Szkeptikus blog

A Szkeptikus Társaság tagjainak közös blogja

Energiamegmaradás és szentségtörés

„A nagy igazságok eleinte mindig szentségtörésnek tűnnek” – ezzel a G. B. Shaw-idézettel jelentetett meg majd' három évvel ezelőtt a The Economist című brit gazdasági lapban egyoldalas hirdetést a Steorn nevű ír cég. A szent tehén a fizika energiamegmaradási törvénye lenne, a nagy felfedezés pedig – újfent – egy ingyenenergia-termelő gép.

Steorn hirdetés

A Shaw-idézet természetesen frappánsan alkalmazható számtalan esetben. Ilyen például a heliocentrikus (Nap központú) világkép bevezetése a geocentrikus (Föld központú) helyett, vagy akár a tér- és időképünket gyökeresen átalakító relativitáselmélet kidolgozása. Azonban jelentősen félreérti Shaw-t az, aki úgy gondolja, hogy ezek szerint minden „istenkáromlás” közelebb visz minket az igazsághoz.

Sean McCarthy, a Steorn ügyvezető igazgatója elmondása szerint a cég biztonsági kamerarendszereket telepített, és ezekhez keresett hatékony energiaforrásokat. A próbálkozások során olyan készüléket sikerült előállítaniuk, amely 100%-osnál nagyobb hatásfokkal működik, azaz több energiát lehet belőle kinyerni, mint amennyit befektetünk. A megvalósítástól függően a hatásfok 180 és 400% között lehet.

Mindez ismerős sztori. Itt jönne az, hogy a terméket itt-és-itt lehet megvenni, meg hogy a nagy cégek elnyomják őket bla-bla-bla... Ha így lenne, akkor nem is érne meg az egész még egy blogbejegyzést sem! Azonban a Steorn meglepő módon nem akar eladni nekünk semmit – legalábbis egyelőre. Mi van akkor a háttérben valójában?

Gondolhatnánk azt, hogy nem átvert kis végfelhasználókon, hanem nagypénzű befektetőkön akarnak nyerészkedni. Vagy szimplán csak reklámcélra használják a nagy felhajtást többi – valós – termékük forgalmazásához. Valójában azonban úgy tűnik, hogy tényleg meg vannak győződve arról, hogy valami rendkívülibe botlottak. És – bár az esélyeik hihetetlenül kicsik – esetleg tényleg igazuk van!

Az energiamegmaradás tétele

Mi is a helyzet ezekkel a modern örökmozgókkal, ingyenenergia-gépekkel? Sok „felfedező” inkább marketingfogásként használja az „ingyenenergia” kifejezést. Nem állítják, hogy eszközeik a semmiből állítanak elő energiát, hanem hogy egy ismeretlen vagy szokatlan energiaformát alakítanak át használható energiává. Leggyakoribb feltételezett energiaforrásuk az úgynevezett vákuumenergia. A vákuumenergia fogalmát a kvantumelmélet alapján vezették be, és alapvetően azt a meglepő felismerést jelzi, hogy még a teljesen üres – még fotonoktól is mentes – vákuumhoz is rendelhető egy bizonyos energiamennyiség, és ez az energia befolyással van bizonyos kvantumfolyamatokra. Ha egy készülékkel ezt az energiát sikerülne mondjuk elektromos energiává átalakítani, akkor természetesen a készülék nem sértené az energiamegmaradás tételét.

Egy évszázaddal ezelőtt egyszer már úgy tűnt, hogy el kell dobni az energiamegmaradás tételét. Akkor a Curie-házaspár azt tapasztalta, hogy bizonyos anyagok láthatóan folyamatosan, egyenletes mértékben bocsájtanak ki energiát – mintha a semmiből termelnék azt. Később felismerték, hogy mindez az energia az atomok bomlásából származik, így megszűnt a probléma. Az energia egy új formáját fedezték fel. Azóta, ha az energiamegmaradás tételét felhasználják, tesztelik, akkor ezt az energiafajtát is bevonják a számításokba. Ma már természetesen termelünk hasznosítható elektromos energiát az atomenergia megcsapolásából, és ezt nem tekintjük az energiamegmaradás sérülésének.

Hasonló lenne a helyzet, ha egy új típusú energiaforrást tudnánk bevonni – például a vákuumenergiát. Bár a vákuumenergia elvben átalakítható más típusú energiává egyszeri, egyirányú átmenetben, folyamatos, zárt ciklusban történő energiatermelésre eddig nem sikerült felhasználni. A jelenleg elfogadott elképzelés szerint a vákuumenergia eloszlása makroszkopikus szinten eléggé egyenletes. Ez olyan, mintha a vízienergia kihasználását fontolgatnánk, de egy síkságon lennénk, ahol nincs magasabb és alacsonyabb potenciálon lévő víztömeg. Minden azonos energiájú – ezzel nem lehet munkát végezni. Azt, hogy ilyen környezetben lehetetlen folyamatosan energiát kicsatolni, a termodinamika második főtétele fogalmazza meg (az első az energiamegmaradás tétele).

Amint látjuk, az energiamegmaradás tétele nem vezethető le valamilyen más, biztos alapokon álló természeti törvényből. Ez egy tapasztalati törvény, amely újra és újra igazolást nyert. Nem szabad azt gondolni azonban, hogy ezt az elvet csupán néhány laborkísérlet támasztja alá. Nem csak laborkísérletek, hanem a mindennapi technológia is áttételesen igazolja az energiamegmaradás tételének helyességét. Ekkora tapasztalati anyag mellett nem várható, hogy „normális” körülmények között tapasztalnánk sérülését.

A bemutató

A Steorn akkor tűnt ki az ingyenenergia-gépekkel üzletelő kóklerek közül, amikor 2006 végén felhívást tettek közzé, amelyben független szakértőket kerestek az úgynevezett Orbo technológiájuk értékelésére, majd 2007. július 4. és 13. között nyilvános bemutatót hirdettek meg a londoni Kinetica Múzeumban.

Mindez szokatlannak tűnt az általában titkolódzó, információt ki nem adó önjelölt feltalálókhoz képest. 2006 végén néhány hét alatt ötezren regisztráltak a Steorn weboldalán. Ezekből a jelentkezőkből választották ki a 22 tagú vizsgálóbizottságot, amelynek feladata a Steorn állításainak pártatlan megvizsgálása lett volna.

Ezek után július 4-én érthető várakozás előzte meg a bemutató megnyitását, amelyet az Internet segítségével online is terveztek közvetíteni. Természetesen túlnyomó többségben voltak a kritikus, szkeptikus hangok, de a Steorn szokatlan megközelítése médiaszempontból legalábbis bejött. Azonban a bemutatóból semmi sem lett! A Steorn hivatalos közleménye szerint a kiállítandó szerkezett beüzemelése közben váratlan problémák merültek fel. Az elsődleges problémát a kiállítóterem reflektorainak hőhatása okozhatta, majd a meghibásodott alkatrészek lecserélése során további hibák merültek fel. A közlemény szerint a következő hetekre igyekeztek új időpontot kitűzni, de erre az elmúlt két évben végülis nem került sor.

A hírek szerint eredetileg egy súlyt emelgető verziót szándékoztak kiállítani, aztán mégis inkább egy forgó változat mellett döntöttek. Gondoltak még egy villanyégőt tápláló verzióra is, de úgy gondolták, hogy az ahhoz szükséges ide-oda menő drótok esetleg a csalás látszatát keltenék a szakemberekben.

Orbo technológia

Nyíltság ide, nyíltság oda, nagyon keveset tudunk arról, hogy vajon hogyan is termel több energiát a Steorn szerkezete, mint amennyi a működtetéséhez szükséges. A szűkszavú elméleti ismertetés szerint speciális pályán mozgó, és egymással ezért bonyolult módon kölcsönhatásba lépő állandómágnesek alkotják a szerkezet alapját. Régebben hasonlóan bonyolult pályákon mozgó súlyokkal próbáltak örökmozgókat létrehozni. A Steorn most hasonlóval kísérletezik, csak nem a Föld gravitációját, hanem állandómágnesek mágneses terét felhasználva.

Az ismertető szerint a Steorn nem törődik azzal, hogy a tudomány ismeretei szerint ilyen módon nem lehet többletenergiát kinyerni. Ők kigondolnak valamit, megépítik, módosítanak rajta, próbálkoznak és így tökéletesítik berendezéseiket. Ezzel alapvetően nincs is semmi gond. Azonban ha az elméletek alapján semmi esély nem látszik arra, hogy valamit el lehessen érni, akkor a kísérletezgetések teljesen vaktában történhetnek csak, így a siker esélye elenyésző.

A Steorn kutatói azonban úgy vélik, hogy van egy vezérfonaluk. Más feltalálókhoz hasonlóan ők is úgy hiszik, hogy a fizikusok elméleteiket, megállapításaikat csak nagyon egyszerű kísérletek alapján állították fel, amelyekben a próbatestek csak egyenes vonalú, egyenletes mozgást végeztek. Ők azonban állításuk szerint éppen olyan megoldáson dolgoznak, ahol a mágnesek egymáshoz képest változatos görbe páyákon, nemcsak gyorsulva, de időben változó gyorsulással (beleértve természetesen a negatív gyorsulást, a lassulást is) mozognak, így ezekre a fizika megmaradási törvényei nem feltétlenül teljesülnek.

Hivatkoznak Emmy Noether kilencven évvel ezelőtt felállított tételére is. Ebben a német származású matematikusnő matematikailag bizonyítja, hogy ha a fizikai rendszerekre meghatározott feltételek teljesülnek, akkor abból egyenesen következik bizonyos mennyiségek, mérőszámok (energia, impulzus, elektromos töltés stb.) megmaradása. A Steorn kutatói szerint az ő rendszereikre nem teljesülnek a kívánt feltételek, ezért az energiamegmaradás sem várható bennük.

Azonban ez a feltételezésük majdhogynem gyerekes tévedéseket tartalmaz. A fizikai elméletek természetesen nem csak egyenes vonalú, egyenletes vagy egyenletesen gyorsuló mozgásokra igazak. Noether tételéből egyértelműen következik, hogy az Orbo alkatrészeinek technológiailag esetleg bonyolultnak tűnő, de valójában még mindig egyszerű mozgásai esetén az energia bizony megmarad. A Noether-tétel rávilágít arra, hogy a tudomány szerint elvileg elképzelhetőek olyan rendszerek, amelyekre nem teljesül az energiamegmaradás (vagy az impulzus vagy az elektromos töltés megmaradásának) tétele, de ezen rendszereknek olyan tulajdonsággal kell rendelkezniük, amely minden valószínűség szerint sokkal váratlanabb, idegenebb, mint a Steorn szerkezete. Amennyiben az Orbóban ténylegesen csak állandómágnesek változó gyorsulású mozgásáról van szó, akkor az a rendszer teljesíti a Noether-tétel feltételeit, ezért abban az energiának meg kell maradnia. Ha nem marad meg, akkor vagy nem azon az alapon működik a szerkezet, mint amit állítanak (hisznek), vagy hibás Noether matematikai levezetése.

Ok, de működik-e?

Valójában csak azért boncolgattuk az elméleti hátteret, mert a Steorn is hivatkozik rá, bár csak érintőlegesen. Mindenesetre ha említenek egy olyan fontos tudományos tételt, mint a Noether tétele, akkor szükségesnek tartjuk megvizsgálni, hogy releváns-e a hivatkozás, vagy csupán a tudományosság látszatát kívánják kelteni egy ismert tudományos elv említésével.

Mindenesetre roppant érdekes volna, ha kiderülne, hogy az Orbo tényleg működik. Természetesen érdekes, mert égetően szükség volna új, tiszta, olcsó energiaforrásra. Másrészt viszont hihetetlen fontos volna a tudomány szempontjából is. Hol, miért nem teljesülnek a megoldásban azok a feltételek, amelyek a Noether-tétel alkalmazásának szempontjából alapvetőek? Mivel a Steorn szerint a hatás igen nagy (180-400% hatásfok, azaz az energiamegmaradás tétele nagyon látványosan sérül), valamint a készülék végülis nem túl bonyolult (minden valószínűség szerint leírható, modellezhető matematikailag), minden esély meglenne rá, hogy valami fundamentálisat fedezzenek fel a természet szerkezetével kapcsolatban.

Azonban ha tévedés (vagy csalás) a feltételezés a 100%-nál magasabb hatásfokról, akkor minden összeomlik. Ahogy már tárgyaltuk, egyáltalán nem tűnik valószínűnek, hogy egy ilyen típusú szerkezet kívül essen a felismert törvények határán. Ha nincs effektus, akkor „eset lezárva”; a Noether-tétel és az energiamegmaradás tétele továbbra is érvényben marad.

Emlékezzünk azonban arra, hogy két évvel ezelőtt a Steorn felkért független szakértőket állításai vizsgálatára! Az elmúlt időben gyakorlatilag semmit nem lehetett hallani erről a munkáról, de idén június 24-én a csoport (a zsűri, ahogy nevezik) egy közleményt adott ki:

2006. augusztusában az ír Steorn cég hirdetést adott fel a The Economist lapban, bejelentve, hogy egy „olyan technológiát fejlesztettek ki, amely ingyenes, tiszta és folyamatos energiát termel”. A témában jártas szakértőket kerestek, akik egy „zsűrit” alkotva megvizsgálhatják állításaikat.

Huszonkét független tudóst és mérnököt választott ki a Steorn e zsűri felállítására. A zsűri az elmúlt két évben megvizsgálta a társaság által rendelkezésre bocsájtott bizonyítékokat. A zsűri egyhangú véleménye szerint a Steornnak nem sikerült igazolnia állítását, hogy energiát termelne készülékük. Ezért a zsűri felfüggeszti munkáját.

A zsűri tagjai között a területet képviselő tudósok, mérnökök voltak mind Európából, mind Észak-Amerikából az iparból, egyetemekről és kormányzati laboratóriumokból. A tagokról a  http://stjury.ning.com/ weboldalon lehet további információt szerezni.

R. I. MacDonald
a Steorn-zsűri elnöke  

Azt gondolhatnánk, hogy akkor ezzel végül is pont került a dolog végére. Legyünk jóhiszeműek: mérnökök, üzletemberek egy csoportja azt hitte, hogy rátalált valamire, ami a jelenlegi tudományos ismeretekkel ugyan szembenáll, de mégis működik. Felállítottak egy független szakemberekből álló vizsgálóbizottságot, és nyílt demonstrációkat terveztek. Azonban a demonstrációkat végül is nem sikerült megtartaniuk, a vizsgálóbizottság meg egyértelműen negatív állásfoglalással zárta munkáját. Mi következik most? Belátják, hogy tévedtek és sok év munkája pocsékba ment? Kétlem!

A jövő

Még ha eredetileg jóhiszeműséget is tételeztünk fel a Steorn vezetőitől, szakembereitől, ez az a pont, ahol az érintettek az áltudományból (a tévedésből) szép lassan átcsúsznak a csalás térfelére. Most már elképzelhetetlen, hogy nem ismerték fel tévedésüket. És mégis. A Steorn vezetői inkább elfelejtik a sikertelen múltat. Szakmailag nem, de üzletileg tanultak. Ha nem sikerül igazolni az állításainkat, akkor kezdjük el a forgalmazást! Megpróbáltuk a hivatalos, nehezebb utat, nem sikerült – most jöjjön a könnyebb!

A cég vezetője szerint idén befejeződtek a hosszadalmas R&D (kutatási és fejlesztési) munkálatok és megkezdődik a forgalmazás. Még mintha keresnének 300 mérnöki céget, mérnököt, akiket valamiféle végső tesztekbe vonnának be, de én úgy látom, hogy ez már a tudományosság látszatának is feladása. Nem sikerült laikusok előtt demonstrálni, aztán nem sikerült 22 felkért szakember előtt igazolni az energiatermelést. Most még jön valami maszatolás 300 „partnerrel”, aztán jöhet az üzlet.

Úgy tűnt, hogy egy különleges eset kerekedik ki a Steorn-sztoriból. Mintha a feltalálókban, üzletemberekben meglett volna a szakmai, tudományos tisztesség minimuma. Aztán mindebből semmi se lett. Most gondolkodhatunk újból: az elejétől kezdve átverés volt, szokatlan reklámkampány, vagy a megszokott önbecsapás?

 Ajánlott források:

Steorn
A független zsűri nyilatkozata
How Free Energy Works – A Steorn elmöke beszél az Orbo technológiáról.
Steorn Orbo Device: First Video of the Device – ez a videó állítólag a Steorn készülékének egyik változatát mutatja be.
Videótalálatok A „Steorn” kifejezésre a Youtube-on.

A bejegyzés trackback címe:

https://szkeptikus.blog.hu/api/trackback/id/tr511225970

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Álompolgár 2009.07.27. 07:56:06

És tud valaki valamit az Egely féle örökmozgó pályázatról, amiről valamikor a Szkeptikus blog is írt?

szkeptikus.blog.hu/2008/10/29/palyazat_az_ufomagazinban

Most valami újabb pályázatot hirdettek ugyanott Energetikai pályázat II. címmel:

www.ufomagazin-net.hu/hun/index.php

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.27. 08:10:06

Härtlein Károly felhívására februárban Egely elvállalta, hogy 2010 februárjáig elkészít egy "részben vízzel hajtott autót":

www.ambro.hu/?page=ujdonsag&lang=hun&id=21

Kár, hogy továbbra is mellébeszélés van a témában! A vízbefecskendezéses technológia során az energiaforrás természetesen továbbra is a benzin, a kis mennyiségű víz csak bizonyos paramétereket javít - miközben másokat ronthat.

A "vízautó", amelyről olyan sokat beszélnek, és írnak a vizet, mint energiaforrást említi.

Ne tessék maszatolni!

Joco74 2009.07.27. 08:20:24

A feeeeeenébe... úgy látszik, hogy az első körben nem sikerült nyertest hirdetni. :)

Szilágyi András 2009.07.27. 08:28:23

@Álompolgár: Haha, ezzel a Mylow-féle motorral szép kis öngólt rúgtak, a mylowmagnetmotor.com címre hivatkoznak, ahol meg nagybetűkkel virít: HOAX! Damillal pörgették...

Álompolgár 2009.07.27. 08:53:26

@Szilágyi András: Nana, az alábbi oldalon olvasható, hogy Mylow szándékosan tett a későbbi videóiba elemeket, amelyeket le lehet leplezni. Azért tette, mert megfenyegették, hogy ha nem teszi, akkor baja lesz neki is, meg a családjának is. Tehát Mylow először kiszivárogtatta a motor létezését, és ezt később már csak úgy lehetett eltussolni, hogy hoaxnak állítják be. Pedig ugyebár nem is az.

Egy összeesküvéselmélet ugyebár nem cáfolható meg :)

pesn.com/2009/05/28/9501545_Jose-E-Concepcion_aka-Mylow_magnet-motor_Hoax/

A megkérdezettek negyede gondolja, hogy Mylowot megfenyegették a MIB-ek:

www.99polls.com/poll_66061

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.27. 08:55:17

Azért érdekes, hogy mintha a STEORN más pályát járna be. Vajon ők tényleg azt hiszik, hogy találtak valamit? Mikor fordul át a tudatalatti önbecsapás tudatos megtévesztésbe?

ment_a_lista 2009.07.27. 09:00:55

Felháborító! A szkeptikus társadalom nem hisz az ingyen energiában. Saját szememmel láttam, hogy az utcánkban egy fickó ingyen energiával (free energy) működtette a gyalugépet. (Igaz, később jött az ÉMÁSZ és keményen elmeszelte.:-)
Komolyan, ha valaki az energiamegmaradás tételét akarja cáfolni (ami persze nem tilos), akkor brutálisan alátámasztott, kőkemény bizonyítékokkal kell, hogy előrukkoljon. Legkisebb, legenyhébb "maszatolás" irányába mutató jel hiteltelenné tesz bármely próbálkozást.

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.27. 09:25:40

Mindenesetre írtam az Ufómagazinnak:

---

Tisztelt Szerkesztőség!

Az Ufómagazin weboldalán olvasható hír egy újabb energetikai pályázatról. Ebben melegen hivatkoznak egy Mylow nevű egyén permanens mágnesmotorjára. A hivatkozott weboldalon azonban az olvasható, hogy Mylow motorja átverés volt.

Gondolom nem hoax készítésére kívánják felkérni olvasóikat!

A hír korrekcióját szívesen olvasnánk a Szkeptikus Blogban: szkeptikus.blog.hu/2009/07/27/steorn

Üdvözlettel!
Hraskó Gábor
Szkeptikus Társaság

Álompolgár 2009.07.27. 09:28:35

@Hraskó Gábor: Érdekel, hogy korrigálnak-e, vagy fenntartják állításukat, hogy Mylow motorja működőképes.

ern0 · http://linkbroker.hu/ 2009.07.27. 09:31:07

Az a vicces, hogy ez a sztori akár 100 éve is megtörténhetett volna, szóról szóra. Arra gondolok, hogy newtoni léptékű fizikával operál, ahol nagy meglepetések már nem várhatók. Bár nem értek hozzá, de úgy látom, manapság már az atomfizikában sincs igazán nagy rejtély, ahol még van keresnivaló, az a vizsgálhatatlanul kicsi és a "kozmikus mértékben" nagy (fekete lyukak pl.) méretek területe.

Ezek meg itt mágnesekkel variálnak, mint a békeidőkben. Ha valami "szubatomi" történettel álltak volna elő, még akár komolyan is lehetett volna venni őket, de így...

2009.07.27. 11:02:55

Talán nem csak nyelvészkedés (bár néha az sem árt);
istenkáromlás =blaszfémia
szentségtörés =sacrilegium (profanity).

Lehet hogy túlzok,de egy ilyen blogon fontos a pontosság :-).

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.27. 11:53:24

@méhészborz: nem túlzol :) Valahogy úgy gondoltam, hogy a magyarban inkább a "szentségtörés" szó illik arra, hogy valaki azt állítja, hogy nem állja meg a helyét az energiamegmaradás tétele.

De meggyőzhető vagyok.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2009.07.27. 20:45:34

"Azt, hogy ilyen környezetben lehetetlen folyamatosan energiát kicsatolni, a termodinamika második főtétele fogalmazza meg (az első az energiamegmaradás tétele)."
Mivel wmiki még nem érkezett meg:
miért pont a második lenne igaz, mikor az első is megdőlt? :)

"A Steorn hivatalos közleménye szerint a kiállítandó szerkezett beüzemelése közben váratlan problémák merültek fel."
Lecserélték a kínai műszerparkot? :)

Láttam már komoly pénzeket gazdát cserélni ilyen mágneses csodagépekkel, de működni még egyet se...

"Mindenesetre roppant érdekes volna, ha kiderülne, hogy az Orbo tényleg működik. Természetesen érdekes, mert égetően szükség volna új, tiszta, olcsó energiaforrásra."
Akkor nagy baj lenne, mert akkor senkit se érdekelne az energia hatékonysága, tehát ész nélkül használnák, ha kell, ha nem. Visszacsatolnák és kapnának egy rendszer, amit csak a kinyert energia tart stabilan. Ezért, amikor nem kell az energiát el kell disszipálni belőle. Ha tömegesen használnának nagy teljesítményű ilyen eszközöket, komoly termikus környezet szennyezést okozna...

Nebameg 2009.07.28. 07:04:18

@Lord_Valdez: Ez bizony komoly problémát jelentene egy 400%-os hatékonysággal dolgozó rendszerben:))) Még szerencse, h nem létezik ilyesmi. "Természetesen érdekes, mert égetően szükség volna új, tiszta, olcsó energiaforrásra" Erre valóban szükség lenne, de hogy jó lenne-e, az egyáltalán nem biztos......... Kicsit olyan, mint a 10 000 dolláros atombomba, ha létezne, egy cseppet sem lenne jobb hely a világ tőle.

Donor 2009.07.29. 16:10:50

@Nebameg:
Energia már most is korlátlanul rendelkezésünkre áll, csak nem nagyon tudjuk használni.
Ugye napelem, szél és vízerőművek is ingyen kapják az energiát mégsem dőlt össze a világ.

Az hogy mindig lesz korlátos erőforrás ami behatárol minket az olyan alap igazság mint az energia megmaradás. Jelenleg az energia a korlátozó tényező, ha az nem lesz akkor a földterület, ha az sem, akkor majd más korlátoz minket.

Nebameg 2009.07.29. 17:50:05

@Donor: Ez ugyan igaz. De ez egyelőre a nagyok játéka, mert marha sok pénzbe kerülnek. Ilyen-olyan okokból, túlságosan olcsóvá, nem a közeljövőben fognak válni. Bár az energia kétségtelenül ingyé van, csak drága kinyerni.

Hraskó Gábor · http://xaknak.hrasko.com 2009.07.29. 17:56:59

@Nebameg: Miért, a kőolaj nem ingyé van? Az is csak kinyerni drága.

tetra · http://unsigned.freeblog.hu/ 2009.07.31. 14:23:07

Kőolajhoz nem fér hozzá mindenki és az véges mennyiségben áll rendelkezésre, csak ennyi a különbség.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2009.07.31. 19:54:55

@tetra:
A nap is. Jön, kb. 1kW/m^2 és slussz. A szél, a folyó szintén. Viszont egy 400%-os hatásfokú, visszacsatolt energiagenerátor, az már döfi. Annak csak a konstrukció szabhat gátat.

tetra · http://unsigned.freeblog.hu/ 2009.08.02. 18:55:45

Nana. Ez nem ugyanaz a végesség. A kőolajból mennyiségileg véges van, a Nap négy milliárd éve meg gyakorlatilag végtelen. Bár a dyson gömb nem valóság, de a nap energiatermelése is gyakorlatilag végtelen.

Nebameg 2009.08.04. 16:09:43

@Hraskó Gábor: Ingyé van, naná. Csak nem mindenkinek, sőt a legtöbb országnak marhára nincs ingyen. Kinyerni nem is olyan túl drága, kb 5-7 USD/hordó. Persze nem a Brent-olajnál:))

fuhur 2009.08.06. 18:48:42

Nem kell ezen sokat rágodni, majd ha elkezdik árulni a készterméket venni egyet és megmérni a hatásfokát. Türelem, ha tényleg kitaláltak valamit azt megtudjuk mi is.

rattacha 2009.09.24. 11:02:45

Khm... Érdekes ötletem támadt a cikktől. Nem volt időm végiggondolni, inkább leírom hátha egy jó kis beszélgetés indulhat belőle. Szóval gimis korunkban szinte mindannyian láttuk a Tacoma híd összeomlását. Na, ez ugrott be a "speciális pályán mozgó mágensekről". Hogy ha gerjesztenénk valaminek a rezgését, akkor ott nem lehetne nagyobb munkát végeztetni a gerjesztett tárggyal, mint amit a rezegtetésébe befektetünk? Gyanúsan nem, de most jól leülök a sarokba és ezt körberágom, mert tetszik az ötlelt, mégha a sajátom is :D

rattacha 2009.09.24. 11:06:00

Körberágtam, nem lehet, de az ötlet aranyos. Így a kutatót éjszakája előtt én fel is dobnám egy-két helyen beszélgetés témának. Jól van, na. Elfogult vagyok. De tényleg tetszett az ötlet...

Gegő Géza 2017.07.04. 18:31:03

Elég régen volt az utolsó bejegyzés!
Most olvastam el és nagyon nem tetszik, hogy a nagy tudású emberek ingyenenergia-termelő gép megnevezést használnak!
Olyan tényleg nem lehet, az nincs! Mert a külső energia betáplálása nélkül egy áramot termelő gép sem az égből potyogna, annak előállítása is befektetett pénzt és munkát igényel!
Ez olvasható:
" A szent tehén a fizika energiamegmaradási törvénye lenne, a nagy felfedezés pedig – újfent – egy ingyenenergia-termelő gép."

Az energia-kutatás úttörője, kétségkívül valaha élt legnagyobb szakértője és tudósa, Nikola Tesla írta:
" Elérkezik majd az idő, amikor nem kell (nagyfrekvenciás váltóáram segítségével )
továbbítani az energiát. Abszolút, nem lesz szükség az energia szállítására . Gépeinket néhány generáció múlva olyan energia fogja hajtani , amely az univerzum minden pontjában rendelkezésre áll. De ez az ötlet nem új. Anteus csodás legendájában már megtalálható, aki a földből merítette az erejét. A térben mindenhol energia van. Satatikus vagy kinematikus ez az energia ? Ha statikus, akkor kár reménykednünk, ha azonban kinetikus, akkor csak idő kérdése, hogy az ember mikor fogja megoldani,hogy szerkezeteit közvetlenül a természet kerekéhez kapcsolja. "
"A feltaláló 1943-ban halt meg, az a néhány generáció pedig időközben éppen esedékessé vált…"
"Nikola Tesla: A vezeték nélküli energia forradalmasítani fogja a világot, 1934. július."
Talán ez vagy a következő generáció lesz az amely a szerkezeteit közvetlenül a természet kerekéhez tudja kapcsolni?

Ha ez megtörténik majd Magyarországon, egy Magyar ember részéről, akkora Szkeptikusok örömmel fognak erről közleményt kiadni?

Azt gondolom, hogy ha Orffyreus a gépeinek működését nem tartotta volna titokban akkor már Robert Mayer 1842-ben nem publikálhatta volna az energia megmaradás törvényt!
Bár Newton hallott a szerkezetről, de valamiért nem keltette fel az érdeklődését?
Sajnos Tesla is figyelmen kívül hagyta, nem akarta megfejteni Orffyreus titkát.
Talán Tesla is másként gondolkodott volna már ha akkor megfejti és még több találmánya lenne amik az embereket szolgálhatná, gondolom én.

Megjegyzem még, hogy én 2011. decembere óta nem tartom már a természet törvényének az energia megmaradás törvényét!
Nem lehet a természet egyik törvény és a fizika alaptörvénye, szerintem!
www.facebook.com/groups/411752528855161/

Írj nekünk! Kövess minket!

Kövess a Twitter-en 

Melléfogott az asztrológusod? Nem találsz már helyet az ágyadnak a földsugárzástól? Össze-vissza forog az Egely- kereked? Nem használt a macskádnak a homeopátiás bogyó?

Írd meg nekünk:
blog (kukac) szkeptikus.hu

Utolsó kommentek

Híreink

Nincs megjeleníthető elem

Fórum

Nincs megjeleníthető elem

Címkék

akupunktúra (2) áldoktor (1) álhírek (1) állampolgári tudomány (1) alternatív medicina (23) áltudomány (37) antibiotikum (1) apollo (1) aromaterápia (1) ásványok (1) asztaltáncoltatás (1) asztrológia (6) atomenergia (2) attila domb (1) átverés (14) aura (2) béky lászló (3) bioenergetika (5) biofoton (1) biológia (1) biologika (1) bioptron (2) biorezonancia (5) biotechnológia (8) boszniai piramisok (3) bulvár (1) butaság (7) bűvészet (9) callahan (1) cam (1) chemtrail (3) clairvoyance (1) cod tea (5) confirmation bias (1) covid-19 (1) criss angel (1) csalás (4) csillagászat (6) cunami (1) darwin (5) demarkáció (1) diéták (1) douglas adams (1) dr. csabai zsolt (2) dr. csabai zsolt phd (1) echo tv (1) ECSO (1) egely (2) egészség (36) egészségnap (2) éghajlat (1) einstein (3) elektroszmog (1) életmód (4) energia (1) eric pearl (1) értem (3) érvelés (1) etnográfia (1) étrend kiegészítő (6) eugenika (1) evolúció (21) ezóbióökó (7) ezotéria (27) fakír (1) fals pozitív (1) fekete mágia (2) felmelegedés (2) filozófia (11) finnugor (1) fizika (12) fogyasztóvédelem (12) földönkívüliek (2) földsugárzás (3) gender (1) glifozát (1) gondolkodás (6) grafológia (2) grapefruit (3) grapefruitmag (1) grape vital (3) gyermeknevelés (1) gyógynövények (2) gyógyszerek (1) gyógyszeripar (1) HAARP (1) hagyományos kínai orvoslás (3) hamisítás (3) hétköznapi bölcsesség (1) hipotézis (1) hold (2) holokauszt (1) homeopátia (22) horoszkop (3) humor (7) idegtudomány (1) ideomotoros (1) idősek (1) india (1) influenza (1) ingyenenergia (4) integratív medicina (2) intelligens tervezés (12) james randi (3) japán (1) járvány (2) járványtagadás (1) jeti (1) jövőbelátás (1) jövőbelátók egyháza (1) jövőbe látás (2) józan ész (4) kanálhajlítás (2) kapcsolatteremtő gyógyítás (1) kígyóolaj (1) kísérlet (3) kiválasztott (4) klímaváltozás (7) klub (89) konferencia (9) kongresszus (10) könyv (13) koplalás (1) koronavírus (4) közgazdaságtan (2) közlekedés (1) kozmológia (2) kreacionizmus (2) kristályok (1) kritika (1) lászló ervin (2) lebuktatás (1) légköroptika (1) lenkei gábor (1) levitt (1) lifewave (2) lottó (1) lúgosítás (1) magfúzió (1) mágia (1) mágnes (5) magyar őstörténet (4) magyar történelem (3) marketing (3) mars (4) matematika (3) média (6) megerősítési torzítás (5) mellrák (1) mentalizmus (3) mesterséges intelligencia (1) meteor (1) mobiltelefon (1) mta (4) művészet (1) nasa (2) nyelv (6) nyílt levél (1) oktatás (4) oltásellenesség (3) oltások (2) önámítás (1) online kísérlet (3) orgon (1) örökmozgó (5) orvostudomány (12) őssejtfokozó (1) összeesküvés elmélet (5) otthonszülés (1) paleolit étrend (1) pálmalevél (1) pályázat (1) pandémia (1) parafenomén (3) parajelenségek (6) paródia (1) PCR (1) phenomenon (2) podcast (1) pozitív gondolkodás (1) prána (2) probiotikum (1) proving (1) pszí (5) pszichiátria (1) pszichológia (1) racionalitás (1) radiesztézia (3) rák (8) randi (3) rendezvény (13) rezsicsökkentő (1) richard dawkins (2) sci fi (3) seti (1) spiritizmus (2) steorn (1) sugárzás (3) számmisztika (3) székesfehérvár (2) szekta (1) szellemidézés (3) szerencse (1) sziget (5) szkeptikus (20) szólásszabadság (1) találmány (4) tantra (1) táplálkozás (5) távgyógyítás (2) technológia (13) telekinézis (1) telepátia (1) televízió (5) teremtés (3) teremtéstan (2) természetgyógyászat (28) termográfia (1) tesztek (3) történelem (14) tudomány (30) tudományos módszer (2) tudománytörténet (1) turizmus (1) ufo (5) új germán medicina (2) űrhajózás (2) uri geller (8) űrszonda (3) vágó (6) vakcinák (2) vallás (2) villanyóralassító (1) vita (1) vízautó (2) Wikipédia (3) x akták (1) Címkefelhő

Creative Commons

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása