanas években szükség esetén akár meghamisított volna egy holdra szállást?” típusú kérdésre akár a megkérdezettek több, mint harmada is igennel válaszol."
Nyilván a 2-ik kérdésre én is igennel válaszolnék. A presztízs mindenek felett.

scsaba1 2009.07.20. 10:56:26

@Jimbo75:

Az hidegháború és az űrverseny közepén nem számított a pénz. A szovjetek csúnyán megalázták az usákokt, mert az első műholdat és az első embert is ők juttaták az űrbe. Ha a holdraszállásban is megelőzik őket a szovjetek...

Utánna az Apolló-program költségvetését megkurtították, a tervezett utolsó küldetéseket törölték.

Utánna pedig már -gazdasági szempontból - nem volt érdekes a Hold, nincsenek rajta arany- vagy gyémántmezők, illetve olyan ércek, amelyeket gazdaságosan ki lehetne termelni.

Bónamárta Napóleon 2009.07.20. 10:58:28

Én nem hiszem el, amíg kettős vak próbával nem igazolják, hogy ott voltak.

Karnamantra 2009.07.20. 10:58:38

Ahogy nézem ezt a 45 perces dok.filmet, az tűnt fel, hogy amikor a Holdról felszálltak hazafelé, ki mozgatta a felvevőt? :)

synthesizer 2009.07.20. 11:00:50

A ruszkikról mér nincsen szó sosem?

Ott azért jóval keményebb kérdések tisztázatlanok:
en.wikipedia.org/wiki/Soviet_space_program_conspiracy_accusations

ha csak egy-kettő igaz, már az is durva...

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 11:02:24

@kyanzes: Mitchell is csak ember. Sokan hisznek az ufókban. Nem azt állította, hogy az űrrepülések során látott ufókat, hanem hogy szerinte Roswellben - ahol ő nevelkedett - szerinte ufók landoltak (és nem egy kémballon). De persze ez utóbbi hiedelme is sokadkézből származó információn alapul.

Tehát Mitchellnek nincsenek saját ufó tapasztalatai. Hívő. Mint sokan mások. Csak azért kapják fel, mert ő egy asztronauta. És ezzel arra asszociálnak, mintha Ő maga látott volna ufókat. Pedig ezt még ő sem állítja.

Bobby Newmark 2009.07.20. 11:05:29

"legjobb lenne a két összeesküvéselmélet-tábort összeereszteni"

Én vitatkoztam olyan emberrel is már a témáról, aki felváltva érvelt egyik vagy másik konteó alapján, gyakorlatilag _egyszerre_ hitt mindkét változatban. Na vele aztán tényleg nem lehetett mit kezdeni...

Lord_Cica (törölt) 2009.07.20. 11:07:22

Még 5 embert sem nagyon lehet elkussoltatni. A holdraszállásokon több százan dolgoztak, csak a NASA részéről.

@Zsirparaszt scene/buckalakó tahó/fotelrokker:
Materializmus szó töve? :)

Kalokagathia 2009.07.20. 11:08:05

@Hraskó Gábor: most akkor mozog vagy sem az a zászló, 2.37-nél? :) Mert mindkettőt állítottad a válaszodban. :)

Szerintem is tehetetlenségi mozgás, egyébként.

A szemlélettel kapcsolatban: engem nem az érdekel, hogy az ellenzők elismerik-e a tévedéseiket, hanem hogy az általuk felhozott érvek közül mi az, ami megállja a helyét, és mi nem az. Sztem ez a tudás gyarapítása szempontjából helyesebb (vagy még inkább: adaptívabb) szemlélet, mint a Tiéd. Nevesen: kimutatni, hogy gyerekesen érvelnek 3 dologban, és a negyediket ezért már meg sem vizsgálom. Ez számomra nem elég szkeptikus :)

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 11:08:45

@Karnamantra: A földi személyzet mozgatta távirányítással a kamerát. Elő is kereshetném az illető nevét, de most nincs erre kedvem.

Deviáns szinglibolsilibsibibsi 2009.07.20. 11:09:37

@Jimbo75: A cikkben is benne a válasz: most nincs semmilyen Nagy Ellenfél, akit le kellene győzni. Illetve van, de Osamáék asszem egy darabig még nem indítanak olyan rakétát, amelyik képes eljutni a Holdig. Vagy ha mégis, annak is földi célpontja lesz...

victor vacendak 2009.07.20. 11:12:20

A tagaók akkor esnek majd pofára, ha a kínaiak feljutnak (mert ugye ott van csak pénz erre a mai világban, és dolgoznak is rajta ezerrel), és mind a hat leszállásnak megtalálják a maradványait...

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 11:14:02

@Lord_Cica: "A holdraszállásokon több százan dolgoztak, csak a NASA részéről."

Egyébként több százezren dolgoztak a programon, bár természetesen nem csak a NASA-ból.

@Kalokagathia: Hihetetlenül NEM mozog vagy 3 percig, és csak akkor kezd "ingamozgásba", amikor a végén elmegy mellette a hapsi. Mind a nem mozgás, mind a végén a mozgás azt igazolja, hogy a Holdon (légüres térben) csinálták a felvételt.

"kimutatni, hogy gyerekesen érvelnek 3 dologban, és a negyediket ezért már meg sem vizsgálom. Ez számomra nem elég szkeptikus"

Jó-jó, látom a smiley-t, de annyiszor jönnek ezzel az érvvel. Igenis, racionalizálni kell a szkeptikus energiánkat. Ha végigmegyek néhány érven, és azok azt igazolják, hogy az illető nem komoly, akkor nem muszáj minden egyes érvét elemeznem. Nem ám két perc az ilyesminek utánanézni!

Walter Melone (törölt) 2009.07.20. 11:14:31

@Hraskó Gábor:

A Földi személyzet?

És azt a jelkésést hogyan hidalták át, ami a Hold És a Föld távolságából ered?

synthesizer 2009.07.20. 11:15:25

@Kalokagathia: Az embernek jobb dolga is van, mint unatkozó emberek n+1-dik érvére válaszolni. Mint egy porszívóügynök: kidobod az ajtón, visszajön az ablakon.

Kalokagathia 2009.07.20. 11:18:06

@Hraskó Gábor: Persze, sajnos tényleg így van, lehetetlen minden részletnek alaposan utána-járni, mert túl idő-igényes lenne. Egyébként tetszik a cikk, különösen az a gyűjtés, hogy milyen NASA-n kívüli bizonyítékok léteznek.

Jabozeo 2009.07.20. 11:18:50

Tetszenek ezek az osszeskuves elmeletek, jo penzt lehet veluk csinalni.

Nekem a kedvencem az hogy nem is a Titanic sullyedt el... Hatalmas otlet volt attol aki kitalalta. Mennyi jol eladhato dokumentiumfilmet es hasonlokat lehetett belole csinalni :-)

Archenemy 2009.07.20. 11:20:09

@Hraskó Gábor: "Ha egyszer rá tudunk mutatni, hogy totálisan nevetséges, gyerekes, a tudatlanságukat igazoló érveiket is folyamatosan fenntartják, akkor nem érdemes minden egyes érvüket végignézni."

Szerintem azért van gravitáció, mert a rózsaszín láthatatlan egyszarvú azt akarja. Ezt fenntartom akkor is, ha valahogy kiderül, hogy nem.

Következtetésed: nincs gravitáció? :p

ment_a_lista 2009.07.20. 11:21:34

Egy igazi összeesküvés-hívő még akkor sem hinné el a holdra-szállás tényét, ha az otthoni 7x50-es távcsövével el tudjná olvasni a Armstrong és Aldrin által kövekből összehordott feliratot a Hold felszínén: We were here, Neil and Buzz :-)

cso zsi 2009.07.20. 11:23:02

@Prof. William: Nemrégiben a pénz világából hullottak ki "nagy nevek", akik 50 éve érik el folyamatosan az "eredményeiket".
Aztán kiderült, hogy gyakorlatilag semmit nem csináltak, de azt jól.

Archenemy 2009.07.20. 11:23:18

"A holdra szállást tagadók valószínűleg semmilyen érvvel nem győzhetők meg. "

Ezen kívül a cigányok valószínűleg lopnak, a négerek valószínűleg lusták, a zsidók meg valószínűleg csalnak :p

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 11:24:11

@Walter Melone: Azt a 2 x 1.3 másodperces késést? Láthatóan rosszul hidalták át. El is vesztette a holdkompot, aztán alig találta meg. Kétlem, hogy ha nem lett volna késés, akkor ilyet hibázott volna.

Az Apollo 15 és 16 esetében nem is sikerült. A 17-re belejöttek, de még ott is látszik, hogy nehezen megy.

Egyébként kérdezhetnéd, hogy Armstrong első lépéseit hogy filmezték. Nos Armstrong még a létra tetején állva kihajtotta a karra rögzített kamerát és azzal.

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2009.07.20. 11:25:09

Jó írás, mindkét oldalnak megnyugtató tézisekkel.
A nem-hivők szerintem egyszerűen csakazértis-ből ellenzik már a dolgot, meg hogy felfigyeljenek rájuk.

victor vacendak 2009.07.20. 11:25:29

@Walter Melone: a jelkésés 1 másodperc. De a Hold innenső oldalán kicisvel kevesebb. Ez még a válaszidőt véve sem tragédia...

vargatom 2009.07.20. 11:26:36

@Karnamantra:
Tegyünk különbséget a két jelenség között...

1. A légkör szórja a nap fényét, és ez árnyékban is megvilágítja _minden oldalról_ a tárgyakat. Ilyesmi valóban nem fordulhat elő a légkör nélküli Holdon.

2. A fényt minden felület részben elnyeli, részben visszaveri, ezért vagyunk képesek azokat egyáltalán meglátni. Ez a visszavert fény a felület durvaságától függően lehet egy az egyben tükrözés, vagy nagyon szórt, minden irányba terjedő.
Mivel a Hold felszíne világos színű és nagyon egyenetlen, ezért nagyon erősen és szanaszéjjel veri vissza a fényt, ami oldalról és alulról képes megvilágítani a Nap fényétől leárnyékolt tárgyakat.

+1: ha fent van az égen a Föld, akkor valamennyi visszavert fény arról is érkezhet. Itt a Földön is előfordulhat olyan éjszaka, amikor a telihold fénye elég erős ahhoz hogy határozott árnyékokat vessen éjszaka, ezért a Holdon is előfordulhat ez (ráadásul a Föld átmérője kb. négyszerese a Holdénak, így ott a mérete az égbolton jó tizenháromszor akkora - persze az egészet komplikálja, hogy teliföld van-e, meg hogy a Föld azért valamivel sötétebb, mint az egyenszürke Hold).

grigorij (törölt) 2009.07.20. 11:28:07

Jimbo75 2009.07.20. 10:33:15

Gondolom, Te fizeted az utat?

cso zsi 2009.07.20. 11:29:12

@Bobby Newmark:
Dettó.
Hajlok arra, hogy AKKOR nem jártak a Holdon.
Viszont az elmúlt 20-30 év űrbaleseteinek "áldozatai" már olyan kolóniát hozhattak létre a Holdon, ahol az ott született gyerek is elmúlhatott 20 éves.

Walter Melone (törölt) 2009.07.20. 11:30:02

@Hraskó Gábor:

Igen, az emberi reakcióidőt is beleszámolva ez nagyjából 3s késést jelent, ha nem tévedek.

Egy kilövést ilyen késleltetéssel nem lehet lefilmezni, vagy csak nagy nagy szerencsével....

synthesizer 2009.07.20. 11:31:06

@Archenemy: Ez egy ostoba érv. A gravitáció kísérlettel igazolható, az egyszarvú pedig irreleváns. Galilei óta nem kötelező magyarázatot adni, elég egy kísérlettel igazolható modell.

Viszont ebben az esetben nem egy elméletről van szó, hanem egy megtörtént eseményről, ami ennél fogva nem ismételhető. (maga a holdraszállás igen, de EZ a holdraszállás nem). Következésképpen teljesen más érvelésmentet igényel.

vö: minden cigány lop -- EZ a cigány lop

vargatom 2009.07.20. 11:32:00

@Fedor:
"A visszatérést nehezíti, hogy az akkori technika, amit használtak, mai szemmel írtó primitív, és elborzongató, hogy akkor arra országok presztízsét és emberek életét tették fel. Egy mai program végrehajtásához gyakorlatilag nulláról kellene kezdeni mindent, mert azok az eszközök ma már nem használhatóak."

Ez ebben a formában nem egészen igaz. Ami azt illeti, az új űrhajóprogram szinte teljesen az Apollo és a Saturn V koppintása, a fiatal Nasa mérnökök a múzeumokba járnak tanulmányozni az őstechnológiát.

Érdemes egyébként a Cydonia blogot olvasgatni, ott megtalálható a részletes elemzés is.
Az derült ki ugyanis, hogy a Space Shuttle program a gyakorlatban piszok drágának bizonyult és megbízhatatlannak is (két gép is megsemmisült a teljes személyzettel!), míg a Saturn V 100% megbízhatóságot produkált, és az Apollo 13 hibáját is emberi mulasztás okozta, nem pedig a technológia.

Archenemy 2009.07.20. 11:34:39

@synthesizer: Valóban ostoba érv, de direkt az, hogy rámutathassak: a "megvizsgálok néhány érvet, és ha nem igazak, akkor amit ezek által állítanék, sem lesz igaz" gondolatmenet tarthatatlan.

fantomböske 2009.07.20. 11:34:47

És ezek a surmó ruszkik, akik bele voltak épülve még az amerikai nyilvánosvécé-bizniszbe is, és akik ötven évig a legfejletebb módszerekkel, eszközökkel kémkedtek minden és mindenki után, aki/ami kapcsolatban volt az Egyesült Államokkal is, nos ők lettek átcseszve legelőször és a legjobban. Teljesen elkerülte a figyelmüket az igazság. De az is lehet, hogy megállapodtak az amerikai kollegákkal: ti sem pofáztok Gagarinról, mi sem pofázunk a Holdra szállásról...:)

Nyomek 2009.07.20. 11:39:39

Ennek a posztnak a tanulsága az, hogy mindenkinek jogában áll hülyének lenni - de nem kötelező. Csak elviselni ne kellene őket.

A beszólós újságírónak egy tökönrúgás is járt volna - az emberiség nevében.

aagifekete 2009.07.20. 11:41:22

Pofátlan önreklám ér?
Küldöm mindenkinek, aki szereti:
A holdraszállás igaz története -
www.youtube.com/watch?v=JYXwtmnuRpE

synthesizer 2009.07.20. 11:43:32

@Archenemy: Tarthatatlan az is, hogy 6*10^23 érvemet megcáfolták, de VAN MÁSIK (Rodolfo et al ;) ), ezzel mér nem foglalkoznak, hiszen a 6*10^23+1-dik érvem lehet hogy stimmel. Mondjuk úgy, hogy egy vagon érv megcáfolása nem bizonyíték, de a PLAUZIBILIZÁST csökkenti. Ha meg egy igazán ütős érv kerül elő, azt észre fogjuk venni.

synthesizer 2009.07.20. 11:45:10

@synthesizer: (Bocs nem Rodolfo. de mindegy)

Jabozeo 2009.07.20. 11:47:11

A multkor lattam a tvben egy riportot egy 'radioamatorrel' (igazabol a tavkozlesben dolgozott es a munkahelyi eszkozeit hasznalta erre) aki kifejezetten a Fold -- urhajok legenysege kozotti komunikaciot hallgatgatta le olaszorszagbol . Meselt nehnay kommunikaciorol ami oroszul zajlott es nem eppen vegzodott happy enddel aztan pedig nem latott napvilagot azon kuldetes...

synthesizer 2009.07.20. 11:48:19

@synthesizer: Átfogalmazva:

A tudomány annak a MŰVÉSZETE, hogy a végtelen sok elképzelhető igazság közül melyiket méltatjuk figyelemre és költséges vizsgálatra.

qkelius6 2009.07.20. 11:48:44

Nos, csak a pontosabb számok kedvéért: az Apolló programban 400000 személy vett részt. Ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne tudták volna elcsalni az egészet. Kennedy meghirdette a programot, ők 8 év!!! után már teljesítették is. Nem is ez a probléma, hanem az, hogy a korszakban és még részben most is az oroszoknál volt a megbízhatóbb technológia (elég gondolnunk a folyamatos meghibásodásokra az amerikai űrrepülőgépekkel kapcsolatban), s bármennyire is igaz a szovjet mondás miszerint "ha jó nem lett, legalább legyen nagy", ám az oroszoknak valóban technikai fölényük volt az amerikaiakkal szemben (egészen a 80-as évekig - a csillagháborús program egészen a Manhattan-projekt óta a legnagyobb összeget emésztette fel). Magát a Hold elérését az évtized végéig kivitelezhetetlennek minősítették a program fejei már 1965-ben, ezért kellett igen precízen megtervezni a fake anyagot (ha valakit érdekel: elég megnézni a dátumokat és a sikeres küldetéseket a Gemini programtól kezdve). Ami a gazdasági hasznot illeti: a Hold bővelkedik egy a Földön elég ritka anyaggal, a hélium 3-al, amelyet a szakemberek a legjobb 21.század legjobb energiaforrásának tartanak, ha az amcsik képesek lennének rá, már rég ott bányásznák ezt az igen nagy haszonkulccsal rendelkező nyersanyagot. Ja, s a kedvencem a végére: 1994-ben a NASA akkori vezetőjét megkérdezte egy riporter, hogy vaj' mér' nem megyünk már el végre a Marsra, a válasz igen egyszerű volt: mert az űrhajósokat már a Föld felszínétől számítva 700 km távolságban megölné a sugárzás. Mennyi is a Föld-Hold távolság? :D

P.A.N. 2009.07.20. 11:50:41

@Walter Melone: A teljes késés oda-vissza mindössze 2,6sec. Nyilván közben az indítás előtti rádióbeszélgetést is figyelte az operatőr, és rá volt hegyezve a kilövés pillanatára. Persze látszik némi "spét" a követésben, ami pont a jelkésés miatt lehet indokolt.

WinG 2009.07.20. 11:52:58

"http://aranylaci.freeweb.hu"

Ezt nézzétek :D atyaég. a fickó egyszerre tagadja a 69-es űrutazást, és hisz abban, hogy a németek már 42-ben ott voltak.

Elképesztő, milyen idióták vannak!

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 11:53:24

@qkelius6: "az űrhajósokat már a Föld felszínétől számítva 700 km távolságban megölné a sugárzás"

Ahh, hát ezek aztán komoly érvek! A NASA szakértője tudta mit mond, csak te nem érted! A Holdutazás néhány napig tart, a Mars utazás vagy másfél évig. Ha tudsz számolni, akkor kalkuláld ki, hogy mekkora lenne a kapott dóziskülönbség! (segítek, az idővel arányos)

wiseguy 2009.07.20. 11:54:13

@Kalokagathia: oké, valóban nem volt tudományos a magyarázat. Nos utánanéztem, a port kell figyelni. Ha a földön vették volna fel az ugráló űrhajósokat, a por a levegőben összegyűlt volna, és a lassított felvételen sokáig látszana.

science.howstuffworks.com/moon-landing-hoax2.htm

guy 2009.07.20. 11:55:00

A Holdon tegnap jártam legutóbb, és tényleg ott van az amerikai zászló, szóval biztos járt már ott ember.

safranek 2009.07.20. 11:57:59

Az a jó az összeesküvés elméletekben, hogy bármilyen ellenkező értelmű bizonyítékra is rá lehet mondani, hogy hamis!

Cpt. Flint 2009.07.20. 11:58:49

@wiseguy: mágnesezhető porral megoldható ez is. ;o)

Flashzee · http://www.flashzene.com 2009.07.20. 11:59:29

@Zsirparaszt scene/buckalakó tahó/fotelrokker: nem kettő az?

Érdekes gondolatmenet, de sok minden könnyebben ment régen, mint most!

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 12:01:09

@safranek: Kösz ezt a videot. Ténylegesen nem csak azt igazolja, hogy mozoghat a zászló, hanem mutatja, hogy a NASA felvételeken éppen úgy mozog, ahogy vakuumban kell mozognia.

Bónamárta Napóleon 2009.07.20. 12:01:21

Tegyük fel, hogy a felvételek valódiak és tényleg voltak emberek a Holdon. De vajon vissza is hozták őket?

Cpt. Flint 2009.07.20. 12:01:45

@wiseguy: mágnesezhető porral megoldható az is. ;)

Jabozeo 2009.07.20. 12:02:34

Szerintem a vegen nehez megmondani mennyibe is kerult, Ha nem lett volna ez a verseny akkor konnyen elkepzelheto hogy most nem irnank itt kommenteket. A technikai versenyek hatalmas hatassal vannak a mindennapi eletre

A nép fia 2009.07.20. 12:02:36

Aki lefilmezte/fényképezte, amint Neil kiszáll az űrhajóból, annak nem előbb kellett volna kiszállnia?! Tehát nem is Neil lépett először a holdra, hanem az operatőr.

mikrovp 2009.07.20. 12:03:56

A kételkedőknek: igen távoli rokonom tervezte a holdautót. Igen, egy magyar ember. Nem vagyok rá büszke, csak tényként közlöm.

Cpt. Flint 2009.07.20. 12:08:57

@Bónamárta Napóleon: Úgy érted, hogy (valakik, mert akkor nyilván nem azok, akik akkor és azóta a médiában 'holdutazóként' szerepelnek) csak a filmtekercseket meg a kutatási anyagot lőtték vissza a Holdról, és vígan integettek a visszatérő egységnek?

doktorúr 2009.07.20. 12:10:12

@A nép fia: Hozzászólás előtt célszerű elolvasni az eddigi kommenteket: 11:24

P.A.N. 2009.07.20. 12:11:26

Nem a holdutazás "hihetetlen". Számtalan misszió repült emberrel vagy anélkül, csak az Apollo program körül alakult ki ez a tagadó kultusz.

Valójában a leghihetetlenebb teljesítmény az Apollo 13 misszió megmentése volt, különös tekintettel a pontos vezérlési és egyensúlytartási lehetőség nélkül végrehajtott visszatérő pályakorrekcióra. Persze volt ott egy méretes mázlifaktor is, de ha valami hihetetlennek lenne mondható, akkor ez lenne az.... :)

gothmog 2009.07.20. 12:18:17

@A nép fia: külső kamera. Pont erre a célra.

synthesizer 2009.07.20. 12:19:58

@LHA: Meg mint már linkeltem, az orosz űrkutatás sokkal hátborzongatóbb rejtélyekkel szolgál. Mégis, mintha csak az USA missziókról jelennének meg kételkedő hangok. Talán mert az oroszoknál még nincs igazi demokrácia?

bioLarzen 2009.07.20. 12:21:28

Ahhh... beírtam egy jó hosszú kommentet, majd küldéskor hibát jelzett - és most írhatnám be újra... Vannak olyan blogmotorok, melyek ilyenkor legalább visszaadják az el nem küldött komment szövegét :(

bio

raklap 2009.07.20. 12:23:01

oszt azokkal a küldetésekkel mivan amikor elmentek megkerülték a holdat felmentek az ürbe kipróbálták a holdkompot földkörüli pályán aztán közelmenteka holdhoz holdkörüli pályára áltak oszt kipróbálták ott is a cuccot és ott lebegett a holdkomp a holdfelszine felett 14 ezer méterrel csak épp nem szálhatott le utánna dokkolt és visszajöttek..

és ezek is végig dokumentálva vannak akkor ezek is kitalációk ez konkrétan 3 egymást követő küldetés és ezek megelőzték a holdraszállást... szal a fokozatosség szépen látszik hoyg nem egyik napról a másikra mentek oda.. aki ez cáfolja az azért teszi mert unatkozik

P.A.N. 2009.07.20. 12:23:22

@synthesizer: Az oroszoknál még a polgári repülőbalesetekről is nehéz tényszerű adatokat szerezni (mondjuk ebben szeretett hazánk sem jár élen, csak az utóbbi időben van némi javulás). Az orosz kerülte a direkt médiaközvetítéseket az űrmissziókról, az amerikai egyenesben adta a baleseteket is. Persze ott sem bontották ki mindig az igazság minden részletét, de a sutyizás inkább a mi barakkunkban volt divat :)

gothmog 2009.07.20. 12:23:37

Itt pont egy hónapja összefoglaltam:
www.sg.hu/listazas_msg.php3?id=1117973040&no=3085
a zászlóval -illetve a beleszőtt fémszálakkal- viszont bizonytalan lettem, mert itt:
www.jsc.nasa.gov/history/flag/flag.htm
meg azt írják, "A 3 x 5 ft. nylon flag, obtained through the government supply catalog"- szóval hogy sima szabvány műszálas.
A Kalokagathia által mutatott videón a lengést szerintem okozhatja
-az ugráló űrhajós okozta rezgés
-sztatikus elektromosság
-vagy tényleg csak hozzáért, amikor elrobogott mellette.

Cpt. Flint 2009.07.20. 12:32:11

@bioLarzen: off: használj firefoxot, több plugin is van 'restore text' funkcióra ilyen esetekre. on:

bioLarzen 2009.07.20. 12:32:46

LHA,
"Valójában a leghihetetlenebb teljesítmény az Apollo 13 misszió megmentése volt, különös tekintettel a pontos vezérlési és egyensúlytartási lehetőség nélkül végrehajtott visszatérő pályakorrekcióra. Persze volt ott egy méretes mázlifaktor is, de ha valami hihetetlennek lenne mondható, akkor ez lenne az.... :) "

Persze, mert azt is megrendezték csak :)

bio

suo tempore 2009.07.20. 12:33:15

szerintem teljesen mindegy

járt, nem járt...és akkor mi van?

bioLarzen 2009.07.20. 12:33:43

Cpt. Flint,
kösz a tanácsot. Magamtól Firefoxot használok, csak most épp nem a saját gépemnél vagyok, és ezen nincs :(

bio

flora.a 2009.07.20. 12:35:50

Szép, részletes írás, köszönjük.
Szerintem nem volt holdraszállás, még ma sem áll rendelkezésre a technika (bár ismereteim szerint közel vannak már hozzá), akkor ez az "esemény" (annak hite, hogy megtörtént) politikai okból volt fontos. Másrészt idevág az is hogy "elvesztek" az eredeti filmfelvételek. Na persze. Tulajdonképpen egy dolog van, ami kétséget tudna ébreszteni bennem, a holdkövek, ezt nem tudom hogy mik/hogyan szerezték be.
Végülis egyébként számomra nincs jelentősége az egésznek, egy érdekesség, de a 40 alattiak közé tartozom.

bioLarzen 2009.07.20. 12:38:06

Amúgy, már hog lehetnének hitelesek a holdon készült videók, mikor a YouTube-on látni őket, ami még nem is létezett, mikor a holdraszállás állítólag megtörtént???

(Mielőtt anyázni/nevetni kezdene bárki: pontosan ugyanezt az érvelést használta egy jenki átlagpolgár a Kennedy-gyilkossággal kapcsolatban - és láthatólag komolyan is gondolta :D)

bio

bioLarzen 2009.07.20. 12:40:44

flora,
azt a véleményedet, hogy "ma sem áll rendelkezésre hozzá a technika", mire alapozod? Mert nekem ez így, első olvasatra azért elég meredeknek tűnik. Szreintem már azt is meg tudnák oldani tecjnikailag, hogy egy puzzle-t összerakjanak a hold feszínén, nem, hogy egy visszatérésre képes leszállóegységet lejuttassanak. De nyitott vgyok, hogy meggyőzz.

bio

Proctor 2009.07.20. 12:40:51

a blinkelt masik szemszogu pofonos video szerintem tok ugyanaz, csak tukrozve van. ahhoz kepest, hogy mennyire "osztod" az osszeeskuveselmeletet, most ugy tunik ket videot nem tudsz megkulonboztetni. amugy en szkeptikus vagyok a temaban kapcsoltosan, de az osszegyujtott magyarazatok mar-mar meggyoztek. volna...

synthesizer 2009.07.20. 12:41:13

@flora.a: "Szerintem nem volt holdraszállás, még ma sem áll rendelkezésre a technika (bár ismereteim szerint közel vannak már hozzá)"

Űrkutatásban dolgozol? Esetleg villamosmérnök, gépészmérnök, vagy egyéb releváns képzettség? Vagy valamilyen forrás? Vagy ez csak amolyan _kinyilatkoztatás_? Szerinted így van és kész?

Gazságosztó Alálarcos (törölt) 2009.07.20. 12:42:57

Túl sok itt a "szerintem" a blogban, de ez így is van jól, mert így egyértelmű hogy csak egy privát vélemény, aminek semmi alapja sincsen és nyugodtan ki lehet nevetni.

gothmog 2009.07.20. 12:44:16

@flora.a: annyira nincs jelentősége, hogy akár rá se kattintasz, és hozzá se szólsz...

2009.07.20. 12:45:58

@qkelius6:
"az űrhajósokat már a Föld felszínétől számítva 700 km távolságban megölné a sugárzás"

igen, de a visszauton, amikor mar csak 700km van hatra, akkor purcannanak ki a bolygokozi terben osszeszedett sugardozistol

Bónamárta Napóleon 2009.07.20. 12:49:19

A Hold sem igazi, csak egy placebó.

bioLarzen 2009.07.20. 12:49:32

OFF

gothmog,
szép vagy :D

bio

synthesizer 2009.07.20. 12:50:39

@Bónamárta Napóleon: Igazából nem a Holdra repültek, hanem a Holdat hozták ide. Mert nincs is olyan messze, és sokkal kisebb, és sajtból van.

Gazságosztó Alálarcos (törölt) 2009.07.20. 12:51:23

"A Hold ma is ugyanolyan távolinak és elérhetetlennek tűnik, mint a hatvanas években. Ez mintha azoknak az elméletét igazolná, akik szerint a holdra szállás valójában sose történt meg"

Ilyen logikai következtetési képességgel szerintem ön és közveszélyes vagy.

Javaslom a következő bulvárposztot:

"A Marianna árok ma is ugyanolyan távolinak és elérhetetlennek tűnik, mint a hatvanas években. Ez mintha azoknak az elméletét igazolná, akik szerint a fenék elérése valójában sose történt meg"

SsPL71 (törölt) 2009.07.20. 12:54:25

@Bónamárta Napóleon: Mágnesezhető űrhajósokkal, megoldható az is :D

tugezőőr uuuii uuillö 2009.07.20. 12:56:35

Az ufó- és összeesküvés-elmélet hívőt kérdezik:
- Ön szerint az amerikai kormány eltitkolja, hogy a holdon idegeneket talált.
- Naná!
- És volt holdraszállás?
- Nem.

Bisztő Gyalla · http://gyulszi.blog.hu 2009.07.20. 12:58:22

Nincs is Hold, csak az enber képzelőerejének a kipárogássa, ami asztán lecsapódott eggy nagy lábason, ami a hold hején van az égen. Egyébként meg jártak már ott, csak késöbb, és akkor csinálták a felvételeket, amiker korábban bemutattak.

P.A.N. 2009.07.20. 13:02:36

@flora.a: A felvételeknek csak egy kis része veszett el. De felvételeket ugye hamisítani is lehet, tehát ha meglennének, akkor sem hinnél nekik.

A technika nemhogy adott, de mamár sokkal bonyolultabb dolgokra is adott a technika. Maga az, hogy a Holdon történik-e valami, vagy "csak" pl a nemzetközi űrállomás körül, nem jelent technikai színvonalkülönbséget. A Hold felszíne sem komoly kihívás a Marséhoz képest pl. A Marsnál már a távvezérlés sem lehet teljesen "online", mert a jelkésés hatalmas a holdihoz képest. És ennek ellenére ketyegnek a Mars missziók is.
Ami még hiányzik többek közt, az a Mars gravitációját legyőzni tudó, embert szállítani képes komp. Az tényleg nagy falat a Hold missziókhoz képest.

bioLarzen 2009.07.20. 13:03:07

Ray,

OFF, de ki az ott az avatarodon?

bio

synthesizer 2009.07.20. 13:03:49

Valójában a kételkedők nem is léteznek, hanem terroristák bábjai, akik az Egyesült Államok technológiai dominanciájába vetett bizalmat igyekeznek megingatni. Megdönthetetlen érveim vannak. Pl olyan név, hogy qkelius6 nem létezik SEMMILYEN NYELVBEN SEM! Ő NEM LÉTEZIK!!

egyenes labirintus 2009.07.20. 13:05:04

Holdraszállás '69-ben... na persze... mikor egy elromlott budiról az űrállomáson napokig zeng a média...

bioLarzen 2009.07.20. 13:05:14

LHA,
az a baj az ilyesféle magyarázatokkal, hogy pölö a Mars-missziókról is lehet azt hinni, hogy kamuk. Sőt, azokról lehet csak igazán! Manapság, a photoshop és pengére kifinomult videoszerkesztő programok korában szerintem egy Jupiter-landolásról is lehetne meggyőző képeket és videokat csinálni. Már, persze, azoknak, akik kételkednek :)

bio

szabiaki (törölt) 2009.07.20. 13:08:34

In 1945 the Nazis fled to the moon. In 2018 they are coming back.

www.ironsky.net/site/

bioLarzen 2009.07.20. 13:08:57

Ja, és flora,

hidd el, az internet, aminek segítségével pölö te be tudtad küldeni a kommentet, egy sokkal, de sokkal bonyolultabb fejlődéstörténet és dolog, mint a holdraszállás. Komolyan el tudod képzelni, hogy egy olyan civilizáció, amelyik az internetet ki tudta fejleszteni és fenn tudja tartani (az internetet csak nem lehet letagadni - pont egy, az interneten születő kommentben, ezért hozom fel azt példának), az a civilizáció nem lenne képes egy embert a holdra juttatni? Mert ezen a véleményen vagy.

De mondom, továbbra is nyitott vagyok a meggyőzésre, ha vannak érveid/bizonyítékaid.

bio

P.A.N. 2009.07.20. 13:08:57

@bioLarzen: Világos. percekre vagyunk a teljesen renderelt 3D filmek tökéletes valósághűségétől. Onnantól semmit nem bizonyít egy videókép sem. Az a vicc, hogy épp a régi műtermes-filmes technikával volt nehéz ilyet titokban és tökéletesen megcsinálni. Ma egy szál unatkozó grafikus titkosember megteheti otthon a PC-jén. :))

synthesizer 2009.07.20. 13:09:41

@egyenes labirintus: Polgári repülés '69-ben... na persze... mikor egy elromlott sebességmérőről az Airbuson napokig zeng a média...

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 13:10:36

@Gazságosztó Alálarcos: Te csak ezt a mondatomat olvastad el? Az egész cikkem arról szól, hogy miért hamis ez a nézet.

Egyébként a Marianna-árkos példád kitűnő. Biztos, hogy lennének, akik pont ebből a megfontolásból azt is tagadnák.

InteriorLulu 2009.07.20. 13:12:54

@flora.a:
"Tulajdonképpen egy dolog van, ami kétséget tudna ébreszteni bennem, a holdkövek, ezt nem tudom hogy mik/hogyan szerezték be."
Ha elolvasnád a kommenteket is, már tudnád, hogy a holdkövek idehozatala pont egy olyan része a sztorinak, melyhez nem kell feltétlenül holdraszállás. Tehát pont nem ennek kéne kétséget ébresztenie benned.
Ugyanez vonatkozik egyébként az eredeti filmfelvételekkel kapcsolatos aggályodra: olvass vissza, okosabb leszel.

"Végülis egyébként számomra nincs jelentősége az egésznek..."
Aki nem hisz a holdraszállásban, s emellett minimálisan elvárhatóan értelmes is, azt amúgy érdekli a téma, nyilvánvalóan. Utánaolvas, utánanéz, tanulmányoz, foglalkozik vele. Akit nem érdekel valami, főképp egy ilyen nagy horderejű tudományos kérdés, az nem is foglal állást, ha van némi sütnivalója.
Márpedig te ugye állást foglaltál...

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 13:14:11

Én a cikkemben ellenőrizhető állítások cáfolatával próbáltam foglalkozni. Úgy látom, hogy itt a megjegyzések közt most elérünk a végső érvig:

"Nem hiszem el! Elképzelhetetlen, hogy megtették!"

Erre már nincs válaszom.

ügyfélszolgálatos 2009.07.20. 13:14:42

@flora.a: Nem csak a negyven alattiak hanem az idióták közé is tartozol. Gratulálok.

P.A.N. 2009.07.20. 13:17:39

@Hraskó Gábor: A dolog kb erről szól: "Amit én nem tudok megérteni, az nincs"... :)

ügyfélszolgálatos 2009.07.20. 13:18:12

@Hraskó Gábor: Én azt szeretem, hogy akik elutasítják, hogy leszálltak az amerikaiak a Holdra azok készségesen elhiszik, hogy a Nácik oda menekültek csészealjakkal a háború elvesztése miatt...

szabiaki (törölt) 2009.07.20. 13:20:38

@LHA: jah volt az a videó, amin egy unatkozó grafikus egy óriás biciklit rakott a Dunára, azt is voltak akik bevették, hogy igazi.

egyenes labirintus 2009.07.20. 13:21:11

@synthesizer: :o) ez jó, tényleg, de nem pontos. Ha a Hold felé tartó Moonbus űrturista wc-je romlana el akkor helytálló lenne és én meg sem szólaltam volna. De hát olyan nem van. Azóta sem. Még szeretnék szkeptikus maradni...

egyenes labirintus 2009.07.20. 13:23:30

@synthesizer: :o) ez jó, tényleg, de nem pontos. Ha a Hold felé tartó Moonbus űrturista wc-je romlana el akkor helytálló lenne és én meg sem szólaltam volna. De hát olyan nem van. Azóta sem. Még szeretnék szkeptikus maradni...

ezobiooko · http://ezobiooko.blog.hu 2009.07.20. 13:23:55

@LHA:
"Amit én nem tudok megérteni, az nincs"... :)

nem nem nem.... ezzel a szkeptikusokat szoktuk vádolni! :D

akalamago 2009.07.20. 13:25:15

A 70-es években rendszeresen láthattuk a TV-ben az "egér a marson"-t. Akkor a 60-as években csak lehetett ember a holdon. Nem?

joszip 2009.07.20. 13:26:03

Haha a két videó ugyanaz :)
Már csak az a kérdés, melyik van tükrözve.

gothmog 2009.07.20. 13:26:06

@bioLarzen:
Ugye? :)
De most komolyan, hát milyen legyen egy nyomorult félork? Szép? Ugyanmár.
Egyébként meg Gyallának van igaza.

Proctor 2009.07.20. 13:26:55

@bioLarzen: hulye pelda. ha "egy olyan civilizáció, amelyik az internetet ki tudta fejleszteni és fenn tudja tartani" egy repulogep feketedobozat sem kepes megtalalni (jobban mondva nem tud olyan feketedobozt csinalni, amit meg is tud talalni, lasd Air France gep), akkor nem tul futurisztikus dolog egy holdseta?

synthesizer 2009.07.20. 13:27:36

@egyenes labirintus: Azt meg én nem értem, egy jelenleg fennálló hiba milyen összefüggésben van a 30-40 évvel ezelőtti missziókkal? Ha ez rendszeres hiba lenne, és folyamatos technológiai kihívás...

Amúgy meg szofizmus nem egyenlő szkepticizmus.

synthesizer 2009.07.20. 13:30:32

@Proctor: Hány esetben találták meg, és hány esetben veszett el?

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.20. 13:31:50

@Jimbo75: Az az 1961-es árfolyamon 24 milliárd dolláros címke az akadály. Ma ez a NASA cirka 30-40 éves költségvetése asszem...

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.20. 13:41:39

@qkelius6 "most is az oroszoknál volt a megbízhatóbb technológia"

Csak a teljeseítménye elégtelen. Lehet, hogy a Szojuz megbízható, de egy STS-hez képest viccparaméterei vannak.

"elég gondolnunk a folyamatos meghibásodásokra az amerikai űrrepülőgépekkel kapcsolatban"

Ami egyetlen, bár igen kritikus elemére igaz.

"az oroszoknak valóban technikai fölényük volt az amerikaiakkal szemben (egészen a 80-as évekig - a csillagháborús program egészen a Manhattan-projekt óta a legnagyobb összeget emésztette fel)"

Hol? Miben? A '70-es évekre egy-két terület kivételével már elpárolgott a '80-as években meg már régen le voltak maradva. Csak példaképpen soroljak pár dologot ami ezt alátámasztja? Csak vizsgáld meg a két fél légierejét. A SZU a titánhegesztésben és egyéb kohászati technikákban volt toppon, de elektronikájuk nagyon elmaradott volt a '80-as években a nagy összképet nézve.

"a hélium 3-al, amelyet a szakemberek a legjobb 21.század legjobb energiaforrásának tartanak, ha az amcsik képesek lennének rá, már rég ott bányásznák ezt az igen nagy haszonkulccsal rendelkező nyersanyagot."

Azt az "apró" tényt felejted el, hogy ehhez fúziós reakotor kellene. Az meg nincs. Mármint működő...


"Ja, s a kedvencem a végére: 1994-ben a NASA akkori vezetőjét megkérdezte egy riporter, hogy vaj' mér' nem megyünk már el végre a Marsra, a válasz igen egyszerű volt: mert az űrhajósokat már a Föld felszínétől számítva 700 km távolságban megölné a sugárzás. Mennyi is a Föld-Hold távolság? :D"

Kamu.

Gazságosztó Alálarcos (törölt) 2009.07.20. 13:42:29

@Hraskó Gábor: szkeptikus vagyok, szkeptikus vagyok a Blog.hu értékével és tartalmaival, főleg a főoldalas bulvárposztokkal. :) Bocsika, de szkeptikusnak lenni kétélű fegyver.

Köszönöm szépen, tudok még sorolni rengeteget ha esetleg kifogynál az ötletekből.

A posztodra nem tudok mit mondani, szerintem a javarészét fentebb már elmondták. Az összeesküvés-elméletek izgalmasak elsőre, de amikor már a hatvanadik önjelölt próféta emeli a magasba kezeit és szavait a mennybolt felé dörgi...az már unalmas.

Amerikai sok hülyeséget csinált, csinál és fog csinálni, de ha összességében nézed az emberiség űrkutatását (nem csak az amerikaiakat) plusz van valamiféle technikai és történelmi affinitásod is, akkor előbbre fogsz jutni, mint azzal hogy beszopsz egy-két-tíz jól kitalált médiahacket.

Az összeesküvés-elmélet-gyártó-kisiparosok csak ezeknek az áldozatai.

vargatom 2009.07.20. 13:44:31

Orosz kontra USA rakétatechnológia:

a Saturn V hordozórakétát egy bizonyos Wernher Von Braun tervezte, aki korábban a V2-ről híresült el. Igazából mindvégig az volt a kérdés, hogy kinek a németei a jobbak...

Proctor 2009.07.20. 13:46:09

@synthesizer: szep dolog a statisztika elismerem, de felesleges moge menekulni, tudod mirol beszelek...

synthesizer 2009.07.20. 13:48:33

@synthesizer: Na utána is néztem. Az FDR (Flight Data Recorder) és CVR (Cockpit Voice Recorder) egységek megtalálásáról nem találtam statisztikákat. Az AirFrance ezzel foglalkozó cége viszont eddig 100%-os teljesítményt mondhatott magáénak (kérdés, hogy mennyiből). Szóval a kérdés eddig megválaszolatlan. Mindenesetre az FDR egység 3400g gyorsulást kell kibírjon 6.5 ezredmásodpercig, illetve 6000m víz alatti mélységben 30 napig működnie kell.

Gazságosztó Alálarcos (törölt) 2009.07.20. 13:49:19

@Gazságosztó Alálarcos:

"mint azzal hogy beszopsz egy-két-tíz jól kitalált médiahacket.
Az összeesküvés-elmélet-gyártó-kisiparosok csak ezeknek az áldozatai."

Főleg te, aki már csak sokadik elem vagy a sorban: aki már eléggé valószínűü és valószerűtlen hogy tudod ellenőrizni az igazi forrás valódiságát.

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 13:49:58

Hozzáadtam a cikkben az érv-magyarázat szekcióhoz a lábnyomok és a felszállás felvételének témáit.

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 13:55:40

@Gazságosztó Alálarcos: Huhh, én most el vagyok veszve. Képtelen vagyok kihámozni a hozzászólásaidból, hogy te most "melyik oldalon" állsz? Kérlek röviden válaszolj: szerinted volt 1969-ben ember a Holdon, vagy sem?

bastian 2009.07.20. 13:58:49

Az, hogy az amerikaiak jártak a Holdon az szerintem nem vitás. Az, hogy az első alkalommal bemutatott felvételekkel van probléma, az is. Érdemes megnézni az űrhajóban készült felvételt, ami már Holdközelben készült és egy pillanatra az egyik űrhajós arrébb megy az ablaktól és egy nagy kékség dereng fel az ablakban, ami kizárólag földkörüli pályán lehetne látható és gyorsan egy intésre visszadől az ablak elé az űrhajós. Tehát valószínűsíthető, hogy több esemény egy eseménykénti összefoglalásáról van szó. A további Holdraszállásoknál ilyen anomália már nem figyelhető meg, tehát az lehetséges, hogy presztizsből az "évtized vége előtt" meg kellett csinálni (akár hamisítás árán is), a későbbiek pedig már a valós végrehajtást mutatják.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.20. 14:02:07

@flora.a: "Szerintem nem volt holdraszállás, még ma sem áll rendelkezésre a technika (bár ismereteim szerint közel vannak már hozzá),"

Kérlek sorold, hogy miért nem. Azt, hogy pillanatnyilag nem gyártanak Satrun V rakétát nem azt jelenti, hogy nincs technika. Akkor biztos viking hajózás sem volt, mert ma ki gyárt viking hajókat? Vagy római gályákat....

"Másrészt idevág az is hogy "elvesztek" az eredeti filmfelvételek. Na persze. Tulajdonképpen egy dolog van, ami kétséget tudna ébreszteni bennem, a holdkövek, ezt nem tudom hogy mik/hogyan szerezték be."

Biztos véletlenül hasonlóak a szovjet és Apolló közetminták egyes tulajdonságai. Érdekes módon csak az Apolló a kamu sokak szemében, de a SZU holdszondája az nem?

Az itt vagy másol meg volt írva, hogy milyen iszonyatos adattömeg volt. Akkor nem volt 500 GB-os vinyó. Tonnányi anyag volt. Szó szerint. Te még soha nem vesztettél el semmit a lakásban?

Robert Capa neve mond valamit? 60 év után került elő 5000 (!!) ismeretlen negatívja. Eddig is léteztek. Az ő hagyatéke a NASA arhívumhoz képest vicc és még az is hiányos és szétszórt. Akkor ezt emeld n-dik hatványra és add hozzá, hogy már az A-13 sem érdekelt senkit. Mínuszos hír volt a balesetig. A bulvárhírek között apróbetűs hír volt az újság hátulján. A TV sem adta élőben.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.20. 14:03:24

@synthesizer: Ezt én is megkérdezném. Érdekes, hogy a kételkedők nagy része semmiféle természettudományos affinitással nem rendelkezik. Persze lehet, hogy ő mégis, de kételkedem, mert akkor nem írna le ilyen meredek dolgot...

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 14:04:25

@bastian: Felhívom a figyelmedet arra a tényre, hogy például Ausztráliában a TV-nézők az USA-tól teljesen függetlenül vehették az adást. Méghozzá az adás a Hold felől érkezett.

A te verziód szerint mi is történhetett? Nevadából egyenesben közvetítettek holdi átjátszással? Vagy előre fel volt véve, de akkor meg miért nem javították a hibát? No persze akkor is a Holdon keresztül kellett Ausztráliába sugározni.

Vagy persze az ausztrálok is benne voltak a buliban... Meg a németek. Meg az oroszok...

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 14:05:23

@Gazságosztó Alálarcos: Akkor meg mi a bajod az én nézetemmel és a cikkel? Mit szoptam be szerinted?

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.20. 14:08:08

@egyenes labirintus: A média idiótákból áll és az idiótákat szolgálja ki. Tükör előtt álltál ma?

i hate the police (törölt) 2009.07.20. 14:09:39

Kitünő cikk!Szerintem jártak emberek a Holdon.Bár, az, hogy eltüntek az eredeti felvételek,kissé elbizonytalanit..igaz, erre is van magyarázat, csak nehezen hihető..

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.20. 14:15:07

@Proctor: Hülye pédla. Mert lehetne olyna fekete dobozt is csinálni, hogy a Marson fogd a jeleit, csak akkor a fekete dobozon kívűl a gép mást nem szállíana...

A fekete dobozok hány %-a landolt 5 km mély vízben? Nem erre méretezik őket. A Holdkomopot és az egész rendszert holdraszállásra tervezték.

synthesizer 2009.07.20. 14:16:15

@i hate the police: Egy részét lehet, hogy megtalálták: www.foxnews.com/story/0,2933,532508,00.html

hivatalos bejelentés viszont még nincs. Egyébként itt a mozgóképekről van szó, a fotók tudtommal megvannak (javítson ki valaki, ha tévednék)

synthesizer 2009.07.20. 14:19:01

@molnibalage: "'Hard cases make bad law' as they say - the AF447 is just about the worst possible case - very deep water, Southern hemisphere (fewer deepwater resources available), developing nation involved, poor position reporting..."

forrás (érdemes elolvasni): www.pprune.org/tech-log/376717-fdr-cvr-recovery-problems-solutions.html

na mindegy, nem akarom fekete dobozos infókkal szétoffolni az egészet...

klay30 2009.07.20. 14:22:36

Kína embereket küld a Holdra. A srácok jól kitakarítanak, felporszívóznak, majd közlik, hogy "nem találtunk amerikai leszállásra utaló nyomokat".

egyenes labirintus 2009.07.20. 14:28:07

@molnibalage: és Te miből tájékozódsz?
Közvetlen forródrót a Fehér Házzal? Postagalamb, füstjelek?
Vagy sarkos kijelentésed mindig csak másokra vonatkozik? Grat!

Proctor 2009.07.20. 14:29:00

latom le kell szukitenem a kerdesemet. ha "egy olyan civilizáció, amelyik az internetet ki tudta fejleszteni és fenn tudja tartani" nem tud olyan feketedobozt csinalni, amit minden realisan elofordulhato korulmeny kozott meg is tud talalni, akkor nem tul futurisztikus dolog egy holdseta?

Proctor 2009.07.20. 14:29:50

a "normal meretu" jelzo kimaradt a feketedoboz elott.

qkelius6 2009.07.20. 14:29:50

Elfogadok bizonyos kommenteket, a technikai rész megcáfolása nem az én területem. Viszont a dologban továbbra is az zavar a leginkább, hogy amint már említettem korábban 65-re látszódott a dolog kivitelezhetetlensége, viszont ha már beadják a világnak a dolgot, akkor szükség van bizonyítékra is, magyarán holdkőzetre. A NASA feladata még akkoriban sem kizárólag a mainstream űrhajózás volt (csillagos lobogóval feszíteni változatos körülmények között), hanem a komoly tudományos háttérkutatás. Hm, csak akkor árulja már el valaki, hogy mi az istennek finanszírozta az amerikai kormány az antarktiszi amerikai-japán meteoritkutatást (természetesen sokféle követ találtak, ám durván a 70% az égi kísérőnkről származott) 1965-68 között olyan nagy lelkesedéssel, ha nem azért, hogy legyen mivel befogni csillogószemű tudóspalánták száját midőn azok a kőzetek után érdeklődtek. Erre már igazán nem lehet rámondani, hogy kamu.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.20. 14:30:55

@Proctor: Látom nem érted a reálisan elforduló eset VALÓSZÍNŰSÉGÉT. A repcsik is lezuhannak időnként, csak éppen nagyon ritkán üzemórára vetítve.

Eddig hány fekete doboz is veszett a tengerbe? NULLA statisztikai minta van a megbízhatósáról élesben adott körülmények között. Ha már 100 ilyen eset lett volna, akkor mondhatnád, hogy akkor most mi van...

synthesizer 2009.07.20. 14:34:21

@qkelius6: egy meteorit a légkörön áthaladás miatti és a becsapódás miatti hőhatás miatt teljesen más kémiai összetételt produkál, mint a hold felszínéről származó. Lásd még nyers hús vs bécsi szelet.

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 14:34:28

@Proctor: De, futurisztikus volt a holdséta. De megcsinálták, mert politikailag kellett. Ha ugyanilyen politikai nyomás lesz azért, hogy minden-esetben-megtalálható-feketedobozt készítsenek, akkor elköltenek majd arra is pár milliárd dollárt és meglesz.

Egyébként nem értem. Szerinted akkor nincs internet? Logikailag értelmetlen az indoklásod:

HA 1/ az emberiség képes internetet kifejleszteni és fenntartani,

DE 2/ nem képes minden esetben megtalálható feketedobozt készíteni,

AKKOR 3/ nem lehetett képes holdraszállni.

Az alábbi értelmesebb lehetne:

HA 1/ nem képes ilyen feketedobozt csinálni,

AKKOR 2/ nem képes internetet sem.

És akkor megvan az internet tagadás mítosza is.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.20. 14:38:22

@qkelius6: Ki szerint látszott? A történelemben sok ember mondott már hülyeséget mászaki témában. Soroljam őket? Itt van egy.

" 100 km / h elérésekor az ember meghal."


De voltak ilyen jóslások arra, hogy hány számítógép adható el és kinek.

Olyat is állított valaki, hogy 640k memória mindenre elég. Stb.

andzsin 2009.07.20. 14:39:05

Az amik minden mocsokságra képesek. Ma már azt is tudjuk, hogy nem Oswald lőtte le Kennedyt (lsd. NatGeo) pedig hogy el akarták hitetni. Ilyen történeteket ezerrel lehet találni.

A Holddal kapcsolatban több bibi van. Azért érdemes különválasztani azt a tényt, hogy emberek jártak a világűrben és azt hogy leszálltak a Holdon. Az utóbbival van a gond. Itt korábban valaki említette, hogy, aki azt gondolja, hogy az amik nem voltak ott az nem ért hozzá. Hát én jó pár olyan doku filmet láttam, ahol repüléssel foglalkozó szakemberek, rakétatervezők..stb. vonták kétségbe ezt az egész projektet.

Az urban legend úgy szól, hogy a kimaradt adásszünet közben kellett átállnia az amerikai médiának a már elkészített felvételek levetítésére, amit meg is tettek. Az miért van, hogy az űrhajósok a földi mozgásnál pontosan 2x lassabbak? Azaz ha duplájára gyorsítjuk a filmet, akkor pont a földi mozgást kapjuk meg.

A Holdra szállást megkérdőjelező dokufilmekben egyébként nem ezek a fajsúlyos kérdések, amiket a cikk feszeget, ezen kívül még kismillió ezer van. Nyilvánvaló, hogy az amik sohanem fogják elismerni, hogy "csaltak". Ha csaltak. Nem tudjuk biztosan.

De az elgondolkodtató, hogy miért nem mentek oda az oroszok? Megtehették volna. Az elmúlt 45 évben miért nem akart senki odamerészkedni??? Ha annyi kőzet, ásvány..stb. van a Holdon, amit ki lehetne aknázni, és egyéb kutatások, akkor vajh miért?

De nagyon sok a tisztázatlan kérdés, amit néha a NASA is elismer. -Az első holdséta eredeti videofelvételei eltűntek; a publikum (illetve a tudományos közvélemény) kénytelen megelégedni az utólag feljavított (tehát hivatalosan is megváltoztatott) kópiákkal;

Ugyancsak hiányoznak olyan adathordozók, amelyeken a holdraszállás telemetrikus (vagyis távmérési) részletei voltak;

A hivatalosan a Holdon hagyott cuccokról (például a több felhasználásra is alkalmas, speciálisan tervezett holdjárművekről) utólag egyetlen felvétel sem készült, pedig egy időben elég nagy volt ott a forgalom.

Most kiderült, hogy az eredi felvétel is eltűnt. Hogyan????????????????A második évezred egyik legnagyobb hatású eseményének nincs meg az erdeti felvétele?????? EZ meg hogyan lehet? Ja véletlen. Bocs.

Nyilvánvaló, hogy az USÁnak sikerre volt szüksége, ez egy sikerorientált ország. Az űrversenyt elveszteni lászottak, a Disznó.öbölben megszívták, az indokínai háború nem éppen úgy alakult, ahogy szerették volna....Valamit kellett csinálni.

Az, hogy tényleg ott voltak e. Ki fog derülni. Már nem kell sokat aludni:)

synthesizer 2009.07.20. 14:46:41

Oké, látom a fekete dobozok téma kísérteni fog. Pont jó, mert itt van jó kapcsolódási pont az űrkutatáshoz. Ugyanis az űrsiklókon NINCS feketedoboz (FDR+CVR), hanem minden adat rádiójelekként közvetlenül a földi irányításhoz kerül. (lásd még: telemetria)

A polgári repülésben pedig fekete dobozokat használnak, ugyanis:
- űrsiklóból egyszerre egy szokott fent lenni, repülőből több tízezer így nincs elég rádiós sávszélesség
- egy polgári repülőgépre kevesebb egységnyi pénz jut

tehát itt például az űrkutatás sokkal szofisztikáltabb technológiával dolgozik, ami viszont a polgári alkalmazásokban nem lehetséges.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.20. 14:50:58

@andzsin:

"Azaz ha duplájára gyorsítjuk a filmet, akkor pont a földi mozgást kapjuk meg."

Javaslom a Mythbuster megfelelő adásának megtekintését, ahol cáfolják ezt az orbitális baromságot. A megfelelő pörgettyűnyomatékok hatása földi gravitáció mellett nem szimulálható.

"A Holdra szállást megkérdőjelező dokufilmekben egyébként nem ezek a fajsúlyos kérdések, amiket a cikk feszeget, ezen kívül még kismillió ezer van. Nyilvánvaló, hogy az amik sohanem fogják elismerni, hogy "csaltak". Ha csaltak. Nem tudjuk biztosan."

Basszad meg ott vannak a szonda által készített képek a leszállásról és a radaros mérések összevetése az Apolló fotókal és még tengernyi más bizonyíték. Ja, hogy neked minden kamu mi?

"De az elgondolkodtató, hogy miért nem mentek oda az oroszok? Megtehették volna."

Mikor? A Satrun V-höz hasonló teljesítményű és működő egyetlen rakéta az Energija volt cirka 20 évvel később. A szovjet holdrakéta nem működött. Nekik nem érte meg 20 milliárd dollár, hogy az ezüstérem szépen csillogjon...

"Az elmúlt 45 évben miért nem akart senki odamerészkedni??? Ha annyi kőzet, ásvány..stb. van a Holdon, amit ki lehetne aknázni, és egyéb kutatások, akkor vajh miért?"

Például? 1 kg anyag felvitele LEO pályára 10 ezer (!!) dollár. A holdról visszahozni valamit szerinted mennyi. Ja, hogy még előtte egy bánygagép kelle oda, ami csak párszáz tonna? Milyen ásványokról beszélsz? Mert még 100%-osan tiszta gyémántot sem érné meg bányászi talán a mai techikai lehetőségek mellett...

"De nagyon sok a tisztázatlan kérdés, amit néha a NASA is elismer. -Az első holdséta eredeti videofelvételei eltűntek"

Más felvette és mai napig megvan. Vagy az már nem hiteles? Ugyanazt vagy kb. ugyanazt a bemenő jelet vették fel. A másik részére már regáltam.


"a publikum (illetve a tudományos közvélemény) kénytelen megelégedni az utólag feljavított (tehát hivatalosan is megváltoztatott) kópiákkal;"

Lófaszt, már bocsánat. Hozzájuk sem értek a mai napig.

"Ugyancsak hiányoznak olyan adathordozók, amelyeken a holdraszállás telemetrikus (vagyis távmérési) részletei voltak;"

Nemrég volt egy szotori egy gépről amit a szeméttelepre dobástól mentettek meg, hogy digitalizálni lehessen az adatokat - amit lesz interfész - mert csak az a gép tudja olvasni az adatokat. Az adathordozók megvannak, csak kicsit lassú a digitalizálás.

"például a több felhasználásra is alkalmas, speciálisan tervezett holdjárművekről"

Egyszeri felhasználásra készültek.

"utólag egyetlen felvétel sem készült, pedig egy időben elég nagy volt ott a forgalom."

Vizsgáld már meg a leszállások közötti távolságot te hülyegyerek...

"Most kiderült, hogy az eredi felvétel második évezred egyik legnagyobb hatású eseményének nincs meg az erdeti felvétele?????? EZ meg hogyan lehet? Ja véletlen. Bocs."

1 év múlva le sem szarta senki. Amíg a moohoaxerek miatt nem került fel újra, az emberek 99,99%-át nem érdekelte a téma...

Te tényleg ilyen hülye vagy?

synthesizer 2009.07.20. 14:51:20

@andzsin: "De az elgondolkodtató, hogy miért nem mentek oda az oroszok? Megtehették volna. Az elmúlt 45 évben miért nem akart senki odamerészkedni??? Ha annyi kőzet, ásvány..stb. van a Holdon, amit ki lehetne aknázni, és egyéb kutatások, akkor vajh miért?"

Na miért? Mondd el, mert már nagyon kíváncsivá tettél minket. Bökd ki végre.

(apropó, milyen ásványokat lehetne kiaknázni?)

wiseguy 2009.07.20. 14:53:00

@synthesizer: nem tévedsz a fotók megvennak, szkennelik és publikálják őket, itt:

apollo.sese.asu.edu/SUPPORT_DATA/index.html

P.A.N. 2009.07.20. 14:53:49

@synthesizer: Ennek ellenére a fejlesztési irány a polgári repülésben is már elmozdulni látszik az online információsugárzás felé. Valószínűleg egy ideig párhuzamosan fog létezni a fedélzeti és a földi rögzítés is, később a fedélzeti akár elhagyható is lesz. Amit most tudunk az AirFrance balesetről, az is már útközben lesugárzott adatcsomagokból származik (ACARS).

P.A.N. 2009.07.20. 14:55:08

@synthesizer: Ennek ellenére a fejlesztési irány a polgári repülésben is már elmozdulni látszik az online információsugárzás felé. Valószínűleg egy ideig párhuzamosan fog létezni a fedélzeti és a földi rögzítés is, később a fedélzeti akár elhagyható is lesz. Amit most tudunk az AirFrance balesetről, az is már útközben lesugárzott adatcsomagokból származik (ACARS).

i hate the police (törölt) 2009.07.20. 14:58:56

@synthesizer: köszönöm a linket, megnézem.Valójában engem azért bizonytalanitott el, hogy elvesztek az eredeti felvételek, mivel mégiscsak, az eddigi legjelentősebb ,,űreseményről,, van szó..de ha valaki hihető érvekkel meggyőz arról, hogy ez tényleg lehetséges ill.hivatalosan is bejelentik, hogy megtalálták a mozgóképeket, én elfogadom

synthesizer 2009.07.20. 15:03:24

@i hate the police: A képek amiket wiseguy belinkelt nem elég? Azok eredetiben is megvannak.

Egyébként egy érdekes sztori a biztonsági mentésről. Egy cég a fontos adatait duplikálta egy második gépre, amit direkt egy másik épületben helyeztek el. A vicc az, hogy a két épület a WTC két tornya volt.

andzsin 2009.07.20. 15:08:19

@molnibalage: én csak azt mondom ki fog derülni. számomra 50-50% az egész ügy. mindent lehet bizonyítani és falszifikálni. minden érvre 1000 ellenérv van.

SsPL71 (törölt) 2009.07.20. 15:13:00

Én azt nem értem, hogy lehetett a holdról műsort sugározni?
Mekkora volt abban az időben egy olyan földi tv-jel sugárzó állomás ami a földi légkörön belül, egy bizonyos területet fedett csak le?

synthesizer 2009.07.20. 15:14:03

@andzsin: hát, tiszta bonyolult ez az egész mi? Mindent mondanak meg az ellenkezőjét... kinek hihet ma az ember... nohát

i hate the police (törölt) 2009.07.20. 15:15:43

@andzsin: az igaz, hogy nem Oswald lötte le Kenedyt és azt is sejteni lehet, hogy melyik ,,országnak,, az érdekében állhatott..de ne vedd készpénznek, amit a NatGeo állit, a történelmi dokementumfilmjeikben folyamatosan hazudnak..ezt leszámitva jó csatorna.Mindenkitől bocsánat az OFF-ért

Bobby Newmark 2009.07.20. 15:17:17

@andzsin: Igen, igazad van.
Csak ha nulla ismereted van a témáról, meg a természettudományokról úgy általában, és képtelen vagy eldönteni egy igazolásról vagy falszifikációról, hogy helytálló-e, ráadásul nem is érdekel a téma annyira, hogy utánajárj, akkor kérlek, mondd, miért terjeszted a hülyeséget?

SsPL71 (törölt) 2009.07.20. 15:18:22

Értem én, hogy nem a holdra szálló egység, vagy a holdkörül keringő egység, sugárzott, hanem a földről ráálltak antennával, de akkor is....nehezen tudom elképzelni, hogy abban az időben egy megfelelő teljesítményű rádió jeleket sugárzó egység már akkora tudott lenni, amit gond nélkül cipeltek magukkal az űrhajóval, holott más fontosabb dogokat kellett vinniük. Nem tudom akkor hol tartott a félvezető technológia, de ha jól sejtem akkor még csak "csöves" rádiók, tv-k voltak, gondolom az adó is egy ilyen elemekből épült egység volt.

vargatom 2009.07.20. 15:25:44

A 60-as években már bőven megvolt a tranzisztor, sőt az integrált áramkör technológia is több száz alkatrész/lapka szinten tartott.

Én tényleg nem értem hogy a hoax-fanok meg kétkedők mi a fenéért nem képesek egy nyomorult wikipédiát megnézni, mielőtt beírják ezeket a kérdéseket.
en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Guidance_Computer

Ugyanígy a fekete dobozon pattogók is utánanézhetnének, hogy a 6000 méteres mélység nagyjából milyen problémákat vet fel, kezdve mondjuk a nyomással.

Proctor 2009.07.20. 15:31:57

@Hraskó Gábor:
asszem olyan szovegertelmezesi problemaid vannak, amikkel en mar nem tudok mit kezdeni... :)

i hate the police (törölt) 2009.07.20. 15:33:26

@synthesizer: de, megnéztem, meggyőzött, köszönöm nektek

guy 2009.07.20. 15:34:02

A holdraszállás megtörtént. A női orgazmus, az a mítosz!

Szilágyi András 2009.07.20. 15:45:32

A holdra szállással kapcsolatban: a Discovery channel Mythbusters
(Állítólag) c. sorozatának volt egy epizódja, amely ezzel
foglalkozott. A napokban láttam, egészen nagyszerű volt. A
következőket csinálták:

1. Állítás: egyes fényképeken egyes tárgyak árnyéka különböző irányú,
ami azt bizonyítja, hogy stúdióban vették fel, több lámpával. Cáfolat:
terepasztalon rekonstruálták a helyszínt, és megmutatták, hogy a
domborzat okozza az árnyékok különböző irányát.

2. Állítás: az egyik fényképen az űrhajós egy teljesen sötét árnyékban
van, mégis jól látszik, ami azt mutatja, hogy stúdióban külön
megvilágították. Cáfolat: a terepasztalt használva megmutatták, hogy a napsütötte holdfelszínről visszaverődő fény épp elegendően
megvilágítja az űrhajóst.

3. Állítás: a filmfelvételen lobog a zászló, pedig a Holdon nem lehet
szél. Cáfolat: az eredeti specifikációk szerint elkészítettek egy
ugyanolyan zászlót, a felső részén merevítőrúddal. Vákuumkamrában
meglengették, és kiderült, hogy a légellenállás hiánya miatt sokkal
tovább leng magától (miután az űrhajós csavaró mozdulatokkal beszúrja
a talajba), mint ha lenne levegő.

4. Állítás: nagyon éles lábnyomot fényképeztek a Holdon, ez nem
lehetséges, mert a Holdon nincs nedvesség, a lábnyom a száraz homokban
elmosódna. Cáfolat: holdpor-utánzatot használtak vákuumkamrában, ebbe
egy csizmát belenyomva nagyon éles lábnyomot kaptak. Magyarázat: a
Holdon olyan homok van, amely szögletes szemcsékből áll (az erózió nem
koptatta kerekre a homokszemeket), ezért azok nem gördülnek szét, a
belenyomott cipő éles nyomot hagy).

5. Állítás: az űrhajósok jellegzetes mozgását a stúdióban vették fel,
és lassítva mutatták be. Cáfolat: a fickó beöltözött szkafanderbe,
futott, ugrabugrált, majd ezt megnézték lassítva. Nem hasonlított a
holdbéli mozgásra. Ezután fellógatták egy gumikötélre, ami effektíve
lecsökkentette a súlyát, és így megismételték. Így már sokkal jobban
hasonlított a holdbéli mozgásra, de még mindig nem volt teljesen
meggyőző. Végül a Zero-G cég repülőgépére felszállva olyan pályán
repültek, ami a 1/6 g-nek felel meg. Ekkor a mozgásuk tökéletesen
megegyezett a holdbéli mozgással.

6. Ez nem állítás, de megcsinálták: elmentek egy lézeres
obszervatóriumba, ahonnét lézert lőttek a Holdra, és detektálták az
ott elhelyezett fényvisszaverő által visszavert fényt.

Cpt. Flint 2009.07.20. 15:49:54

@SsPL71: hubameg. ez vevő kérdése is ám... a földi tv-adó azért (volt) nagy, hogy ne kelljen 600 négyzetméteres rácsantennát használnod a vételhez. na meg ugye FM adásról beszélünk, ami egyenes vonalban terjed, tehát a föld görbülete határt szab a lefedhető területnek. nem véletlen a tv _torony_ és még azt is gyakran hegyre telepítették. a hold felől meg azért lehet szép egyenesen sugározni és szép nagy tányérral fogni idelent (míg el nem fordul földestől). azért itt már jócskán tartottak akkor, különben a szondákkal se lehetett volna kommunikálni.

SsPL71 (törölt) 2009.07.20. 16:02:15

@Cpt. Flint: Ja, csak én azt nem értem, hogy közvetítő közeg nélkül, hogyan terjednek a rádióhullámok.

Joco74 2009.07.20. 16:07:31

@SsPL71:
Höh? Nyugtass meg, hogy egy gyengére sikerült poén volt!

SsPL71 (törölt) 2009.07.20. 16:12:59

@Joco74: Tudom, elvileg fénysebességgel terjed vákuumban...
Csak elgondolkodtam, hogy hogy is van ez?

Tooni 2009.07.20. 16:14:16

Üdv mindenkinek!

Magam is láttam pár ezzel foglalkozó dokumentumfilmet, meg azt a francia áldokumentumfilmet is, és bár sikerült választ kapni a kérdések nagy részére, néhányat még emlékezetből így felidéznék, ami nem szerepel a cikkben, szóval lehet tovább bővíteni :)
Az első a Van Allen öv, és a kozmikus sugárzás kérdése. Az Apollo űrhajók legénysége szenvedhet-e el maradandó károsodást az ezen való áthaladáskor a Hold felé? Kellene-e legyenek az általuk készített fényképeken és filmeken sugárzásra utaló apró felvillanások, valamint a negatívokon erre utaló nyomok, és ha kellene, akkor vannak-e? Ha jól tudom épp aktív periódusában volt a Nap a fellövés évében. Szóval ez a "holdraszálltunk-e" film készítőinek még pár érve, és még ami tisztázatlan, hogy miért látszik huzalnak látszó tárgy megvillanni némelyik felvételen az űrhajós felett.

Cpt. Flint 2009.07.20. 16:14:37

@SsPL71: asztaqva... ja, ha te itt tartasz, hogy a rádióhullám úgy terjed mint a hanghullám... akkor sipirc vissza általánosba (ha ugyan nem oda jársz most is).

Boletus_Ed 2009.07.20. 16:17:41

@SsPL71: UPC direkt, vagy DigiTV, láttál már ilyet? Vagy ez is fake? Arról nem is beszélve hogy a komplett rádiócsillagászatot negligálod!

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 16:22:04

Érdekes linket kaptunk Miskolcidiak nevű levelezőnktől:

www.freeweb.hu/aranylaci/hold/apollo-fake/4.htm

Szerinte itt a helyszín, ahol a titkos felvételeket készítették.

Mindenesetre fura, hogy ez nem titkos helyszín volt. Legalábbis a NASA oldalán részletes cikkek vannak róla. Például:

history.nasa.gov/SP-4308/ch11.htm

Itt folytak a szimulációk, a tréningek a holdraszállás utolsó fázisával kapcsolatban. A nagy térképek különösen fontosak voltak, mert az űrhajósok folyamatosan összevetették az időpontot a látható táj jellegzetességekkel. Ezzel kalibrálták a pályájukat.

Egyébként a képeket nézve látszik, hogy a szimulált holdfelszín nem igazán hasonlít ahhoz, amit végülis a Holdon találtak.

A The Times 1969 július 21-i száma már beszámolt a szimulációs terepről, és méltatta, hogy milyen fontos volt a szerepe. Itt az akkori cikk:

gis.larc.nasa.gov/documents/1297/historic/documents/1969-07-21%20Times%20Herald%20Moon%20Landing%20Practice%20Bears%20Fruit.pdf

Éppenséggel nem konspirációnak tűnik.

Mr.Prise 2009.07.20. 16:24:46

@molnibalage:
A 640k-s dolgot Bill Gates nem mondta:
en.wikiquote.org/wiki/Bill_Gates#Misattributed

Tudom te nem írtad, hogy ő mondta, de mivel túl sokan tévesen tudják (sokáig én is), gondoltam megragadom az alkalmat az igazság hirdetéséhez ;-)

Szilágyi András 2009.07.20. 16:30:42

@Tooni: "Az Apollo űrhajók legénysége szenvedhet-e el maradandó károsodást az ezen való áthaladáskor a Hold felé?"

Igen. Többen közülük szürkehályogot kaptak. Egyébként ezekre a kérdésekre is megtalálható a válasz itt:

en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Moon_Landing_hoax_conspiracy_theories

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 16:34:27

Én épp ezt szeretem az ilyen szkeptikus vizsgálódásban. Mindig tanulok valami érdekeset. Most Miskolcidiaknak köszönhetem. Itt vannak a NASA publikus (tehát nem titkolt) képei a fentebb említett Lunar Landing Research Facility szimulációs terepről:

www.nasaimages.org/luna/servlet/view/search?q=Lunar+Landing+Research+Facility&search=Search

bastian 2009.07.20. 16:41:10

@Hraskó Gábor:

Nem azt állítom, hogy nem voltak a Holdon, mint azt írtam is. Csak azt a lehetőséget nem vetem el, hogy nem lettek készen időben és mivel ország-világ előtt be lett jelentve az évtized végéig az emberes Holdraszállás, ezért nem kizárható az a verzió, hogy a Földön felvettek egy (amúgy egy ilyen projekthez képest kutyaütő minőségű felvételt a Holdraszálláshoz, ami inkább egy csecsemő ultrahang felvételre hajaz, talán nem véletlenül) és kilőttek egy rakétát a leszálló egységgel, ami le is szállt és sugározta vissza az előre felvett filmet, amit mindenki tudott venni. Akkoriban lehetetlen lett volna megállapítani, hogy emberek is vannak-e benne. Ezt nem volt nehéz kivitelezni már akkor sem. Aztán ezen tapasztalatok birtokában, már meg tudták csinálni a valódi Holdraszállást is emberekkel (a későbbi felvételek nagyságrenddel jobbak) és az igéretüket is tartották. Persze nem mondom, hogy biztosan így volt, de nem zárom ki.

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 16:55:07

Kiegészítettem az érv-magyarázat listát a sugárzás problémájával és a NASA tréning-szimulációs terep kérdésével.

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 17:00:39

@bastian: A felvételek egyáltalán nem mind rossz minőségűek. Ne feledjük el, hogy 6 holdraszállás volt! Nem tudtam kideríteni, de láthatóan sok-sok órányi feketefehér és színes film, valamint rengeteg fénykép készült. Már az Apollo 11 küldetés során is készültek jó filmek és kitűnő fényképek.

Egyébként hogy is lehetett az, hogy fellőttek oda egy rekétát, hogy az onnan sugározza az előre felvett adatokat? Úgy tűnik, hogy te egyáltalán nem hallgattál ilyen hangfelvételeket, nem néztél filmeket. Kétoldalú, interaktív kommunikáció volt az űrhajósok és az irányítóközpont között. Amit innen mondtak, az láthatóan befolyásolta az onnan sugárzott hang és filmfelvételeket.

Recseg-ropog az összeesküvéselmélet...

Bobby Newmark 2009.07.20. 17:14:13

@bastian: Na jó, és ennek akkor már mi értelme van?

Tegyük fel, hogy '66-ban rájöttek, hogy ez emberrel már nem fog menni sehogysem.
Akkor lett volna rá szűk 3 évük, hogy az egész emberes küldetést kidobják a kukába, felszereljék a holdkompot, megcsinálják a többszáz felvételnyi hamisítványt, videót, telemetrikus adatokat, mérési adatokat, akármit, és aztán az egészet AUTOMATIZÁLJÁK...

Főleg hogy pont azért kellett oda ember, mert a szondák ezt _nem_ tudták elvégezni...

Mindezt az egészet a hatvanas évek robotikájával...

Hát már nem azért, de akinek ez egyszerűbb feladat, mint embert küldeni ugyanoda... hát az finoman szólva kevéssé beszámítható.

Mert most mi lett volna, ha '72-ben szállnak le először? Az egy dolog, hogy nem szép baki elnökbácsi részéről, de az oroszokat még úgy is megelőzték volna, akkor meg tökmindegy. Úgyis az örömünnep, hogy mocskos komcsiknál jobbak vagyunk, elhomályosította volna azt a könnyelmű politikusi kijelentést, a kutya nem emlékezne ma már rá. Így, hogy tényleg megcsinálták, így híres mondat lett.
Gyanítom azért voltak '60ból még választási ígéretek, amik viszont nem valósultak meg. Azt hiszem láttunk már politikust ígérgetni mindannyian. Az tényleg meglepő, hogy teljesítette is, de nemigen hiszem, hogy hatalmas lelki törést okozott volna, ha nem sikerül...

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 17:23:04

Egyik levelezőkolléga - szerintem félreértve engem - így parafrazálta az egyik bekezdésemet:

"A Marianna árok ma is ugyanolyan távolinak és elérhetetlennek tűnik, mint a hatvanas években. Ez mintha azoknak az elméletét igazolná, akik szerint a fenék elérése valójában sose történt meg"

Már megjegyeztem, hogy tényleg jó a hasonlat. Most utánanéztem, és tényleg úgy tűnik, hogy Pickard 1960 januári merülése után ugyanúgy "elhagyták" a legmélyebb pont kutatását, mint a Holdét. Azután csak 1995-ben, majd idén került sor - ember nélküli - merülésre ebbe a 11000 méteres mélységbe.

Természetesen mindez nem jelenti, hogy Picard nem járt ott Trieste nevű batiszkáfjával, de érdekes analógiát mutat a holdkutatással.

Úgy látszik ilyen az emberi természet!

Walter Melone (törölt) 2009.07.20. 17:36:24

@Hraskó Gábor:

"de csak azért, mert a visszaszámlálásnál már 3 mp-nél elkezdék a kizoomolást."

A 3s-t javítsd ki 1,3s-ra. Ha vakon filmeztek, akkor csak egy irányba kellett a jelnek mennie (Föld--->Hold), így a késés sem 3s, csak 1,3s.

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 17:47:06

@Walter Melone: Nem igazán ez a lényeg. Mindenesetre a kamerát a Földön irányító ember a -1.3 másodperec állapotot látta, és még az ő vezérlőjelének is 1.3 másodpercet kellett utaznia vissza a kameráig. Tehát 2.6 másodperces késés volt a vezérlésben.

Mivel valószínűleg Huston számolt vissza, ezért amikor OTT kimondták a 0-t, akkor elég volt zoomolni, hiszen mind a 0, mind a zoom egyszerre indult a Hold fele. Ha Armstrongék számoltak, akkor 3 másodperc meghallásakor kellett kizoomolni.

Mindez független attól, hogy a követéskor tényleg 2.6 mp késleltetés volt.

gothmog 2009.07.20. 18:02:47

@andzsin:
csak erre válaszolnék:
"De az elgondolkodtató, hogy miért nem mentek oda az oroszok? Megtehették volna. "
Megpróbálták.
Ez lett volna a célnak megfelelő rakétájuk első tesztje:
www.youtube.com/watch?v=m79UO4HOQmc&feature=related
Ez meg a második:
www.metacafe.com/watch/239925/russian_moon_rocket_disaster/
És több próbálkozásnak nem is volt értelme, mivel addigra az amerikai holdraszállás már megtörtént. Értsd: bukták a versenyt.
A szovjet űrprogram szép példája egyben a kommunizmus működésképtelenségének is. A nagy kollektivizmus jegyében a szovjet űrprogram gyakorlatilag abban a pillanatban behúzta a kéziféket, hogy az addigi vezető egyéniség, Szergej Koroljov meghalt. (Az ő élete egyébként hasonlóképpen megér egy misét, mint az usa holdra szállásé.
Ez innentől csak a saját elmélkedésem, úgy tessék kezelni:

Ha Koroljov nem hal meg 66-ban, (59 évesen, bravó, szovjetúnió) akkor végigverte volna a holdprogramot a pártvezetésen, és az nem állt volna le két elkapkodott rakétakísérlet után. Akár még az űrverseny is lehetett volna "nem lefutott játszma".
Csakhogy Koroljov meghalt, és ezzel eltűnt a szovjet holdprogramból az a hajtóerő, aminek pl. a máig csak továbbfejlesztett (de alapjaiban ugyanolyan) Szojuz rakétákat köszönhették. Ennyit a kollektív szellemiségről. A szovjeteknél egy emberen múlt.

Tooni 2009.07.20. 18:16:25

@ szkeptikus.blog.hu/2009/07/20/apollo1969/fullcommentlist/1#c6537656

András, köszönöm a linket, már csak a felvillanó drótra kell választ adni:

www.youtube.com/watch?v=wdMvQTNLaUE&feature=related%29

Ha jól sejtem, ez antenna lesz?

gothmog 2009.07.20. 18:18:35

@Hraskó Gábor: Nono, Picard (Piccard? Pickard?) ugyan a saját tervei alapján építette a batiszkáfját, de a merülésre már az USA haditengerészetének zászlaja alatt került sor. Megvették tőle, ugyanis, és a költségeket is ők állták.
Gyanús! Gyanús! :)
És az milyen, hogy a Holdon 12 ember járt, a Marianna árok fenekén viszont csak kettő. És abból az egyik a NAVY hadnagya volt.
Na, most elindítunk egy új hoax-sorozatot?

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 18:21:38

Sikerült megtalálnom: Ed Fendell-nek nevezik a Hustonban akkor ült komát, aki az Apollo 15, 16 és 17 esetén a roverre szerelt kamerát kezelte. A holdkomp felszállásakor is ő készítette a felvételeket - ez igazán csak a 17-nél sikerült. Egy 1996-os interjúban elmondta a "trükköket" a 3 mp késés leküzdésére. Nem volt túl nehéz ügy. A probléma - ami a 17-es felszállásakor is látszik - hogy a kamerának fix 3 fok/mp mozgása volt. Ezzel nem volt könnyű követni a máshogy mozgó holdkompot. De az alap trükk az volt, hog yamikor valami lényeges történt, akkor azonnal megnyomta a zoom out gombot. A felszálláskor is ezt tette.

2009.07.20. 18:32:06

"A 10 inches – ma már hatalmasnak számító, több kilós – szalagokra felvett eredeti felvételek ismereteim szerint elvesztek. Az elmúlt hetekben felröppent a hír, hogy előkerültek, de úgy tűnik, hogy ez kacsa."

ez egy elegge kicsi kacsa
mult heten volt a nasaTVn egy sajtotajekoztato arrol, hogy elokerultek, es folyamatban van a digitalis felujitasuk [arra is kulon kitertek, hogy felujitas alatt nem azt ertik, hogy eltuntetik a konteosokat zavaro dolgokat]
elorelathatolag szeptemberben lathatja a nagykozonseg a teljes anyagot, de nehany elkeszult reszletet mar bemutattak, talan a nasa youtube oldalan is kintt vannak

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.20. 18:38:18

@sajnos_kacat: Remélem, igazad van!

www.nasa.gov/mission_pages/apollo/40th/apollo11_tapes.html

A hír nem zárja ki, hogy eltűntek volna felvételek, mindenesetre most összeszedik ami van és digitálisan fel is javítják. Az általam említett két ausztrál állomás felvételeiről is szó van a hírben, tehát ezek szerint mégis megvannak.

neofin 2009.07.20. 19:02:27

Informatikus megközelitéssel az Apollo program:

-----------------------------------

How They Built it: The Software of Apollo 11
www.linux.com/news/software/developer/29068-apollo-11-story
--------------

Apollo Guidance Computer (AGC) Leirás
[ Ha valaki Mézga Gézát akar játszani ]

klabs.org/history/build_agc/

-----------------------

Walter Melone (törölt) 2009.07.20. 19:21:08

@Hraskó Gábor:

Simán egyről beszélünk.

Pusztán teoretikusan: ki számol vissza? A földi irányítás, a holdkomp, vagy van egy egy szinkronizált órájuk, és ezeket figyelve egy előre elhatározott időpontban történik az indítás.

Gondolom kitűnik a kérdésből, nekem a harmadik verzió tűnik a legvalószínűbbnek.

Szipor 2009.07.20. 21:53:17

Engem csak az érdekelne, ha 40 éve megvalósították a Holdra szállást, akkor most miért nem tudják. Nem vitatom, hogy 40 éve megtették, de mostanában az űrhajó szigetelésének megjavítása, toldozása-foltozása is hatalmas probléma. Miért működött 40 éve minden jobban? Mi történt a tudománnyal? Olyan, mintha visszafelé fejlődnénk.

bioLarzen 2009.07.20. 21:56:58

" Egy cég a fontos adatait duplikálta egy második gépre, amit direkt egy másik épületben helyeztek el. A vicc az, hogy a két épület a WTC két tornya volt. "

Na, akkor most már világos, miért kellett a két épületnek pusztulnia :)

bio

bioLarzen 2009.07.20. 22:00:18

Proctor,
a fekete dobozos hasonlatod nem helytálló. Abból ugyanis nem azt lehet leszűrni, hogy nem képes az emberiség repülőt küldenia levegőbe, maximum azt, hogy nem tudja ennek a biztonságos voltát 100%-osan garantálni. Az űrutazsára vetítve az analógiát tehát, nem azt jelenti, hogy ha egy fekete dobozt nem tudnak megtalálni (egyet, nem egyiket se!), akkor holdraszállás-léptékű technika sincs, csupán azt, hogy nem lehet 100%-ig garantálni annak sikerét/biztonságos voltát - és ezt szerintem senki sem vitatja.

Analógia szerintem ennél alaposabb vizsgálatot nem érdemel.

bio

nyari mikulas (törölt) 2009.07.20. 22:02:08

Elvezet volt olvasni, koszi.
Kerdesem lenne:
"Kiderült, hogy jelenleg a Hold körülbelül évi 38 milliméternyit távolodik a Földtől (ez az árapállyal kapcsolatos bonyolult jelenség; a távolodási sebesség nem volt állandó földtani időskálán). A mérések gyakorlatilag kizárták azt az elméleti lehetőséget, miszerint a gravitációs kölcsönhatás függene az anyagi minőségtől. "

Ha kozerthetoen leirhato, erdekelne, hogy ez a meres hogyan zarja ki gyakorlatilag a gravitacio anyagi minosegtol valo fuggeset?

bioLarzen 2009.07.20. 22:05:11

Ja, még valami: azt hiszem, nyugodtan megállapítható, hogy oylan dologról beszélünk itt, ami egyikünk mindennapi élatéban, lelkivilágában, megygyőződésében, világnézetében, stb. sem töült be mindennapi, fundamentális szerepet. Ehhez képest itt némelyik hozzászólásban gyakorlatilag anyázás megy. Tényleg ekkora indulatokat kéne, hogy kiváltson ez a téma? Andzsin, például, azért kapott hideget-meleget. Nem arról van szó, én sem értek egyet azzal, amit írt, és tény, hogy nyilvánvaló,m hogy több állításából nyilvánvaló, hogy nincs tisztában az adatokkal, háttérrel, részletekkel, nade, hogy ezért hülyegyereknek nevezzem? A cikm szerzőjéről is megállapította valaki, hogy nem tud olvasni, ha jól emléxem... Hölgyek/urak, ez itt sztem nem kocsma-szint, bár ez eg nyílt blog, ahová mindenki azt ír, amit akar (illetve, amit a bloggazda enged), mégis, ha lehet, kulturált viselkedést...

bio

2009.07.20. 23:06:54

@tamaskodo: ez szerintem iszi-gyuszit is erdekelne ;)
[na meg engem is, bar en az eddigi bizonyitekokat is elegendonek tartom]

gothmog 2009.07.20. 23:17:24

@Szipor: Idézek magamtól:
" Nincs miért. A 60-70-es évekbeli holdraszállás-sorozat azt volt hivatott bizonyítani, hogy el lehet menni a Holdra és vissza is lehet jönni, akár többször is. Ezt megtették, tehát csak ezért felesleges lenne megint egy rakás pénzt rááldozni. A visszatéréshez olyan célok kellenek, amik túlmutatnak az eredeti Holdra szállások céljain. Pl: hosszabb ott tartózkodás, bányászat -ha van mit bányászni, űrállomás a következő lépéshez -mars-, és így tovább. Ezek viszont messze szerteágazóbb problémákat vetnek fel, mint ahogy azt az egyszeű hoaxer elképzelné.
Azért visszamenni a Holdra, hogy néhány a panellakásából okoskodó megélhetési összeesküvés-elmélet hívő megnyugodjon, teljesen felesleges pénzkidobás lenne. Nekik különben sem lehet elég jó semmilyen bizonyíték."

2009.07.20. 23:20:17

@Szipor:
"Engem csak az érdekelne, ha 40 éve megvalósították a Holdra szállást, akkor most miért nem tudják. "

nem nem tudjak, nem akarjak
pontosabban nincs ra penz
az apollo 17 utan radikalisan megnyirbaltak a nasa koltsegveteset, eppenhogy fel tudta kuldeni a skylab-et, meg 3 urhajot oda, meg volt egy apollo-szojuz kuldetes, aztan kb vege is volt a dalnak
ez kb olyan, mint amikor egyik-masik orszag erofitogtataskent eldurrant nehany atombombat, aztan a maradekot szepen elteszi, elhasznalja eromuben, stb., mivel az ujabb robbantasnak gyakorlati haszna nincs, a megfelemlites meg mar megvolt

a holdra is csak azert akarnak nehanyan visszamenni, hogy a mars kuldetest elokeszitsek, kiserletezgessenek, de igazabol a nemzetkozi urallomas is pont ugyanolyan jo erre a celra, viszont kozelebb van, igy olcsobb odajutni
nehany sziklaert nem erdemes a holdra utazni, az van a sivatagban is

ha tenyleg visszamegyunk a holdra, illene kitalalni elotte, hogy pontosan mit is akarunk ott csinalni, es ha hosszutavon maradunk, akkor hogy fognak ott az emberek tulelni, mert azert egy nehany oras setalgatas, meg egy tobb honapos ott tartozkodas nem ugyanaz a kategoria

es igen, nehany dolog rosszabbul mukodik mint 40 eve, a shuttle-nek folyton baj van a hopajzsaval, rendkivul erzekeny az idojarasra, barmennyire is tetszetos az alakja, alapvetoen egy hibas konstrukcio urutazas szempontjabol
nem veletlenul ternek vissza az apollo urhajo alakjahoz

Szipor 2009.07.20. 23:27:23

@gothmog: Nincs pénz, elment a háborúkra. Kiváncsi vagyok, mit kell felmutatni a kinaiaknak és talán az oroszoknak, hogy egy kicsit több pénzt kapjon a NASA.

Szipor 2009.07.20. 23:34:55

@sajnos_kacat: Ezek szerint az oroszok egyszer használatos űrjárműveit kellene mintául választaniuk?
A Mars többet ígér, mint a Hold?

Lutzy Fery (törölt) 2009.07.21. 02:52:35

@Proctor: Budan letettem egy padra egy feltuno szinu nevjegykartyat a tel. szamommal...
Ne mondd, hogy nem tudod megtalalni...
A tobbit telefonon...

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.21. 06:36:31

@tamaskodo: "ez a meres hogyan zarja ki gyakorlatilag a gravitacio anyagi minosegtol valo fuggeset?"

Ez a tehetetlen és súlyos tömeg egyenlőségével, illetve esetleges nem egyenlőségével kapcsolatos, és Nordtvedt effektusként hivatkoznak rá. Nordtvedt dolgozta ki a gravitáció egy elméletét, amely azonban ellentmond annak az elvnek, hogy a kétféle tömeg azonos. Kicsi eltérést jósol az elmélet a kettő között.

A Föld és a Hold pontos mozgásából ez kideríthető lenne, még kicsi hatás esetén is. A jelenlegi megfigyelések alapján a kétféle tömeg megegyezik.

Részletes matek:
relativity.livingreviews.org/open?pubNo=lrr-2003-5&page=node7.html

Szipor 2009.07.21. 07:43:35

@Hraskó Gábor: Nagyon tetszettek a magyarázatok. "A Hold felszíne nagyon jó fényvisszaverő képességű" Ez a fél mondat picit sántit, ahonnan viszont kiemeltem, az a magyarázat is hihető.
Tudtommal, a Hold albedója 7%-os, ami a Földénél, mely átlagosan 38% is alacsonyabb.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 07:56:43

@Szipor: Ki mondta, hogy nem tudnák? Az, hogy pillanatnyilag nem gyártanak semmit ami képes lenne rá az nem jelenti azt, hogy nem tudnak. Whright Flyert sem gyártanak és római gályákat sem, de azért a repülőipar és a hajózás is remekül el van...

Az akkori Apolló küldetések kockázati szintje messze magasabb volt, mint amit ma bevállalnának.

1:1-ben is talán lehetne legyártani az akkori cuccokat, de ezt nem akarják és értelme sincs. Nem a zsebükből húzzák elő a cuccokat. Pénz sincs sok. Ezér sokáig tart elindítani egy ilyen dolgot. Ha holnap ad az elnök 100 millió dollárt akkor gyorsabb lenne. Csak nem fog adni...

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 07:59:45

@bioLarzen: Mert arról van szó, hogy azzal a műszaki "szakértelemmel" szól hozzá akkor mindenhez, ahogy ehhez a témához teszi. Magyarán nem csak itt beszél permanensen hülyeséget...

Itt viszont hatványozottan, mert az emberiség egyik legnagyobb tettét pocskondiázza a sok tudatlan.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 08:06:35

@sajnos_kacat: Lehet, hogy sérülékeny a hővédő csempe, de olyan tömeget vihet fel LEO pályára ami eléggé páratlan. Az előny nem csak a tömegben nyilvánul meg. A raktérbe pl. komplett tudományos kutatómodul is berakható.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 08:07:46

@Szipor: AZ egyszer használatos és egyszer használatos között is nagy difi van képességek terén. Hány embert visz el és tart életben x ideig. Mekkora a hasznos teher, stb. Ezekben a Szojuz nem túl acélos.

Walter Melone (törölt) 2009.07.21. 08:40:02

@molnibalage:

Rakétás indítással ugyanezt a tömeget valamivel olcsóbban is fel lehet juttatni.

A kihasználható előny az eszközök javításánál, esetleg visszahozásánál mutatkozik(-na).

Az a baj, hogy egy űrsikló sokkal összetettebb szerkezet mint egy Szojuz.
A visszatérés a leginkább kritikus része a műveletnek, hiszen ezzel az eszközzel nem tehetetlenségi pályán lassulva, hanem irányított zuhanással érkeznek. Fordulókat hajtanak végre, navigálnak, és egy előre meghatározott betoncsíkon kell földet érniük, miközben a szerkezet repülési tulajdonsága nem sokban különbözik egy tégláétól.
Arról nem is beszélve, hogy egy küldetés után nagyon komoly javításokra van szükség, hogy újra hadra fogható legyen az űrsikló.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 08:55:47

@Walter Melone: Melyik rakétának van ekkora kapacitása?

A kép kicsit árnyaltabb. Mert a rakéta az pályára állít egy vagy több műholdat is. Melyik rakéta képes dokkolni egy űrállomásra vagy platformként szolgálni szereléshez? Egyik sem.

ASzojuz lehet, hogy egyszerűbb, de képességei nagyon nagyon szerények. Jóformán csak emberek és apróságok szállítására alkalmas.

Az űrsikló kapcsán a leszállási manőverrel egyszer sem volt égető gond. A hőpajzs a kritikus, nem a fordulózgatás.

Walter Melone (törölt) 2009.07.21. 09:49:01

@molnibalage:

"A hőpajzs a kritikus, nem a fordulózgatás."

Tudom, és a poliuretánhab eltöri a szénszálerősítésű hővédőcsempét.

:-)

synthesizer 2009.07.21. 10:18:08

Az a baj, hogy az űrutazás elvesztette a varázsát. Tele van a földközeli űr mesterséges cuccokkal, mindig van kint ember a világűrben. kütyük futkároznak a Marson. Egyre kevesebben néznek meg egy kilövést. Nincs már inger.

Ezt pedig sehogy máshogy nem lehet megváltoztatni, mint egy új, ambíciózus kalanddal. Ennek HATALMAS jelentősége lenne. Az egész természettudományos élet és oktatás nyerne. Vajon hány fiatal választott mérnöki pályát, miután a Holdra lépni látta az asztronautákat?

Új hősők kellenek.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 10:37:54

@synthesizer: Biztos? Nem tudom, hogy hány ember kísérte figyelemmen neten a Hubble javítást. Én csak belenéztem, de valami hihetetlen élmény volt hallgatni a kommunikációt és látni, ahogy valamit szerelnek ODAFENT!

synthesizer 2009.07.21. 10:40:51

@molnibalage: Igen, rengeteg anyag hozzáférhető ami régen nem volt lehetséges, de ez csak az amúgy is "kockább" embereket vonzza. Kell valami nagyobb volumenű küldetés, hogy felrázza ebből a katatóniából az átlagembert.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 10:57:42

@synthesizer: A mai világban nem hiszem, hogy erre érdemes 100 milliárd dollárt elkölteni ott, ahol az ezotéria és asztrológia hódít...

bioLarzen 2009.07.21. 11:26:29

synthesizer,
valahogy nehezen tudom elképzelni, hogy az emberek varázs-érzése fenntartása érdekében költenének töméntelen pénzeket az űrkutatásba :D

bio

synthesizer 2009.07.21. 11:30:57

@bioLarzen: Hmm. Dubai? Piramisok? Az emberiségnek mindig is volt és lesz igénye a drága presztízsberuházásokra.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 11:41:47

@synthesizer: A piramis idejében az "adófzietők", ha ugattak, akkor erős dádát kaptak.

Dubaiban arra számítanak, hogy pénzt termelnek majd. Sem egy holdraszállás sem egy marsraszállás nem termelne profitot, csak azon cégeknek akik beszállítók.

synthesizer 2009.07.21. 11:48:47

@molnibalage: Ok, kína beruházásai az olimpia alatt? Nem hiszem, hogy ezek megtérültek volna. De most őszintén, a mostani küldetések kinek termelnek profitot?

Bobby Newmark 2009.07.21. 11:49:09

@synthesizer: Amennyiben _elég_ látványos, van rá igény. A Holdraszállást (Marsra, stb) nem lehet odamenni megnézni. Viszont Hollywood meg izgalmasabb képanyagot termel...

synthesizer 2009.07.21. 11:52:26

@Bobby Newmark: Fel kell kérni egy neves rendezőt, aki segít a médiaanyagokat elkészíteni :)

Mindenesetre mintha kissé negatívak lennétek, nem? Most akartok holdraszállást vagy sem ;)

Bobby Newmark 2009.07.21. 12:00:56

@synthesizer: Én szeretnék, (sőt, csinálnám is szívesen :D), de igyekszem reálisan szemlélni a helyzetet. Néhány kép, meg pár óra videó már nem mozgatja meg az embereket, fél évszázada kapjuk az arcunkba a sci-fit, ami még jobban is néz ki, meg nem olyan béna ruhákban szerencsétlenkednek lassú mozgással, hanem lőnek, robban, csillivilli. Egyszerűen a tudományos űrkutatás eredményei nem érik el az ingerküszöböt az átlagembernél.

synthesizer 2009.07.21. 12:11:44

@Bobby Newmark: Nem érik el, mert nem szolgáltatnak közérthető eredményeket. Szerintem egy holdraszállás eléggé érthető.

Vegyék fel IMAX formátumban, tök mindegy. A valóság mindig izgalmas. Különben miért néznénk valódi katasztrófákról szóló doksifilmeket, valódi háborús felvételeket, stb. Csak a témára és a tálalásra oda kell figyelni.

Az űrhajósok pedig igazi hősök. Az itteni holdraszállás-tagadók is elvarázsolva hallgatnák azt az ezernyi apróságot amelyet valamelyik asztornauta mesélne egy ebéd mellett. Sajnos a tévén keresztül ez nem jön át, ez van.

vargatom 2009.07.21. 12:18:01

@Szipor:
A space shuttle egy több mint 20 éves gépezet, az Endeavour konkrétan 87-88 körül épült. Az Apollo kabinokkal ellentétben maga az űrhajó nem egyszer használatos eszköz, iszonyatos terhelést kell elviselnie. Ráadásnak maga a hőpajzs is sokkal védtelenebb így, hogy a jármű a hordozórakéta oldalán és nem a tetején található.

Szóval össze nem hasonlítható a két problémakör. Az új NASA űrhajónál részben ezért is akarnak visszatérni az Apollo-hoz hasonló konstrukcióra, mert a shuttle nem teljesen váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

(smalltownboy) · http://anarchitecture.blog.hu/ 2009.07.21. 12:31:30

@molnibalage: biztos. tényleg nagyon kevés embert érdekel, legalábbis a hubble javítása nem volt annyira "érdekes", mint 69-ben a holdraszállás. az űrsiklók sem izgatják igazán az emberek fantáziáját. egy ismerősöm múltkor nem hitte el nekem, hogy még nem járt ember a marson. mert ezek mára mind-mind teljesen természetes dolgoknak számítanak, mert ebben az űrkutatással átszőtt világban nőttünk fel. synthesizernek igaza van. tudomány és a technika legújabb eredményei már kevésbé divatosak, mint azok tagadása. és már az számít szkeptikusnak, aki a nagy leleplezésekben kételkedik.

Cpt. Flint 2009.07.21. 12:42:39

@Szipor: azért az albedo kérdés nem ilyen egyszerű. ld. jeff.medkeff.com/astro/lunar/obs_tech/albedo.htm
de spec. az apollók mind tengereken szálltak le, ahol pont a legalacsonyabb. de ez egy fényképezőgépnek még mindig sokkal több fény (tehát jóval rövidebb záridő), mint amit a csillagok adnak.

bioLarzen 2009.07.21. 13:02:08

@synthesizer:

"Dubai? Piramisok? Az emberiségnek mindig is volt és lesz igénye a drága presztízsberuházásokra. "

a gond mindössze annyi, hogy Dubait nem a NASA vagy az orosz, esteleg európai űrkutatás büdzséjéből finanszírpzzák.

A kora-ókori piramisokat példának hozni egy költségvetési dologban meg... hogy is mondjam... SZVSZ nem túl releváns érv :)

bio

bioLarzen 2009.07.21. 13:04:48

@synthesizer:

"De most őszintén, a mostani küldetések kinek termelnek profitot? "

Hosszú távon, ki tudja... Amúgy meg, ha nagyon profitábilisnak ígérkeznének, akkor valszín a magánbefeketetők nyakig benne lennének a holdprojektben... De, mivel nincsenek, nem engedheti meg magának a NASA, hogy csak úgy, "az emberi kalandvágy kielégítésére" embert küldjön a holdra - hopp, a saját érvedből kiindulva is győztem :P

bio

bioLarzen 2009.07.21. 13:06:38

@synthesizer:

"Az űrhajósok pedig igazi hősök. Az itteni holdraszállás-tagadók is elvarázsolva hallgatnák azt az ezernyi apróságot amelyet valamelyik asztornauta mesélne egy ebéd mellett."

Úgy érted, az ezernyi apró hazugságot - mivel az egész holdraszállás kamu lenne, ugyebár :D :D :D

bio

synthesizer 2009.07.21. 13:16:15

@bioLarzen: Miért nem? Az érvemben nem csak ókori, hanem jelenkori építmények is vannak (lásd Kína). Lehetne sorolni még ilyeneket bőven.

synthesizer 2009.07.21. 13:17:35

@bioLarzen: Éppen magadnak mondasz ellent, hiszen elismered, hogy nem profitábilis. Ergo presztízsberuházás. Szerintem viszont ha valami presztízsberuházás, akkor legyen látványos és inspiráló, nem l'art pour l'art

synthesizer 2009.07.21. 13:19:41

@bioLarzen: Úgy értem, hogy nem neveznék többet hazugságnak. Más látni élőben egy asztronautát és hallani olyan részleteket, amelyeket semmilyen film nem adhat át. Az apróságok amik igazán megmutatják a küldetés grandiózusságát.

synthesizer 2009.07.21. 13:21:31

Mindegy, nincs kedvem szofizmusba keveredni. Úgy tűnik itt mindenki defetistaként hajlandó elkönyvelni dolgokról, hogy lehetetlen és nem is érdemes gondolkodni benne.

bioLarzen 2009.07.21. 13:23:31

synthesizer,

a relevancia alacsony fokát természetesen csak a piramisokra értettem. Sztem ezt is írtam ;)

Azt meg én sosem írtam/mondtam, hogy egy holdraszállásnak profitáblisinak kéne lennie. Vagy te látsz olyan hozzászólást tőlem, ahol ilyet állítok?

Amúgy attól, hogy valami nem termel profitot, miért kéne, hogy feltétlen presztízsberuházás legyen? Egy állami kórház sem termel proifitot, aztán mégsem presztízsberuházás. A holdon elvégezhető kutatások pedig akár, hosszú távon, profitot is hozhatnak, akár nem is keveset. Nem mondom, hogy tudnék példát mondani, mert nem értek hozzá, de a lehetőség talán nem kizárt.

Persze, tagadhatatlan, hogy egy holdmissziónak presztízs-jellege is van, ez elkerülhetetlen, hacsak nem titokban csinálják :) De, hogy ez a fő cél, vagy csak amolyan "melléktermék", az azért nem mindegy.

bio

bioLarzen 2009.07.21. 13:26:45

synthesizer,
akkor lécci azt is mutasd már meg, melyik hozzászólásomban mondom, hogy szerintem lehetetléen és nem érdemes gondolkodni benne?

Tudod, az a baj, hogy vitatkozni csak úgy érdemes, ha a másik álláspontját gondosan tanulmányozzuk. Mintha nálad ez egy egészen kicsit lazán menne... Más szájába (billentyűzetébe :D) adsz olyan dolgokat, amiket az nem mondott/írt, megtippeled, aztán kész tényként kezeled mások álláspontját.

Így nehéz vitatkozni.

bio

synthesizer 2009.07.21. 13:29:55

@bioLarzen: "Hosszú távon, ki tudja... Amúgy meg, ha nagyon profitábilisnak ígérkeznének, akkor valszín a magánbefeketetők nyakig benne lennének a holdprojektben... De, mivel nincsenek, nem engedheti meg magának a NASA, hogy csak úgy, "az emberi kalandvágy kielégítésére" embert küldjön a holdra - hopp, a saját érvedből kiindulva is győztem :P"

synthesizer 2009.07.21. 13:31:04

@bioLarzen: Tudod, az a baj, hogy vitatkozni csak úgy érdemes, ha a másik álláspontját gondosan tanulmányozzuk. Mintha nálad ez egy egészen kicsit lazán menne... Más szájába (billentyűzetébe :D) adsz olyan dolgokat, amiket az nem mondott/írt, megtippeled, aztán kész tényként kezeled mások álláspontját.

Így nehéz vitatkozni

synth

tanillati (törölt) 2009.07.21. 13:34:53

Mennyi érzelem ,és én benne vagyok ,érzem valami nem százas ,ahogy a lépteit figyeltem az űrhajósnak,nem ez nem az igazi,vagy talán mégis ,most Petőfi hol halt meg? Még ezt sem tudjuk?Minek is ,jobb ez úgysem lesz,én inkább tovább lépek, ki mondja meg emberek,meddig van a mindenség és azon kívül mi van ?

bioLarzen 2009.07.21. 13:35:57

Tudod mit? Nyertél. Feladom.

bio

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 13:36:58

@synthesizer: Kína az egy diktatórikus állam. Ott nem szól be a nép, hogy mire ment el 40 (?) milliárd dollár...

Meg ott egy elmaradott fővárost kellett felfejleszteni. A Sydney olimpia asszem 2,8 (!) milliárdból volt megrendezve. Ja, kérem az alapból is egy fejlett ország.

synthesizer 2009.07.21. 13:37:01

Összefoglalva a gondolatmenetemet:

- Szerintem a presztízsberuházások meghatározzák egy évtized kultúráját, példaképeit, jövőjét
- A holdraszállásnak, szerintem, jelentős szerepe volt a tudomány izgalmasabbá tételében
- Azóta nem történt ilyen jelentőségű esemény (átlagember szemszögéből), nőtt az ingerküszöb
- A kutatások nagy része most is presztízs, tekintve, hogy emberek nélkül is valószínűleg elvégezhetőek lennének
- Szerintem tehát érdemes lenne egy újabb "nagy kaland" jellegű küldetést indítani

- nem állítottam, hogy a NASA-nak megvan rá a pénze
- nem állítottam, hogy áll mögötte politikai akarat
- nem állítottam, hogy nincsenek technikai nehézségek
- nem állítottam, hogy nincsenek kockázatok (mind emberi, mind érdeklődés hiánya, stb)

remélem ez tisztázza a lényeget

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 13:39:21

@anarchitecture: Mert ahhoz nem kell tudni semmit, csak hülyének lenni és kijelenteni, hogy KÉTKEDEM, meg HAZUGSÁG. Naná, hogy páran ebből akarnak megélni...

synthesizer 2009.07.21. 13:40:22

@molnibalage:

most melyiket mondod?

Kína diktatórikus => ergo nem érdemes presztízsberuházásokba fektetni

VAGY

Kína diktatórikus + mi meg demokratikusak => ergo nem lehetséges presztízsberuházásokba fektetni (mert nálunk nincsen diktatúra)?

synthesizer 2009.07.21. 13:40:58

@bioLarzen: Mit nyertem? Van nyeremény?? Azt hittem vitatkozunk.

bioLarzen 2009.07.21. 13:43:56

Én is azt hittem.

bio

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 13:46:35

@synthesizer: Nono. Azér a Hubble fotói elég nagy lökést adtak szerintem. A fotóknál kevés kézzelfoghatóbb van és abból igen szépeket és tudományos szemmel is fontosakat csinált.

synthesizer 2009.07.21. 13:48:14

@bioLarzen: Ok. Nem adom fel. Egyelőre pontosan nem értem mit kritizáltál. Szedjük pontokba a felmerült alternatívákat:

- Szerintem fontos a presztízsberuházás, szerinted nem
- Szerinted is fontos, csak szerinted lehetetlen
- Nem is értünk egyet arról mi a presztízsberuházás
- Nem is értünk egyet arról, hogy a mostani NASA missziók presztízs vagy nem presztízs küldetések

vitatkozhatunk bármelyiken, csak egyelőre nem értem a te álláspontodat (a piramisokon kívül, de kerülni fogom a hasonlatokat ezentúl, mert fölöslegesen megkavarják a dolgokat)

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 13:48:31

@synthesizer: Éppen azért, mert diktatórikus arra költ presztízs okokból kifolyólag, amennyit szinte nem szégyel.

A KNDK félkész hotelja?

en.wikipedia.org/wiki/Ryugyong_Hotel

synthesizer 2009.07.21. 13:50:08

@molnibalage: Én egyetértek. De nem ez dominálja a médiát. A Kínai építkezések hatalmas médiavisszhangot kaptak (negatív, pozitív, mindegy).

Félreértés ne essék, én a mostani kutatásokat is nagyon fontosnak találom, csak másokat nem érdekel annyira. ennyi.

bioLarzen 2009.07.21. 13:50:33

Az lehet, hogy te nem adod fel, én viszont, mint emlékezhetsz, feladtam. Ez a fajta "vita" nem az én terepem.

bio

synthesizer 2009.07.21. 13:51:54

@molnibalage: Azért egy-két holdraszállást csak összehoztak a demokratikus Egyesült Államokban, nemde?

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 13:53:28

@synthesizer: Mennyire nagyot? Pár elejtett hír volt, bár akkor már alig néztam TV-t, szóval én nem vagyok releváns. Netes itt attól függ, hogy mit találsz, hogy merre barangolsz.

synthesizer 2009.07.21. 13:53:45

@bioLarzen: Akkor az mondd el milyen fajta "vita" a te tereped? Az előbb felsoroltam pontokba szedve, mindenféle indulat nélkül, milyen lehetséges vitapontjaink lehetnek. Ennél többet nem tudok tenni annak érdekében, hogy értelmesen vitázzunk.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 13:54:13

@synthesizer: Nem arról van szó, hogy lehetetlen. Akkor Hidegháború volt. Most nincs. Akkor telt rá. Most nem.

synthesizer 2009.07.21. 13:55:41

@molnibalage: Folyamatos media coverage volt az olimpia előtt. Mindegy erről nincsenek számadataim, szóval ok, legyen, hagyjuk ezt a pontot.

Tehát szerinted nem működnek a presztízsberuházások? Most már nem értem pontosan mit cáfolsz.

synthesizer 2009.07.21. 13:59:01

@molnibalage: Telik, vagy nem telik, mindegy, mert nem arról beszéltem, hogy most rögtön ide nekem a Marsraszállást.

Ez az eredeti kommentem:

"Az a baj, hogy az űrutazás elvesztette a varázsát. Tele van a földközeli űr mesterséges cuccokkal, mindig van kint ember a világűrben. kütyük futkároznak a Marson. Egyre kevesebben néznek meg egy kilövést. Nincs már inger.

Ezt pedig sehogy máshogy nem lehet megváltoztatni, mint egy új, ambíciózus kalanddal. Ennek HATALMAS jelentősége lenne. Az egész természettudományos élet és oktatás nyerne. Vajon hány fiatal választott mérnöki pályát, miután a Holdra lépni látta az asztronautákat?

Új hősők kellenek."

Ezzel egyetértesz vagy sem? Ha nem, nem, csak nem arról vitatkozunk amit eredetileg felhoztam

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 13:59:55

@synthesizer: Mit értesz "működik" alatt? Technikailag vagy pénzügyileg?

Egy Apolló program vagy marsprogram soha nem lehet profitot termelő valami. Technikailag működhet, a célt képesek elérni.

Pekingre is két hétig figyelt a világ. Aztán ennyi. Ha nekik ez megért 40 milliárdot. Én éreztem, hogy az egész csak egy nagy kirakat. Nagyon érződött rajta a "mi most megmutatjuk, ha törik, ha szakad".

Az ausztrál olimpia hangulata teljesen más volt. Nem propagandaesmény volt. Jó volt nézni, jó volt áltélni.

bioLarzen 2009.07.21. 14:01:36

synthesizer,
a számba adtál mondatokat, véleményt, következtetést tulajdonítottál nekem, amiket sosem írtam/mondtam/tettem. Ez már eleve érdekes. Mikor megkértem, támaszd alá, egy elhajlással más irámyba indultál. Olyan érveket hoztál fel, amik nem válaszolnak az enyéimre. EZ a fajta vita nem az én terepem. Úgyhogy, engedelmeddel, utoljára bejelentem, hogy feladtam, győztél. Jüöhet a következő vitapartnered. Sok sikert.

bio

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 14:01:57

@synthesizer: Nem tudom, mert nincs adat arról, hogy a holdraszállás hány mérnököt "termelt".

Engem speciel a katonai repülés "nevelt" ki. Mást az autók. Szóval nem kell ehhez ilyen grandiózus program. A mindennapokban megtapasztalható működő műszaki megoldás kellene. Pl. ha a MÁV helyetett valami más lenne és 200-zal robogó vonat lenne, az is elindít valamit az emberben szerintem...

synthesizer 2009.07.21. 14:02:03

@molnibalage: Nem, presztízs szempontjából. Épp ez a lényeg. Nem pénzügyi nyereség, hanem propaganda (hogy nyersen fogalmazzak)

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.21. 14:04:13

Néhányan jelezték, hogy hibásan hivatkoztam a Hold felszínének jó fényvisszaverőképességére. Igazuk van, a Holdfelszín albedoja elég kicsi. Ennek ellenére persze igaz, hogy ez a fény bőven elegendő az árnyékokban lévő tárgyak derítésére.

A szöveget javítottam a cikkben:

"A Hold felszínéről visszaverődő fény ad derítést a tárgyak napárnyékban levő részeinek."

Köszönöm az építő kritikát!

synthesizer 2009.07.21. 14:07:29

@bioLarzen: Konkrét példákat lehetne?

Ráadásul igyekeztem tisztázni a főbb vitapontokat, felajánlottam a vita folytatását ezek alapján (tekintve hogy valószínűleg mindketten félreértések alapján "vitatkoztunk"). Nem tudok már mit kitalálni. Azt mondod szádba adok dolgokat, erre megpróbálom tisztázni mi volt a félreértés, mi a pontos álláspontod. Mindezt pontokba szedve.

De még mindig nem adom fel. Oké legyen, elfogadom, hogy olyan dolgokat tulajdonítottam neked, amit nem gondoltál/állítottál. Viszont akkor tisztázhatnánk, pontokba szedve, miben értünk egyet és miben nem... Vagy nem vagy hajlandó kompromisszumra?

synthesizer 2009.07.21. 14:11:05

@molnibalage: Én ezzel nem értek egyet. Az internet csodálatos dolog, még is alig páran érdeklődnek utána. Azért mert már a mindennapok része.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.21. 14:13:25

@synthesizer: Nem értem, hogy hogyan definiálod az Internet iránti érdeklődést.

synthesizer 2009.07.21. 14:16:02

@molnibalage: A technológiai hátterére, működésére, történetére. A használata természetesen más tészta.

bioLarzen 2009.07.21. 14:16:07

Abszolút laikus kérdés - dehát, laikus vagyok, milyet kérdezzek :)

Szóval: az, hogy hold milyen fényesnek látszik a földről, függ attól, milyen az albedoja (melyet, ha jól értem, a köznapi ember nagyjából annak vesz, hogy milyen a hold "fényvisszaverő" képessége)?

bio

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.21. 16:14:11

@bioLarzen: ugyebár azt írtam eredetileg a cikkben, hogy nagy a Hold fényvisszaverő képessége, de ez tényleg nem igaz. Azonban elmondom, hogy miért emlékeztem rosszul.

Nemrég hallottam egy riportot egy hozzáértővel - elő kéne szedni a pontos forrást -, aki arról beszélt, hogy a holdi pornak milyen érdekes tulajdonságai vannak. Ő mondta, hogy az egyik érdekesség, hogy a porszemcsék nem annyira szétszórják a rájuk eső fényt, sokkal inkább a beesés irányába verik vissza (csakúgy, mint a cikkemben is említett retroreflektorok). Telihold esetén a Föld majdnem a Nap és a Hold között áll. A Napból a Holdra érkező fényt, a holdpor visszaveri a Nap, tehát a Föld fele. Ezért a telehold fényesebb, mint aminek az albedojából számítva kellene lennie. Ugyanis az albedoérték átlagos érték, a holdpor pedig irányítottan veri vissza a fényt.

Tehát kicsi a fényvisszaverő képessége a Holdnak, de mivel zömében a megvilágítás irányába veri vissza ezt a kevés fényt, ezért fényesebbnek tűnik, mint "kellene" lennie. Ennek megfelelően persze amikor nem a megvilágítás irányába esik a Föld (mondjuk első negyedben), akkor a Hold megvilágított része sötétebbnek tűnik, mint amennyi az albedo alapján számítható. Azért, mert ebben az esetben nem felénk veri vissza a fényt a holdpor.

Mindez konkrét számokkal: Az első és a harmadik negyedben - amikor a Holdnak épp 50% van megvilágítva, a fényessége csak 8%-a (tehát nem fele) a telehold fényességének.

Remélem, most jól emlékeztem, és nem írtam teljes hülyeséget!

Ray  · flavors.me/raymund 2009.07.21. 16:26:09

@bioLarzen: kérlekszépen én vagyok rajta :D

Szipor 2009.07.21. 16:34:15

@molnibalage: Nem kell lebecsülni a kinaiakat. Sok emberrel es hatalmas nyersanyag tartalékokkal rendelkeznek. Ha a kereskedésüket esetleg elválasztják a US dollártól, akkor nagy bajban lesz az USA.

Szipor 2009.07.21. 16:48:22

@Cpt. Flint: Mielőtt a megjegyzésemet tettem, én is megnéztem a Wikipediát. Amugy jó volt az érvelés, de kicsit pontatlan volt a megfogalmazás, és erre hivtam volna fel a figyelmet.

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.21. 16:53:13

Most látom, hogy Cpt. Flint már adott linket információhoz, ami gyakorlatilag azt magyarázta el, amit most fentebb írtam:

jeff.medkeff.com/astro/lunar/obs_tech/albedo.htm

bioLarzen 2009.07.21. 17:46:25

Köszi még egyszer.

bio

bioLarzen 2009.07.22. 08:29:42

Azt hiszem, a kommentözön hivatalosan is behalt :)

bio

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2009.07.22. 09:53:46

@synthesizer: Most erre mit monjdak? És speciel leszartam a kínai propagandát. A kínai olimpiát úgy rendezte kína, hogy a beszállítók Y százaléka keményen külföldi. Magyar magmutatták, hogy szervezni képesek és mással prímán "megrendezették".

A nyitó és záróünnepély műsora az más tészta, de techikai szempontból...

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.22. 11:33:36

@bioLarzen: Őszintén szólva nem volt elképzelésem arról, hogy hazánkban mennyien kételkednek a holdraszállásban. Volt egy gyanúm, hogy jópáran vannak, akik tulajdonképpen szépen elfogadják a holdraszállást is, meg az annak tagadásáról szóló gondolatokat egymás mellett. Nem igazán ütköztetik az álláspontokat. Nekik írtam a cikket.

Aztán itt is előkerült néhány levelezőtárs, akik a kemény maghoz tartoznak. Őket nyilván nem győzöm meg.

A Sas meg amúgy már másfél napja leszállt, tehát a téma elvesztette aktualitását :)

Ray  · flavors.me/raymund 2009.07.22. 12:14:21

A kételkedők szerintem azt sem hisziek el, hogy egyáltalán létezik a Hold :D:S:DDD

bioLarzen 2009.07.22. 21:09:43

A következő nagy bumm a műholdraszállás lesz :)

bio

csakb 2009.07.23. 17:25:30

Gratula a posthoz!

Van még egy gyakori érv az injekciósok részéről, miszerint miért nem készülnek képek a leszállások helyszíneiről. Nos, végre ott melózik az LRO a Holdnál, és el is készültek az első, méteres felbontású képek:

www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/apollosites.html

bioLarzen 2009.07.23. 21:15:15

Photoshop. Egyértelmű :D :D :D

bio

Nyaligátor · http://autostat.hu/technikai-szotar 2009.09.25. 11:47:05

Imádom az ilyesmit. Szóval egy olyan projectben, amiben több MILLIÓ ember vett részt, mindenki hallgatott, egyként hazudtak és semmi nem szivárgott ki.
Persze.

Baldrick68 2019.07.21. 22:23:46

Aki szkeptikus annak ajánlom a gépek a holdon c. sorozatot abból is az utolsót ami a holdjáróval foglalkozik (By. Pavlics Ferenc).
youtu.be/_NvoxY7C07E

Azt mindenki tudja, hogy a hold misszió a ruszkik és az amcsik közötti farok méregetésről szólt.
Először nagyra törő álmaik voltak az amcsiknak (pl. MOLAB) de a költségek szó szerint csillagászatiak voltak és a végén maradtak a holdjárónál.
Namármost ha kamu lett volna az egész projekt, akkor simán bekamuzhatták volna az elég MOLAB-os projektet is és nem kellett volna elkaszálni a későbbi küldetéseket hiszen a filmstúdió nem olyan drága.

Felmerül a kérdés, hogy akkor most mi a frásznak akarnak visszamenni?

Most akkor egy kis KONTEO.
Az biztos, hogy az amcsik nem hülyék. Tuti nem fognak dollár milliárdokat eltapsolni, hogy néhány KONTEO hívőnek megnyugtassák a lelkét és elhozzanak még párszáz kiló követ.

Annak se lenne sok értelme, hogy obszervatóriumot építsenek hiszen erre van a Hubble meg az utódai.

Annak sem lenne sok értelme, hogy akkor innét indítsák el a Mars expedíciót.
Sokkal olcsóbb buli földkörüli pályán összerakni egy ilyen űrhajót és feltankolni minthogy bónuszként még el is menni a holdig és oda cuccolni mindent. Ezért 1kg rakományt a holdig vinni most se olcsó buli.

Évekkel ezelőtt olvastam róla, hogy a hold túlsó oldalán az évmilliárdok alatt rengeteg Hélum 3 izotóp halmozódhatott fel amelyet a napszél vitt oda. Állítólag ez az anyag remek üzemanyag lenne a fúziós erőművekbe és aki ilyet birtokol, annak kb. korlátlan energiaforrása van.
Én inkább arra tippelek, hogy ott van olyan ásványi anyag amit még a horror szállítási költségek miatt is érdemes kitermelni.

Baldrick68 2019.07.21. 22:31:23

@Nyaligátor:
Ja nekem is a kedvencem.
Több százezer ember vett részt a projektben amelyeknek 80%-a civil, ráadásul ezek elszórva dolgoztak a világ minden pontján.
Ennek ellenére nem szivárgott ki a nagy titok. :D

Csak úgy hozzávetőlegesen.
Az Amcsi atom program esetében mindent bevetettek a titoktartás érdekében. Full cenzúra mindenhol még az atom szót se lehetett leírni. A tudósok egy szögesdróttal körbevett táborban melóztak a sivatag közepén, mindenhol őrök meg katonai felügyelet.
Ennek ellenére Sztálin előbb tudta, hogy Los Alamosban hogyan halad a meló mint az Amcsi elnök. :D :D

Na ezek után nem kevés kétkedéssel fogadom az olyan konteókat, hogy el lehet titkolni egy ilyen csalást.
Arról az egyszerű tényről nem is beszélve, hogy akkor a ruszkikkal élet halál versenyben voltak. Ha valamit simliskednek az amcsik a ruszkik biztos világgá kürtölik.

Írj nekünk! Kövess minket!

Kövess a Twitter-en 

Melléfogott az asztrológusod? Nem találsz már helyet az ágyadnak a földsugárzástól? Össze-vissza forog az Egely- kereked? Nem használt a macskádnak a homeopátiás bogyó?

Írd meg nekünk:
blog (kukac) szkeptikus.hu

Utolsó kommentek

  • Kovacs Nocraft Jozsefne: @tesz-vesz: Higgadj már le, mert még agyvérzést kapsz. (2022.08.08. 20:46) Összeomlik a civilizációnk?
  • tesz-vesz: @Kovacs Nocraft Jozsefne: eléggé hitvány embernek tűnsz. te minek írsz? minek írsz bármit is? nem ... (2022.08.08. 20:20) Összeomlik a civilizációnk?
  • Kovacs Nocraft Jozsefne: @tesz-vesz: Ahhoz, hogy én mit írok vagy nem írok ide, kizárólag a blog gazdájának van köze. Nek... (2022.08.02. 01:46) Összeomlik a civilizációnk?
  • tesz-vesz: @Kovacs Nocraft Jozsefne: eléggé zavarosnak tűnsz, izzadsz? 3x-ra kérdezem: láttál te már termél... (2022.08.01. 15:09) Összeomlik a civilizációnk?
  • Szindbad52: Nyilván sok problémával nézünk szembe a civilizáció jelenlegi helyzetésben de sajnos van két dolog... (2022.07.29. 14:02) Összeomlik a civilizációnk?
  • Utolsó 20

Híreink

Nincs megjeleníthető elem

Fórum

Nincs megjeleníthető elem

Címkék

akupunktúra (2) áldoktor (1) álhírek (1) állampolgári tudomány (1) alternatív medicina (23) áltudomány (37) antibiotikum (1) apollo (1) aromaterápia (1) ásványok (1) asztaltáncoltatás (1) asztrológia (6) atomenergia (2) attila domb (1) átverés (14) aura (2) béky lászló (3) bioenergetika (5) biofoton (1) biológia (2) biologika (1) bioptron (2) biorezonancia (5) biotechnológia (8) boszniai piramisok (3) bulvár (1) butaság (7) bűvészet (9) callahan (1) cam (1) chemtrail (3) civilizáció (1) clairvoyance (1) cod tea (5) confirmation bias (1) covid-19 (1) criss angel (1) csalás (4) csillagászat (6) cunami (1) darwin (5) demarkáció (1) diéták (1) douglas adams (1) dr. csabai zsolt (2) dr. csabai zsolt phd (1) echo tv (1) ECSO (1) egely (2) egészség (36) egészségnap (2) éghajlat (1) einstein (3) elektroszmog (1) életmód (4) energia (1) eric pearl (1) értem (3) érvelés (1) etnográfia (1) étrend kiegészítő (6) eugenika (1) evolúció (21) ezóbióökó (7) ezotéria (27) fakír (1) fals pozitív (1) fekete mágia (2) felmelegedés (2) fenntarthatóság (1) filozófia (12) finnugor (1) fizika (13) fogyasztóvédelem (12) földönkívüliek (2) földsugárzás (3) gelencsér andrás (1) gender (1) glifozát (1) gondolkodás (6) grafológia (2) grapefruit (3) grapefruitmag (1) grape vital (3) gyermeknevelés (1) gyógynövények (2) gyógyszerek (1) gyógyszeripar (1) HAARP (1) hagyományos kínai orvoslás (3) hamisítás (3) hétköznapi bölcsesség (1) hipotézis (1) hold (2) holokauszt (1) homeopátia (22) horoszkop (3) humor (7) idegtudomány (1) ideomotoros (1) idősek (1) india (1) influenza (1) ingyenenergia (4) integratív medicina (2) intelligens tervezés (12) james randi (3) japán (1) járvány (2) járványtagadás (1) jeti (1) jövőbelátás (2) jövőbelátók egyháza (1) jövőbe látás (2) józan ész (4) kanálhajlítás (2) kapcsolatteremtő gyógyítás (1) kígyóolaj (1) kísérlet (3) kiválasztott (4) klímaváltozás (7) klub (89) konferencia (9) kongresszus (10) könyv (13) koplalás (1) környezetvédelem (1) koronavírus (4) közgazdaságtan (2) közlekedés (1) kozmológia (2) kreacionizmus (2) kristályok (1) kritika (1) lászló ervin (2) lebuktatás (1) légköroptika (1) lenkei gábor (1) levitt (1) lifewave (2) lottó (1) lúgosítás (1) magfúzió (1) mágia (1) mágnes (5) magyar őstörténet (4) magyar történelem (3) marketing (3) mars (4) matematika (3) média (6) megerősítési torzítás (5) mellrák (1) mentalizmus (3) mesterséges intelligencia (1) meteor (1) mobiltelefon (1) mta (4) művészet (1) nasa (2) nyelv (6) nyílt levél (1) oktatás (4) oltásellenesség (3) oltások (2) önámítás (1) online kísérlet (3) orgon (1) örökmozgó (5) orvostudomány (12) őssejtfokozó (1) összeesküvés elmélet (5) otthonszülés (1) paleolit étrend (1) pálmalevél (1) pályázat (1) pandémia (1) parafenomén (3) parajelenségek (6) paródia (1) PCR (1) phenomenon (2) podcast (1) pozitív gondolkodás (1) prána (2) probiotikum (1) proving (1) pszí (5) pszichiátria (1) pszichológia (1) racionalitás (1) radiesztézia (3) rák (8) randi (3) rendezvény (13) rezsicsökkentő (1) richard dawkins (2) sci fi (3) seti (1) spiritizmus (2) steorn (1) sugárzás (3) számmisztika (3) székesfehérvár (2) szekta (1) szellemidézés (3) szerencse (1) sziget (5) szkeptikus (21) szólásszabadság (1) találmány (4) tantra (1) táplálkozás (5) távgyógyítás (2) technológia (14) telekinézis (1) telepátia (1) televízió (5) teremtés (3) teremtéstan (2) természetgyógyászat (28) termográfia (1) tesztek (3) történelem (14) tudomány (31) tudományos módszer (2) tudománytörténet (1) turizmus (1) ufo (5) új germán medicina (2) űrhajózás (2) uri geller (8) űrszonda (3) vágó (6) vakcinák (2) vallás (2) villanyóralassító (1) vita (1) vízautó (2) Wikipédia (3) x akták (1) Címkefelhő

Creative Commons

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása