Szkeptikus blog

A Szkeptikus Társaság tagjainak közös blogja

A boszniai piramisok

Egy olvasónk hívta fel figyelmünket arra a híresztelésre, hogy Boszniában, bizonyos, piramisnak látszó képződményekben magyar rovásírást találtak. Ennek kapcsán leltünk rá Brian Dunning írására, amely a Skeptoid.com oldalon jelent meg, s amelyet alább a szerző engedélyével Pálfi Zoltán fordításában közlünk, magyar vonatkozású információkkal is kiegészítve azt.


 

Bosznia belsejében, egy Visoko nevű kis faluban, Szarajevótól mintegy 25 km-re északnyugatra található a világ legnagyobb és legősibb piramisa.

Vagy legalábbis úgy néz ki. Ókori piramisok amúgy nem ismeretlenek Európában: egy kisebbnek a maradványa áll Franciaországban, kettő található Görögországban és egy további Olaszországban. Nem sokkal nagyobbak egy háznál, és egyáltalán nem hasonlítanak Egyiptom vagy Latin-Amerika masszív építményeihez. Az a kijelentés tehát, miszerint Boszniában olyan piramis áll, melyhez képest mindegyik eltörpül, felettébb meghökkentő.

A világ 2005 októberében figyelt fel a piramisra, amikor Semir Osmanagić, egy Egyesült Államokban élő bosnyák, aki egyébként egy jól menő fémmegmunkáló műhely tulajdonosa, bejelentette felfedezését. A Visočica nevű domb Visoko déli végén fekszik, s noha a növényzet teljesen befedi, két oldala felől határozottan piramis jellegű, erről bárki meggyőződhet, ha Google Earth-ben megnyitja ezt a fájlt. Három dimenzióban nézve látható, hogy két teljes oldala meglepően sima, köztük jól kivehető éllel. E két oldalnak, úgy tűnik, majdnem négyzet alapja van. Az oldalak szinte pontosan északra és keletre néznek. Megnézve ezt az 1973-as távlati képet, bár az egyiptomiaknál kissé zömökebbnek tűnik, Visočicát egyáltalán nem őrültség piramisnak nézni.

A boszniai Nap Piramisa, 1973

Ha viszont jobban megnézzük a domb hátoldalát, az már közel sem emlékeztet piramisra, hanem simán beleolvad a Visočica környéki dombok vonulatába. Ez az oka annak, hogy miért mindig ugyanonnan fényképezik Visočicát – egyedül onnan nézve látványos.

Osmanagićot sokan támadják, és szinte biztos, hogy a régészek kuncognak a háta mögött. Visočica eddig is ismert lelőhely volt: a domb tetején egy Visoki nevű középkori erődöt tártak fel, és nemzeti műemlékké nyilvánították. Az erőd római romokra épült, melyek alatt az illír törzsek emlékei rejtőznek. A piramist keresve Osmanagić beleásott e romokba, kiváltva a régésztársadalom felháborodását, így sokan követelik ásatási engedélyének visszavonását. A Régészek Európai Szövetsége (European Association of Archaeologists) hivatalos nyilatkozatot tett közzé, melyet hét európai ország régészszervezetének elnöke, ill. igazgatója írt alá, kijelentve:

Mi, Európa hivatásos régészei határozottan tiltakozunk az ellen, hogy a boszniai hatóságok támogatják a Visoko környéki dombokon folyó úgynevezett „piramis”-projektet. E ténykedés a gyanútlan nagyközönség rosszhiszemű megtévesztése, és semmi keresnivalója az igazi tudományok között. Olyan szűkös forrásokat pazarolnak így el, melyeket sokkal inkább a valódi régészeti örökség megóvására kellene fordítani, egyúttal eltereli a figyelmet Bosznia-Hercegovina régészeinek mindennapos gondjairól.

Egyértelműen kirajzolódtak tehát a frontvonalak, s mindkét fél önmagát tekinti az igaz tudomány képviselőjének. Mivel Osmanagić állítja, hogy rendkívüli felfedezést tett, a bizonyítás is az ő kötelessége. Vizsgáljuk hát meg bizonyítékait szkeptikus szemmel!

Osmanagić úgy hivatkozik Visočicára mint a Nap Piramisára. Állítása szerint ez csak a völgyben található öt piramis egyike, a többi négy lenne a Hold, a Sárkány, a Föld és a Szerelem piramisa. Egyikük sem hasonlít piramisra, egyszerű dombok: miből gondolja Osmanagić, hogy ősi építmények?

Osmanagić létrehozta a Régészeti Park: Boszniai Nap Piramisa Alapítványt, hogy adományokat gyűjtsön kutatásaihoz, melyeket jórészt saját jelentős vagyonából fedez. Az alapítvány megbízta egyik tagját, Dr. Amer Smailbegovic geofizikust, hogy a terület elérhető hőtérképei alapján termikus eltérések után kutasson. Olyan helyeket keres, melyek éjjel gyorsabban hűlnek, nappal pedig gyorsabban melegszenek környezetüknél. E módszer alapján Smailbegovic beszámolójában kilenc piramis azonosítását jelentette be, melyből öt a Visočica völgyében fekszik. Sem Smailbegovic, sem Osmanagić nem adott kielégítő magyarázatot arra, hogy egy ember alkotta piramis miért rendelkezne ezzel a tulajdonsággal, de mint kiderült, jó ok van rá, hogy így legyen. Az egyiptomi és latin-amerikai nagy piramisok környezetük legmagasabb pontjai, és ha Smailbegovic hőképeit domborzati térképekkel hasonlítjuk össze, kiderül, hogy (mily meglepő) általában a legmagasabb pontok (dombtetők, hegygerincek, piramisok, bármi) mutatják a legalacsonyabb hőtehetetlenséget. Ha Smailbegovic észre is vette e nyilvánvaló egyezést, beszámolójában nem említi. Ha a kívánt végeredményhez keresünk igazoló bizonyítékot, szinte borítékolható, hogy megfelelő eredményt kapunk.

Osmanagić bizonyítékként említi a piramisokat összekötő kiterjedt alagútrendszert is, melynek kijáratai a piramisok tetején nyílnak. Ha igaza van, mindez csakugyan érdekes, de állításával ellentétben a dombokat nem rokonítja a világ más piramisaival, mivel azokban nem találtak hasonló alagútrendszert. Egy alagútról videót is mellékelt, ugyanakkor ez az egyetlen eddig talált járat, mindössze 300 méteres, és Visočikától 3 km-re található. Akár egy régi tárna is lehet, de ez még kérdéses (a környéken a római időktől kezdve bányásznak szenet, vasat és rezet). Ami viszont biztos: semmi bizonyíték nincs arra, hogy az alagút folytatódna akár Visočica, akár Osmanagić bármely más dombja felé. Az alagúthálózat létét nyilvánvalóan olyan régi, helyi szájhagyományból merítette, mely szerint gyermekek bementek az egyik dombba és egy másik tetején jöttek ki. Ennyit az állítólagos „alagúthálózatról”. Ha létezik is ilyen, sosem bukkantak rá, nemhogy felderítették volna.

További bizonyítékkal szolgálna Harry Oldfield, a New Age energiakristályok és az aurafényképezés lelkes rajongója. Olyan felvételeket készített Visočicáról, melyeken a színeket digitálisan felcserélte; e módszernek a tudományosan hangzó „polikontrasztos interferenciafényképezés” nevet adta, és szerinte „az energiamezők valós idejű mozgóképét” mutatja meg. Technikailag a színek helyettesítése csak a látványt módosítja, nem változtat azon, hogy a kamera csak vizuális adatokat rögzít. Osmanagić, aki valamilyen okból Oldfieldet Dr. Oldfieldként emlegeti, a videót elemezve a következőket állítja

... Az energiamezők függőlegesek, szemben a természetes dombokkal, ahol vízszintesek. Ellentétben a természetes jelenségekkel, melyeknél az energiamezők mozdulatlanok, ezek az elektromágneses mezők pulzálnak és nem egyneműek. A boszniai Nap Piramisa úgy viselkedik, mint egy hatalmas energia-akkumulátor, mely folyamatosan nagy mennyiségű energiát sugároz. Ez a híres perpetuum mobile, mely valamikor a távoli múltban kezdte meg működését, és azóta megállás nélkül üzemel.

A felvételről látszik, hogy Oldfield hamisszínes videóján a fényes rézsűk az égen különböző színű sávokként jelennek meg. Annak magyarázataként, hogyan választotta ki a helyettesítő színeket, Oldfield azt mondja: „Néhány távolbalátó és misztikus adottsága segített abban, hogy kifejlesszek néhány megfelelő szűrőt, melyek képesek megmutatni, amit ők látnak.” Aki megérti a színcserék jelentését, az maga is megítélheti, hogy Oldfield videója érvényes bizonyítékként szolgál-e arra, hogy Visočicát emberkéz alkotta.

Osmanagić visočicai ásatásai főleg olyan objektumokra irányulnak, melyek kiterjedt, kézzel rakott utaknak, falaknak és tereknek tűnnek, köztük azokra is, amelyek szabályosan egymásra rakott ősi betontömböknek látszanak. Bár e struktúrák látványa igen megdöbbentő, a geológusokat mégsem hatotta meg. A látszólag szépen burkolt felületről meggyőzően mutatták ki, hogy természetes képződmény. A helyi geológusok ezt a rétegsort, amely szerte a környéken előfordul, Lašva-sornak hívják. E rétegzetben található a megszokott módon összetömörült anyag, melyet Osmanagić tévesen mesterséges betonnak vélt. Hasonló vagy még lenyűgözőbb struktúrák világszerte előfordulnak.

Osmanagićnak megvannak a támogatói, és valójában nem ő volt, aki a konglomerátumot betonként azonosította. E tudományos felfedezésnek szánt bejelentést Osmanagić alapítványának igazgatótanácsa tette; e tanács lényegében abból a mintegy 50 emberből áll, akik 2008-ban részt vettek az első Boszniai Piramisok Nemzetközi Konferenciáján. Az alapítvány időnként külföldi tudósokat is csoportjuk tagjaként nevez meg. Osmanagić nyilatkozta egyszer: 

Csapatunk külföldi tagjai között olyan tapasztalt régészek találhatók, mint Richard Royce Ausztráliából, Allyson McDavid az Egyesült Államokból, Chris Mundlinger Kanadából, Martin Aner Ausztriából.

Nézzük hát őket egyenként! Royce Richards (és nem Richard Royce) amint meglátta nevét az alapítvány honlapján mint „vezető régészét”, rögtön küldött egy e-mailt Osmanagićnak, melyben a projektet „szemfényvesztésnek” és „elfuseráltnak” titulálta. Allyson McDavid nem résztvevője a programnak, és nem régész, hanem műszaki rajzoló. Chris Mundigler az adott évet más országban, más ásatáson töltötte. Martin Aner nevét többféleképpen leírva sem találjuk az alapítvány honlapján.

Minél többet kutattam, annál több hasonló emberre bukkantam: Sead Pilav és Grace Fegan két további ilyen áldozat. De végül csak találtam egy olyan esetet, ahol az alapítvány által megnevezett tudós létezik, sőt 45 napot töltött az ásatáson: Dr. Ali Barakat Egyiptomból.

Barakatról azt írták: „Kairóból küldték, hogy segítse Osmanagić munkáját.” Amikor viszont az Archaeology Magazine c. folyóirat az Egyiptomi Régészeti Felügyelőségnél érdeklődött, a válasz egyenesen Dr. Zahi Hawasstól, a főigazgatótól érkezett: 

A boszniai „piramisok” felfedezője, Semir Osmanagić, aki szerint egy Boszna folyó melletti domb az utolsó jégkorszak vége előtt épült mesterséges konstrukció, nem szakértője a területnek. Korábbi kijelentései, miszerint a maják a Fiastyúkból vagy Atlantiszról érkeztek, minden művelt olvasó számára árulkodók. Ez a „piramis” valójában egy falu melletti lejtős domb. …Mr. Barakat, az egyiptomi geológus, aki Mr. Osmanagić-csal dolgozik, semmit nem tud az egyiptomi piramisokról. Nem a Régészeti Felügyelőség küldte, állításait nem támasztjuk alá, és azokkal nem értünk egyet.

Fontos leszögeznünk, hogy a tudományos gondolkodás alapján az alapítvány viselkedéséből nem következtethetünk megállapításainak tudománytalan voltára. Viszont okvetlenül figyelmeztető jel. És a figyelmeztető jelek egyre szaporodnak, ahogy Osmanagić igazolni próbálja elméletét. A geológia tanúsága szerint amennyiben ember alkotta építményről van szó, a létező rétegeket pontosan természetes kialakulásuk sorrendjében helyezték vissza alapjától a csúcsáig. Ez esetben tehát erősebb érvünk van az állítás megalapozottságát igazoló bizonyítékok hiányánál: Visočica maga a valós és ellenőrizhető bizonyíték arra, hogy megcáfoljuk a boszniai Nap Piramisának létét.

Brian Dunning

 


 

Magyar vonatkozású kiegészítés: az „alternatív” magyar őstörténet hívei gyakran állítják, hogy az ősi boszniai piramisokban székely rovásírással írt kőlapokra bukkantak, így beigazolódott a magyarság őshonos volta, kultúrateremtő szerepe, stb-stb. A fényképek némelyikén csakugyan láthatóak írásjelek, viszont nem derült ki pontosan, honnan származnak, az alagútból vagy a dombról. Előbbi esetben (és elfogadva, hogy valóban székely rovásírásról van szó) könnyen érthető e jelenség, hiszen, mint láttuk, az alagút több km-re fekszik a „piramistól”, és a legvalószínűbb feltételezés szerint egy középkori tárnáról van szó. Tudjuk, hogy a székelységet részben a határvidékek védelmére telepítették a középkori Magyarország végeibe; az tehát, hogy egy határvidéki bányában székely rovásírással találkozunk, nem meglepő. (Ezt igazolja az egyik írás, melynek olvasata – amennyiben pontos a megfejtés –: „veszélyes”.) Amennyiben a jelek csak hasonlítanak a rovásírásra, elképzelhető, hogy a neolit Vinča-kultúra jegyeiről van szó, de ezekről nem tudjuk, írásjegyek-e vagy valami mást szimbolizálnak. Amennyiben ezek a dombról kerültek elő, kérdéses, hogy mit kerestek ott. Akármelyik magyarázat is helytálló (és sajnos még mindig számolni kell a hamisítással), a kérdés mindenképp a régészekre és történészekre tartozik, és semmi köze a délibábos magyarkodókhoz. Befejezésül előbb egy „alternatív”, majd egy igényes linkre utalok:

Aranyi László: A boszniai piramisok (Maghar Akadémia)

Rovó: A boszniai „piramis” jeleiről és a székely írással kapcsolatos alapfogalmakról (Tudós Virtus)

Pálfi Zoltán

 

A bejegyzés trackback címe:

https://szkeptikus.blog.hu/api/trackback/id/tr261299676

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tor Salqvist 2009.08.15. 13:48:35

@bolhabetu:
"1. Mi van azokkal a képekkel, ahol 10-15 fénylő "Nap" van?"

tagoshu.cool.ne.jp/astro_photos/phenomena/leonids2001-e.html"

A meteoritokban szoktak ülni emberek?

"2. Hogy magyarázod az ESTI (!) képeken lebegő fénylő "felhőket"?"

hubblephoto.com.cnchost.com/images/full_travel_intl/full_rica_tam/moon_clouds.jpg"

Esti képről beszéltem, nem félfelhős időről.

"3. A fénylő lángcsóvában emberek (!) is ülnek középkori, ókori képeken!"

treasuregurus.com/ebay/OT/OT-MOON.JPG"

Itt a Hold az ember, s NEM A HOLDON VAN az ember. Ez egy szimpla megszemélyesítés, míg a történelmi képek, freskók VALÓS, valami miatt VALÓSNAK HITT TÖRTÉNETEKET ábrázolnak.

"Apropó, olvastatok már a japán professzor kísérletéről (a neve most nem ugrik be), aki fel akart építeni bronzkori eszközökkel,

Nem, nyilván annyira titkolták a kudarcot, hogy csak UFÓ hívők tudnak róla."

ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2004-03-26/heribert-illig-franz-lohner-a-kheopsz-piramis

1978-ban egy japán expedíció megpróbált felépíteni egy kisebb léptékű (20 méter magas) piramist. Mivel azonban kénytelenek voltak modern eszközöket is használni (sem a kövek szállítását, sem pedig a helyükre emelését nem tudták emberi erővel megoldani) kísérletük érvénytelennek számít, illetve bebizonyította egynémely elmélet hibás voltát, ráadásul még ugyanazt az esztétikai élményt sem sikerül létrehozniuk.

www.hetek.hu/fokusz/199806/faraok_oroksege_0

1978-ban egy japán kutatócsoport kísérleti céllal kisméret? piramist épített Giza mellett, de ők is kénytelenek voltak modern technikát alkalmazni, ezért eredményeik nem sokkal gazdagították tudásunkat ebben a kérdésben.

"l.yimg.com/l/tv/us/img/site/57/94/0000035794_20061116111123.jpg

Csak egy UFO lehet szkafanderben. :)"

Jellemző a liberálisokra a komoly témák bugyuta módon történő elviccelése. Azon amúgy elgondolkodtál már, hogy egy földönkívülit sem láttak még szkafanderben, s mindössze Übermensch-típusú "felvilágosult" sztereotípia, hogy ha az ember szkafanderben megy az űrbe, akkor biztosan az ufonauták is?! Nem mi vagyunk a mérték, az univerzum legfejlettebb entitásai, hiába állítják ezt egyesek nagyképű flegmasággal.

Tor Salqvist 2009.08.15. 13:59:03

@milkapista:
"Tudod mi a legfőbb különbség kettőnk között? Az, hogy engem egyáltalán nem zavarna, ha kiderülne, hogy Boszniában 10000 éves piramisok vannak. Te viszont foggal-körömmel ragaszkodsz a saját prekoncepciódhoz."

Haha, tehát szerinted nem prekoncepció a hivatalos, TV-ben mutogatott tudománynak mindent elhinni, bármit állít is. Képzeld el, a tudós is ember, érdekek, előnyök iránti vágyak mozgatják. A hivatalos tudomány tudósait egy boszniai piramis igencsak érzékenyen érintené, ténynek hazudott elméletek tucatjai dőlnének romokba.

Engem amúgy miért zavarna, ha kiderülne, hogy kamu a piramis? Nem vagyok tagja a feltáró csoportnak. Mint fentebb linkeltem, egyiptomi szaktekintélyek is emberkéz alkotta piramisnak tartják az építményt. Az, hogy benőtte a fű és a növényzet, nem jelent semmit, ahogy a háromszögű alap sem, hiába erősködött itt valamelyik vágópista-tanonc.

"10000 év alatt tudod hányféle környezeti hatás deformálhatta?!
Nem, fogalamam sincs, kérlek világosítsál föl:)"

Szél, víz, földrengés, jég.

kisszee 2009.08.15. 14:12:16

@Tor Salqvist

"www.youtube.com/watch?v=9lqW_CfGLCE&feature=related

"Biztos" photoshop."

Nem bizony, ez nem az. De nem is UFO -tól származó megmagyarázhatatlan jelenség. Rakétától származik, a rakéta hajtóanyaga és víz magasabb atmoszférákon megfagyott, ezek a megfagyott darabkák visszatükrözték a napfényt (napnyugta vagy napkelte miatt vöröses, narancssárgás színben) és a Holdfényt (szürkés, fehéres). De ennél szebb magyarázatot is talál az ember, ha googlebe bepötyögi a "rocket trail" szavakat.

Tor Salqvist 2009.08.15. 14:43:04

És a többi három videó? Az egyiken kitört valószínűleg a harmadik világháború, mivel vagy 10-15 rakéta van rajta megörökítve.

milkapista 2009.08.15. 15:07:58

@Tor Salqvist:

" Haha, tehát szerinted nem prekoncepció a hivatalos, TV-ben mutogatott tudománynak mindent elhinni, bármit állít is."
Hidd el a mádia sokkal inkább preferálja az áltudományt, mint a valódi tudományt, mert arra fogékonyabbak az emberek. Valamilyen ez pszichológia mert mindenki vágyik arra, hogy jól tájékozottnak tűnjön, de az embereknek nincs se idejük, se energiájuk(se kedvük) elmélyedni tudományos alapossággal egy témában. Sokkal egyszerűbb a "Szél, víz, földrengés, jég." szinten mozogni.

"Képzeld el, a tudós is ember, érdekek, előnyök iránti vágyak mozgatják"
Én olyat nem is állítottam, hogy a tudósoknak nem lehetnek téves prekoncepcióik. De ez a mi vitánkban(azaz, hogy piramis-e egy boszniai domb) nem oszt, nem szoroz.

"Az, hogy benőtte a fű és a növényzet, nem jelent semmit, ahogy a háromszögű alap sem, hiába erősködött itt valamelyik vágópista-tanonc."

Ezzel egyet értünk, ezér is mondtam, hogy érdemes jobban utána nézni a dolgoknak. De miért van az az érzésem, hogy te továbbra se tanulmányoztad a terület szintvonalas térképét, vagy, hogy nem vagy tisztában a külső és a belső erők "harcával", sőt még a talajszintekkel és a talajképződéssel sem?

"Mint fentebb linkeltem, egyiptomi szaktekintélyek is emberkéz alkotta piramisnak tartják az építményt."
Értem, szóval te teljesen objektíven szemléled a világot és ezt köszönheted annak, hogy csak azoknak a szaktekintélyeknek(?) a véleményét fogadod el, akik állítása(?) alátámasztja a világnézetedet. A többi meg csupa téves előfeltevéssel teli liberálbolsevikanarchistamultikultiretekklubbossatöbbisatöbbi.

Igazából te se nem érvelsz, se nem gondolkodsz(az alázatról már ne is beszéljek), csak néhány szerinted jól bevált frázist puffogtatsz minden helyzetben.

Rosszul gondoltam, hogy ebből lehet értelmes beszélgetés...
Ne haragudj de te vitaképtelen vagy(nem az amit állítasz, hanem te).

kisszee 2009.08.15. 15:12:12

@Tor Salqvist:

Kíváncsiságból fellapoztam az UFO album c. könyvet (fiatalabb koromban kaptam, 1993, Vénusz kiadó, egyik szerző: Egely György!).

A Capitolium -os eset a "tévedni emberi dolog" fejezetben található. Idézek:

"Létezik azonban egészen más vélemény is. Ezek szerint a képen látható ufókat lencsecsillogás (lensflare) idézte elő, sőt mi több, a felvétel nem 1952 -ben, hanem 13 évvel később készült. Fényképészek között köztudott, hogy különlegesen erős fény, mint például a Nap vagy villanylámpák fénye, a fényképezőgép lencserendszerén áthaladva, visszaverődik a lencsék külső és belső felületéről. Ez az optikai hatás figyelhető meg a Capitolium felett elrepülő ufók esetében is. Az "ufóalakzat" nem más, mint a Parlament épületének parkra néző balkonján levő lámpasor fénye, mely az előbb ismertetett módon tükröződik. Ennek bizonyítéka még az is, hogy a tükröződés csak bizonyos körön belül látható, és a szélek felé mind halványabb lesz."

Hangsúlyozom, ezt UFO Album c. könyvből idéztem, utolsó mondata:

"Ne hagyjuk becsapni magunkat."

milkapista 2009.08.15. 15:22:58

@Tor Salqvist:

"Haha, tehát szerinted nem prekoncepció a hivatalos, TV-ben mutogatott tudománynak mindent elhinni, bármit állít is. "
Hidd el a médiában jobban preferálják az áltudományt(tisztelet a kivételnek), mint a valódi tudományt. Mellesleg szerintem ne a TV segítségével próbálj meg tudományos igénnyel elmélyedni egy témában.

"Képzeld el, a tudós is ember, érdekek, előnyök iránti vágyak mozgatják."
Én olyat nem is állítottam, hogy egy tudósnak nem lehetnek téves prekoncepciói. De ez a mi vitánk szempontjából(azaz, hogy piramis-e egy boszniai domb) lényegetelen.

"Mint fentebb linkeltem, egyiptomi szaktekintélyek is emberkéz alkotta piramisnak tartják az építményt. "
Aha, szóval ha valakinek a véleménye alá támasztja a te elképzelésedet a világról akkor "szaktekintély", ha nem akkor "liberálbolseviknemzetvesztőmultikultiretekklubbosésatöbbiésatöbbi"

"Szél, víz, földrengés, jég."

Köszönöm, hogy ilyen szép kerek mondatban tértél ki arra amiről valójában beszélni kéne.
Miért van az az érzésem, hogy nem tanulmányoztál egy szintvonalas(vagy bármi másfajta térképet ami láttatja a domborzati viszonyokat) térképet sem, sőt, hogy nem vagy tisztában a külső és a belső erők "harcával", vagy a talajszerkezettel és a talajképződéssel sem?

Te egy rendkívűl határozott világképpel rendelkezel, és ha valaki úgyérzed támadja ezt a világképet, akkor nincs más fegyvered mint szerinted jól bevált frázisokat puffogtatni.
De nem akarok átcsapni személyeskedésbe. Egyszerűen csak fogalmazzad meg ésszerűen, hogy mit állítasz és sorold fel a bizonyítékokat amik ezt alátámasztják, valamint cáfold meg az én állításaimat. Ennyire egyszerű. nem kell semmiféle ideológiát vagy vágópistát belekeverni.

milkapista 2009.08.15. 15:24:25

de rossz az elsőt nem küldte el időben így újraírtam fejből, azt időközben látom mégiscsak elküldte:)
Mindegy a második legutolsó bekezdésében van a lényeg.

gothmog 2009.08.15. 16:13:26

@Tor Salqvist:
"Haha, tehát szerinted nem prekoncepció a hivatalos, TV-ben mutogatott tudománynak mindent elhinni, bármit állít is."

Mégegyszer:
Egyetlen elmélet -legyen az akármilyen elegáns, kerek, fantáziadús vagy izgalmas is- sem ér egy kalap szamócát sem, ha a valóság -értsd: mérési és kísérleti eredmények- nem támasztja alá.
Olyat neked -igazi- tudós nem fog mondani, hogy ez vagy az az állítás az egyetlen végső megkérdőjelezhetetlen igazság.
Segítsek, hol szokás ilyesmit állítani, vagy kitalálod magadtól?

gothmog 2009.08.15. 16:15:08

@kisszee: Erre mondják hogy "FAIL!"

Tor Salqvist 2009.08.15. 17:37:05

@kisszee:
"a felvétel nem 1952 -ben, hanem 13 évvel később készült."

Most szépen megbukott a hazudozásod, kamuzásod. Itt van néhány 1952-es újságcikk az esetről:

www.ufologie.net/press2/wilkes-barrerecord28jul1952.htm

www.ufologie.net/press/nyt22jul52.htm

"a Nap vagy villanylámpák fénye, a fényképezőgép lencserendszerén áthaladva, visszaverődik a lencsék külső és belső felületéről. Ez az optikai hatás figyelhető meg a Capitolium felett elrepülő ufók esetében is."

A lencsefény visszatükröződés látszik a radaron? :DDD

www.ufologie.net/htm/usa1952.htm

www.ufologie.net/press/nyt22jul52.htm

Viccesek ezek az izzadtságszagú kamumagyarázatok, olyanok, mint a roswelli "légballon". Kár, hogy mindegyiket 5 perc alatt meg lehet cáfolni, mint ahogy az fent is látszik.

Tor Salqvist 2009.08.15. 17:45:01

De még mutatok pár videót, had erőlködjetek. Viccesek, szórakoztatók a magyarázatpróbálkozások.

Gabonakörök:
www.youtube.com/watch?v=LNeAnOGK9og&feature=related

www.youtube.com/watch?v=_KoR2t-iM9k

www.youtube.com/watch?v=kyzkNvkGyFM&NR=1

www.youtube.com/watch?v=b08eaEijK_I&feature=related

És ezek bizony nem liberális fiatalok által nagynehezen kitaposott 2 méter sugarú szabálytalan körök, hanem bonyolult, hatalmas és hajszálpontos ábrák.

gothmog 2009.08.15. 18:10:02

mutatok egyet én is:
www.youtube.com/watch?v=l_KXhf1BI-k

2m sugarú? A méret csak a zsineg hosszától függ.

gothmog 2009.08.15. 18:11:24

A technológia igen bonyolult, deszka kell hozzá, zsinór, meg elhatározás.

kisszee 2009.08.15. 18:16:19

@Tor Salqvist:

"Létezik azonban más vélemény is.."

És, mint mondottam (bár már kételkedem, hogy ez eljut a felfogás szintjére nálad), nem az én "kamumagyarázatom" volt, DE, még mindig közelebb áll a valósághoz, mint, az, hogy csillagközi rombolók voltak. A radarra is van magyarázat, csak keresgélni kell, de én már nem fogok.

De, hagyjuk, ez a gabonakörös téma is annyira lerágott csont, már a kereskedelmi csatornák is letettek a köré írt mítoszaik hangoztatásáról. Maradjunk annyiban, hogy a világot UFO-k irányítják az Andromédáról, és valami felfedezetlen frekvencián terjesztik a liberalizmus eszmerendszerét.

gothmog 2009.08.15. 18:25:41

@Tor Salqvist:
time lapse:
www.youtube.com/watch?v=a_opN9ghPKQ

Az megvan, hogy
-mindig geometriai alakzatok
-mindig gabonatáblában, sohasem füves réten, legelőn, erdőben (na aaz valami lenne)
hmmm?

MosoMasa 2009.08.15. 18:43:04

@Tor Salqvist: Mellébeszélsz és hülyeségeket.

MosoMasa 2009.08.15. 19:03:10

@gothmog: És mindéng az aktuális trendnek megfelelősen: körök > majd összetettebb geometriák >> aztán fraktálok, mikor az volt a menő >> most "fotorealisztikus" képek, mint a tetkó divatban. :D

MosoMasa 2009.08.15. 20:32:19

@gothmog: hát az ufók is haladnak a korral! :D

Tor Salqvist 2009.08.15. 23:06:09

@magampista:
"Mellébeszélsz és hülyeségeket."

Ez az "érvek érve". Ha már túl sok a cáfolhatatlan cáfolnivaló, rendszerint ilyeneket szoktak benyögni "felvilágosulték".

"time lapse:
www.youtube.com/watch?v=a_opN9ghPKQ"

Ezek egyszerű ábrák komplexitás nélkül, jellemző a "modernista" materialistákra, hogy ilyeneket bírnak csak csinálni a 3D-s ábrák helyett. Ha majd készítenek egy ilyet este, akkor elhiszem, hogy emberkéz alkotta művek:

www.youtube.com/watch?v=LNeAnOGK9og&feature=related

A diszket tartó árnyékolt ufonautára gondolok.

"A radarra is van magyarázat, csak keresgélni kell, de én már nem fogok."

Ilyesmi a megszokott szkeptikus "magyarázat": rászállt a légy a radarra. :DDD

Tor Salqvist 2009.08.15. 23:23:30

"mindig gabonatáblában, sohasem füves réten, legelőn, erdőben (na aaz valami lenne) hmmm?"

Ismét orbitális melléfogás, itt egy réten készült ábra:

www.youtube.com/watch?v=Uyp5zpAaf6E

A réten készült medúza hosszát be is mondja a riporternő: 250 méter hosszú, 60 méter széles. A libsiporontyok ábrája mekkora? 10X10-es?

Ezek is réti ábrák:

www.youtube.com/watch?v=K2iQjZpUVkk&feature=related

Ezeket hogy csinálták? Réten a 10 centis füvet nem lehet oly könnyen legyalulni, mint a méteres búzát! A szitakötő is elég komplex ám!

Tor Salqvist 2009.08.15. 23:28:24

Apropó a Nasca Vonalakról is mondhatnátok valamit, érdekelne, hogy a "felvilágosodottak" szerint miképp csinálták őket a primitív indiánok a sivatag közepén.

alagi 2009.08.16. 01:05:17

@Tor Salqvist: Ennek a flood-olasnak nem sok ertelmet latom.
Bekiabalod itt az osszes parajelensegedet, jonnek a valaszok, hogy mi lehet mogotte (pl. erdekes volt a dogonokrol olvasni, dehat sajnos az sem misztikus egyatalan, mint most te is megtudtad), te azokat megfontolas nelkul kirohogod (Igen, mert ugyan arra van bizonyitek hogy 50 koros abrakat emberek csinaltak, de a 100 koros az mar csak UFO lehetett, minden mas kizarva.
www.youtube.com/watch?v=WcEidGaDyhA

A dogonok harmadik csillaga pedig egyszerre be is van bizonyitva meg nincs is...), aztan bekiabalod a kovetkezot. Mire valo ez? (Vagy vitassunk meg egy temat rendesen, vagy egyatalan ne.)

"miképp csinálták"

Kicsit hasonlo egybekent az ID hivok gondolkodasmodja is. _Ok_ nem ertik, tehat csak isten lehetett. ==Te nem tudsz rajonni hogy csinaltak, tehat csak az UFOk lehettek.

Tom Benko 2009.08.16. 01:22:50

Engem csak egyvalami érdekelne: Minek csinálna egy fejlett földönkívüli civilizáció mindenféle ábrákat a réten/gabonaföldön/egyében? Valahogy a kettő kicsit ellentétes egymással. Vagy csak én érzem így? Douglas Adams jut eszembe.

Szilágyi András 2009.08.16. 08:47:00

@Tor Salqvist: Érdeklődj itt: www.circlemakers.org
Lehet tőlük céges logót is rendelni, csináltak is már párat.
Kiadtak egy könyvet is:
www.strangeattractor.co.uk/fieldguide/

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2009.08.16. 09:49:03

@Tom Benko:
Engem meg az érdekelne, hogy ha a bennszülöttek nem voltak képesek felülről megnézni az ábrát, akkor mi értelme a földönkívülieknek úgy kommunikálniuk, hogy készítenek egy olyan ábrát , amit utána a bennszülöttek nem tudnak elolvasni.

gothmog 2009.08.16. 09:57:52

@Tor Salqvist: "Ismét orbitális melléfogás, itt egy réten készült ábra:"

Ki kell ábrándítsalak. Az is gabona. Tudod, a búza nem sárgán születik. Ez úgy van, hogy mielött megérik, zöld színű. (látod a traktornyomokat, ugye?)

"nem liberális fiatalok által nagynehezen kitaposott 2 méter sugarú "
"A libsiporontyok ábrája mekkora? 10X10-es?"

A firefox-logo 70m átmérőjű volt, és néhány linux-geek kocka hozta össze.

"Ezek egyszerű ábrák komplexitás nélkül, jellemző a "modernista" materialistákra"
Mindegyik körvonalakból és egyenesekből áll. Ahol nem -lásd a medúza csápjait- ott nem is "szép szabályos".
Kört hogy csinálunk? Mérőzsinór egyik végét rögzítjük, másikkal körbejárunk.
Egyenest hogy csinálunk? Kifeszítünk egy zsinórt. Az megvan, hogy ez a két módszer a körző és a vonalzó?
Általános iskolai geometria megvolt? Szögek, osztókörök, ellipszisek, stb szerkesztése 1db körzővel és 1 (esetleg 2) db vonalzóval?

"Ez az "érvek érve". Ha már túl sok a cáfolhatatlan cáfolnivaló"
Mondja ezt az, akinek az egyetlen érve, hogy aki mást mond, az "libsi".

gothmog 2009.08.16. 10:04:47

@Szilágyi András: Jah, előbb kellett volna a circlemakers oldalára kattintanom. Óriásmedúza, mi? Azon sírnak, hogy a BBC mekkora kárt próbál a nyakukba varrni miatta.

MosoMasa 2009.08.16. 10:05:59

@Tor Salqvist: Drága barátom! Nem volt itt érvelés részemről, mert nincs mire.
Nincs mit érvelni egy olyan emberrel, akinek az összes "bizonyítéka", tudása fellelhető a youtube-n, aki nem lát a szemével, nem hall a fülével, aki nem gondolkodik, mit nem mondjak: fundamentalista és dogmatikus.
Egyébként láthatólag te magad vagy az, aki a nem tetsző hozzászólásokat és annak íróját erősen személyeskedő jellegű jelzőkkel illeti - ugyi mint utolsó "érv".
Elmélkedj el ezen és szakadj le a youtube-ról, hátha megnyílik a világ előtted.

milkapista 2009.08.16. 10:19:11

@Tor Salqvist:

Nagyon sajnálom, hogy az én két-elismerem viszonylag hosszú- írásomra nem reagáltál:(

Nézd itt az a kérdés, hogy ember alkotta piramis-e egy(vagy 5) boszniai domb. Ezt kéne megbeszélni, de te láthatóan elintézed annyival, hogy "Szél, víz, földrengés, jég."
Ne haragudj de ennél kicsit bővebben kéne kifejteni.

Te iszonyatosan felületesen szemléled a világot, és ha valaki kicsit el akar mélyedni a részletekben az egyből libsi.

Nos, ha már személyeskedés:
Én nem vagyok se libsi, se anarchista, se ateista. De akár hihetnék a medvedisznóemberben is az akkor se befolyásolná, hogy piramis-e egy boszniai domb.

Szóval egy jótanács: Próbálj meg a konkrét problémára fókuszálni és ne rögtön egy egyetemes összeesküvéselméletből levezetni arra a konkrét problémára a megoldást.

Utoljára kérdezem képes vagy-e mindenféle mellébeszélés nélkül előadni mik az érveid arra, hogy piramis Visocica és megcáfolni az én előztő hozzászólásaimban felsorolt érveimet?

gothmog 2009.08.16. 10:35:55

@magampista: na most aztán már senki se mossa le rólatok kettőtökről, hogy nem ugyanaz a személy.

@Tor Salqvist:
"A réten készült medúza"
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/oxfordshire/8080315.stm

"They said it was "beautiful" but the flattened crops were now "useless" and the damage would cost about £600."

-persze önismétlés, de muszáj ideírnom: FAIL!

MosoMasa 2009.08.16. 10:45:55

@gothmog: Hihi, magunknak válaszolgatok! :D
Amúgy nincs semmi bajom, a hangok is megmondták!

milkapista 2009.08.16. 11:02:09

@magampista:

Persze, hogy nincs semmi bajod, de ezt mondom már mióta...:)

milkapista 2009.08.16. 11:09:14

Amúgy, milyen érdekes, hogy pont minap beszélgettem erről valakivel, aki szerint a liberalizmus nem egy rossz dolog, de fel kell hozzá nőni. És jelenleg a magyar társadalom még nem érett rá. Én ezzel kénytelen vagyok egyetérteni. Perpillanat a liberalizmus valóban csak ártana ennek az országnak.

suburru 2009.08.16. 12:26:15

Számítottam rá, h lesznek reakciók a boszniai "piramisokra", de h kevesebb mint 1 hét alatt a 250-et verdesi a hozzászólások száma... :)

Mindazonáltal jó lenne visszatérni a boszniai táj kérdéséhez. Egy hazai eset jut róla eszembe: két amatőr újabb kelta települést vélt felfedezni a Gellért-hegyen, és megkeresték Szabó Miklóst, a nemzetközi hírű keltológust (az ELTE volt rektora). Ő kiment a helyszínre, megnézte a nyomokat, majd így szólt: "Uraim, gratulálok! Önök megtalálták a Gellért-hegyet!" :))
Tehát nem szabad lebecsülni Osmanagic érdemeit: munkálatai megerősítették, h tényleg van egy domb Visoko mellett!

milkapista 2009.08.16. 12:53:47

@suburru:

"Mindazonáltal jó lenne visszatérni a boszniai táj kérdéséhez."

Pontosan ezt írtam én is 10:19-kor. Amit Osmanagic csinál az nem régészet, hanem geológiai feltárás. Vicces nézni, hogy vigyáznak a "leletekre". Még sárga szalaggal is körbekerítik:) A tömeg meg ott nézi lélegzetvisszafojtva:)

A liberalizmust csak Tor Salqvist kapcsán hoztam fel(nem is reagált rá senki).

MosoMasa 2009.08.16. 12:55:24

@milkapista: Igen, ide vezetne a liberalizmus.... ;)

milkapista 2009.08.16. 13:15:00

@magampista:

"Igen, ide vezetne a liberalizmus.... ;)"

Hát, igazából nem tudom hova vezetne, de jó dolog nem sülne ki belőle szerintem. Legalábbis egy olyan társadalomban nem, ami főleg Tor Salqvisthoz hasonló elvakult emberekből(teljesen mindegy miben hisznek ennyire, a lényeg, hogy minimum lenézzék a másban ugyanannyira hívőket, vagy egyáltalán azokat akik csak megpróbálnak kérdéseket feltenni és gondolkodni) áll. A megosztottság és a gyűlölködés viszont mindenképpen borítékolható.

Tor Salqvist 2009.08.16. 14:40:42

@Lord_Valdez:
"Engem meg az érdekelne, hogy ha a bennszülöttek nem voltak képesek felülről megnézni az ábrát, akkor mi értelme a földönkívülieknek úgy kommunikálniuk, hogy készítenek egy olyan ábrát , amit utána a bennszülöttek nem tudnak elolvasni."

Számos olyan festmény, ábra létezik, amely embereket is ábrázol a csészealjakon. Talán a vezetőket, sámánokat felvitték magukkal, hogy megmutassák nekik az ábrákat, ezáltal bizonyítva nekik "isteni" mivoltukat. A helyes kérdés pedig ez: hogy tudták megcsinálni az ábrákat 2000 évvel ezelőtt a törzsi népek, ha nem is látták őket?

"Ki kell ábrándítsalak. Az is gabona. Tudod, a búza nem sárgán születik. Ez úgy van, hogy mielött megérik, zöld színű."

Csak tetőzöd a mellébeszélésed. Íme egy "grass circle":

www.flickr.com/photos/the_shed/1707985204/

Ez pedig egy videó, amelyen két világító gömb gabonakört csinál:

www.metacafe.com/watch/47434/ufo_who_makes_crop_circles/

Tudom, "hamisítvány".

"Amúgy, milyen érdekes, hogy pont minap beszélgettem erről valakivel, aki szerint a liberalizmus nem egy rossz dolog"

No csak kibújt a szög a zsákból. Attól függ amúgy az állítás, mennyire vagyunk liberálisak. A buzeránst pl. nem kell vegzálni, csak ha mutogatja, reklámozza magát, botrányt kelt. Amerikában már az utcán folyik az orális szex a buzifesztivál alatt. Bizonyos kisebbségek pozitív diszkriminációja is felháborító, s a jogállam alapjait tagadó rasszista tett. A klasszikus kossuthi nemzeti (!) liberalizmussal senkinek sincs baja, az elkorcsosult pénzelvű, nihilista neoliberalizmust szokás jogosan szidni.

No nincs időm 6-8 embernek válaszolgatni minden benyögésére, a szkeptikusok úgysem meggyőzhetőek. A hitetlen materializmus és a "tudomány" ömlik a globalista médiumokból, szerencsére mégis az emberek többsége hisz a spiritualitásban, és ez így is fog maradni, mert az igazságot nem lehet elnyomni, bármennyire erőlködik a kali juga generáció.

Tor Salqvist 2009.08.16. 14:48:16

@milkapista:
A gyermekcipőben járó tudományt és a tudósokat nietzscheánus fölényességgel istenítő elvakultak elvakultozzák a másképp gondolkodókat. Ez az év vicce.

Ti még szövetséget is létrehoztok a másképp gondolkodók pocskondiázására, TV szpotokban és műsorokban "maradizzátok le" a spirituális beállítottságú embereket, napokat áldoztok életetekből arra, hogy a saját szövegetek legyen a kor dogmája, míg mi csak hobbiszinten vitázunk/blogolunk, pénz és nyilvánosság nélkül. Ugyanazok vagytok, mint ami az inkvizíció volt 700 évvel ezelőtt, csak már máglyák nincsenek (helyette lejáratás, nevetségessé tevés).

Tor Salqvist 2009.08.16. 14:53:06

És ezzel a hozzászólással tényleg befejeztem...

bolhabetu 2009.08.16. 15:13:02

@Tor Salqvist:
"Ha már túl sok a cáfolhatatlan cáfolnivaló, "

Az tény, az ilyen viták mindig Eötvös bohóc klasszikus tréfáját idézik. "Van mááááásik!"

Valaki benyögi a "liberális" oldalról, hogy a lencse becsillanása magyarázza az UFO fényképek egy jelentékeny részét. Erre jön, hogy ez nem magyarázza a radarfelvételeket. Állított valaki ilyet?
Minden észlelése módnak megvannak a maga hibalehetőségei, optikai csalódásai. A szándékos csalás pedig igenis létező, sokszor megfigyelt jelenség, amit például alaposabb forrásolással ki lehetne védeni. Ehhez képest - ahogy látom- az UFÓ hívő oldalak copy+paste technikával veszik át egymástól a dolgokat.

bolhabetu 2009.08.16. 15:17:58

@Tor Salqvist:
"Azon amúgy elgondolkodtál már, hogy egy földönkívülit sem láttak még szkafanderben"

Nem , viszont Daniken és társai állítják, hogy bizonyos ókori ábrázolásokon szkafanderbe öltözött figurák vannak. UFÓ hívők állításait ne rajtunk kérd számon.

Én csak halálosan komolyan :) mutattam egy kortárs ábrázolást, amiről mi pontosan tudjuk mit ábrázol, de ezer év múlva már mindenki azt gondolhat róla, amit nem szégyell.

gothmog 2009.08.16. 16:08:47

@Tor Salqvist:
"Csak tetőzöd a mellébeszélésed. Íme egy "grass circle":"
Ennyi? Osztakkor mi is van azzal a medúzával?
És én beszélek mellé, meg én hiszek el bármit bemondásra? Kispajtás, mosakodjál csak.

gothmog 2009.08.16. 16:16:32

@Tor Salqvist:
"Ez pedig egy videó, amelyen két világító gömb gabonakört csinál:"
ühümmm...
www.youtube.com/watch?v=PxYx5Quw7_o#t=2m20s

a médiának bármit elhívő szkeptikusok, mi?
EPIC FAIL!

milkapista 2009.08.16. 16:30:40

@Tor Salqvist:

"No csak kibújt a szög a zsákból. Attól függ amúgy az állítás, mennyire vagyunk liberálisak. A buzeránst pl. nem kell vegzálni, csak ha mutogatja, reklámozza magát, botrányt kelt. Amerikában már az utcán folyik az orális szex a buzifesztivál alatt. Bizonyos kisebbségek pozitív diszkriminációja is felháborító, s a jogállam alapjait tagadó rasszista tett. A klasszikus kossuthi nemzeti (!) liberalizmussal senkinek sincs baja, az elkorcsosult pénzelvű, nihilista neoliberalizmust szokás jogosan szidni."

Pont ezért mondom, hogy a magyar társadalom nem érett a liberalizmusra(ha egyáltalán a Földön van olyan társadalom ami érett rá..., de ez nagyon messze vezet a boszniai piramisoktól, úgyhogy hagyjuk).

"Ti még szövetséget is létrehoztok a másképp gondolkodók pocskondiázására"

Nem vagyok tagja semmilyen szövetségnek, vagy pártnak. Erre az oldalra is csak a szudáni ásatások kapcsán találtam.

"TV szpotokban és műsorokban "maradizzátok le" a spirituális beállítottságú embereket"

Mégegyszer mondom, ne a TV-ből tanuljál(vagy legalábbis ne a "retekklubból").

"Ugyanazok vagytok, mint ami az inkvizíció volt 700 évvel ezelőtt, csak már máglyák nincsenek (helyette lejáratás, nevetségessé tevés)."

Senki nem akart nevetségessé tenni(én legalábbis biztos nem). Csak arra kértelek fogalmazzad meg világosan mi az álláspontod a "boszniai piramisok" kapcsán, hogy miért ez az álláspontod, mik támasztják ezt alá és cáfoljad meg azt amit én mondtam(ha nem emlékszel már rá mit is állítottam, akkor szívesen leírom újra, ha igényled).

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2009.08.16. 16:41:27

@Tor Salqvist:
"A helyes kérdés pedig ez: hogy tudták megcsinálni az ábrákat 2000 évvel ezelőtt a törzsi népek, ha nem is látták őket?"
Nem nagy kunszt. Lerajzolod, mondjuk egy négyzethálós papírra és akkor pontosan meg tudod mondani, hogy merre hány métert kell haladnod...

Ez sem nem politikai, se nem eszmetörténeti blog, de ha ráérsz olvashatnál egy kicsit a liberalizmus történetéről...

"szerencsére mégis az emberek többsége hisz a spiritualitásban, és ez így is fog maradni, mert az igazságot nem lehet elnyomni"
Nem azért, hanem mert az ember nem tud minden téren tájékozódni, ezért lyukak maradnak az ismeretében, ezt a (nép)hiedelem tölti ki, ami hol jobban, hol kevésbé pontos. Akinek kevesebb ideje, igénye van a természettudományokra...

"Ti még szövetséget is létrehoztok a másképp gondolkodók pocskondiázására"
Nem másként gondolkozókról van szó, hanem kóklerekről, szélhámosokról, illetve hülyékről.

"a spirituális beállítottságú embereket"
Ez az emberek nem egyszerűen spirituális beállítottságúak, hanem tudósnak állítják be magukat. Ha csak otthon hinne az UFÓ-iban, vagy a kis szektájában, senki nem szólna egy szót se. Amikor azonban kijelenti, hogy ez tudomány, akkor a tudomány tiltakozik...

gothmog 2009.08.16. 16:42:16

@milkapista:
"Nem vagyok tagja semmilyen szövetségnek, vagy pártnak."
-Nana! Eztet akárki mondhassa! Nem hisszük el. Ha ő meggyőződéssel állítja hogy az vagy, akkor az vagy és kész. Ne vitatkozzál.

milkapista 2009.08.16. 16:50:49

@Tor Salqvist:

"No nincs időm 6-8 embernek válaszolgatni minden benyögésére, a szkeptikusok úgysem meggyőzhetőek. A hitetlen materializmus és a "tudomány" ömlik a globalista médiumokból, szerencsére mégis az emberek többsége hisz a spiritualitásban, és ez így is fog maradni, mert az igazságot nem lehet elnyomni, bármennyire erőlködik a kali juga generáció."

1. Ez egyrészt nagyon sértő. alap, hogy tiszteld a vitapartnert és ne "benyögésnek" tituláld a hozzászólását.
2. Az, hogy miben mennyien hisznek nagyon nem befolyásolja egy állítás tudományos értékét. Nem válsztásos rendszerben működik, hanem ha valaki állít valamit azt be kell bizonyítania.
3. A tudomány nem hiten alapszik, kivéve talán a közgazdaságtant, mert az tényleg azt vizsgálja, hogy ki miben hisz(vagyis inkább, hogyan cselekszik, de azt nyilván az befolyásolja, hogy mit hisz).

milkapista 2009.08.16. 16:57:10

@gothmog:

Igazad van!
És az játszik, hogy egyik haverommal egyszer elmentünk az Angyal bárba amikor hetero nap volt?:)

milkapista 2009.08.16. 17:08:23

@Tor Salqvist:

"és ez így is fog maradni, mert az igazságot nem lehet elnyomni, bármennyire erőlködik a kali juga generáció."

A kali yuga nem egy generáció... Ráadásul nem is mostanában fog véget érni a hinduk(vagy ahogy mi ismerjük: a "krisnások szerint").
A kali yuga pont egy olyan kor szerintük, amikor az emberek nagyon nagy többsége ostoba és rövid életű. Sőt úgy gondolják, hogy mivel az emberek ostobák ezért van szükségük a vallásokra is. Érted ezt? A hinduk beismerik magukról, hogy ostobák és ezért van szükségük a vallásra. Na ők az igazi szkeptikusok...

gothmog 2009.08.16. 17:27:51

Azért érdekes volt ez a kör, milyen szépen eljutottunk ettől:

"De még mutatok pár videót, had erőlködjetek. Viccesek, szórakoztatók a magyarázatpróbálkozások."

eddig:

"Ugyanazok vagytok, mint ami az inkvizíció volt 700 évvel ezelőtt, csak már máglyák nincsenek (helyette lejáratás, nevetségessé tevés)."

Mintha nagyon erőlködni kellett volna azzal a nevetségessé tevéssel.

gothmog 2009.08.16. 17:30:05

@milkapista: csak ha az ő igazát bizonyítja. egyéb esetben felejtő. :P

milkapista 2009.08.16. 17:35:50

@gothmog:

Hát nem lettem se libsi, se homi, szal felejtő:)

Amúgy ezzel, hogy kezdünk mi is átmenni személyeskedésbe csak az ő hitét erősítjük mégjobban, hogy a "másként gondolkodókat" akarjuk lejáratni.

Szilágyi András 2009.08.16. 18:31:17

@Tor Salqvist: "Ez pedig egy videó, amelyen két világító gömb gabonakört csinál"

Ez pedig egy videó, amelyen John Wabe, egy londoni videóstúdió munkatársa, a fenti videó készítője elmagyarázza, hogyan hamisította a fenti videót:

www.youtube.com/watch?v=jMeRd5EdBwE

Tor Salqvist 2009.08.17. 11:08:25

"milkapista:
2009. 08. 17. 9:06

Sajnálom, hogy elmenekültél az értelmes vita elől..."

Az nem értelmes vita, hogy 6-an anyáznak 1 ellen. Beláttam, hogy időm/energiám sincs mindenkinek mindent megválaszolni, naponta órákat kellene ide írogatnom. Néha majd visszanézek/visszaírok, de képtelenség mindenkinek válaszolni.

Tor Salqvist 2009.08.17. 11:24:09

@Szilágyi András:
"Ez pedig egy videó, amelyen John Wabe, egy londoni videóstúdió munkatársa, a fenti videó készítője elmagyarázza, hogyan hamisította a fenti videót:"

Ha én gabonakör hamisító lennék, akkor felvenném videóra magát az elkészítés folyamatát is, azaz mondjuk az ominózus videó végén beleröhögnék a kamerába, hogy mondjuk "átvágtam a maradiakat". Persze ezt a részt a nyilvánosságnak szánt részből kivágnám, s csak később hoznám nyilvánosságra a vágatlan verziót.

Ez a jómadár utólag okoskodik, de konkrét bizonyítéka nincs arra, hogy ő csinálta a képet. A szemüveges férfi előtt is így fogalmaz a narrátor: "how the video MAY corrected"

Amúgy pedig a mai videotechnikával szinte bármilyen eseményt rekonstruálni lehet, így rá lehet fogni utólag, hogy hamis. Namármost ezzel a logikával (számítógéppel is meg lehet csinálni, tehát hamis) nevezik sokan "hoaxnak" az 1969-es holdraszállást is, ami pedig szkeptikuspukkasztó állítás ugye. De ha én mondjuk csinálok számítógéptrükkökkel egy autóversenyt, attól még ugye lehet hinni az autóversenyek valódiságában?

Joco74 2009.08.17. 11:28:16

@Tor Salqvist:

Várjá' várjá' várjá!!!! A holdraszállás megvolt '69-ben?
Nem cikizlek, csak kérdezem...

"Ha én gabonakör hamisító lennék..."
Ha én UFÓ lennék nem csinálnék gabonaköröket...

Olyan kurva nagy értelme van ugyanis...

milkapista 2009.08.17. 11:47:13

@Tor Salqvist:

Olvassad légyszíves vissza az én írásaimat! Ha egy anyázást, vagy sértést is találsz benne fizetek neked egy fagyit:)

milkapista 2009.08.17. 11:50:26

@Joco74:

:DDDDDDDD

Van értelme. Ha elég sok gabonakört csinálsz, és azt a mai gépesített gazdaságok nem tudják learatni(kézzel aratáshoz meg drága munkásokat kéne fel venni ugye), akkor fel fog menni a gabona ára.

milkapista 2009.08.17. 11:52:55

Tehát az UFO-k valójában művészlelkű, tőzsdei spekulánsok.

MosoMasa 2009.08.17. 12:04:46

@Tor Salqvist: "Ez a jómadár utólag okoskodik, de konkrét bizonyítéka nincs arra, hogy ő csinálta a képet. "

Szerintem erről szó sincs, hogy a gabonaköröket ő csinálta volna. Gondolom azt mutatja meg, hogy a két világító pöttyöt animálta meg, amint "csinálják" a köröket.
Ez azért más.

A másik.
Itt ez a konkrétum dolog. Neked van? Vagy csak rámondod, hogy ufók csinálták. Vagy szajkózod amit valaki kitalált hasraütve?

gothmog 2009.08.17. 12:56:10

@Tor Salqvist:
"Ha én gabonakör hamisító lennék, akkor felvenném videóra magát az elkészítés folyamatát is"
kérlek, ezen ne múljon, parancsolj:
www.youtube.com/watch?v=WcEidGaDyhA

Egyébiránt, angol mennyire megy? A kérdéses videóban a történet a következő:
A videós srác észrevette, hogy valakik csináltak egy gabonakört. Úgyhogy fogta a kameráját, csinált néhány percnyi felvételt, némi utómunka, és máris kész a "fénygömbök gabonaköröket csinálnak"-videó. Érzed, hol a hiba?

gothmog 2009.08.17. 13:05:26

"hinni az autóversenyek valódiságában"

Hinni? Neked az ilyen dolgokban "hinni" kell? A postásban, meg a kalauzban is hiszel?

Most akkor hogy van ez, hogy a szkeptikusok azok, akik kritika nélkül elfogadnak bármit, miközben neked az autóversenyekben is "hinni" kell?
Vagy most jön a szofisztikálás, mint utolsó mentsvár?

MosoMasa 2009.08.17. 13:38:00

@Tor Salqvist:
Értem. Szóval az autóverseny lehet hamis, meg a többi is, mind egytől egyig.
Csak az ufós joutube videók nem.
Logikus.

alagi 2009.08.17. 16:20:38

@Tor Salqvist: De most komolyan:

Valaki elkezd filmezni egy adott helyet a buzamezon. _Azutan_ megerkeznek az fenygombok, es pont egy olyan gabonakort csinalnak, ami szepen beleillik a gabonatabla eppen filmezett reszebe.
Kozben a filmezo meg sem probalja kovetni a furcsan mozgo fenygomboket, halalos nyugalommal varja, hogy pont ott mozogjanak, ahol o veletlenul filmezni kezdett, pedig kozben neha meg ki is mennek a kepbol.
Szerinted ez igy megtortenhetett?

MosoMasa 2009.08.17. 16:51:03

@alagi: Szerintem egy nyugodt, higgadt ember volt, és tudta hogy visszatérnek. A lényeg amúgy is a gabonakör.

critical 2009.09.09. 16:46:07

- Te Apó - , kérdezte a szomszédom tini lánykája, - Az ufók miért pont a
gabonakörökre hajtanak, lehet csak a mezőzdaság a blondériájuk, miért nem a sivatagra, jégmezőkre, erdőkre, vagy bármely más helyre? - . Majd folytatta, - Az Ősöm mondta, hogy az első úfójelenségek után Amerikában, a megesett csajok, mind az ufósokra fogták a gyereket -.
Próbáltam érvelni, hogy gyakran látnak másutt is ufó jelenségeket, de sikertelenül, mert az ellenérvek özönével halmozott el, erre feladtam.
Segítsetek?

Első mohikán 2009.09.20. 06:10:35

@okoska100: Te nem az akkori nevén Ságváriba jártál suliba, 88-ban végzős évfolyamba? Ha igen akkor ismerlek és tanúsítom, hogy tényleg csináltak a srácok Kisfaluddal szemben a búzásban egy gabonakört.Az volt a első az országban,jó nagy balhé volt belőle.Ha jól emlékszem a TSZ be is perelt benneteket ugye?

Menroting 2009.09.20. 20:02:38

@okoska100:
Az egész falú kinn volt köröket csinálni ? :-)
Tudnál egy képet mutatni róla ?

"A kör(ök) felfedezésének ideje : 1992. Június 10.

A kör(ök) keletkezésének helye : Székesfehérvár, az Aranybulla RT. 70-es út melletti búzatáblája, Fejér megye

A kör(öke)t alkotó növényzet : búza

A kör(ök) méretei : 36m, ill. több kör , háromszög ...

Az örvénylés(ek) iránya : o.j.ellentétes <= ?

- a nagy kört Ötvös László fedezte fel az Aerocaritas helikopterébõl

- több kör és háromszög

- egyesek szerint a rádióhullámok nem jutottak se ki a körbõl, se be a körbe

- a Friderikusz Showban D. Róbert és T. Gábor bevallotta, hogy állitólag õk taposták a nagy kört

- egyes kutatók több körrõl, ill. háromszögekrõl is beszámoltak

- voltak akik elõzõ éjszaka különös fényeket láttak a kesõbbi helyszin felett

- J. I. június 9-én a 70-es úton hajtva különös fényfelvillanást tapasztalt

- a fényképezõgépek ill. a kamerák hibásan mûködtek a kör területén

- 14-én elsõként Kisfaludy György vizsgálta a nagy kört

- a búzatáblában nem voltak emberi nyomok, és a körhöz sem vezetett nyom

- élesen elvált a széle a körnek

- péntek estérõl szombat hajnalra újabb körök jelentek meg (kb. 100 db)

- szinten ekkor este különös fényeket és fénygömböket láttak a környéken

- a hajnali tejszállitó autó vezetõje három tüzes gömböt látott az égbolton áthaladni

- egy UFO-t majd egy erõs fénynyalábot is láttak

- szombaton egy fehér felhõt láttak a földhöz közel sötét maggal és fénysugárral

- Vadnai Zsolt mérései szerint a körökben a radioaktivitás kb. másfélszerese volt a normál háttérsugárzásnak, a radiesztéziás mérések E-D irányba húzódó energiasávokat jeleztek, a szárak nem

voltak eltörve, a kalászok érintetlenek voltak, a búzaszemekbõl eltûnt a nedvesség és üvegszerûvé váltak, a körök belsejében 2-3 Celsius fokkal magasabb hõmérsékletet mértek"

Első mohikán 2009.09.20. 23:48:33

@Tor Salqvist: Ezeket a marhaságokat (Szíriusz holdjai,meg a pályáik stb.) honnan vetted? Az Általad belinkelt cikkben szó sincs róluk.Különben is a Szíriusz csillag és mint ilyennek nem lehetnek holdjaik, csak bolygóik.Egyébként mai ismereteink szerint azok sincsenek neki, lévén kettőscsillag.Ha a dogonok a Szíriusz holdjairól és a pályáikról beszélnek akkor ez maga a cáfolat az állításaik valódiságára.De Te nyugodtan hihetsz bennük, engem nem zavar mások lelkesedése, csak válaszoltam a kérdésedre.

Első mohikán 2009.09.21. 00:14:32

@Tor Salqvist: ˝Bronzkori eszközökkel 200 tonnás köveket szállítani több száz kilométerre, kifaragni őket bronzeszközökkel, majd felemelni 147 méterre, aztán pedig járatokat vésni a gúlába..˝
...Ööö...Hát először is: nem 200 tonnás hanem max. 2,5.Másodszor: a szállítást megoldották a szárazföldön a bányától a kikötőig fagörgőkön, utána leúsztatták a Níluson.Ennyi.Harmadszor: nem bronzeszközökkel faragták a nagyját, hanem vízzel locsolt faékekkel repesztették meglepően egyenesen, ahogy sok kő és márványbányában ma is.Bronzvésőkkel utána finomítottak a felületen, nincs ebben semmi ördöngösség.(Külön bronzvésőélező brigádok dolgoztak a kőfaragók keze alá.) Negyedszer: nem emelték 147m magasra a kifaragott köveket (Te egy ókori óriásdarut sejtetsz megoldásként?), hanem az elképzeléseink szerint egy rámpán gördítették a helyükre őket egyenként.Később a rámpát lebontották.(Vagy rámpa nélkül ugyan, szintenként emelték fel mindig a következő emeletig.)Végül ötödször: nem utólag fúrták a kész tömör piramisba a járatokat, hanem előre tervezve építés közben hagyták ki a járatok üregeit a kőtömbök között.
Ennyi csúsztatást és hamis állítást egy mondatban régen olvastam.

Első mohikán 2009.09.21. 00:38:24

@Tor Salqvist: ˝S hány törzs van még akik égi tanítókról beszélnek...˝
Hát pl. : az összes keresztény,muszlim,buddhista, az indiánok stb.Tulajdonképpen az összes vallásos hiedelem mind égi tanítókban hisz.Vajon rendkívüli, hogy a dogonok is?

gothmog 2009.09.27. 16:17:18

Ügyes összeállítás, lásuk sorban:
"helye, ideje, növényzet": természetes, ezt nem is vitatja senki.
"-A kör(ök) méretei : 36m, ill. több kör , háromszög..."
csak? Az van, hogy pár linux-geek kocka deszkák, kötelek és mérőszalag segítségével 70m-es firefox logót csinált, úgy, hogy akkor csináltak ilyesmit először.
íme a videó:
www.youtube.com/watch?v=l_KXhf1BI-k#t=2m44s
lám, hogy is keletkezik az "Az örvénylés(ek) iránya" és az "élesen elvált a széle a körnek" meg a "kalászok érintetlenek voltak" -nevű jelenségek.
Az "észlelésekről": "egyesek szerint", "egyes kutatók", "voltak, akik", "J.I.", stb. Köszönjük a konkrét adatokkal alátámasztott bizonyítékhalmazt. Tényleg meggyőző.
"rádióhullámok nem jutottak se ki a körből, se be a körbe " -erről esetleg valami telemetria adatsort, mérési jegyzőkönyvet, a leplombált ellenőrzött műszer kalibrálási jegyzőkönyvét, stb? Persze, csak viccelek, arra utalok, hogy egy másik ügyben a tisztelt "hívők" ilyesmit szoktak követelni.
"a körök belsejében 2-3 Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mértek" -ezt viszont simán elképzelhetőnek tartom. Márminthogy a lelapított búzát máshogy melegíti fel a nyári nap, mint az állót. A tudományos igényű mérésnek a következőképp kellett volna zajlani: csinálnak egy ugyanolyan kört (nem olyan bonyolult, deszka, kötél, meg mérőszalag kell hozzá, egy ~30m-es darab egy óra alatt megvan) aztán elvégzik rajta ugyanazokat a méréseket. Nappal, éjjel, tiszta és felhős időben. Ilyesmiről mérési jegyzőkönyveinkÜgyes összeállítás, lásuk sorban:
"helye, ideje, növényzet": természetes, ezt nem is vitatja senki.
"-A kör(ök) méretei : 36m, ill. több kör , háromszög..."
csak? Az van, hogy pár linux-geek kocka deszkák, kötelek és mérőszalag segítségével 70m-es firefox logót csinált, úgy, hogy akkor csináltak ilyesmit először.
íme a videó:
www.youtube.com/watch?v=l_KXhf1BI-k#t=2m44s
lám, hogy is keletkezik az "Az örvénylés(ek) iránya" és az "élesen elvált a széle a körnek" meg a "kalászok érintetlenek voltak" -nevű jelenségek.
Az "észlelésekről": "egyesek szerint", "egyes kutatók", "voltak, akik", "J.I.", stb. Köszönjük a konkrét adatokkal alátámasztott bizonyítékhalmazt. Tényleg meggyőző.
"rádióhullámok nem jutottak se ki a körből, se be a körbe " -erről esetleg valami telemetria adatsort, mérési jegyzőkönyvet, a leplombált ellenőrzött műszer kalibrálási jegyzőkönyvét, stb? Persze, csak viccelek, arra utalok, hogy egy másik ügyben a tisztelt "hívők" ilyesmit szoktak követelni.
"a körök belsejében 2-3 Celsius fokkal magasabb hőmérsékletet mértek" -ezt viszont simán elképzelhetőnek tartom. Márminthogy a lelapított búzát máshogy melegíti fel a nyári nap, mint az állót. A tudományos igényű mérésnek a következőképp kellett volna zajlani: csinálnak egy ugyanolyan kört (nem olyan bonyolult, deszka, kötél, meg mérőszalag kell hozzá, egy ~30m-es darab egy óra alatt megvan) aztán elvégzik rajta ugyanazokat a méréseket. Nappal, éjjel, tiszta és felhős időben. Persze a rendesen elvégzett mérés megsemmisíti a varázslatot, amint az köztudott.
Aztán:
"a búzaszemekbõl eltűnt a nedvesség és üvegszerűvé váltak" -tényleg? a beérett _és_ letaposott búzából eltűnt a nedvesség? Nemár!
"a búzatáblában nem voltak emberi nyomok, és a körhöz sem vezetett nyom"
javaslom, menj ki Június/Július környékén egy búzatáblába, száraz időben, és járkálj. Meg fogsz lepődni.
Kisfaludi György levegőbebeszélő, és Vadnai Zsolt természetgyógyász mérései? Kérném a felhasznált műszerek típusát, és a mérési jegyzőkönyveket, amelyek tartalmazzák a mérés menetét, módját és eredményeit. Hitelesítve. (persze nem, az ilyesmit bemondásra el kell fogadnunk)
Végül:"Tudnál egy képet mutatni róla?" Úgy értem a látott tűzgömbökről, különös fényekről, felvillanásokról, ufóról és fénynyalábokról, hibás videókról/fotókról, stb. Vagy ezek is bemondásra elfogadandó tények? vannak?
Aztán:
"a búzaszemekből eltűnt a nedvesség és üvegszerűvé váltak" -tényleg? A beérett _és_ letaposott búzából eltűnt a nedvesség? Nemár! (persze, a búza érése egyfajta csoda, de azért nem olyan ritka dolog, ahogy azt a városi polgár képzelné)
"a búzatáblában nem voltak emberi nyomok, és a körhöz sem vezetett nyom"
javaslom, menj ki Június/Július környékén egy búzatáblába, száraz időben, és járkálj. Meg fogsz lepődni.
Kisfaludi György levegőbebeszélő, és Vadnai Zsolt természetgyógyász mérései? Kérném a felhasznált műszerek típusát, és a mérési jegyzőkönyveket, amelyek tartalmazzák a mérés menetét, módját és eredményeit. Hitelesítve. (persze nem, az ilyesmit bemondásra el kell fogadnunk)
Végül:"Tudnál egy képet mutatni róla?" Úgy értem a látott tűzgömbökről, különös fényekről, felvillanásokról, ufóról és fénynyalábokról, hibás videókról/fotókról, stb. Vagy ezek is bemondásra elfogadandó tények?

gothmog 2009.09.27. 16:19:49

hopp, túlszerkesztettem, az utcsó 4 bekezdés dupla. bocs.

gothmog 2009.09.27. 16:21:41

na jó, ezt most vajon hogy sikerült így duplán becopiznom? parajelenség-e?

Zsófiaa 2009.10.14. 21:15:28

A románok dák eredetére sincs semmi bizonyíték, ők mégis mai napig nyomják ezt, nem "alternatív" elmélet ott, hanem hivatalos, a gyerekeknek ezt tanítják az iskolában, ezen alapul az identitásuk. És a nyugat is elhitte nekik, vagy legalábbis nem vette a fáradtságot ahhoz, hogy megcáfolja. A mai napig. Ők pedig pl. Erdélyt simán nyerték ezzel az elmélettel 100 éve. Lehet, hogy nekünk sem kéne ennyire "szkeptikusnak" lennünk mindig, és egészségesebb lenne az identitásunk. És ezáltal sikeresebbek lehetnénk. Tudom, ez furcsán hangzik (szkeptikusoknak mindenképp :), de pszichológiai értelemben teljesen mindegy, hogy a kérdés tudományosan megalapozott-e, vagy sem. A tudományt mindig meg lehet cáfolni.

milkapista 2009.11.21. 11:17:22

Zsófiaa!

"És a nyugat is elhitte nekik, vagy legalábbis nem vette a fáradtságot ahhoz, hogy megcáfolja. A mai napig. Ők pedig pl. Erdélyt simán nyerték ezzel az elmélettel 100 éve."

Nem emiatt az elmélet miatt kapták meg Erdélyt, hanem nagyhatalmi érdekek miatt.

scientia 2009.11.21. 12:14:51

@Zsófiaa:

A tudományt az ember objektív látásmódjának alkalmazása. Az objektivitást nem hiszem hogy kellene cáfolni, viszont az ember vagy tudós, vagy ország objektivitását annál inkább... és ez a tudományos szkepticizmus.

Nem a tudományt kell megcáfolni, hanem a tudomány eredményeinek szubjektív értelmezését. Szerintem...

Menroting 2010.09.09. 08:24:02

" Piramis szakértői szerte a világon megerősítették a létezését a boszniai piramisok. Ezen kívül, 90%-e szakértők azt mondta, hogy a boszniai piramisok messze a világ legnagyobb és legrégebbi piramisok. Jelenleg öt (5) piramisok Boszniában és azt mondta, hogy ők 12000-26000 évesek. 2010-ben az UNESCO felvette a boszniai piramisok saját világörökségi helyszínek. Az UNESCO és a CIA is tervezi, hogy a boszniai Piramis-völgy a világ legnagyobb és legértékesebb műemlék 2012-ig.
A boszniai piramis Vally áll a következő öt piramisok:
-Piramis a Sun (világ legrégebbi és legnagyobb piramisa)
-Piramis Moon (a világ második legrégebbi és legnagyobb piramisa)
-Piramis Love
-Piramis a Föld
-Piramis bozon"

www.eutimes.net/2010/08/scientists-confirm-pyramids-in-bosnia-are-oldest-known-pyramids-in-the-world/

Tom Benko 2010.09.09. 19:23:02

@Menroting: Egész jól működik már a Google translator. :) De tartalmilag is mekkora poén! :)

yottagregor 2011.02.20. 02:02:15

Majd egy év alatt 10 Like... Szkeptikuskáim - ez gáz.
Fôleg Vágóval az élen.
Egyébként a szkepticizmus javasolt - a hivatalos tudománnyal szemben. Ugyanis ha azt veszem, a finn-ugor elméletet már nem tanítják az EU-ban, mert bebizonyosodott róla, hogy sületlenség. Legfôképpen a finnek tiltakoztak ellene.
Nálunk kötelezô vizsgaanyag, mert a vizsgáztatók jórészének a megélhetése ettôl az áltudománytól függ.
Tehát - csak óvatosan a hivatalos "tudományokkal"!

maycontainnuts 2011.02.20. 02:34:39

@yottagregor:

Még nem volt a társaság szerintem a facebookon, amikor kijött a cikk, de az igazságtartalmat nem like-ban mérjük.

Mellesleg az elmúlt egy évben kijött valami új bizonyíték a piramisok mellett?
Vagy elég ha azt többen lájkolják?

A finn-ugorság ellen tiltakozó finnekre ha dobnál egy linket, az jó lenne, mert ebben is minimum tévedsz.

visualrian.com/lists/item/12513
www.sgr.fi/english/index.html

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2011.02.20. 06:42:28

@yottagregor:

Ezt benézted:

Suomalais-ugrilaiset kielet ja niiden puhujat
www.ugri.net/110/htm/index.htm

Finnisch-Ugrisches Seminar
www.forschungsbericht.uni-hamburg.de/Forber8/aforber/e07/e07070/b07070.htm

University of Helsinki: Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
www.helsinki.fi/fus/

The Uralic Society of Japan
www.ural-gakkai.jp/top.shtml

stb

Tom Benko 2011.02.20. 19:41:35

@yottagregor: Tanítják. Nem tudom, honnan veszed ezt a sületlenséget, de jobban kellene ellenőrizned a forrásaidat..
Egyébként az igazságról nem a "like"-ok száma dönt.

Thompshon[HUN] 2012.01.29. 22:14:43

Az idegen azért rajzolnak ábrákat a fübe mert ez náluk a Graffiti. Mint régen egyiptomban. Szerintetek mért van annyi jeles ábra a piramisokban? hát mert a fiatalok Graffitizték a falat. Csak az akkoriban kővésés volt :D ...
Aztán boszniai piramisról már vannak videók. Szóval bizonyítékként ott vannak. A másikat se értem: mi van ha mi magyarok építettük volna a piramisokat, a többiek meg csak lemásolták, vagy Magyar cég volt a "Géza és társai Piramis Gyártó Kft" A "nagy" tudósok meg sírnak hogy nem az ő népük csinálta? Ne fájjon már nekik ennyire. Nem "magyarkodok" hanem arra gondolok hogy ez már igazán rasszizmus amit mindenki művel velünk. Szóval bekaphatják. Meg ti is, mert ostobák vagytok.

nyikk 2014.01.26. 17:15:35

A piramisokat nem faragott, hanem öntött kövekből építették, a'la Jásdi Kis Imre.-->újabb téma szkeptikusok számára:))

Buckethead 2015.02.07. 17:58:33

1. ,,Az a kijelentés tehát, miszerint Boszniában olyan piramis áll, melyhez képest mindegyik eltörpül, felettébb meghökkentő,,--------Ha egy piramist ezer évig ellep a homok, és egyszer csak előbújik, az is meghökkentő.

2. ,,látható, hogy két teljes oldala meglepően sima, köztük jól kivehető éllel.,, --- Bizony a szél így dolgozik. Meg lehet nézni hány él van a sivatagban.

3. ,,szinte pontosan északra és keletre néznek,,-- És szinte délre és nyugatra. De tudja mindenki, hogy a majdnem-hez még sok kell.

4. ,,E ténykedés a gyanútlan nagyközönség rosszhiszemű megtévesztése, és semmi keresnivalója az igazi tudományok között.,--- Bizony semmi. Ez pont olyan mint az a magyar zenész aki Pest felett robbantgat mert bizonyítékot keres sírokról, stb.

5. ,,öt piramis egyike, a többi négy lenne a Hold, a Sárkány, a Föld és a Szerelem piramisa.,,---- Ha hat lenne, olyat mondana amihez hat kell.

6. ,,Olyan helyeket keres, melyek éjjel gyorsabban hűlnek, nappal pedig gyorsabban melegszenek környezetüknél.,,--- Ha már aludtál például sátorban a völgyben, akkor tudhatnád hogy ott lent van a leghidegebb.

Dr. Orbán József 2016.04.30. 16:23:05

Tisztelt szkeptikus társak.
Tudom, hogy lemaradtam már a hozzászólások időszakáról, de azért próbálkozok, hátha mém életre lehet kelteni.
Egy olyan anyagot állítottam össze, ami az eddigiektől eltér, mivel nem csak szembe megy Osmanagic állításaival, de látványosan be is bizonyítja a témával kapcsolatos mondanivalóját.

Akik hajlandók a boszniai piramisokról mérnöki tárgyilagossággal összeállított anyagomat megismerni, azok a www.orbanjozsef.hu honlapon tehetik ezt meg.

A videó előadásban beszámolok a helyszíni bejárásom során szerzett személyes tapasztalataimról, valamint a "piramisokból" vett „betondarabok” szilikátkémiai vizsgálatainak eredményeiről. Érintem a piramisok környezetében talált kövek magyar-székely rovásírás jeleit, valamint foglalkozom a piramis-, mint energia-gép működési elvével is. Részletesen elemzem, hogy a piramis formájú hegyek mikor és milyen körülmények között keletkeztek és milyen anyagokból épülnek fel.

Az előadás megállapításaiból néhány:
1. A piramis alakú hegyek a Dinári-hegység kialakulásától kezdve formálódtak, egyes oldalaik párhuzamosak az itt található folyókkal, amelyek keletről nyugatra, illetve délről észak felé folynak. Alapvetően a folyók alakították ki a hegyek oldalait, illetve ezek határozták meg a „piramisok” tájoltságát is.

2. A helyszínen vett kőzetmintáknak a Geokémiai Kutató Intézetében végzett vizsgálati eredményei azt igazolják, hogy ezeket a hegyeket nem geopolimer betonból építették, hanem természetes képződmények, és több millió évvel ezelőtt a miocén korban keletkeztek.

3. A „piramisokat” azért sem építhették 34.000 évvel ezelőtt az őskőkorszakban, mivel térfogatuk meghaladja a 25 millió köbmétert, így napjainkban is egy jól gépesített európai építőipari vállalat csak 15 év alatt lenne képes megépíteni. Az agyagból 700°C-on égetett kötőanyag ilyen mennyiségben való előállítása pedig a mai korszerű cementgyáraknak is komoly feladatot jelentene.

4. A piramis közeli alagútban talált már megkövesedett miocén kori fadarab a 14C szénizotópos kormeghatározásra már alkalmatlan, mint ahogy ezt az Oxfordi Egyetem a jelentésében meg is írta. Így a fa korára és a „piramis” építésére vonatkozó 34.800 év megállapítása téves vizsgálati eredményen alapszik, és az ezzel kapcsolatos következtetések is tévesek, mint pl. a „piramis” közelében talált kövek rovásírásának a kora. Ugyan csak téves a piramis alakú hegy alagútjában található megalít kőnek a „piramis” csúcsán való energia-kibocsátási elmélete is, mivel az alagút több kilométer távolságra van a hegytől.

5. Leellenőrizve Osmanagic által a piramisokkal szemben felállított kritériumokat, egyértelműen megállapítható, hogy a boszniai piramisoknak mondott hegyek egyike sem teljesíti a követelményeket. Az az, nem a feltételezett építési idejüknek megfelelő É-D irányba vannak tájolódva, alapjuk nem négyzet, és az oldalaik nem csúcsban találkozó háromszög alakúak, stb.

Az előadásban számos bizonyíték kerül még bemutatásra és részletes elemzésre, melyek kivétel nélkül alátámasztják, hogy Boszniában nincsenek piramisok. A Visoko melletti piramis formájú hegyek természetes képződmények, és nem ember építette őket.

Írj nekünk! Kövess minket!

Kövess a Twitter-en 

Melléfogott az asztrológusod? Nem találsz már helyet az ágyadnak a földsugárzástól? Össze-vissza forog az Egely- kereked? Nem használt a macskádnak a homeopátiás bogyó?

Írd meg nekünk:
blog (kukac) szkeptikus.hu

Utolsó kommentek

  • Reactor: @Kovacs Nocraft Jozsefne: Pont ez a lényeg :))) Ha elég forró a cuccos, akkor a Carnot-tétel elmél... (2023.07.29. 22:19) Összeomlik a civilizációnk?
  • Kovacs Nocraft Jozsefne: @Reactor: Milyen módokon tartod elképzelhetőnek a magmaerőművek működését? Nem tudom, miért ho... (2023.07.29. 21:52) Összeomlik a civilizációnk?
  • Reactor: @tesz-vesz: Tehát a magma erőművek nem működhetnek majd, me' jön a Carnot-tétel és megvuduzza majd... (2023.07.29. 17:09) Összeomlik a civilizációnk?
  • tesz-vesz: @Reactor: ja, csak a fideszes, tehát agyhalott kovács józsefné a carnot-tétellel cáfolná a geoterm... (2023.07.29. 09:33) Összeomlik a civilizációnk?
  • Reactor: Korábban a civilizációt csak egy világkatasztrófa tudta volna összedönteni. A globalizáció "áldáso... (2023.07.27. 21:42) Összeomlik a civilizációnk?
  • Utolsó 20

Híreink

Nincs megjeleníthető elem

Fórum

Nincs megjeleníthető elem

Címkék

akupunktúra (2) áldoktor (1) álhírek (1) állampolgári tudomány (1) alternatív medicina (23) áltudomány (37) antibiotikum (1) apollo (1) aromaterápia (1) ásványok (1) asztaltáncoltatás (1) asztrológia (6) atomenergia (2) attila domb (1) átverés (14) aura (2) béky lászló (3) bioenergetika (5) biofoton (1) biológia (2) biologika (1) bioptron (2) biorezonancia (5) biotechnológia (8) boszniai piramisok (3) bulvár (1) butaság (7) bűvészet (9) callahan (1) cam (1) ChatGPT (1) chemtrail (3) civilizáció (1) clairvoyance (1) cod tea (5) confirmation bias (1) covid-19 (1) criss angel (1) csalás (4) csillagászat (6) cunami (1) darwin (5) demarkáció (1) diéták (1) douglas adams (1) dr. csabai zsolt (2) dr. csabai zsolt phd (1) echo tv (1) ECSO (1) egely (2) egészség (36) egészségnap (2) éghajlat (1) einstein (3) elektroszmog (1) életmód (4) energia (1) eric pearl (1) értem (3) érvelés (1) etnográfia (1) étrend kiegészítő (6) eugenika (1) evolúció (22) ezóbióökó (7) ezotéria (27) fakír (1) fals pozitív (1) fekete mágia (2) felmelegedés (2) fenntarthatóság (1) filozófia (13) finnugor (1) fizika (13) fogyasztóvédelem (12) földönkívüliek (2) földsugárzás (3) gelencsér andrás (1) gender (1) glifozát (1) gondolkodás (7) grafológia (2) grapefruit (3) grapefruitmag (1) grape vital (3) gyermeknevelés (1) gyógynövények (2) gyógyszerek (1) gyógyszeripar (1) HAARP (1) hagyományos kínai orvoslás (3) hamisítás (3) hétköznapi bölcsesség (1) hipotézis (1) hold (2) holokauszt (1) homeopátia (22) horoszkop (3) humor (7) idegtudomány (1) ideomotoros (1) idősek (1) india (1) influenza (1) ingyenenergia (4) integratív medicina (2) intelligencia (1) intelligens tervezés (12) james randi (3) japán (1) járvány (2) járványtagadás (1) jeti (1) jövőbelátás (2) jövőbelátók egyháza (1) jövőbe látás (2) józan ész (4) kanálhajlítás (2) kapcsolatteremtő gyógyítás (1) kígyóolaj (1) kísérlet (3) kiválasztott (4) klímaváltozás (7) klub (89) konferencia (9) kongresszus (10) könyv (13) koplalás (1) környezetvédelem (1) koronavírus (4) közgazdaságtan (2) közlekedés (1) kozmológia (2) kreacionizmus (2) kristályok (1) kritika (1) lászló ervin (2) lebuktatás (1) légköroptika (1) lenkei gábor (1) levitt (1) lifewave (2) lottó (1) lúgosítás (1) magfúzió (1) mágia (1) mágnes (5) magyar őstörténet (4) magyar történelem (3) marketing (3) mars (4) matematika (4) média (6) megerősítési torzítás (5) mellrák (1) mentalizmus (3) mesterséges intelligencia (2) meteor (1) mobiltelefon (1) mta (4) művészet (1) nasa (2) neurális hálózat (1) nyelv (6) nyílt levél (1) oktatás (4) oltásellenesség (3) oltások (2) önámítás (1) online kísérlet (3) orgon (1) örökmozgó (5) orvostudomány (12) őssejtfokozó (1) összeesküvés elmélet (5) otthonszülés (1) paleolit étrend (1) pálmalevél (1) pályázat (1) pandémia (1) parafenomén (3) parajelenségek (6) paródia (1) PCR (1) phenomenon (2) podcast (1) pozitív gondolkodás (1) prána (2) probiotikum (1) proving (1) pszí (5) pszichiátria (1) pszichológia (1) racionalitás (1) radiesztézia (3) rák (8) randi (3) rendezvény (13) rezsicsökkentő (1) richard dawkins (2) sci fi (3) seti (1) spiritizmus (2) steorn (1) sugárzás (3) számmisztika (3) székesfehérvár (2) szekta (1) szellemidézés (3) szerencse (1) sziget (5) szkeptikus (21) szólásszabadság (1) találmány (4) tantra (1) táplálkozás (5) távgyógyítás (2) technológia (15) telekinézis (1) telepátia (1) televízió (5) teremtés (3) teremtéstan (2) természetgyógyászat (28) termográfia (1) tesztek (3) történelem (14) tudomány (32) tudományos módszer (2) tudománytörténet (1) turizmus (1) ufo (5) új germán medicina (2) űrhajózás (2) uri geller (8) űrszonda (3) vágó (6) vakcinák (2) vallás (2) villanyóralassító (1) vita (1) vízautó (2) Wikipédia (3) x akták (1) Címkefelhő

Creative Commons

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása