Szkeptikus blog

A Szkeptikus Társaság tagjainak közös blogja

Halálos fenyegetés

A Szkeptikus Társaság rendszeresen kap leveleket. Támogatókat és kritizálókat egyaránt. Az ellenérdekeltek támadásai sem ritkák, tevékenységünkből fakadóan számítanunk kell rájuk. Nehéz azonban megszoknunk az erős indulatokat, amivel például a legutóbb érkezett e-mailben is szembesültünk.

Nem ezért tesszük azonban nyilvánossá, hanem mert olyan elgondolásokat villant fel, amelyek társadalmunk széles rétegét megérintették. Ezek önálló, részletes taglalása túlmutat a Szkeptikus Társaság szokásos tevékenységén, lehetőségein, de úgy gondoltuk, nem árt beszélni róla.

A levél egy korábbi nyílt levelünkre reagált, amely egy oltásokról szóló tévéműsor kapcsán született:

Tisztelt Szkeptikus (szabadkőműves szimpatizáns és népességszabályozó) Társaság

A minap értesültem a HírTV gyógyhír című műsoráról amit követően Önök felháborodottan támadták azt az urat, aki a kötelező oltások ellen volt, és lelkesen védték a harcsabajuszos izraelita vallású "nagymestert" aki az oltások mellett kardoskodott.

Csak szeretnénk ha tudnák hogy amiatt, ahogy kommunikáltak ebben az ügyben, Önök is egyetértenek azon világhatalmi (főként szabadkőműves) elit nézőpontjával, miszerint túl sok ember van a bolygón akiket nem lehet megfelelően irányítani, ezért legfőbb cél, hogy tömeges népirtással (vegyi permetezés, oltásokkal, mérgezett élelmiszerekkel) likvidálják a föld népességének 3/4-ét.

A SZKEPTIKUS társaság  - neve alapján természetesen az oltások ellen kellene lenniük, de mivel ismerjük a butitási receptet és értünk a kreatív kommunikációs technikákhoz is, nagyon jól tudjuk hogy Önöket a szabadkőművesekkel átszőtt gyógyszer szakma támogatja. Persze az is tény tömegek számára, hogy Magyarországnak kiemelt szerepe van ebben a nagy játszmában, mivel a Kárpát - medence földrajzi fekvése miatt kulcs szerepet tölt be, egy LELKETLEN parazita népcsoport esetleges áttelepítésére és lakhatása miatt. Vagyis itt hosszan folyik még az a népességcsökkentő projekt, ami tőlünk nyugatra már felháborító lenne.

Tehát Önök ezzel valószínűleg tisztában vannak, ezért ha kiborul a bili és hivatalosan is megkérdőjeleződnek a dogmák és megkezdődik a felelősségre vonás, Önök a társaság tagjaival együtt bűnrészesként fognak felelni azért, mert elhivatottan gyilkolják le gyerekeinket. De a felelősségre vonást, nem a hivatalos úton értjük, mert magukat bizonyíthatóan soha nem fogják elítélni ilyen ügyben, viszont az emberek egy tetemes része nem hülye és ők nem a hivatalos úton fogják számon kérni magukat és a pr-t, amit a sterilizáló életkor csökkentő oltások miatt nyomatnak és nyomattak.

Tehát kívánom, hogy az első elkeseredett kiábrándult édesapa, aki gyermeke halálának okán, bosszújából vérszomjasan igazságért indul, Önöket keresse fel az elsők között!

Üdvüzlettel: Rockenbauer K. Balázs (szemita származású ügyvéd)

A levél által okozott sokk után hirtelen nehéz bármit is mondani. Gyerekgyilkosnak tartva minket, bosszút kívánnak ellenünk… Ki és miért írhatott ilyet?

Az iromány szerzője főképp vélt mérgezések ellen emeli fel szavát. Ezekkel kapcsolatosan számtalan tévképzet él a köztudatban, melyeknek részben van valóságalapjuk is. A múlt század eleje óta oly sok új anyag, eljárás válik mindennapjaink részéve, aminek követése, megfelelő szintű ellenőrzése komoly kihívást jelent. Ezzel a problémával küzd az élelmiszeripar és az egészségügy is. Érthető válasznak tűnik a biogazdálkodás, vagy a természetgyógyászat, de könnyű túllendülni a racionálisan indokolható, valóban alátámasztott szinten. Ez mutatkozik meg például az oltásoktól való túlságosan erős félelmekben, tényektől elrugaszkodott indulatokban is. Végeredményben megjelent egy sor összeesküvés-elmélet. Egyesek szerint a gyógyszer-gyártók szándékosan mérgezik az embereket, hogy minél több beteg legyen, akiknek gyógyszert adhatnak el. Mások szerint skorbutos állapotban tartják a lakosságot azáltal, hogy alacsony megengedett vitaminszintet állapítanak meg. Sokakban él tehát a félelem, hogy szándékosan mérgezni akarják a társadalmat.

A levélben is említett, újabban terjedő téveszme az angolul „chemtrail”-nek nevezett elképzelés. Eszerint repülőgépek vegyi anyagokat szórnak ránk, amivel meddőséget, vagy halálos betegségeket okoznak. (Más elképzelések szerint az időjárást befolyásolják, vagy a globális felmelegedést próbálják kompenzálni, stb.) Mindezt repülőgépek kondenzcsíkjainak viselkedéséből vélik megállapítani lelkes amatőrök, nem törődve a fizikusok, szakértők ellenvéleményeivel. Máskor gyanús fotókat mutogatnak, melyekről megállapítható, hogy semmi különös nincs rajtuk, a nagyközönség számára ismeretlen funkciójú szerkezetekre létezik ésszerű magyarázat. Nemegyszer hamisításokkal, csúsztatásokkal is próbálkoznak.

Nem kell azonban túlzott fantázia ahhoz, hogy észrevegyük, az efféle elgondolások mögött nem kémiai-biológiai ismeretek húzódnak meg. A bemutatott levélből is süt az antiszemitizmus („lelketlen parazita népcsoport”). (Amit az aláírásban szereplő „szemita származású” jelző sem tud kompenzálni.) Nem egyedi esetről van szó. Nemrég egy szkeptikustársunk internetes fórumon (ismeretlenül!) vitatkozott chemtrail-hívőkkel. A szűk témától elütő kérdések szóba sem kerültek, mégis hamar megkapta a „zsidó” és „liberális” jelzőt. De gyorsan előkerült a finnugor-elmélet ócsárolása és az ősmagyar vallás is.

A levélíró tehát nem tekinthető magányos eszelősnek, az általa előadott világszemlélethez hasonló sokakban él. Szedjük mindezt pontokba, mert az ember még sokadszorra is nehezen hiszi el, hogy lehet így gondolkodni:

 • Van egy világhatalmi elit (szabadkőművesek és zsidók), akik a világot irányítani próbálják.
 • Nehéz dolguk van, mert sok az ember.
 • Ezért vegyi permetezéssel, oltásokkal, mérgezett ételekkel ki akarják irtani a lakosság 3/4-ét.
 • Nyugaton ez a népirtás nem működik („felháborító”), Magyarországon még folytatható.
 • A Szkeptikus Társaság a gyógyszeriparral együtt ezen népirtás fenntartásán dolgozik.
 • A népirtás Magyarországon azért is szükséges, mert a zsidók ide akarnak költözni.

A logika döbbenetes és rémisztő. Egy ebben a hitben élő magyar igen erős üldöztetést élhet át! Reméljük, hasonló világlátással kevesen rendelkeznek, ám mi mégis lépten-nyomon hasonló felfogású emberekbe ütközünk. De ami a leggyakoribb, és szinte mindig biztosan megtalálható elem, az az antiszemitizmus. A továbbiakban ezzel kapcsolatos gondolatokat ismertetünk.

Az antiszemitizmus már az ókorban megjelent. A magukat „választott népnek” tekintő, egyisten-hitükkel mindenki mástól elütő zsidóságra környezetük nem nézett jó szemmel. A Római Birodalom által bekebelezett területen önállósodni vágyó, fanatikus zsidó szervezetek jöttek létre, a konfliktus végül a zsidók nagytemplomának lerombolásához és szétszóródáshoz vezetett. Bár a később meghatározóvá váló kereszténység a zsidó vallásra épült, a velük való viszony nem javult. Jézus meggyilkolásáért is őket tették felelőssé, utólagosan, kollektív bűnösként. Külön városrészekbe (gettókba) kényszerültek, időnként pogromok, üldöztetések áldozataivá váltak.

A középkori keresztény felfogás szerint a hitelezés bűnnek számított, ezért a zsidóság vált a pénzügyi szolgáltatások fő lebonyolítójává. A mindenütt jelenlévő diaszpóra miatt a kereskedelmi kapcsolatok terén is előnyt élveztek. Az 1800-as évek végére a polgárosodásban megkésett európai társadalmakban (például Magyarországon) az anyagilag jobb helyzetben lévő, polgárosodottabb zsidóság kedvezőbb pozíciókat szerzett meg az értelmiségi pályák tekintetében is.

Bár a zsidóság erőteljes asszimiláción ment keresztül, többségük anyanyelv és identitás tekintetében a honi nemzethez tartozott, a kezükben lévő vélt vagy valós anyagi eszközök miatt mások lehetőségeik korlátozóiként tekintettek rájuk. A náci Németországban teret nyerő fajelmélet végül a zsidóság jelentős részének megsemmisítéséhez vezetett.

Sokan ma is azt gondolják, a zsidóság kezében túl sok hatalom összpontosul. Gyakori vélekedés, hogy a főbb történeti eseményeket ők határozzák meg, világuralomra törnek. Egyesekre frusztrálóan hat, ha a közéletben zsidó, vagy zsidónak vélt szereplőket lát, több honlapot is annak szenteltek, hogy ezeket a személyeket felsorolják. Odáig is eljutottak, hogy a holokauszt meg sem történt, vagy épp azok tehetnek róla, akiket a leginkább sújtott.

Az ilyen elképzeléseket a világ működését végletesen leegyszerűsítő teóriának tekinthetjük, ami azért is népszerű, mert könnyen befogadható. Elterjedtségét féltékenység és sikertelenség is táplálja. Akit meggyőzött, félelemben él, érzelmileg viszonyul a kérdéshez, és újabb bizonyítékok nélkül is kész további negatív tartalommal bővíteni a repertoárt. Ellenérvek nem számítanak.

Az antiszemita gondolkodásúak persze meg vannak győződve „igazukról”. Szerintük nem tévképzetről van szó, hanem valódi fenyegetettségről. A vérvád gondolata is fel-felbukkan, miszerint zsidók másokat feláldoznak valamiféle rituálé keretében. Nyilvánvaló, hogy a zsidóságnak nincs efféle szokása, de riogatásra még mindig alkalmas.

Mindenki máshoz hasonlóan a zsidóság is él azokkal a lehetőségekkel, képességekkel, melyek rendelkezésére állnak. Az egész emberiséget tekintve számos példát találhatunk más csoportok elleni rosszindulatú, vagy érdekből fakadó támadásra. Aki a zsidóságban látja ezt a mentalitást leginkább megtestesülni, az nincs tisztában a történelmi tényekkel.

Az idők folyamán más csoportokkal kapcsolatos tévképzetek is kialakultak. Erre legjobb példa a titokzatossága miatt gyanúba kevert szabadkőművesség, amiről szintén ellenőrizhetetlen, valószerűtlen elképzelések láttak napvilágot. Egyesek a Nagy Francia Forradalom kitörését is számlájukra írták. A 1917-es oroszországi forradalomról, az I. Világháborút lezáró békékről, tanácsköztársaságokról is elterjedt, hogy a szabadkőművesek világuralomra való törekvésének következménye.

Mivel a zsidóság a nemzetek feletti kapcsolatokra nagyobb hangsúlyt fektető internacionalizmusra szétszóródottságuk miatt fogékonyabb volt, ezért a szocialista és kommunista szervezetekben jelentős létszámot képviseltek. Mindezek miatt adta magát a szabadkőművesség, bolsevizmus és a cionizmus összekapcsolása.

A magyar történelem sajátosságai mindehhez további adalékokkal szolgálnak. A következőkben ezeket tekintjük át.

A történetet Trianonig mindenképp vissza kell görgetnünk. A magyarság ekkor fájó traumát élt át, elvesztettük az ország területének 2/3-át. Ezzel együtt oda lett a nagyhatalmi társország-státusz, és a kesergés (érthetően) a mai napig tart. A sokk után megszépült a múlt, megerősödött a nosztalgikus „boldog békeidők” emléke, és egyáltalán minden kor, amikor még Nagy-Magyarország létezett.

A kisnemzetté válást a politikusok kompenzálni kívánták, ami megmutatkozott a két háború közti tananyagban is. Az ekkorra épp kialakult, már valóban tudományosnak tekinthető történelemtudomány vagy a finnugor nyelvészet eredményeit kevéssé voltak hajlandók magukévá tenni. A tényszerűnél dicsőségesebbé tett múlt, a hun-török eredet erőteljesebb pártolása a nemzettudat erősítésének vágyából fakadt. A történelemszépítés útján sokan önszántukból is elindultak, így született meg a sumer-magyar rokonság gondolata mellett számtalan más áltudományos elmélet.

Visszatérve a valódi történelemhez, megemlítendő még, hogy a Trianoni békediktátum lényegében a Tanácsköztársaság ideje alatt született meg. Már említettük, hogy a szocialista mozgalmakban gyakran vettek részt zsidó származásúak, így ők a Tanácsköztársaság vezetői közt jelentős számot képviseltek. Mindezt később úgy állították be, hogy Trianon a zsidók műve volt, miközben az elsősorban a világháború elvesztéséből fakadt. A korábban (Szent Istvánig visszamenőleg) befogadónak tartott nemzet kirekesztő lett. Nem véletlen, hogy itt született meg a világ első zsidótörvénye. A határok visszaállításának ígéretével kecsegtető hitleri Németországgal egyre szorosabbá vált a viszony, ezért az immár fajelmélettel is alátámasztott zsidóellenesség hazánkban is folyamatosan erősödött.

A kirekesztést az elszigeteltség érzése kísérte, ekkorra ugyanis közismertté vált, hogy a magyar nyelv a térség egyetlen nem indoeurópai nyelve. Revizionista vágyaink miatt tőlünk tartó, ellenérdekelt államok vettek-vesznek körül („szláv népek tengere”). (Befelé fordulásunk a mai napig érezhető, például más országokhoz képest kevésbé érdeklődünk a külpolitikai hírek iránt.)

A XX. század még nem említett véres fordulatai pedig számtalan további traumát okoztak. A nácikkal való szövetség önmagában szégyen. A zsidók, cigányok és mások deportálása ezen túl az érintetteknek és hozzátartozóiknak alig feldolgozható tragédia is. A háborús emberveszteség és hadifogságok további családokat tettek tönkre. És maradt a csalódottság, hogy a revizionista álmok helyett kisnemzet a magyar, immár talán végleg. Ráadásként pedig jött a szovjet megszállás.

Hogy mindez miképp jelentkezik a társadalomban? Legutóbb Juhász Angéla pszichoanalitikus egy közelgő konferencia kapcsán nyilatkozott a kérdésben. Elmondta, hogy a magyarok a társadalmi traumáikat nem dolgozták fel megfelelően, csupán elhallgatták. Hatalmas tömegek váltak valamilyen agresszió áldozatává, végrehajtójává vagy szemtanújává. Az ilyen traumákkal terheltek, ha más segítséget nem kapnak, különféle védekező mechanizmusokat alkalmaznak. Letagadják az igazságot és belső konfliktusukat más csoportokra vetítik ki, kreált ellenségképet alakítanak ki. Hasonló ellenségképpel rendelkező emberek csoportjában a másik csoport támadásától való paranoid várakozás alakulhat ki, mely az esetleges tényleges veszélyeztetettségtől független.

Ezek a traumák észrevétlenül, több generáción keresztül is átörökíthetők. Zsidó családokban például, ahol a szülők/nagyszülők nem is beszéltek az átélt borzalmakról (vagy arról, hogy zsidók volnának), a szorongás, halálfélelem mégis hatott a gyermekre, akik bizonyos szituációkban szüleik öntudatlan reakcióit tapasztalták meg, így maguk is félni kezdtek. Ezek még a harmadik generációban is észrevehetők. Valószínűleg más jellegű traumák is nyomot hagyhatnak a családi életen keresztül.

A nácizmussal és a holokauszttal kapcsolatos felelősségével az érintett generáció nem nézett szembe. A sztálini Szovjetuniótól való függésben feldolgozás helyett újabb traumák születtek, majd ’56 bukása után sem volt lehetőség a megoldásra, hisz a Kádár korszakra is a hallgatás volt jellemző. A ’89-’90-es fordulat után a szabadság iránti lelkesedést lassan elhomályosítja a számtalan frusztrációból, hamis ellenségképből, összeesküvés-elméletből, tudatlanságból, leegyszerűsítésből, megtévesztésből fakadó gyűlölet, befelé fordulás, melyet egyes politikusok meglovagolnak, tovább erősítenek. Ezen elképzelések támogatói nem csak a pszichésen érintettek köréből kerülnek ki. Személyes indíttatás, elfogultság nélkül is tarthatja ezeket valaki logikusnak, magyarázó erejűnek, amelyet erősít az egyoldalú tájékozottság és a tudáshiány. Meggyőző lehet önmagában az, milyen sokan elfogadnak egyes eszméket.

És hogy az indulatos levél egyetlen vonatkozását se hagyjuk ki, a zsidók hazánkba telepítését sem a levélíró találta ki, a szélsőjobboldali média, blogcikkek folyamatosan riogatnak vele.

Ilyen gondolkodásmóddal, indulatokkal szemben a 70-80 fős Szkeptikus Társaság (melyből kb. 30-an aktívak), reménytelen helyzetben van. A tagok évi 6000 forintos befizetése, az 1%-os felajánlásokból befolyó néhány százezer forint, a hasonló nagyságrendbe eső adományok és elnyert pályázati összegek kevés lehetőséget biztosítanak. A tematika ráadásul az itt említett témakörökön kívül is óriási, feladat volna bőven.

Természetesen semmilyen lobbi, egyetlen piacon lévő berendezés, módszer vagy elmélet képviselője sem támogat bennünket, így gyógyszergyárak sem. Tevékenységünk konferenciák, nyilvános rendezvények és előadások megszervezéséből áll, melyet cikkek, esetleg egy-két nyílt levél megírása egészít ki. A tagok, vezetők fizetést nem kapnak, mindenki hobbi szinten, főállása mellett, szabadidejében végzi tevékenységét. Mindezt azért, hogy a társadalom tagjai egészségesebbek, gazdagabbak és okosabbak legyenek. Kuruzslók, szélhámosok, népbutítók, tévedésben élők minél kevesebb kárt okozhassanak.

Végeredményben megértjük, bár nem esik jól, ha hasonló hangvételű dühödt írásokat kapunk. A minket érő támadás azonban eltörpül amellett a társadalmunkat érő halálos fenyegetés mellett, amit egyes ideológiák hordoznak magukban.

A bejegyzés trackback címe:

https://szkeptikus.blog.hu/api/trackback/id/tr194852314

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Metélés és a csecsemő keresztelés is erőszak 2012.10.25. 10:01:02

Magyarországi viszonyok közt hasznos, vagy inkább káros az egészségre a későbbiekben, a vallási okból csecsemőkorban elvégzett körülmetélés? Eredendően erdőn mezőn élő, vadászó, halászó, földművelő, állattartó népeknél a fityma eltávolítása veszélyes,...

Trackback: Metélés és a csecsemő keresztelés is erőszak 2012.10.25. 10:00:59

Magyarországi viszonyok közt hasznos, vagy inkább káros az egészségre a későbbiekben, a vallási okból csecsemőkorban elvégzett körülmetélés? Eredendően erdőn mezőn élő, vadászó, halászó, földművelő, állattartó népeknél a fityma eltávolítása veszélyes,...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

fordulo_bogyo 2012.10.26. 14:29:56

@Karinthy-paradoxon: Novartis said the Italian health ministry had acted after the company itself reported the presence of small particles in the vaccines.

(hol lattal te olyat, egy egy barmilyen alternativ szerrel vagy modszerrel hasonlo elfordult volna?)

Raadasul:
""We are confident that the safety of the vaccines is assured. The lot in question had a deviation, it has been identified and put on hold and has not been released to the market," he said. "The manufacturing of vaccines is a complex procedure. Italian authorities are free to continue investigating," but there is evidence that such deviations wouldn't affect safety or efficacy, Mr. Jimenez said."

"Swissmedic said that it is possible that some of the ordinary components of the vaccines had clumped together. Novartis said these particles are proteins, which are normal and necessary components of flu vaccines."

Tehat szo sincs arrol, hogy tudnak, hogy veszelyes, csak arrol van szo, hogy gyanus, es amig ki nem vizsgaljak, addig leall a hasznalata.

captpicard 2012.10.26. 14:31:16

Gondolom az ezreket megölő homeopatás szereket nem kell betiltani, azok tökéletesek és mellékhatás nélküliek...
Ja, és ők az emberiségért vannak...

captpicard 2012.10.26. 14:42:35

De nem ez a lényeg, hanem az, hogy vki hogy gondolhatta, hogy ilyen levelet ír.
Értem én, hogy kell egy ellenségkép, de miért pont a társaság ?

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2012.10.26. 14:53:37

@captpicard: Azoknak a vackoknak semmi hatása nincs. Gyakorlatilag vízért fizetsz..

captpicard 2012.10.26. 14:58:01

@molnibalage: Fizessen értük a halál.
Csak azt mondom, hogy arra senki sem háborodik fel, de az oltásokra igen.
Pedig abban is mekkora pénz van, de hatás nincs, és több eset is volt, hogy pont a homeopátiás kezelés miatt haltak meg emberek.
Sehol sem látom a "Le a homeopátiával!" facebook csoportot.

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.26. 15:03:15

@fordulo_bogyo:

>Ha a Toyota harom honapig var,
> mielott viszahivna a fekhibas autoit
> javitasra, az erv az autovasarlas es
> autozas ellen ugy altalaban?

a rossz gyártói hozzáállásra példa ..

de mint már említettem - az egyik szkeptikus már kifejtette a "BAD PHARMA" című könyvben.

fordulo_bogyo 2012.10.26. 15:10:18

@Karinthy-paradoxon: Tehat rossz gyartoi hozzaalals, de NEM erv a vedootasok vagy az autok ellen.
AKKOR mit keres itt?
Malnaszor?

fordulo_bogyo 2012.10.26. 15:11:19

@molnibalage: Akik arusitjak, akik vasaroljat, azt allitjak, hogy van hatasuk.

fordulo_bogyo 2012.10.26. 15:12:16

@captpicard: "De nem ez a lényeg, hanem az, hogy vki hogy gondolhatta, hogy ilyen levelet ír.
Értem én, hogy kell egy ellenségkép, de miért pont a társaság ?"

Mert szervezet(t), es sajat blogja van, amit nem tudnak cenzurazni.

maycontainnuts 2012.10.26. 15:51:26

@fordulo_bogyo:
És mennyivel jobb annál a hozzáállásnál, miszerint az én termékemet nem is tesztelem le, se hatásában, se veszélyességében, és soha nem is vonom ki a piacról, bárhány tanulmány szülessen arról, hogy drágább, hatástalanabb (nem hatásosabb), vagy akár veszélyesebb, mint a placebo.

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.26. 16:04:01

@fordulo_bogyo:

>Tehat rossz gyartoi hozzaalals,
> de NEM erv a vedootasok vagy
> az autok ellen.
> AKKOR mit keres itt?

Az önmagából kifordult levélíró megemlítette a "gyógyszer szakmát" is .

És ha jól értem, a levésírónak a a"gyógyszerszakma" elfogulatlan támogatása az igazi problémája.

Az, hogy az SZT - az online fórumain csak a "gyógyszerszakmán" kívüli dolgokat ekézi - felvet valamiféle elfogultságot. - és bosszanthat másokat ..
ugyanúgy mint ahogy benneteket is jogosan bosszant, hogyha más fórumokon egyoldalúan kommunikálnak dolgokról és bizonyos dolgokat elhallgatnak.

Azt szeretném, hogyha a SZT olyan dolgokról írna és kutatna, hogy hogyan lehet a tudományos folyamatok minőségét javítani , vagyis a Tudománynak nem a jelenlegi állapotát próbálná meg védeni, hanem segítene kiküszöbölni és továbblépni a problémákon.

idealista vagyok ...

én ennek a blogposztnak az első felében elismertem volna, hogy nem tökéletesek a jelenlegi folyamatok .. sok ismert és ismeretlen hiba van a rendszerben - és túl komplex a feladat ... de a rendszerben résztvevő emberek többsége tisztességes és jó-szándékú ...

mert így úgy néz ki, hogy semmi jogos alapja sincs a levélíró dühének ..

fordulo_bogyo 2012.10.26. 16:27:15

@Karinthy-paradoxon: "Azt szeretném, hogyha a SZT olyan dolgokról írna és kutatna, hogy hogyan lehet a tudományos folyamatok minőségét javítani , vagyis a Tudománynak nem a jelenlegi állapotát próbálná meg védeni, hanem segítene kiküszöbölni és továbblépni a problémákon."

Lepj be a Tarsasagba, es javasold.

Mellesleg: a gyogyszergyartas nem "tudomanyos folyamat", semmivel sem tudomanyosabb, mint a szamitogep osszeszereles vagy az autogyartas.

"én ennek a blogposztnak az első felében elismertem volna, hogy nem tökéletesek a jelenlegi folyamatok .. sok ismert és ismeretlen hiba van a rendszerben - és túl komplex a feladat ..."
abba kene hagyni es legalabb harminc generacion keresztul tesztelni... ;-)

fordulo_bogyo 2012.10.26. 16:39:34

@maycontainnuts: Es milyen erdekes, hogy neofin-aramlatnak az nem csipi a szemet.

Rigor 2012.10.26. 17:01:33

A Toyota-ról az alábbi Fight Club idézet jut eszembe:) -
" Tegyük fel, hogy a cégem új modellje százzal robog az országúton. A differenciálmű beragad... A kocsi karambolozik, és az utasok bennégnek. Namármost. Visszarendeljük-e a modellt?...Az érintett autók számát, az "a" változót összeszorozzuk a hiba százalékos előfordulási esélyével, "b"-vel, és az átlagos kártérítési összeggel, "c"-vel. a*b*c. Egyenlő x. Ha x kisebb, mint a visszahívással járó költség, nem intézkedünk."

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.26. 18:01:54

@fordulo_bogyo:

>Lepj be a Tarsasagba, es javasold.

egy javaslathoz nem kell belépni.

>Mellesleg: a gyogyszergyartas nem
> "tudomanyos folyamat",

a gyógyszerkutatás igen.
és ha valaki gyártási hibás oltással 3 hónapig kísérletezik -
az már valamilyen fajta gyógyszerkutatásnak minősül.

( a gyártó cég a 3 hónapos adatok alapján állította, hogy szerinte biztonságos ..)

fordulo_bogyo 2012.10.26. 18:03:06

@Karinthy-paradoxon: "a gyógyszerkutatás igen.
és ha valaki gyártási hibás oltással 3 hónapig kísérletezik -
az már valamilyen fajta gyógyszerkutatásnak minősül."

Lopikulat.

fordulo_bogyo 2012.10.26. 18:04:50

@Karinthy-paradoxon: ">Mellesleg: a gyogyszergyartas nem
> "tudomanyos folyamat",

a gyógyszerkutatás igen.
és ha valaki gyártási hibás oltással 3 hónapig kísérletezik -
az már valamilyen fajta gyógyszerkutatásnak minősül."

Neked halvany segedfogalmad sincs arrol, hogy mi a tudomanyos kutatas.
Ez, amirol beszelunk sokminden lehet, de biztosan nem tudomanyos kutatas.

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.26. 18:09:23

@Rigor:

>A Toyota-ról az alábbi Fight Club idézet jut eszembe ...

ez igaz lehet a Novartis-ra is.

Tom Benko 2012.10.26. 18:11:23

@captpicard: Holnap este megcsinálom, csak valaki linkelhetne legalább egy-két kezdő cikket a hp miatt meghalt emberkékről. A többi már jön úgyis.

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.26. 18:16:16

@fordulo_bogyo:

>Neked halvany segedfogalmad sincs
> arrol, hogy mi a tudomanyos
> kutatas.

A Novartis bezzeg tudja ?

>Ez, amirol beszelunk sokminden lehet,
> de biztosan nem tudomanyos kutatas.

Tudósok kísérleteztek - ismert gyártásai hibás termékkel - hogy megállapítsák, hogy veszélyes-e vagy sem.
.. mi erre a helyes szakszó?

fordulo_bogyo 2012.10.26. 18:19:28

@Karinthy-paradoxon: Lopikulat ismet.

Tenyleg nem erted mirol volt szo?

Az, hogy a szokasostol eltero kinezetu vedooltast nem azonnal vonnak be, az nem tudomanyos kutatas.

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.26. 18:34:47

@fordulo_bogyo:

>Az, hogy a szokasostol eltero kinezetu
> vedooltast nem azonnal vonnak be,
>az nem tudomanyos kutatas.

Nem a betiltásról/Visszavonásról van szó - mert azt a hatóság végezte -
[ nem is a Novartis. ]

hanem a kritikus és fontos információk visszatartásáról, és a Novartisnak a megbízhatóságáról.

fordulo_bogyo 2012.10.26. 19:10:24

@Karinthy-paradoxon: " a kritikus és fontos információk visszatartásáról, és a Novartisnak a megbízhatóságáról"

Az sem tudomanyos kutatas, nem tetszel erteni?

Kritikus informacio: feher pettyek vannak egyes oltasokban. Akinek szeme van: lathassa ;-)

fordulo_bogyo 2012.10.26. 19:12:08

@Karinthy-paradoxon: Senki sem megbizhato, sem a tudomanyos kutatok, sem semmilyen gyartok (auto, gyogyszer, szamitogep stb), egyetlen kivetel az alternativ medicina gyartoi es muveloi, azokkal ilyen soha nem fordul elo.

captpicard 2012.10.26. 19:45:56

@Karinthy-paradoxon:

Nem zavar, hogy nem erről szól a bejegyzés ? De látom téged az oltások marhára zavarnak, még akkor is, ha az oltások miatt most több millió ember élhet olyan betegségek réme nélkül, mint a gyermekbénulás, diftéria stb stb.

Látom nagyon szeretnéd ezeket kipróbálni, és ajánlod minden gyereknek...

Tom Benko 2012.10.26. 20:17:22

@Karinthy-paradoxon: Akkor a homeopaták se tartsák vissza azt az információt, hogy a "szereik" teljesen mentesek minden nekik tulajdonított hatástól, az oltásellenesek, hogy az oltásokról fingjuk sincs, stb... Ha ezt ők megteszik, akkor elfogadom az állításod jóindulatúságát, addig viszont élek a gyanúperrel, hogy puszta rosszindulatból kommentelsz...

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.26. 20:53:02

@Tom Benko:
>Akkor a homeopaták se tartsák vissza azt az információt

vagyis akkor szerinted - ilyen szempontból egy kategória
a Novartis és a HP ?

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.26. 20:55:04

@captpicard:
>Nem zavar, hogy nem erről szól a bejegyzés ?

pedig szerepel ...
"egyesek szerint a gyógyszer-gyártók szándékosan mérgezik az embereket,"

fordulo_bogyo 2012.10.26. 21:02:04

@Karinthy-paradoxon: az informacio visszatartasa lehet csalas (en peldaul nem irtam neked semmit a sajat kutatasi eredmenyeimrol, visszatartom amig nem publikalom egy szaklapban, ez nem csalas).

De hogy a banatba jon ez ide, kerlekszepen?
Eloszor azt hiszed, hogy tudomanyos kutatas, utana azt hiszed, hogy csalas... ne offoljal mar tovabb. Maradjunka temanal. Olvasd el ujra a bejegyset fent, es azzal kapcsolatban irj, ha van mondnivalod.

fordulo_bogyo 2012.10.26. 21:03:30

@Karinthy-paradoxon: "pedig szerepel ...
"egyesek szerint a gyógyszer-gyártók szándékosan mérgezik az embereket,"

Hol latsz te feher pettyes vedoltas eseten itt:
-mergezest
-szandekossagot

Valamit nem olvastam? Volt mergezes? Mi tobb, volt szandelos mergezes???

fordulo_bogyo 2012.10.26. 21:07:21

@Karinthy-paradoxon: ">Akkor a homeopaták se tartsák vissza azt az információt

vagyis akkor szerinted - ilyen szempontból egy kategória
a Novartis és a HP ?"

Nyilvan nem. A Novartis informacioja nyilvanos. Hol van a homeopatake?

captpicard 2012.10.26. 21:13:05

@Karinthy-paradoxon: Egyesek szerint meg a Siriusról jöttünk...

fordulo_bogyo 2012.10.26. 21:15:09

Ez a halalos fenyeges az oltasok kapcsan:

Szamárköhögés-járvány van Angliában
Már tíz csecsemő meghalt.

Az újszülötteket még nem lehet megvédeni a rutinoltásokkal, amelyek kéthónapos korban kezdődnek.

Tehat aki oltasellenessegbol nem oltaja be gyereket, az masok csecsemoit veszelyezteti. Nem lehetne ezeket beperelni?

Szeptemberben 1322-en betegedtek meg, így egész évben összesen már 6121-en.

Hol vannak a homeopatak es az alternativok?

Tom Benko 2012.10.26. 21:51:30

@Karinthy-paradoxon: Kiscicám, egy öngól per nap nem elég? Pont a te érvelésedet használtam fel arra, hogy megmutassam: nem egy kategória, mert a Novartis pont hogy közzétette az információt. Azt sem mondhatod, hogy jójó, de három hónap késéssel, mert még a hp is erősen le van maradva hozzájuk képest - cca. 200 évvel adósok. Szar ügy...

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2012.10.26. 23:25:09

@captpicard: Most mondjam, hogy működik a darwini szelekció? Az idióták meghaltak. Problem solved...

fordulo_bogyo 2012.10.27. 00:10:40

@molnibalage: sajnos az idiotak itt vannak (es ujratermelodnek)

az oltatlansag miatt ujraeledo jarvanyok nem csak azokra veszelyesek, akik szandekosan nem olt(at)jak be magukat vagy gyerekuket, hanem azokra is, akik meg nincsenek oltva (tul fiatalok hozza) vagyakik nem olthatoak valamilyen immunologiai problema miatt.

pounderstibbons 2012.10.27. 12:51:45

@Rigor:
Nagyon örülnének a gyártók, ha ez ilyen flottul menne nekik.

De pl. a General Motors egy rosszul elhelyezett üzemanyagtartály miatt köhöghet ki, az általuk számoltnál sokkal-sokkal magasabb büntető kártérítést.

www.nytimes.com/1999/07/10/us/4.9-billion-jury-verdict-in-gm-fuel-tank-case.html

A kártérítés mértékét azóta csökkentette egy újabb bírósági ítélet, de még mindig milliárd dollár felett van, ami kb. a cég éves profitjának mértékével egyezik.

Ugyanígy a Novartis is nyilván csődközeli állapotba kerülne, ha az időben nem jelzett minőségromlása az oltóanyagának nem várt mellékhatásokat okozna.
Ezügyben két dolgot tehetnek:
-Eltitkolják az adatot örökre.
-A lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák, hogy csökkentsék a mellékhatások számát és a felelősségüket.

Hogy melyiket választják az nyilván erkölcsi kérdés is, de nem feltétlenül az első a legracionálisabb a vállalat pénzügyi eredménye szempontjából se.

Szkeptikus Blog · http://szkeptikus.blog.hu 2012.10.27. 17:11:07

A levélírótól az alábbi válaszlevelet kaptuk. Olvasóink tájékoztatására közöljük, a további vitát a levélíróval értelmetlennek tartjuk.

-------
Teljes beismerés vagy semmit mondó mellébeszélés

Először is had szögezzem le, hogy nem egy kopasz bakancsos IQ bajnok jobbik fun vagyok. Hétköznap Öltönyben járok, 7 milliós kocsim van, és értelmiségi embernek tartom magam, mindent amit itt és előző levelemben is leírtam személyes tapasztalatok és meggyőződések alapján képviselek. Távol állok mindenféle politikai oldaltól, távol minden dogmától és előítélettől. Sőt. Egy olyan réteg véleményét képviselem akik szintét magasan képzett értelmiségiek és nem az egymédiából kapják az infókat a mindennapokhoz.

A szkeptikus BLOG válaszlevele nagyszerűen reprezentálja álláspontját (válaszlevelük terjedelmének megfelelően érzékenységi sorrendben)

- az antiszemitizmusról,

- mérgezésekről,

- a magyarságról.

Természetesen a „felháborodott levélben” leírt vádakkal kapcsolatban (amely HALÁLOS FENYEGETÉSsé alakult) egy használható ellenérvet sem tudnak felhozni, és bár sehol sincs leírva a zsidó kifejezés mely a szkeptikus társaságot jelentős részét jellemzi, mégis hamar elsül az antiszemita kártya. Szkeptikusaink még saját magukat is tévesen definiálják, hiszen ha valóban azok lennének, akkor az oly nagyra tartott tudományt, vagy adatokat, esetleg tényeket írnának válaszlevelükben, melyek valóban cáfolatok vagy ellenérvek a „vádakra”, nem pedig közhelyeket és evidenciáknak beállított demagógiákat sorolnának fel, amiket mindenki ismer. De mivel ismeretek és valódi cáfolatok híján vannak, nem tehetnek mást és támadnak. De nézzük SZKEPTIKUSOK véleményét a dolgokról, hozzá kell tennem, hogy egy valódi szkeptikus így csinálná, ahogy én fogom:

- a szkeptikusok a zsidókról

„egyisten-hitükkel mindenki mástól elütő zsidóság” – egyből felsőbrendűség sugárzik de hát a cionizmus az mégis jó dolgok ellentétben a nacionalizmussal ugyebár. Tehát egy tényként beállított hazugsággal nyitnak, mert a szkíták, szakák, avarok, etruszkok voltak egyistenhívők már időszámítást megelőzően is, amikor a zsidók nagy része még Moloc-ot imádta vagy bika vagy bagoly totem előtt, csecsemő és ember áldozatot bemutatva. Mai megfelelője szinte egy az egyben megegyezik a szabadkőműves páholyok „ A törődés hamvasztása” elnevezésű rituáléjával. De ezt nyilán Önök is tudják hiszen ismerik a szabadkőművesség történetét és rituálit, esetleg beavatás szertartásaikat ugye, ahogyan én is. A zsidóság felmagasztalása, vagy inkább jelenlegi világpolitikai szerepének csökkentése és egyediségének kiemelése nagyfokú elfogultságot mutat, továbbá az is, hogy a válaszlevél ¾-e erről a témáról szól, illetve a mosakodásról, hogy a szkeptikusok és úgy általában a világ nem is zsidó központú.

Példák:

„Bár a később meghatározóvá váló kereszténység a zsidó vallásra épült” – pont fordítva de értjük a célzást

„Jézus meggyilkolásáért is őket tették felelőssé, utólagosan, kollektív bűnösként” – Jézusra kereszthaláli büntetést csak a zsidó főpapok kértek, hogy példát statuáljanak, a rómaiak nem ragaszkodtak a halálbüntetéshez, sőt… ez történelmi tény, de értjük

„A középkori keresztény felfogás szerint a hitelezés bűnnek számított, ezért a zsidóság vált a pénzügyi szolgáltatások fő lebonyolítójává” – nem gondolta senki hogy a hitelezés bűn, csak úgy gondolták hogy az adósság többszörösét kamatként visszaszedni az bűn, és ehhez csak a lelketlen zsidó kereskedőknek volt pofájuk. Ez a mentalitás szolgáltatta az alapot a hajdani „zsidótörvények” bevezetéséhez és könnyebb elfogadtatásához, ugyanakkor az is magáért beszél, hogy miért üldözte minden kultúra és miért rekesztette ki előbb-utóbb a zsidóságot. Ja!! Már tudom.. mert születésünktől kezdve úgy tanultuk hogy aki nem zsidó az goy, vagyis egy barom, egy haszonállat, akit le kell nézni.

„A náci Németországban teret nyerő fajelmélet végül a zsidóság jelentős részének megsemmisítéséhez vezetett.”

Ha a jelentős része megsemmisült, kik alkották 1947-től Izrael országnak lakosságát? A náci Németországban „teret nyert fajelméletet” 2 tudós találta ki és kezdte terjeszteni melynek összefoglaló neve Eugenika vagy népesség kontrollálás (mai irányzatai szép szavakba bújtatva: transzhumanista, globaista, poszthumanista stb.), s mely néhány zsidó embernek (most bocs de hát tényleg azok voltak) Julian Huxley, Aldous Huxley és Charles Darwin-nak köszönhetünk. Ennek a beteg agymenésnek az alapja (melyet Hitler előszeretettel alkalmazott), hogy a betegeket és nyomorékokat sterilizálni, vagy likvidálni kell, hogy létrehozzák a tökéletes emberfajt. Ennek a mai megfelelője, hogy ha a belterjes házasságokon belül nem lehet nemesíteni emberfajt, akkor a többi embert kell lebutítani és ehhez genetikailag rombolni és módosítani kell a tömegeket… ÉS akkor itt kanyarodnék rá a chemtrail-re

- chemtrail – szkeptikus vélemény / „újabban terjedő téveszme, elképzelés”

2010. május 28-30. között Ghentben (Belgium) tartott nemzetközi szimpóziumon a tudósok kijelentették: "az éghajlat manipulációja a Cirrus felhők módosításával nem átverés és nem összeesküvés-elmélet", hanem egy "hatvan éves múlttal rendelkező, működő folyamat". Bár az "ellenséges" környezet-módosítást egy ENSZ-egyezmény 1978-ban betiltotta, a "barátságos" használatát ma a klímaváltozás, a víz- és élelmiszerhiány megoldásaként üdvözlik. Hatvan éve terjedő téveszme, illetve elképzelés.

A Szkeptikusok írták:

„Az ilyen elképzeléseket a világ működését végletesen leegyszerűsítő teóriának tekinthetjük, ami azért is népszerű, mert könnyen befogadható. – A Könnyen befogadható elképzelés nem az hogy mérgeznek minket nap mint nap a levegőben meg az oltásokkal, hanem hogy ez fikció.

Elterjedtségét féltékenység és sikertelenség is táplálja- mondja a pszichológus. és az ítélet .. Akit meggyőzött, félelemben él, érzelmileg viszonyul a kérdéshez, és újabb bizonyítékok nélkül is kész további negatív tartalommal bővíteni a repertoárt. Ellenérvek nem számítanak.”

Nem vagyunk sem féltékenyek, (ugyan mire?), sem sikertelenek, és nem félünk semmitől. Annyi van csupán, hogy a tények az adatok és minden bizonyíték engem/minket igazol. A megnyilatkozásokból pedig egyértelműen látszik, hogy a Szkeptikus Társaság (de inkább rend :) ), azért van és dolgozik, hogy nevetségesnek kiáltsa azt amire számtalan bizonyíték van, és igaznak azt ami egyértelműen manipulatív és megtévesztő, hiteltelen és hamis. Tehát ez csak azt jelentheti hogy nem naivitásból terjesztik a hazugságokat, és mondják nevetségesnek a tényeket, hanem célzottan és szándékosan. Ez annyira igaz, hogy amikor meg akarom tudni hogy egy adott témában mi a hivatalos hazugság, meg nézem hogy a szkeptikus társaság milyen véleménnyel van róla. Hiszen Önök csak az igazsággal szkeptikusak, a hazugságot pedig előszeretettel reklámozzák. De miért tennék ezt? Vagy mert szabadkőművesek, vagy mert zsidók. Nem? J

„A vérvád gondolata is fel-felbukkan, miszerint zsidók másokat feláldoznak valamiféle rituálé keretében. Nyilvánvaló, hogy a zsidóságnak nincs efféle szokása, de riogatásra még mindig alkalmas.”

Hát persze.

Nyilvánvaló: www.youtube.com/watch?v=9w0L1gUhEKU&feature=player_embedded

Szóval Önökről csak annyit, hogy addig fog érdeklődni a gatyi blog iránt is a jó nép, amíg szeretnének még egy kis álomvilágot nappal, mert amint KINYÍLIK A SZEM, mindenkinek világos lesz, csak nevetni fogunk rajtuk. Ugyan miért foglalkozik hobbi szinten egy társaság olyan dolgok népszerűsítésével, amihez „semmilyen érdeke sem fűződik”?!!?!?!?. Nagyon levágós, hogy egyrészről elfogultan nyilatkoznak, a másik oldalt pedig hitelességet kizáróan mindenben támadnak. Annyira nyilvánvaló mindenkinek aki nem hülye, hogy Önök miért ülnek ott és miért csinálják azt, amit. A világ ébred barátaim. Nem kell hozzá sem vér, sem háború, sem erőszak. Egyszerűen csak megtörténik. Ti pedig beszélgethettek a nagy semmiről.. ameddig csak akartok, akkor is csak egy beteg liberális kerepelés lesz. Reméljük a közhangulatra, az értelemre és alapvetően a boldog életre való törekvés elleni harcotok nem tart sokáig, ezért kívánom tiszta szívből hogy amilyen hamar csak lehet vessen véget a jó Isten ennek a büdös, káros, hazug és beteg tevékenységnek amit folytattok lelketlen hon-foglalók :) !

Ezt hozza nyilvánosságra lufi szájú társaság.. ha meri!

captpicard 2012.10.27. 18:10:40

Ezt hozza nyilvánosságra lufi szájú társaság.. ha meri!

Merte!

Ezzel csak magát minősítette a író...

alagi 2012.10.27. 19:00:48

@Szkeptikus Blog:
"Ezt hozza nyilvánosságra lufi szájú társaság.. ha meri! "

Hogyne merne. Barkinek aki ezt elolvassa nyilvanvalova valik hogy az ertelmi kepessegeid valhol nagyon-nagyon melyen vannak, vagyakozva integetnek felfele a beka seggehez.

kiskutyauto 2012.10.27. 21:20:48

Szerintem ez az illető, aki ezt a csodás levelet elkövette, maga Molnár F. Árpád vagy szoros köreiből valaki (Naleksz, Titán stb..) XD
Csak azt lehet eme levél-műremekre mondani, amit Ford Fairlane mondott, a sajtreszelőre és azzal való.. khm bizonyos tevékenységre: "...szórakoztató, de inkább fájdalmas...+
8-D

feketerbizli 2012.10.28. 12:56:32

ez a levél elszomorítóan gyűlölködő és agresszív, és még szomorúbb hogy ilyen emberből olyan sok van.. Mit lehet ezzel tenni? Vegyünk bele a közoktatási tervbe 'összeesküvés elméletek szociálpszichológiája' tantárgyat? Van valami hosszútávú vagy rövidtávú ötlet? Hogyan lehet kommunikálni olyan emberekkel akik teljesen elzárják magukat mindenféle kommunikációtól?

feketerbizli 2012.10.28. 14:07:34

másfél évig laktam Hollandiában, ahol minden baj fő okozóinak az Európán kívülről jött bevándorlókat ÉS a kelet európai munkavállalókat tartják. Van honlap ahol hivatalos bejelentést tehetsz ha egy kelet európai ember miatt volt rossz napod. Nah, ezt figyeld, vannak olyan helyek ahol MI vagyunk a rosszak. Bah! Bűnbakokat találni könnyű, megoldani összetett problémákat nehéz.. (azért hozzátenném hogy ilyen szintű gyűlölködés a holland szélsőjobb körében távol sincs, és ilyen vakhit az összeesküvés elméletekben sem dívik nagyon)

Tom Benko 2012.10.28. 20:58:05

@Szkeptikus Blog: Erre csak annyit lehet mondani, amit a reklámban is:
"Köszönjük, Emese!"

Robur 2012.10.28. 23:06:05

@feketerbizli: Én azt nem értem ha minden baj okozója a bevándorlás akkor miért engedik?

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2012.10.29. 08:17:29

@Szkeptikus Blog: Kérem írja meg a blog, hogy küldjön már nevet és fényképet is, hogy tudjam kit kell kiröhögni, ha véletlenül látnám az életben. Nem szeretnék kihagyni egy remek alkalmat...

Tényfeltáró 2012.10.29. 20:20:26

Legyen itt még egy teljesen reális és megszokott "összeesküvés" elmélet.

Az önüldözés és öngyűlölet keltés egy ősi trükk és a legtöbb esetben eredményes is. Tehát ezt a levelet a Szkeptikus Társaság Tagjai írták saját maguknak és meg is adták rá a válaszokat. Így remélnek több figyelmet, meg zsozsót.

Tom Benko 2012.10.30. 00:22:27

Abba egyébként belegondolt bárki is, hogy mi történne, ha véletlenül sikerülne az emberiség létszámát akár csak a háromnegyedére is csökkenteni?

Caenorhabditis elegans 2012.10.30. 00:42:38

"Hétköznap Öltönyben járok, 7 milliós kocsim van, és értelmiségi embernek tartom magam"

Ez aztán igazi értelmiségi értékrend, meg helyesírás :D:D

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.30. 14:42:12

Bibó szerintem mélyebben lemegy az okok keresésében - és kevésbé elfogultnak tünik számomra, a témában
megszólalók közül. Ezt a gondolatot még hozzá lehetne tenni a témához.

"ZSIDÓELLENES ELŐÍTÉLET ÉS ZSIDÓELLENES TAPASZTALAT
A zsidóellenes előítélet okozó volta és a zsidóellenes elfogultságból származó szenvedés nagyobb mennyisége tehát a környezet és zsidóság erkölcsi elszámolásában a zsidóságot teszi a mérhetetlenül többet szenvedett, többet veszített és több joggal követelő féllé; ez azonban nem jelenti azt, hogy abban a viszonylatban, mely ilyen előzmények után zsidóság és környezet között létrejön, a zsidók elfogultsága kevésbé volna elfogultság, a zsidók torz világképe kevésbé volna torz, a zsidók irrealizmusa közelebb állana a valósághoz, mint az antiszemitáké. Nem azért beszéltem tehát annyit párhuzamosan zsidó és antiszemita tapasztalatról, hogy a kettőt egy nevezőre hozzam, a kettőből kiegyenlítő mérleget csináljak, s antiszemitáknak és zsidóknak felváltva osszak ki erkölcsi leckéztetést. Hanem azért, hogy – elsősorban a zsidók felé – megpróbáljam érzékeltetni azt, hogy hiábavaló dolog a velük szemben álló környezet róluk való tapasztalatát, bármilyen egyoldalú és részleges valóságon alapszik is, s bármilyen túlzásokkal általánosítódik is, egyszerűen előítélet szülte üres rémképnek tekinteni és semmibe venni. Különösen nem azért, mert ugyan a zsidók tapasztalatai a keményebbek és az egyetemes kiterjedésűek, de mégis a környező, többségi társadalomnak a zsidókról való tapasztalatai a döntőbbek, az egész helyzetet és a feltételeket végsőleg megszabó jellegűek. A teljes igazság tehát az, hogy a zsidóellenes előítélet és a zsidóellenes tapasztalat együttesen feltételei a modern antiszemitizmusnak, mely egyik nélkül sem képzelhető el.
"
ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON 1944 UTÁN / BIBÓ ISTVÁN
mek.niif.hu/02000/02043/html/362.html

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.30. 14:43:41

és még szintén Bibótól:

"
- AZ ANTISZEMITIZMUS PROBLÉMÁJA

" a zsidók és az antiszemitizmus ellen harcolók úgy vélik, hogy kötelességük a zsidók által kiváltott visszahatásnak az antiszemitizmus létrehozásában való szerepét tagadásba venni vagy teljesen másodlagosnak nyilvánítani, mert ha nem így tesznek, az antiszemitizmus alá adnának lovat. Valójában azonban az, hogy a környezet zsidókról szerzett tapasztalatainak az antiszemitizmusban szerepük van, olyan közhely, melyet zsidók és nem zsidók egyaránt tudnak, számtalanszor újból megállapítanak és konkrét helyzetekben állandóan számításba vesznek. {2-685.} Nem az az antiszemita állítás, hogy az antiszemitizmus okai között a zsidók is szerepelnek, hanem az, amely azt mondja, hogy az antiszemitizmus indulatai és akciói jogos és indokolt válasz a zsidókkal kapcsolatos tapasztalatokra, s amely elfelejti, hogy a környezetnek a zsidókról való tapasztalataival szemben, sőt azt megelőzően ott állnak a zsidóknak a környezetről szerzett tapasztalatai is."

...

A zsidók helyzetét az őket környező világban meghatározó második tapasztalat az volt, hogy a környező világ őket különböző bűnökkel vádolja, felettük ezért erkölcsi ítéletet mond, őket ezért erkölcsi megvetésével sújtja, időnként hisztérikus kitöréseknek és bántalmaknak teszi ki, s mindezt anélkül, hogy ezeket a vádakat komolyan megalapozná.

Ez az alapvető élmény a zsidók tekintélyes részében azt a tapasztalati tanulságot váltotta ki, hogy a környező világ erkölcsi kategóriái valahol alapvetően hamisak és igazságtalanok, valahogyan alapvetően arra irányulnak, hogy erkölcsi fogalmakkal, erkölcsi ítéletekkel takarjanak és fedezzenek más, erkölcsileg nagyon is kétes szándékokat és indulatokat. Ebből következik egy bizonyos kiábrándult és gyanakvó készenlét a környező világ erkölcsi eszményeivel és társadalmi erkölcsi ítéleteivel szemben, különösen azokkal, melyeket a zsidók ellen vagy őket érintő módon érvényesítenek; s egyúttal az a meggyőződés, hogy akik a hazugságok eme szitáján átláttak, azoknak ítélőereje erősebb, erkölcsisége nagyigényűbb, tanulságokon megedzettebb, ennyivel kiábrándultabb, de egyben magasabb rendű, mint a környező világé. Ehhez a kiábrándult gyanakváshoz és öntudatos meggyőződéshez azután megfelelő fegyverzetet adott a magas fokon kidolgozott zsidó valláserkölcsi gondolkodás.
..
"

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.30. 15:23:38

Az Antiszemitizmus és a zsidóság témaköréhez
hasonló probléma más területeken is felfedezhető.
és ott ugyanúgy nem árt a konfliktus minden résztvevőjét megvizsgálni.

a Tudományellenességnél -( gyógyszergyár ellenesség , GMO multik ... ) -
szintén felfedezhetünk olyan történéseket - tapasztalatokat -
ami alapján hasonló általánosítás fedezhető fel.

Ezeknek a problémáknak a fel nem ismerése, félreértelmezése,
elhallgatása, tabunak tekintése
hasonlóan látszatmegoldásokat szül.

Hasonlóan egy idő után hiábavaló elemezni és kritizálni az áltudományos irányvonalakat,
anélkül, hogy az azokat kiváltó tényeket és jelenségeket is elemeznék,
amelyek folyamatosan táplálják őket.
És itt a jelenlegi tudományos folyamatok problémáira célzok, ami
nagyon minimálisan jelenik meg a SZT kommunikációjában,
Ez a külső szemlélődő számára nem a tudományosságot és a racionalitást,
hanem az elfogultság gyanúját erősíti meg.

A könnyebb de nem a racionálisabb az a nézőpont, ami kritizálja az (oltás/GMO)elleneseket,
de nem akar foglalkozni a jelenség mélyebb és igazi gyökerével,
amelynek nagy része a jelenlegi tudományos területen keresendő.

pounderstibbons 2012.10.30. 15:58:51

@Karinthy-paradoxon:
Fordítom a gondolataidat az egyszeri külső szemlélődő számára, mert szokás szerint alig látszódnak ki az idézeted alól:

Megtámad valakit (átlagpolgár, technológia, gyógyszeripar) az utcán egy huligán(sarlatán, összeesküvéselmélethívő, stb.) és ütlegelni kezdi egy vasdarabbal(cáfolható hülyeség), de egy arrajáró jóindulatú járókelő(Szkeptikus Társaság) igyekszik kivenni a támadó kezéből a vasdarabot.

Te közben a kezedben lévő vaskos enciklopédiából idézve kiselőadást tartasz, hogy a felháborító módon a jóindulatú járókelő nem tesz lépéseket a támadó mélyebb motivációinak megértésére (Miért agresszív? Honnan szerezte a vasdarabot? Nincs véletlenül pont vaskereskedése az áldozatnak? Mi van ha pont onnan vette?) és nem veszi figyelembe, hogy a megtámadott személy se tökéletes, hiszen vélhetően minimum adócsaló, ráadásul rosszul kommunikált járáskelése alappal dühíthette fel a támadóját. Emiatt a beavatkozó társaságnak szerinted minimum rugdalnia kellene az áldozatot is, különben még elfogultnak tűnik a külső szemlélő szemében.

pounderstibbons 2012.10.30. 16:04:46

@pounderstibbons:
+1 A járókelő beavatkozása alaptalan, mivel tudományosan nem alátámasztott, hogy a vasdarabbal ütlegelés hosszútávon nem hoz e egészségügyi javulást a megtámadott 3. generációs leszármazottainak, míg az sem kizárt, hogy meddőséghez vagy rák kialakulásához is vezethet az ütlegelés abbamaradása.
Legalábbis nincs olyan többgenerációs tudományos kísérlet, ami ezen összefüggések vizsgálatára irányult volna.

alagi 2012.10.30. 16:15:30

@Karinthy-paradoxon: "teljes igazság tehát az, hogy a zsidóellenes előítélet és a zsidóellenes tapasztalat együttesen feltételei a modern antiszemitizmusnak, mely egyik nélkül sem képzelhető el."

Szamomra mindig az a legabszurdabb az antiszemitizmusban, hogy semmifele tapasztalat nem kell hozza. En ismerek olyan embert, aki a zsidok kikoltezteteset szeretne magyararoszagrol (azaz kemenyvonalas antiszemita), de soha egyetlen zsidot sem ismert (rakerdeztem).

Vagy itt van pl az a teny hogy Frankfurt am Mainben, ahol rengeteg kulfoldi/bevandorlo el, nincsen jelentos idegengyulolet, Frankfurt am Oderben (ami a lengyel hatarhoz kozeli keletnemet varos) alig van nemnemet, megis az idegengyulolet eros. Hat ez nem eppen azt mutatja hogy a szemelyes tapasztalat szukseges az antiszemitizmushoz. Eppen hogy ugy tunik a szemelyes tapasztalat hianya kell. Nem lennek meglepve ha Bibo sajat antiszemitizmusat probalna racionalizalni effele ervekkel amiket felhoztal.

Az antiszemitizmus pont ugyanolyan szellemmi lustasag mint pl. az ezoterikus maszlagokban valo hit. (ennel a fentebb emlitett illetonel is jelen van mind a ketto)

Adott a vilagrol egy allitas. Nagyon konnyen megmagyarazhato vele barmilyen teny, az esetleges "ellentmondasokat" pillanatok alatt le lehet rendezni*, tehat jo erzessel tolt el, megertettunk valamit a vilagrol, van mit/kit okolni a hatranyos esemenyek utan. Az illeto mar nem gondolja tovabb hogy hogyan is kell a vilagrol tett allitasokat tisztessegesen megvizsgalni, lusta vagy keptelen ra, de egyuttal azt is kepzeli magarol hogy olyanokat tud a vilagrol amiket masok egyetem elvegzese utan sem. Hat egy ilyen elmevirus ellen vannak akik nem tudnak harcolni.

Nem kell azon gondolkozni, hogy egy adott intezkedesnek (pl. adokulcs valtoztatas, kamatvaltoztatas, tandijbevezetes) lesz ezer jo es ezer rossz hatasa, raadasul ez kulso tenyezoktol is fugg mint pl. lesz-e jovore vilagvalsag, dragul-e az olaj, mennyi buzat tudunk exportalni, stb.. aztan probaljunk ugy lavirozni, hogy a jo hatasbol tobb legyen mint rosszbol. Nem egyszeru dolog. A zsidokat okolni barmiert viszont pofonegyszeru.

* Latunk egy nemzsido gonoszbankart: "Zsido az, csak titkolja". Latunk egy jotevo zsidot: "Mennyi bune lehet, hogy igy igyekezik jokodni?". Nem jon be a vonzas torvenye: "Nem is akarta igazan, nem hangolodott ra a rezgesre". Alternativ es kemos rakos beteg aki meggyogyul: "Persze, ez az alternativ kezeles miatt volt." Alternativ es kemos rakos meghal: "Hat a sok kemo mereg ellen mar az alternativ se tudott segiteni" .... stb, mindenre van "valasz".

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.30. 16:31:35

azt javasolnám, hogy előbb olvassátok el Bibó írását.

Szándékosan provokatív részeket emeltem ki belőle, hogy hátha felkeltem mindkét oldal figyelmét.

Nem kell egyetérteni vele, de érdemes ismerni az ő általa felvázolt teljes összefüggést és a megoldás útjait, valamint hátha segít a saját előítéleteink felismerésében is.

Szehu 2012.10.30. 17:05:51

@Karinthy-paradoxon

A tudományos folyamatok problémáival való foglalkozással kapcsolatban reagálnék kicsit. Helyes meglátás, hogy hiteltelen és elfogult az a hozzáállás, ami pusztán annyiből áll, hogy a tudomány főáramába tartozó elméleteket, szereplőket védelmezi, az abba bele nem tartozó vagy kirekesztett elemeket pedig támadja. Belülről látszik, hogy a Társaság alapvetően nem így viszonyul a felmerülő kérdésekhez. Lehetséges azonban, hogy ez kifelé nem látszik, és ez akár kommunikációs hibának is felfogható. Néhány gondolatot azonban hozzáfűznék ehhez:

A Szkeptikus Társaság alapvetően az áltudományok elleni fellépést tűzte zászlajára, főképp azért, mert ezen a területen igen kevesen merték felvállalni esetleges ellenvéleményüket. Az ezoterikus, téveszmékre épülő, vagy sokszor akár szándékos megtévesztésen alapuló (stb.) eljárásokat, termékeket, gondolatokat (stb., stb.) sokan kritika nélkül elfogadták, vagy megtűrték. Még aki butaságnak tartotta ezeket, vagy egyszerűen nem hitt bennük, az is sokszor csendben maradt, mert úgy látta, nem ártanak vele, vagy nem kívánt másokat megbántani. Mi úgy látjuk, igenis ártanak vele, sokkal többet, mint egyesek gondolnák.

A tudományon belül tapasztalható problémákat a tudományos közösség maga is képes lehet orvosolni. Számtalan példát láthatunk például lelepleződésre, tévedések korrigálására, a tudomány valamelyest így működik. Az áltudomány azonban nem korrigál, nincs benne belső fék. Látjuk, hogy itt is vannak megoldandó ügyek, de ez a terület nem tekinthető olyannak, amivel senki sem foglalkozik rajtunk kívül. Mindazonáltal a Társaság igenis észreveszi ezeket a területeket is. (Hírfigyelőnkben vagy más felületeken megjelenik egy-egy tudományos eredményre vonatkozó szkepticizmusunk is, most hirtelen az arzénbaktériumos történet jut példának eszembe.)

Ami az orvoslást illeti, itt is felkapjuk fejünket a tudományos oldal problémái láttán, legutóbb például Ben Boldacre könyve kapcsán. Illetve látjuk, hogy az orvosi gyakorlat sokszor messze van a tudományostól, tehát közel nem olyan rózsás a helyzet, hogy ha minden áltudományos ezoterikus butaságot megszűntetnénk, akkor mindenki makk egészséges volna. Nekünk valóban jól jönne, ha a tudomány képviselőire egyértelműen pozitív példaként hivatkozhatnánk...

Lehetséges, hogy jobban kellene figyelnünk arra, mire pontosan milyen arányban reagálunk, ez azonban nem olyan egyszerű. Én tehát örülnék egy kis jóindulatnak, hogy egy nagy fontosságú társadalmi problémával foglalkozik valaki (persze kapunk ilyet is), és valamennyire természetes, hogy ez a véges kapacitású társaság nem tud minden mást is átfogni, ahol csak probléma adódik.

Mindazonáltal meg kell fogadni az építő jellegű kritikát, és ha lehet, törekedni kell a javításra. A Társaság elfogultságának/elfogulatlanságának megítélése ugyanis nyilvánvalóan hatással van sikerére/sikertelenségére. Tehát azt mondhatom, köszönjük!

Szehu 2012.10.30. 17:06:21

@Karinthy-paradoxon

Ami a konkrétabb témát, tehát az antiszemitizmussal kapcsolatos gondolatokat illeti, ott a következők jutnak eszembe. Lehet úgy fogalmazni, hogy az idézett Bibó bekezdések mélyebbre ásnak a problémát illetően. Mélyebb abban a tekintetben, hogy részletesebb, tehát egy részkörülmény jobban ki van bontva, de ez nem jelenti azt, hogy ez a probléma mélyebb, vagy elsődlegesebb oka volna. Tehát szerintem a súlyozással nagy bajok vannak! Nem mondom, hogy Bibónál, hanem annál, aki ezt elemi csak ki. Nyilvánvaló, hogy a zsidók is emberek, tehát ugyanúgy vannak hibáik. Nyilvánvaló, hogy hat rájuk a külvilág, tehát például az antiszemita támadás is, és az is előfordulhat, hogy ez a támadás olyasmit idéz elő bennük, ami nélkül jobb lenne mindenkinek. De ezzel ne jussunk már el oda, hogy a zsidók tehetnek erről is! Vagy hogy nekik kellene elsősorban változniuk, megoldaniuk ezt a konfliktust.

Arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezt a problémát nekünk, nem zsidóknak kell megoldanunk. Természetesen első körben a zsidóságot terheli ez a konfliktus, ők szoktak lenni az első kárvallottjai, de észre kell venni, hogy ez az egész társadalom problémája, és ha lehet ilyen primitíven megközelíteni, a külvilágnak még nagyobb probléma, mert ők vannak többen, és visszahat rájuk, és mert ez a kérdés nem csak zsidókérdés, hanem annál sokkal több. A cikk nem a teljes kibontása az ügynek, inkább csak érzékeltetni próbálja, hogy mi minden tényező szerepet játszhat abban, hogy a probléma probléma fog maradni, sőt, erősödhet. És ösztönözni próbálja, hogy foglalkozzon vele az is, gondolkodjon rajta, aki esetleg úgy érzi, nincs hozzá sok köze, vagy nem lát benne olyan jelentős kockázatokat. "Ez csak egy hülye" (Mármint aki a levelet írta.) "Elvakult bunkó", "Beteg", stb. Én meg azt mondom, vigyázzunk, túl sok az ilyen "hülye, elvakult, beteg", lassan a másként gondolkodók kerülnek kisebbségbe...

Sajnos vagy nem sajnos, nem tudom, de mostanra olyan mértékben felbátorodtak a szélsőségesnek mondható irányzatok képviselői, hogy amilyen gondolataikról korábban jól sejtették, hogy a többségnél ki fogja verni a biztosítékot, ma már nyugodtan hirdetik, mert tudják, hogy lesz annyi támogatójuk, ami miatt nem érzik majd magukat hülyének. Ezért aztán olyanokhoz is eljutnak ezek a gondolatok, akiket korábban esetleg elkerültek. És olyan szintű népköltészet, idióta elméletek gyártása folyhat, aminek komoly hatásai lehetnek. Pozitívum esetleg az lehet ebben, hogy nem fojtanak el semmit, van lehetőség a megbeszélésre, tisztázásra. De kérdéses, hogy ez mennyiben beváltható lehetőség.

Sokan vannak, akik belecsöppennek ebbe a vitába, nyilván a többség teljesen kívülállóként (például, ahogy korábbi hozzászólásokból is látszik, nem ismer egyetlen zsidót sem), és aztán úgy próbál objektív maradni, hogy beáll a két tábor számtani közepébe. Örül neki, hogy milyen bölcs, mert ezt is tudta kritizálni meg azt is, és persze igaza is lehet. Mármint nem abban, hogy bölcs. :-) Tehát nem elég megérteni az antiszemitát! Nem elég keresni, miféle mentő körülményt lehet felhozni esetükben. Persze kell gondolkodni ezen is. De mégis az lenne a jó, ha fontossági sorrendben sikerülne áttekinteni a dolgokat. Kezdve azzal, hogy az egyértelmű morális következtetések le lennének vonva. (Amik egyébként racionálisan is beláthatók.) És folytatva azzal, hogy vajon mi módon lehetne a nagyon durva hülyeségektől megtisztítani a problémát. Fontosak persze a részletek is. De nagyjából ilyesmi volna jó kiindulási alapnak azok esetében, akik nem elvakultak, indulatosak, érintettek. Hanem mondjuk még keresik az álláspontjukat, próbálnak kiigazodni. Én úgy tapasztalom, sok ilyen ember van. Értelmesek is, tájékozottak is. Objektivitásra törekvők is. És mégis nagyon félre lehet menni.... (Karinthy-paradoxont írása alapján valami ilyesmi csoportba sorolhatónak gondolom, bár nem ismerem őt, meg más hozzászólásait sem.)

pounderstibbons 2012.10.30. 17:32:23

@Karinthy-paradoxon:

Én nem Bibót kritizáltam hanem téged, ha nem tűnt volna fel.

Emiatt nekem hiába mutogatsz Bibóra (aki persze 100+ oldalon nyilván kiterjedtebben és alaposabban tudott az antiszemitizmusról írni, mint pl. jelen blogcikk), ha egyszer a témája csak felületesen egyezik a blogcikkével (ZSIDÓKÉRDÉS MAGYARORSZÁGON 1944 UTÁN vs. olvasói levél a Szkeptikus Társaságnak, ami a levélíró szerint a zsidókat/szabadkőműveseket támogatja).

De mégis mit várnál jelen esetben a Társaságtól? Kérdezgesse pl. a levélírót, hogy ugyan miféle szabadkőműves/zsidóellenes tapasztalatai miatt véli úgy, hogy a kiábrándult anglikán Charles Darwin és a humanista Julian (tényleg biológus), pláne Aldous (az író) is zsidó volt? Kérdezgesse, hogy hol hibázhatott a történelemtudomány, hogy valaki ezt gondolja? Mondja azt, hogy ez ugyan hülyeség, de vannak olyan valóban zsidó tudósok akik foglalkoztak evolúcióval, tehát biztos van igazság abban amit ír, miszerint kifejezetten a zsidók találták ki az eugenikát?(megjegyzem: nincs)

Vagy írjuk azt egy hasonló olvasói levélre, hogy " nem árt a konfliktus minden résztvevőjét megvizsgálni" - és máshol is " felfedezhetünk olyan történéseket - tapasztalatokat -
ami alapján hasonló általánosítás fedezhető fel.

Ezeknek a problémáknak a fel nem ismerése, félreértelmezése,
elhallgatása, tabunak tekintése
hasonlóan látszatmegoldásokat szül."

Mi a javaslatod?

2012.10.30. 18:38:42

@pounderstibbons, @Karinthy-paradoxon: : Azért megjegyezném, hogy Bibó sem egy szent tehén, tehát vannak olyan gondolatai és elképzelései, ami miatt - joggal - lehet kritizálni, tehát nem érsz el semmit, ha kiragadott részleteket a munkásságából ide idézel.
(Elismerem, ok nélkül is lehet kritizálni, de ne menjünk el ebbe az irányba).
Feltehetőleg az antiszemitizmusról írt eme megjegyzései sem feltétlenül tükrözik a mai magyar történelmi és társadalomtudományi kutatásainak megállapításait, de EHHEZ a levélhez speciel még annyi köze sincs, mint ezeknek.

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.31. 03:57:10

@Szehu:

az antiszemitizmussal ...

- Szándékosan provokativan tettem be azokat az idézeteket. Aki tudományos alapon
mélyebben utánanézett, arról feltételeztem, hogy tudja mi Bibó nézete,
és hasonlóan Bibó idézetekkel válaszol.
Viszont aki nem ismeri - akármelyik oldalon is áll, az legalább belenéz.

>De mégis az lenne a jó, ha fontossági sorrendben sikerülne áttekinteni a dolgokat.

Bibó ezt elintézte a fejezetek sorrendjével.
1. Felelősségünk azért, ami történt
2. Zsidók és antiszemiták
3. Zsidó asszimiláció és zsidó öntudat
4. A mai helyzet

>Kezdve azzal, hogy az egyértelmű morális következtetések le lennének vonva.
>És folytatva azzal, hogy vajon mi módon lehetne a nagyon durva hülyeségektől
>megtisztítani a problémát...

Bibó 3 tényező köré csoportosítja:

"
A zsidóság helyzetének alakulásában és az antiszemitizmus okainak elemzésében három tényezőt kívántam megkülönböztetni:
1. a középkori eredetű, vallásos kiindulású zsidóellenes előítéletet, amely a zsidók emberi rangjának a degradálását kialakította, éspedig az idegengyűlölet és kisebbségelnyomás közönséges mértékén túlmenő mértékben;
2. a zsidóság és környezet egymással való emberi és tapasztalati viszonylatainak az előítélet következtében kialakult, de az előítéletet túlélő dehumanizálódását, embertelenné válását, aminek következtében a zsidók és a környezet tagjai állandóan és ismétlődően szereznek egymásról félrevezető, de azért nem kevésbé valóságos és rossz tapasztalatokat;
3. a környező társadalom társadalomfejlődési zavarait és zsákutcáit, amelyek az antiszemitizmus irányában keresnek és találnak kitérést és kirobbanási lehetőséget.

Ennek megfelelően az antiszemitizmus elleni harcnak is három területe van:
1. az előítéletek és babonás vádak elleni küzdelem, ami elsősorban kulturális feladat;
2. a zsidóság és környezet embertelen viszonylatainak humanizálására és feloldására irányuló erőfeszítés, amely fogalomtisztázó, magatartásbeli és erkölcsi állásfoglalásokból tevődik össze;
3. a társadalmi fejlődésnek a maga holtpontjain és zsákutcáin való túlsegítése, ami társadalompolitikai feladat.
" mek.niif.hu/02000/02043/html/403.html

Valamint hasznos lehet a " Osszuk fel talán a kérdést úgy, hogy ki kinek mit mondhat az antiszemitizmus elleni harc jegyében." .. rész példái is:
- Mit mondhat erről egy nem zsidó egy nem zsidónak?
- Mit mondhat egy nem zsidó egy zsidónak?
- Mit mondhat egy zsidó egy nem zsidónak?
- Mi hasznosat mondhat végül egy zsidó egy másik zsidónak az antiszemitizmus elleni küzdelem jegyében?
mek.niif.hu/02000/02043/html/373.html#386

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.31. 04:06:22

@Szehu:
antiszemitizmus 2.

Amit még hasznosnak tartanék- mint Bibó elemzés

BIBÓ ÉRTELMEZÉSE A POLITIKAI HISZTÉRIÁKRÓL
(Fasizmus, nacionalizmus, antiszemitizmus)
PhD-disszertáció Készítette: Balog Iván
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet
Szociológia Doktori ( 243 oldal )
tatk.elte.hu/dokumentumtar/doc_download/1379-balog-iven

"Bibó láthatóan megismerési és politikai
ambíciókat is táplál, egyaránt törekszik az antiszemitizmus tudományos feltárására és az
ellene való küzdelemre. A kettő összekapcsolásában azonban más sorrendet és módszert
kíván követni, mint kortársai. Mindenekelőtt elégtelennek tartja azt az aufklérista ízű
okfejtést, amely az antiszemitizmust puszta agyrémnek, babonának titulálja. Ennek alapján
az antiszemitizmus kutatóinak ama csoportjába sorolható, akik az ún. kontaktus-hipotézis
talaján állnak, illetve a zsidóellenességet reális társadalmi konfliktusokra vezetik
vissza. Itt Bibó nem kerüli meg azt a kérdést, amely azonnal és elkerülhetetlenül felvetődik:
nem az antiszemiták szerecsenmosdatása-e azt állítani, hogy "van benne valami", amit
hirdetnek? Válaszában Bibó ismét határozottan kettéválasztja a tényállítások és az
értékítéletek szféráját, és ezzel példaszerűen vágja át azt a gordiuszi csomót, amely mindmáig
kínzó fejtörést okoz az antiszemitizmus azon ellenfeleinek, akik egyúttal az objektivitás
kritériumának is meg akarnak felelni
...
Megismétli: az
antiszemitizmus elleni harcban a legtöbb hibát azonban a tapasztalatok terén követik el; itt
rúgják a legtöbb öngólt. Két dolgot kell mindenképpen kerülni: nem szabad kizárólag egyik
fél tapasztalataiból sem kiindulni, mert ezek a fentebb már leírt módon kétoldali hisztériákból
származnak és ennél fogva dehumanizáltak; az egyik "zsidók beszéde zsidókhoz", a másik
"nem zsidók beszéde nem zsidókhoz" - mindkettő hatástalan és értelmetlen. Ehelyett teljesen
uralommentes kommunikációra, hitelességre és empátiára kell törekedni, és - hasonlóan az
egyes, népszerű pszichoterápiai irányzatok által javasolt módszerekhez - az "én-közlés" és az
"értő figyelem" eszközeivel élve, a "feelingre" koncentrálni, az általánosítást és a
hisztérikusokra jellemző, elégtételkereső vádaskodást és kioktatást kerülve.
...
Volt azonban egy ennél nyomósabb
indoka is: az a különös elképzelése, amely szerint egyes antiszemiták meggyőzhetőek, és
köztük, valamint az antiszemitizmus áldozatai között lehetséges a párbeszéd. Csakugyan,
miért gondolta, hogy vannak antiszemiták, akik megváltozhatnak? A válasz: azért, mert
korábban ő maga is antiszemita volt, és később változtatott felfogásán. Ez pedig hallatlanul
ritka, és valóban Bibó erkölcsi zsenijét dicséri, valamint a felelősségvállalásra építő
"önterápiáját" igazolja. A saját példájából vonta le a következtetést: ilyesmi lehetséges. Ez a
felismerés lett a Zsidókérdés legnagyobb hozadéka, mert az antiszemitizmus lélektanát
belülről, introspekcióval világítja meg - hasonlóan ahhoz, ahogy vallási szekták életéről is
csak egykori szektatagoktól nyerhetünk beszámolókat.
"

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.31. 19:35:23

@Szehu:

az egyesületről ..

Köszönöm a részletes és őszinte választ. Ez nagyon jó kezdet.

> Mindazonáltal meg kell fogadni az építő jellegű
> kritikát, és ha lehet, törekedni kell a javításra.

és ne felejtsük el a vízválasztót ..
egy áltudományos társaság nem korrigál :-)

>Lehetséges, hogy jobban kellene figyelnünk arra,
>mire pontosan milyen arányban reagálunk,
>ez azonban nem olyan egyszerű.

használni kell a tudomány eredményeit :-)
Ha a kereskedelmi marketingnél tudják használni - akkor valószínűleg a tudomány és a racionalitás bajnokainak is sikerül :-)

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.10.31. 20:19:54

Minden legendának lehet valóságalapja? Vajon a gyógyszergyárak összeesküvésének is?

"Fellázadtak a tudósok a titkolózó gyógyszergyárak ellen"
index.hu/tudomany/2012/10/31/fellazadtak_a_tudosok_a_titkolozo_gyogyszergyarak_ellen/

A forradalom folytatódik .. és talán a szkeptikusok lemaradnak róla ...

Vajon mi a SZT véleménye?
Gyógyszergyár vagy Tudomány pártiak?
Ha az antiszemitizmusnál és az első zsidótörvényeknél volt egy pont ahol ki kellett állni az igazság mellet - de van-e hasonló helyzet a gyógyszergyárak áltudományos praktiáival kapcsolatban?

A hallgatás ( halogatás ) itt is beleegyezést és beletörődést jelent - mint a kisebbségek üldözésénél?

érdekes moráletikai kérdések.

____

"Roche Urged to Fulfil Promise to Release Tamiflu Trial Data"
www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121030143031.htm

fordulo_bogyo 2012.11.01. 01:25:08

@Karinthy-paradoxon: Gusztustalannak tarom itt a zsidozast es zsidozasra mentseg kereset.

Minden legendanak van valosagalapja, a repulo szonyegnek, a hetfeju sarkanynak, az uveghegynek is.

Jobb ha tudod, hogy mindeki osszeeskuszik.
Mindenki gyanus. Aki nem gyanus az a leggynusabb.

www.youtube.com/watch?v=MZ-Ztxk81ew&feature=relmfu

Karinthy-paradoxon · http://www.alltrials.net/ 2012.11.01. 11:04:11

@fordulo_bogyo:

ha jól értem, akkor te nem ítéled
el a titkolózó gyógyszergyárakat?

fordulo_bogyo 2012.11.01. 13:15:01

@Karinthy-paradoxon: nem tudom, erre mibol gondoltal, mivel nem errol beszeltunk, hanem osszeeskuvesrol es zsidozasrol.

Egyebkent ha mar kerdezel, en (nem SzT tag) nem itelem el.

Ha azt kerdezned, hogy egyetertek-e azzal, hogy az ilyen adatokat nyilvanossagra kellene hozni, akkor azt mondom, hogy teljes mertekben egyetertek.

Ez a gyogyszergyar anyagi erdeke ellen valo, tehat kulso kenyszer kell hozza, vagy torveny kell ra, vagy ilyen nyomas, amit most a tudomanyos kozosseg probal.

Torvenyt nehezebb ra kovetelni, mit varsz azoktol a torvenyhozoktol, aki torvenybe irtak, hogy a homeopatias szerek gyogyszerek, amelyeket mindenfele klinikai proba es bizonyitas nelkul lehet tozsrkonyvezni.
Ha szepen (jelkepes* ervekkel alatamasztva) megkernek oket valodi gyogyszerek gyartoi, lehet, hogy nekik is torvenybe irnak ugyanezt. Gondolom ez a torvenyhozokrol.

Tehat nagyon jo a kezdmenyezes.

Az, hogy kozben itt egy bloglapon ki mit ir rola az antimatematikus, nem oszt, nem szoroz.
Ahogy a homeopatias torveny eseten is.

* modovagyogyi erteleben, ha ismered (olyan papirpecnik sokasaga, amiken rajta van a nepkoztasasag, koztarsasag vagy micsoda most eppen jelkepe)

rizla 2012.11.03. 22:49:34

a poszt kiváló és hiánypótló, bár talán kissé túlzottan is megértő, vagy nem a megfelelő módon megbocsájtó.

szerintem aki ezen a szinten tart, mint a levél írója, az pszichiátriai eset. paranoia, üldözési mánia, nevezzük, aminek akarjuk.

kukatr 2012.11.04. 12:47:01

Az már volt, hogy a Rockenbauer zsidó vezetéknév? :D Ha már észérvekkel nem lehet vele beszélni, akkor az ő érvrendszerüket kell használni. Addig tolni neki a cionista népírtó baromságot (ő valójában a zellenség tagja, és kamu ellenégeskedést szítva akarják elterelni a figyelmet valami más disznóságról), míg be sértődötten elvonul, vagy esetleg bocsánatot kér. Hátha (nem hinném) észreveszi mekkora idióta. Sajnos az ilyenek már gyakran túl sok időt, energiát és pénzt öltek bele a tanaikba, így túl nagy önellentmondásba keverednének, ha beismernék érvelésünk igazát.:(

maycontainnuts 2012.11.05. 15:13:36

@kukatr:
Az első levél aláírása szerintem valami humorosnak szánt, ámde inkább önleleplező módon otromba megtévesztési kísérlet volt, a nyilván egészen honfoglalásig (ha nem tovább) visszavezethető, hangsúlyosan csak nemszemita felmenőkkel rendelkező levélírótól.
Esetleg úgy gondolta, hogy nagyobb súlyt kapnak a szavai, ha valamiféle szemita származású ügyvédnek mutatja magát. Hogy ezt mire alapozta, azt tőle kellene megkérdezni.

Mellesleg a levélíróval egyező nevű ügyvédet se találtam a nyilvános kamarai nyilvántartásokban.

De bárcsak az aláírás ellenőrizhetetlensége lenne az egyetlen gyenge pontja a leveleinek.

Rozsdamarta 2012.11.07. 10:31:55

Van az a Móra Ferenc írás, a körtemuzsikás, amiben meghal a kislány szamárköhögésben. Na, gyerekkoromban azon én szinte sírtam. Szerencse, gondoltam, hogy én be vagyok oltva, meg a húgom is, ezért mi nem kapjuk el. Meg a gyermekbénulást sem, meg a TBC-t sem stb. Persze, ma már tudom, ez csak az agymosás miatt volt, amit a zsidó-szabadkőműves - világuralmisták követtek el. Az oltást kifejezetten azért kaptuk, hogy betegedjünk meg, és csak kivételes szerencse, hogy mégsem így lett.

TH 2012.11.08. 23:20:24

@Rozsdamarta: mázlisták voltatok, nincs mese. :)

kiskutyauto 2012.11.09. 03:18:06

Az ókori "cirkusz és kenyér" elvet nyilván tovább kellett fejleszteni. (persze ugyebár a barbár császárok is ehhez még hozzágondolták hogy vallási agymosás...)
A cirkusz korábban ugyebár valóban a szórakoztatás volt, ami a vallási agymosással és terrorral együtt a hatalom számára kellemes agyhalálban tartotta a tömeget. Azonban amióta a vallások társadalmilag - hálisten - meggyengültek, a fellépő űrt, hiányt be kellett valamivel glettelni, kitölteni, hiszen ha a tömeg felébred, rádöbben az igazságra, valóságra, akkor jaj a mindenkori és mindenholi (az emberiség történetében sosem volt más semmikor sehol és ez a jelenre is vonatkozik) önkénynek, jaj a hatalomnak, elnyomásnak illetve az elitnek... Ezért ki kellett találni gyorsan még megoldásokat, a totális agyhalál fenntartására, hát kitalálták a különféle társadalmi gumicsontokat, ami médiák (sajtó) ill politika, a szórakoztatáson túl, folyamatosan ÜGYEK, ESETEK, BOTRÁNYOK, elvek, izmusok, nem kívánatos megbélyegzett emberek ill csoportok, bűnbakok, közellenségek, ilyen olyan céltáblák formájában alakult ki. Lényeg, hogy a tömeg agyhalált, a figyelem elterelést ilyen megtévesztésekkel, gumicsontokkal oldották meg... Ilyen csodálatos gumicsont a zsidó kérdés is.. Ostoba együgyű emberek kivétel nélkül nagyon fogékonyak az ilyesmire, s netán ébredeztek is volna az agyhalálból, kapnak mindig egy újabb dózist és szépen már rá is harapnak a gumicsontra, nyálcsorgatva, acsarkodva tépik-rágják nyomorult zombik, nem véve észre, hogy abszolút kiszolgáltatott játékszerei, a hatalmat és vagyont bitorló mindenkori elit érdekköröknek... A zsidózó tehát, miközben világkormányt, szabadkőműveseket, illuminátusokat, bilderbergeket, oligarchákat, multikat stb stb acsarkodva szidalmaz, nyomorult szerencsétlen agyhalott nem veszi észre magát, hogy pontosan AZOKAT SZOLGÁLJA SEGÍTI, akiket átkoz és bírál... sajnos az emberi faj egy ilyen alapjaiban beteges torz korcs mutáns, a természet tévedése, a bolygó rákfenéje, mely ha nagyon rövid időn belül nem ébred fel, nem növi ki ezeket a tébolyult és ostoba gyermekbetegségeit nyilvánvalóan és bizonyosan hamarosan KI FOG HALNI... én szóltam...

isuzu 2012.12.01. 21:03:33

A levélíró eme kifogása:
„HírTV gyógyhír című műsoráról amit követően Önök felháborodottan támadták azt az urat, aki a kötelező oltások ellen volt, és lelkesen védték a harcsabajuszos izraelita vallású "nagymestert" aki az oltások mellett kardoskodott.”

- nem adott alapot a válaszlevélre.

Azt ugyanis igyekeznek a kedves szkeptikusok mellőzni, de különösen a válaszlevél írója, hogy ugyan ezen a csatornán bemutatott pl. Magnapress nevezetű eszközt milyen mértékben és stílusban cikizték ki. A védőoltások mellett való kardoskodást pedig védik. Nem ugyanaz a kettő, tudom. Mégis, maga a stílus egészen pongyola, semmiféle tudományos megalapozottságot nem mutató, amolyan okoskodom egyet a nagyfejemmel fajta.

Az oltások tekintetében mindkét oldalnak van igazsága. Sőt azt hiszem, hogy kb. azonos arányban.

Tény, hogy vannak, akik minden ellenérv figyelmen kívül hagyásával képesek mellette állást foglalni. És ez nagy hiba. Az ilyen véleményalkotás és annak elhitetési kísérlete soha nem vezet jóra.

Ha annyira okos ez a társaság, akkor rettentően kevés a „tudományos” érveiket egymást túllicitáló bugyutaságokkal villantani. Mondhatnám, hogy gyerekes és lehet, hogy nem is tévedek. Nem igazán gondolom felnőtt, komoly egyedekből állónak ezt a csoportot, de úgy is fogalmazhatnám, hogy az is gyerekes, vagy csupán csak kíváncsi, aki képes végigolvasni mindezt.

Egyszóval rukkoljanak elő valós tudományos érveléssel és ne rohanják le, mint a zsizsikek az éppen betévedő olvasót, aki merészel ellentmondani a nagy egyetértésben vallott, nem sok valaminek.

A címet olvasva, persze érdekelt ez a bejegyzés, de nem számítottam erre a sok szemétre, amit összehordtak.

Nem tartozik az oltáshoz, de mégis jelent valamit az a kép, amit szinte minden téma vitatása, reakciója sugall. Tehát annyira még sincs távol a kettő.
Sajnálatos, hogy a levél írója, aki nem fenyegetett – és jó lenne, ha nem túloznának -, hanem éppen kiakadt az itt tapasztalható és a tárgyban is megnyilvánuló, azonban csupán egy irányba mutató vélemény, akarat alátámasztásaként íródott szövegen. Ami persze tagadhatatlan, hogy mellőzi az objektív, tehát önkritikát is tartalmazó, megközelítést. Mondhatnám csupán korteskedés valami mellett, amit soha nem a megfelelő módon és részletességgel tárgyaltak ki, tettek közzé az oltáspártiak.

Az meg főleg elképesztő, hogy ennek ellenére képesek – kiváltképp a válaszlevél írója -a magyar társadalom többségét minden bekezdésben úgy beállítani, mintha híján lenne az észnek, a lojalitásnak, a tisztességnek, a lelkierőnek, és mindennek, ami képessé tenné az önálló és helyes gondolkodásra.
Épp a válaszlevél tartalma és stílusa az, ami bár később íródott, mint maga a levél, de úgy tűnik ott lapult és lapul a háttérben. Hát erről írhatott a levélíró. Mert, hogy jön bárki ahhoz, hogy így merjen megnyilvánulni? – Hát, így!- válaszolhatnák Önök.
- No, igen. Erről ennyit - mondom én.
Ha hiszik, ha nem, a stílus maga az ember. Nem az öltözködésben, hanem úgy általában, s főként a beszédében, a tetteiben, de még a gondolataiban is. És Önök nem vizsgáztak jól. Nem stílusuk van, csupán szegényes, fröcsögő, lenézési próbálkozással kompenzált önbizalom hiány, identitás zavar. Kár azért a szóért, amit itt okoskodásra fecsérelnek, higgyék el! Nem kell, csak néhány gyalázkodó, degradáló stílusú társalgást elolvasni ezen a blogon, és minden látszik. Csak sajnálni tudom, aki ennyire szegényes érzelemmel és értelemmel van megáldva.
Tudják, az ember akárhova vetődik életében, csak az marad, aki.

Tom Benko 2012.12.02. 17:52:01

@isuzu: "Sajnálatos, hogy a levél írója, aki nem fenyegetett"
vö.
"Tehát kívánom, hogy az első elkeseredett kiábrándult édesapa, aki gyermeke halálának okán, bosszújából vérszomjasan igazságért indul, Önöket keresse fel az elsők között!"

Egyébként pedig a "Az oltások tekintetében mindkét oldalnak van igazsága. Sőt azt hiszem, hogy kb. azonos arányban. " kijelentés tévedés. Durván.

"Nem kell, csak néhány gyalázkodó, degradáló stílusú társalgást elolvasni ezen a blogon, és minden látszik." Ne csak W. Miklós kommentjeit tessék elolvasni...

pounderstibbons 2012.12.03. 11:21:37

@isuzu:
"A levélíró eme kifogása:
„HírTV gyógyhír című műsoráról amit követően Önök felháborodottan támadták azt az urat, aki a kötelező oltások ellen volt, és lelkesen védték a harcsabajuszos izraelita vallású "nagymestert" aki az oltások mellett kardoskodott.”

- nem adott alapot a válaszlevélre.

Azt ugyanis igyekeznek a kedves szkeptikusok mellőzni, de különösen a válaszlevél írója, hogy ugyan ezen a csatornán bemutatott pl. Magnapress nevezetű eszközt milyen mértékben és stílusban cikizték ki. "

Tehát a Társaság ne válaszoljon oltás témakörben érkezett vagdalkozó baromságokra, mert az alaptémát szolgáltató műsor csatornáján (tehát akár másik műsorban?) cikiztek egy mágnesterápiás készüléket?

Valaki érti itt az összefüggést?

Szilágyi András 2012.12.03. 22:16:36

@pounderstibbons: Szerintem úgy értette, hogy mi cikiztük a Magnapresst.

pounderstibbons 2012.12.04. 09:56:52

@Szilágyi András:

Hát csatornának nevezhető dolgot én ebben az ügyben egyet ismerek, az pedig a Hír TV.

De ha tényleg így gondolta Isuzu, az se tűnik nekem sokkal értelmesebbnek, mert ha jól látom annyi került leírásra a Magnapressről, hogy sokba kerül, ahhoz képest, amennyit a benne lévő mágnes érhet.
szkeptikus.blog.hu/2008/06/16/mi_kerult_ezen_a_fotelen_1

Isuzu szerint ez ugyanolyan bántó stílus lenne, mint pl. az, hogy "Önök is egyetértenek azon világhatalmi (főként szabadkőműves) elit nézőpontjával, miszerint túl sok ember van a bolygón akiket nem lehet megfelelően irányítani, ezért legfőbb cél, hogy tömeges népirtással (vegyi permetezés, oltásokkal, mérgezett élelmiszerekkel) likvidálják a föld népességének 3/4-ét. "

isuzu 2012.12.16. 18:29:00

@Tom Benko:
Nem csak azt olvastam. Sajnos. Nem írtam volna általában, ha nem bizonyosodom meg az állításom igazáról.
Ezt nem sokan tennék meg, de megtettem.
Miért tettem meg? Először is reméltem, hogy valóban okos ellenérvek, azok megfelelő tálalása vár itt a felvetett témákkal kapcsolatban. Sajnos csalódtam. Legyen ez az én büntetésem, de tapasztalatszerzésem is egyben.

isuzu 2012.12.16. 18:54:13

@pounderstibbons:
Tulajdonképpen nem a kettő összefüggéséről van szó, hanem annak kitárgyalási módjáról és céljáról.

Mindkettő ellen vannak érvek. És persze vannak mellettük is.

Itt viszont míg az oltást, ami ellen van számtalan érv, védik. A magnapress, ellen is és mellett is vannak érvek, de csak kizárólag támadják.

A kettő között úgy tesznek különbséget, hogy bár mellette és ellene is szólnak érvek, csak az egyik esetben, az oltáséban nyilatkoznak mellette. És nem tárgyalják ki az ellene szóló érveket! Pedig vannak, súlyosak!
A magnapress esetében viszont csak ellene szóló véleményeket írnak, és semmit mellette. Pedig vannak.

Ide azok, akik elismerik - mert nekik van még önkritikájuk - a hiányosságaikat, és szeretnének tisztábban látni, azok jönnek tájékozódni.
És itt nem tájékoztatást, korrekt, a cím által sugallt véleményeket találnak, hanem félretájékoztatást. Mintha itt a szkeptikusok tájékozatlanok volnának. Ami igaz is. Nagyon sok hiányossággal küzdenek, de nem is azért vannak itt, hogy korrektek legyenek, hanem azért, hogy egyfelé vigyék az irányt. Üzleti és egyéb ok vezet erre, azt Önök jobban tudják. Látni, de nem szeretném taglalni.

Egyszóval felfújt dolognak tartom a válaszlevelet. ( azt már meg sem pendítem, hogy mennyiben létező levélről van szó, amire a válasz íródott, mert a sok fröcsögés, vádló nyilatkozat, erőlködés mellett, már olyan mindegy, hogy 1-el több vagy kevesebb! ).

Nem mondom, hogy további jó munkát, hanem azt, hogy további sok-sok tanulást és megfelelő emberi magatartást várunk el - direkt nem kívánom, mert még megsértődnek!

Tom Benko 2012.12.19. 21:29:22

@isuzu: Pedig a jelek szerint csak azt sikerült... Én is elkezdtem vizsgálódni, de valahogy csak az egyik oldal tudott érveket felmutatni. Egyébként hol nem találkoztál itt okos ellenérvekkel?

maycontainnuts 2012.12.20. 01:28:35

@isuzu:

"Itt viszont míg az oltást, ami ellen van számtalan érv, védik. A magnapress, ellen is és mellett is vannak érvek, de csak kizárólag támadják."

Akkor próbáljuk ki, hogyan is képzeled ezt a dolgot.

Írj ide 2-2 érvet az oltások ellen, illetve a Magnapress mellett, és beszéljük meg.

Már ha tényleg ismersz ilyeneket, mert eddig konkrétumot nem közöltél egyet sem.

Jahno 2013.01.05. 20:02:05

Földünk lakosságát már több 10 éve szeretnék tizedelni ezek a szabadkőműves, rokenrolleres meg ki tudja milyen brigádok. Mérgezik a vizte, sót, fogkrémet, jön levegőből a chemtrail áldás, oltanak, chipelnek, jajj mi lesz velünk. Erre én azt mondom, jó téma az összeesküvős fejekben, de akkor kapják össze magukat, mert a népesség csak egyre nől, vagy szar a tecnológia, vagy rosszul csinálják, vagy...

nikon50 2013.03.18. 19:56:34

Akkor ennek az úrnak is értelmezzék a tisztelt szkeptikusok a szavait,ha már nem látnak a sok antiszemitázástól.

A mi fajunk az uralkodó faj. Mi vagyunk ennek a bolygónak a megszentelt Istenei. MI, AKIK LEGALÁBB ANNYIRA KÜLÖNBÖZÜNK AZ ALACSONYABB RENDŰ FAJOKTÓL, AMENNYIR...E AZOK KÜLÖNBÖZNEK A ROVAROKTÓL. A mi fajunkhoz hasonlítva a többi fajok valójában vadállatok és állatok, legjobb esetben háziállatok. Más fajokat emberi ürüléknek tekinthetünk. A mi rendeltetésünk, hogy uralkodjunk az alsóbbrendű fajok felett. A mi földi királyságunk felett a mi vezérünk vas kézzel fog uralkodni. A tömegek a talpunkat fogják nyalni, és rabszolgaként fognak szolgálni minket.” - Menachem Begin Izreal volt miniszterelnöke, Knesset

nikon50 2013.03.18. 21:41:09

Ha a talmud megvan ,akkor csak idézett belőle ez a felsőbbrendű.
A lélek nélküli állat jelző is aranyos amit a nem zsidókra használnak.De hát ez is természetes.

nikon50 2013.03.18. 22:45:29

De könnyítek:Menachem Begin, aki az Irgun nevű terrorista csoport vezetője volt Izrael állam megalakulását megelőzően, majd Izrael miniszterelnöke lett, s aki a béke Nobel-díjat is megkapta, nem volt vallásos zsidó. Mégis hangoztatta:

„A mi fajunk az uralkodó faj. Mi vagyunk ennek a bolygónak a megszentelt Istenei. Mi, akik legalább annyira különbözünk az alacsonyabb rendű fajoktól, amennyire azok különböznek a rovaroktól. A mi fajunkhoz hasonlítva a többi fajok valójában vadállatok és állatok, legjobb esetben háziállatok. Más fajokat emberi ürüléknek tekinthetünk. A mi rendeltetésünk, hogy uralkodjunk az alsóbbrendű fajok felett. A mi földi királyságunk felett a mi vezérünk vas kézzel fog uralkodni. A tömegek a talpunkat fogják nyalni, és rabszolgaként fognak szolgálni minket.”

(A Texe Marrs által 2003. november 25-én idézett Begin kijelentést először Amnon Kapeliouk, izraeli újságíró idézte a brit New Statesman című hetilap hasábjain 1982. június 25-n megjelent írásában. Begin miniszterelnök a Knesset-ben, az izraeli törvényhozók előtt elhangzott beszédében tette az idézett kijelentést. Kapeliouk írásának címe: „Begin and the Beasts”. A New Statesman fábiánus irányzatot követő tekintélyes baloldali lap, amely 1913 óta jelenik meg Londonban, és Beatrice, valamint Sidney Webb indította útjára.)

nikon50 2013.03.18. 23:31:17

Értem,akkor a talmud is hamisítvány.Ezt kéne közölni pár rabbival is,nehogy hülyén haljanak meg.

nikon50 2013.03.18. 23:37:33

Ja és valami peresz nevű sem mondta hogy felvásárolnak ezt-azt a környéken.
Még egy érdekes hír amit persze azonnal cáfolni kell mert egy szó se igaz belőle ugye:

Ted Pike amerikai tiszteletes mélyrehatóan elemezte az Egyesült Államok 2004-ben elfogadott törvényét a globális antiszemitizmusról (Global Anti-Semitism Review Act). Ted Pike arra törekedett, hogy kiderítse, mi a washingtoni „Globális Antiszemitizmus Minisztérium” létrehozása mögött meghúzódó valódi motívum. Tizennégy pontban összegezte megállapításait. Ezek szerint az Egyesült Államokban meghatározó szerepet játszó izraeli lobbi a következő magatartásokat tekinti világszinten antiszemitának:

1. Minden olyan állítás, hogy a zsidó közösség ellenőrzi a kormányt, a tömegtájékoztatást, a nemzetközi üzleti kapcsolatokat és a pénzügyi világot, az antiszemitának számít.
2. Az erős Izrael-ellenes érzelmi beállítódás is antiszemitizmus.
3. Izrael jelenlegi és korábbi vezetőinek az erőteljes bírálata is antiszemita.
4. A zsidó vallás és a zsidó vallási vezetők vagy vallásos irodalom, különösen a Talmud és a Kabbala bírálata is antiszemita megnyilvánulás.
5. Antiszemitizmusnak számít az az állítás, hogy az amerikai kormány és törvényhozás, a zsidó-cionista közösség, beleértve az AIPAC (American Israel Public Affairs Commettee – Amerikai Izraeli Közügyek Bizottsága) túlságosan erős befolyása alatt áll.
6. Antiszemita az, aki bírálja a zsidó-cionista közösséget azért, hogy elősegíti a globalizmust, az Új Világrend létrehozását.
7. Antiszemita magatartás, ha valaki a zsidó vezetőket vagy az ő követőikről azt állítja, hogy ők bujtották fel a rómaiakat Jézus Krisztus keresztrefeszítésére.
8. Antiszemitának számít az is, aki megpróbálja csökkenteni a Holokauszt áldozataira vonatkozóan a hatmilliós végszámot.
9. Aki rasszista, fajgyűlölő államnak nevezni Izraelt, szintén antiszemitának számít.
10. Antiszemitizmus az is, ha valaki azt állítja, hogy létezik cionista összeesküvés.
11. Ugyancsak antiszemitizmus az az állítás, hogy a zsidók és a vezetőik idézték elő Oroszországban a bolsevik forradalmat.
12. Antiszemitizmus az is, ha valaki becsmérlő kijelentéseket tesz zsidó emberekről.
13. Antiszemitizmus az is, ha valaki tagadja a többségében ateista zsidóknak azt a jogát, hogy elfoglalják maguk számára Palesztinát.
14. Végül, az is antiszemita megnyilvánulás, ha valaki azt állítja, hogy a Moszad húzódik meg a 2001. szeptember 11-i tragikus események mögött.

E felsorolásból kiderül, hogy a világuralomra törő transznacionális pénzkartell kabbalista érdekcsoportjai mit akarnak elhallgatni a világközvéleménye elől. A felsoroltakból azonban az is következik, hogy ha valaki őszintén hisz a tényekkel alátámasztott igazságban és az univerzális erkölcshöz igazodó igazságosságban, és ezt ki is nyilvánítja, akkor máris antiszemitának minősíthető. Ha valaki tehát komolyan veszi az olyan emberi jogokat és politikai szabadságjogokat, mint a szólás- és sajtószabadság, a tények kutatása és az érdemi demokrácia előnyben részesítése az alibi-demokrácia kiürült formáival szemben, akkor ő is antiszemitának címkézhető. Ha valaki ellenzi és szembeszáll a nyílt és álcázott zsarnoksággal, a korrupcióval és az emberi életek nyomában járó pusztítással, akkor ugyancsak számíthat arra, hogy antiszemitának skatulyázzák be.

Szilágyi András 2013.03.18. 23:39:13

@nikon50: Azt is megbeszélhetjük, de előbb idézd, pontos hivatkozással.

Szilágyi András 2013.03.19. 00:05:10

@nikon50: Te is elemezd azt a törvényt, ellenőrizd, tényleg leszűrhető-e belőle az a 14 pont, amit felsoroltál. Itt a törvény teljes szövege:
www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ332/html/PLAW-108publ332.htm

Tom Benko 2013.03.19. 13:51:45

@nikon50: Erre hogyan jutottál? Ugye, te olvastad a Talmudot?

Tom Benko 2013.03.19. 13:53:40

@nikon50: Ez a 14 pont honnan van? Remélem, valami komoly és mérvadó kutatásból. A vége sajnos inkább hajaz valami konteóra, mint értelmes irományra.

gybencsko 2013.05.14. 08:49:20

Riszpekt a Szkeptikus Társaságnak...

Írj nekünk! Kövess minket!

Kövess a Twitter-en 

Melléfogott az asztrológusod? Nem találsz már helyet az ágyadnak a földsugárzástól? Össze-vissza forog az Egely- kereked? Nem használt a macskádnak a homeopátiás bogyó?

Írd meg nekünk:
blog (kukac) szkeptikus.hu

Utolsó kommentek

 • Reactor: @Kovacs Nocraft Jozsefne: Pont ez a lényeg :))) Ha elég forró a cuccos, akkor a Carnot-tétel elmél... (2023.07.29. 22:19) Összeomlik a civilizációnk?
 • Kovacs Nocraft Jozsefne: @Reactor: Milyen módokon tartod elképzelhetőnek a magmaerőművek működését? Nem tudom, miért ho... (2023.07.29. 21:52) Összeomlik a civilizációnk?
 • Reactor: @tesz-vesz: Tehát a magma erőművek nem működhetnek majd, me' jön a Carnot-tétel és megvuduzza majd... (2023.07.29. 17:09) Összeomlik a civilizációnk?
 • tesz-vesz: @Reactor: ja, csak a fideszes, tehát agyhalott kovács józsefné a carnot-tétellel cáfolná a geoterm... (2023.07.29. 09:33) Összeomlik a civilizációnk?
 • Reactor: Korábban a civilizációt csak egy világkatasztrófa tudta volna összedönteni. A globalizáció "áldáso... (2023.07.27. 21:42) Összeomlik a civilizációnk?
 • Utolsó 20

Híreink

Nincs megjeleníthető elem

Fórum

Nincs megjeleníthető elem

Címkék

akupunktúra (2) áldoktor (1) álhírek (1) állampolgári tudomány (1) alternatív medicina (23) áltudomány (37) antibiotikum (1) apollo (1) aromaterápia (1) ásványok (1) asztaltáncoltatás (1) asztrológia (6) atomenergia (2) attila domb (1) átverés (14) aura (2) béky lászló (3) bioenergetika (5) biofoton (1) biológia (2) biologika (1) bioptron (2) biorezonancia (5) biotechnológia (8) boszniai piramisok (3) bulvár (1) butaság (7) bűvészet (9) callahan (1) cam (1) ChatGPT (1) chemtrail (3) civilizáció (1) clairvoyance (1) cod tea (5) confirmation bias (1) covid-19 (1) criss angel (1) csalás (4) csillagászat (6) cunami (1) darwin (5) demarkáció (1) diéták (1) douglas adams (1) dr. csabai zsolt (2) dr. csabai zsolt phd (1) echo tv (1) ECSO (1) egely (2) egészség (36) egészségnap (2) éghajlat (1) einstein (3) elektroszmog (1) életmód (4) energia (1) eric pearl (1) értem (3) érvelés (1) etnográfia (1) étrend kiegészítő (6) eugenika (1) evolúció (22) ezóbióökó (7) ezotéria (27) fakír (1) fals pozitív (1) fekete mágia (2) felmelegedés (2) fenntarthatóság (1) filozófia (13) finnugor (1) fizika (13) fogyasztóvédelem (12) földönkívüliek (2) földsugárzás (3) gelencsér andrás (1) gender (1) glifozát (1) gondolkodás (7) grafológia (2) grapefruit (3) grapefruitmag (1) grape vital (3) gyermeknevelés (1) gyógynövények (2) gyógyszerek (1) gyógyszeripar (1) HAARP (1) hagyományos kínai orvoslás (3) hamisítás (3) hétköznapi bölcsesség (1) hipotézis (1) hold (2) holokauszt (1) homeopátia (22) horoszkop (3) humor (7) idegtudomány (1) ideomotoros (1) idősek (1) india (1) influenza (1) ingyenenergia (4) integratív medicina (2) intelligencia (1) intelligens tervezés (12) james randi (3) japán (1) járvány (2) járványtagadás (1) jeti (1) jövőbelátás (2) jövőbelátók egyháza (1) jövőbe látás (2) józan ész (4) kanálhajlítás (2) kapcsolatteremtő gyógyítás (1) kígyóolaj (1) kísérlet (3) kiválasztott (4) klímaváltozás (7) klub (89) konferencia (9) kongresszus (10) könyv (13) koplalás (1) környezetvédelem (1) koronavírus (4) közgazdaságtan (2) közlekedés (1) kozmológia (2) kreacionizmus (2) kristályok (1) kritika (1) lászló ervin (2) lebuktatás (1) légköroptika (1) lenkei gábor (1) levitt (1) lifewave (2) lottó (1) lúgosítás (1) magfúzió (1) mágia (1) mágnes (5) magyar őstörténet (4) magyar történelem (3) marketing (3) mars (4) matematika (4) média (6) megerősítési torzítás (5) mellrák (1) mentalizmus (3) mesterséges intelligencia (2) meteor (1) mobiltelefon (1) mta (4) művészet (1) nasa (2) neurális hálózat (1) nyelv (6) nyílt levél (1) oktatás (4) oltásellenesség (3) oltások (2) önámítás (1) online kísérlet (3) orgon (1) örökmozgó (5) orvostudomány (12) őssejtfokozó (1) összeesküvés elmélet (5) otthonszülés (1) paleolit étrend (1) pálmalevél (1) pályázat (1) pandémia (1) parafenomén (3) parajelenségek (6) paródia (1) PCR (1) phenomenon (2) podcast (1) pozitív gondolkodás (1) prána (2) probiotikum (1) proving (1) pszí (5) pszichiátria (1) pszichológia (1) racionalitás (1) radiesztézia (3) rák (8) randi (3) rendezvény (13) rezsicsökkentő (1) richard dawkins (2) sci fi (3) seti (1) spiritizmus (2) steorn (1) sugárzás (3) számmisztika (3) székesfehérvár (2) szekta (1) szellemidézés (3) szerencse (1) sziget (5) szkeptikus (21) szólásszabadság (1) találmány (4) tantra (1) táplálkozás (5) távgyógyítás (2) technológia (15) telekinézis (1) telepátia (1) televízió (5) teremtés (3) teremtéstan (2) természetgyógyászat (28) termográfia (1) tesztek (3) történelem (14) tudomány (32) tudományos módszer (2) tudománytörténet (1) turizmus (1) ufo (5) új germán medicina (2) űrhajózás (2) uri geller (8) űrszonda (3) vágó (6) vakcinák (2) vallás (2) villanyóralassító (1) vita (1) vízautó (2) Wikipédia (3) x akták (1) Címkefelhő

Creative Commons

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása